Byla 2-3739-797/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, dalyvaujant pareiškėjams D. D., I. D., pareiškėjos atstovui advokatui Zigmui Burbai, supaprastinto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal D. D. ir I. D. prašymą nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu ir

Nustatė

2Pareiškėjai susituokė 1990-09-22 Pakruojo r. Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 164. Santuokoje gimęs sūnus M. yra pilnametis, o A., gim. ( - ), yra nepilnametis.

3Pareiškėjai pateikė prašymą ir prašo nutraukti santuoką bei patvirtinti jų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Paaiškino, kad sutuoktinių santuokiniai ryšiai yra nutrūkę, neveda bendro ūkio, kartu negyvena. Nurodo, kad šeima iširo dėl skirtingo požiūrio į šeimą, jos vertybes. Pareiškėjai įsitikinę, kad šeimos atkurti nėra galimybės, ir prasmės, nes kartu gyventi jie negali. Termino susitaikyti neprašo.

4Pareiškėjų prašymas tenkintinas ir santuoka nutrauktina, nes iš pareiškėjų paaiškinimo ir pateikto prašymo matyti, jog yra visos sąlygos santuokai nutraukti, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 straipsnyje, t.y. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jie yra veiksnūs ir gerai supranta savo apsisprendimą, nurodė priežastis, dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo, nurodė, kad kreditorių neturi, susitarė, kokios jų pavardės turi būti po santuokos nutraukimo. Nei vienas neprašo nustatyti termino susitaikyti. Pareiškėjų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtintina.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 str., Civilinio proceso kodekso 541 str. teismas

Nutarė

6Nutraukti D. D., gim. ( - ), a. k. ( - ) ir I. D. (J.), gim. ( - ), a. k. ( - ) santuoką, įregistruotą 1990-09-22 Pakruojo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 164, bendru sutuoktinių sutikimu. Po santuokos nutraukimo paliekamos pavardės: D., D..

7Patvirtinti D. D. ir I. D. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

81. Šia sutartimi šalys susitaria bendru sutikimu nutraukti santuoką, sudarytą 1990 m. rugsėjo 22 d. Pakruojo rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos metrikų knygoje įrašo Nr. 164, ir susitarti dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

92. Santuokos nutraukimo pasekmės

102.1.

11Nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta ir jo auklėjimas

122.1.1.

13Nepilnamečio sūnaus A. D., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma kartu su pareiškėju, vaiko tėvu D. D..

142.1.2.

15Pareiškėjas D. D. įsipareigoja pareiškėjai I. D. (sūnaus motinai) sudaryti galimybę netrukdomai bendrauti su sūnumi ir dalyvauti jo auklėjime, abipusiškai suderintu laiku.

162.2.

17Nepilnamečio sūnaus ir tarpusavio išlaikymas

182.2.1.

19Pareiškėja I. D., a. k. ( - ) teikia išlaikymą nepilnamečiam sūnui A. D., gim. ( - ), turtu, t. y., I. D. nepilnamečiam sūnui A. D. perduoda jai asmeninės nuosavybės teise tekusias iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės 24/100 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), 66,81 kv. m. bendro ploto), 24/100 dalis kitų statinių (kiemo statinių - šulinio, tvoros, lauko tualeto, kiemo aikštelės, stoginės, unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), teisiškai registruotų D. D. vardu, 12480 Lt (dvylikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt litų) vidutinės rinkos vertės. Pareiškėja I. D. laikoma įvykdžiusia išlaikymo prievolę nepilnamečiam sūnui A. D. nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki sūnaus pilnametystės (2014 m. gruodžio 31 d.) (Perduoto turto vertė 12480 Lt- 44 mėn. iki vaiko pilnametystės - vienam mėnesiui tenkanti turto vertė 284 Lt).

202.2.2.

21Vaikui išlaikyti turto tvarkytojas yra D. D., kuris uzufrukto teise, apdairiai, rūpestingai ir atidžiai tvarko vaiko išlaikymui skirtą turtą. Išlaikymą teikianti I. D. turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

222.2.3. Šalys patvirtina, kad abi išlaikymo viena iš kitos nereikalauja.

232.3.

24Šalių pavardės

252.3.1. Salys susitaria, kad po santuokos nutraukimo pareiškėjai pasilieka dabartines pavardes: pareiškėjas – D., pareiškėja – D..

262.4.

27Santuokoje įgyto turto padalijimas

282.4.1.

29D. D. asmeninės nuosavybės teise perduodama:

30265/636 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), 0,0636 ha bendro ploto, 19958,30 Lt vidutinės rinkos vertės), 24/100 dalys gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), 66,81 kv. m. bendro ploto), 24/100 dalys kitų statinių (kiemo statinių-šulinio, tvoros, lauko tualeto, kiemo aikštelės, stoginės, unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), teisiškai registruotų D. D. vardu, 12480 Lt (dvylikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt litų) vidutinės rinkos vertės;

  1. I. D. asmeninės nuosavybės teise tekusios 24/100 dalys gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - ), 66,81 kv. m. bendro ploto), 24/100 dalys kitų statinių (kiemo statinių - šulinio, tvoros, lauko tualeto, kiemo aikštelės, stoginės), esančių ( - ), teisiškai registruotos D. D. vardu, 12480 Lt (dvylikai tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt litų) vidutinės rinkos vertės perduodamos nepilnamečiam sūnui A. D., gim. ( - ), kaip išlaikymas turtu (sutarties 2.2.1. p.);
  2. Šalių susitarimu, pareiškėjas D. D. įsipareigoja pareiškėjai I. D. sumokėti 6000 Lt (šešių tūkstančių litų) dydžio piniginę kompensaciją už jam tekusią didesnę santuokos metu įgyto turto dalį (perduotos visos žemės sklypo dalies). Piniginė kompensacija pervedama į I. D. sąskaitą ( - ), esančią SEB banke iki 2012 m. vasario 1 d.
  3. Šalys patvirtina, kad santuokos metu įgytus smulkius namų apyvokos daiktus pasidalino bendru sutarimu, todėl ginčo dėl turto pasidalijimo būdo, tekusių bendrosios jungtinės nuosavybės dalių ir kompensacijos dydžių nėra.

312.5.

32Šalių kreditoriai

332.5.1. Šalys patvirtina, kad kreditorių neturi, nė vienas iš sutuoktinių neturi kitų asmeninių skolų.

343. Kitos sutarties sąlygos

353.1.

36Sutartis įsigalioja j ą patvirtinus teismo sprendimu.

373.2.

38Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui, kiti du - sutarties šalims.

393.3.

40Visi sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

41Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

42Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti civilinės metrikacijos skyriui santuokos nutraukimui užregistruoti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, dalyvaujant... 2. Pareiškėjai susituokė 1990-09-22 Pakruojo r. Civilinės metrikacijos... 3. Pareiškėjai pateikė prašymą ir prašo nutraukti santuoką bei patvirtinti... 4. Pareiškėjų prašymas tenkintinas ir santuoka nutrauktina, nes iš... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 str., Civilinio... 6. Nutraukti D. D., gim. ( - ), a. k. (... 7. Patvirtinti D. D. ir I. D. sutartį... 8. 1. Šia sutartimi šalys susitaria bendru sutikimu nutraukti santuoką,... 9. 2. Santuokos nutraukimo pasekmės... 10. 2.1.... 11. Nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta ir jo auklėjimas... 12. 2.1.1.... 13. Nepilnamečio sūnaus A. D., gim. ( - ), gyvenamoji vieta... 14. 2.1.2.... 15. Pareiškėjas D. D. įsipareigoja pareiškėjai 16. 2.2.... 17. Nepilnamečio sūnaus ir tarpusavio išlaikymas... 18. 2.2.1.... 19. Pareiškėja I. D., a. k. ( - )... 20. 2.2.2.... 21. Vaikui išlaikyti turto tvarkytojas yra D. D., kuris... 22. 2.2.3. Šalys patvirtina, kad abi išlaikymo viena iš kitos nereikalauja.... 23. 2.3.... 24. Šalių pavardės... 25. 2.3.1. Salys susitaria, kad po santuokos nutraukimo pareiškėjai pasilieka... 26. 2.4.... 27. Santuokoje įgyto turto padalijimas... 28. 2.4.1.... 29. D. D. asmeninės nuosavybės teise perduodama:... 30. 265/636 dalys žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), 0,0636 ha bendro ploto,... 31. 2.5.... 32. Šalių kreditoriai... 33. 2.5.1. Šalys patvirtina, kad kreditorių neturi, nė vienas iš sutuoktinių... 34. 3. Kitos sutarties sąlygos... 35. 3.1.... 36. Sutartis įsigalioja j ą patvirtinus teismo sprendimu.... 37. 3.2.... 38. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas teismui,... 39. 3.3.... 40. Visi sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.... 41. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių... 42. Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti...