Byla 2A-881-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui LiMAP, uždarajai akcinei bendrovei, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą atsakovės valstybės įmonės ,,Kelių priežiūra“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AGROMETRA“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei „Kelių priežiūra“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui LiMAP, uždarajai akcinei bendrovei, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „AGROMETRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslino, atsakovei VĮ „Klaipėdos regiono keliai“, kuri Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-21 protokoline nutartimi pakeista nauja atsakove VĮ „Kelių priežiūra“ dėl procesinių teisių perėmimo, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-05-30 sprendimą, kuriuo tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymas atvirame konkurse „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ buvo atmestas, grąžinti iki 2017-05-30 sprendimo priėmimo buvusią status quo padėtį, t. y. pakartotinai pripažinti UAB „AGROMETRA“ konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja/ įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymą, panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-07-19 sprendimą, kuriuo nutrauktos atviro konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“, pirkimo Nr. 325327 (toliau – Pirkimas, Konkursas), procedūros bei įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti Pirkimo procedūras, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, kad Konkurso sąlygose nustatytais terminais ir sąlygomis pateikė pasiūlymą. 2017-05-15 perkančiosios organizacijos sprendimu buvo pripažinta Konkurso laimėtoja, tačiau 2017-05-30 perkančioji organizacija nusprendė ieškovės pasiūlymą atmesti, o Konkurso laimėtoju paskelbė kitą tiekėją. Po perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti ieškovę Konkurso laimėtoja vienas iš tiekėjų perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog ieškovė neatitinka potencialiam tiekėjui Konkurso sąlygose keliamų minimalių profesinių ir techninių pajėgumų reikalavimų. Išnagrinėjusi tiekėjo pretenziją, perkančioji organizacija sutiko su pretenzijoje nurodytais argumentais ir nusprendė, kad Konkurso laimėtoja pateikė tik elektroninius tacheometrus, o ne automatinius, todėl ji neatitinka Pirkimo sąlygose keliamų techninių reikalavimų. Nesutikdama su tokiu sprendimu, ieškovė 2017-06-14 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2017-06-16 sprendimu atmetė.
 3. Ieškovė UAB „AGROMETRA“ pažymėjo, kad minėtoje pretenzijoje nebuvo atsakyta į esminius pretenzijoje keltus klausimus, todėl ieškovė 2017-06-21 pateikė pakartotinę pretenziją, kuri buvo išsiųsta ir Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – VPT), prašant įvertinti perkančiosios organizacijos veiksmus.
 4. Ieškovė nurodė, kad 2017-06-30 VPT įpareigojo perkančiąją organizaciją pateikti motyvuotą atsakymą į ieškovės pretenziją. 2017-07-04 ieškovei buvo pateiktas 2017-06-27 perkančiosios organizacijos atsakymas į pakartotinę ieškovės pretenziją, kuriuo ieškovės UAB „AGROMETRA“ prašymas panaikinti sprendimą buvo vėl atmestas.
 5. Ieškovė UAB „AGROMETRA“ pažymėjo, kad perkančioji organizacija 2017-07-19 raštu informavo ieškovę, jog priėmė sprendimą nutraukti Konkurso procedūras. Šis atsakovės sprendimas buvo taip pat nemotyvuotas, todėl ieškovė 2017-07-27 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, prašydama panaikinti šį sprendimą ir informuoti ieškovę apie šio sprendimo motyvus. Ieškovė 2017-08-02 gavo atsakovės sprendimą, kuriuo ieškovės pretenzija atmesta, nepateikiant išsamių motyvų.
 6. Ieškovės teigimu, yra pažeistos ieškovės teisės, kadangi UAB „AGROMETRA“ turimas tacheometras visiškai atitinka Konkurso sąlygose iškelto techninio reikalavimo „automatinis“ sąvoką, todėl 2017-05-30 perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas yra neteisėtas bei naikintinas. Be to, perkančioji organizacija nesant teisinio pagrindo neteisėtai nutraukė Pirkimo procedūras.
 7. Atsakovė nurodė, kad terminas ieškiniui pareikšti turėjo būti skaičiuojamas ne nuo 2017-07-04, o nuo 2017-06-16, kai ieškovė per CVP IS buvo informuota apie 2017-05-15 sprendimą, panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl ieškovės pripažinimo Konkurso nugalėtoja, nes būtent tada ieškovei turėjo tapti aišku apie neva jos pažeistas teises. Atsakovės teigimu, pakartotinės pretenzijos pateikimas ir jos atsakymas į ją įstatyme nustatyto termino ieškiniui pateikti nepratęsia.
 1. Atsakovė nurodė, kad perkančioji organizacija 2017-05-30 sprendimu atmetė ieškovės UAB „AGROMETRA“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 3.6.2 punkte minimalių kvalifikacijos reikalavimų tiekėjui ir Pirkimo nugalėtoja pripažino LiMAP, UAB, kadangi UAB „AGROMETRA“ nurodyti ir turimi tacheometrai „Leica TCR805 Power“ ir „Leica TC407“ yra elektroniniai, o ne automatiniai, todėl neatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimų.
 1. Atsakovės teigimu, buvo pagrįstai konstatuota, kad ieškovė neatitinka minimalių Konkurso sąlygų 3.6.3.2 p. nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir ieškovės pasiūlymą atmetė.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad dėl užsitęsusių ginčų su ieškove objektyviai pakito atsakovės interesas Pirkimo objektu. Po to, kai tapo aišku, kad ginčo Pirkimo sąlygose nustatytais terminais atsakovei paslaugų/darbų įsigyti nepavyks, Pirkimui skirtos lėšos buvo panaudotos kitiems tikslams. Atsakovė yra valstybės įmonė, todėl savo veiklai užtikrinti naudoja valstybės skirtas lėšas.
 1. Atsakovė nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-07-05 nutarimu Nr. 565 buvo nutarta VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ reorganizuoti prijungimo būdu, reorganizavimo pabaiga, turto, teisių bei pareigų perdavimo data buvo numatyta 2017-10-31. Ši aplinkybė papildomai patvirtinta atsakovės sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras pagrįstumą.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad 2017-10-31 prie valstybinės įmonės „Kauno regiono keliai“ buvo prijungtos 10 kitų regioninių kelių priežiūros įmonių, iš jų ir atsakovė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“. Nuo 2017-10-31 taip pat buvo pakeistas ir VĮ „Kauno regiono keliai“ pavadinimas ir ji šiuo metu veikia VĮ „Kelių priežiūra“ vardu. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro ir atitinkamai jos turtą, teises ir pareigas perėmė VĮ „Kelių priežiūra“. Dėl šios įgyvendintos regioninių kelių priežiūros įmonių reformos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ funkcijas, kurioms ji skelbė ir vykdė Konkursą, perėmė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Atsakovės teigimu, dėl reorganizavimo procedūrų pasikeitė ir teisinė ir faktinė situacija – perkančioji organizacija kaip juridinis asmuo pasibaigė, o jos teisių ir pareigų perėmėja VĮ „Kelių priežiūra“ nevykdo funkcijų, kurioms perkančioji organizacija paskelbė ir vykdė Konkursą, todėl neliko ginčo dalyko ir byla nutrauktina.
 1. Trečiasis asmuo LiMAP, UAB nurodė, kad iš dalies sutinka su ieškovės pareikštu ieškiniu, t. y. sutinka su ieškovės ieškiniu toje dalyje, kurioje reikalaujama panaikinti perkančiosios organizacijos atsakovės 2017-07-19 sprendimą, kuriuo nutrauktos atviro konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“, pirkimo Nr. 325327, procedūros bei įpareigoti perkančiąją organizaciją atnaujinti Pirkimo procedūras. Su kitais ieškovo reikalavimais nesutinka.
 1. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje, kurioje nurodė, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovės pretenzijas, nedetalizavo ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindų, o tik abstrakčiai nurodė, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytas elektroninis, o ne automatinis tacheometras. VPT manymu, atsakovė bylos nagrinėjimo metu turėtų pagrįsti, kodėl tiekėjas, pasiūlyme nurodęs būtent tokius techninius parametrus atitinkantį tacheometrą, pripažintas neatitinkančiu minimalių kvalifikacijos reikalavimų.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2018-04-03 sprendimu nusprendė atsakovės prašymo nutraukti bylą netenkinti; ieškinį tenkinti; panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-05-30 sprendimą, kuriuo tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymas atvirame konkurse „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ buvo atmestas; pripažinti UAB „AGROMETRA“ konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymą; panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-07-19 sprendimą, kuriuo nutrauktos atviro konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“, pirkimo Nr. 325327, procedūros bei įpareigoti atsakovę valstybinę įmonę „Kelių priežiūra“ atnaujinti Pirkimo procedūras, priteisti ieškovei UAB „AGROMETRA“ iš atsakovės VĮ „Kelių priežiūra“ 6 513 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad nagrinėjamu atveju taikytina VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017-06-30.
 3. Teismas nurodė, kad atsakovė VĮ „Kelių priežiūra“ prašė pripažinti, kad neliko nagrinėjamos bylos dalyko ir nutraukti civilinę bylą. Ieškovė su pareikštu prašymu nesutiko, ieškinį palaikė ir bylą prašė nagrinėti pagal pareikštus reikalavimus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė nesutiko su minėtu atsakovės prašymu, sprendė, kad civilinė byla nagrinėtina.
 4. Teismas pažymėjo, kad teismas protokoline nutartimi pakeitė atsakovę VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ į naują atsakovę pagal pateiktą informaciją VĮ „Kelių priežiūra“ (CPK 48 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad iš atsakovės pateiktų duomenų matyti, kad VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ buvo reorganizuota ir jos teisės bei pareigas perėmė VĮ „Kelių priežiūra“. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, kad neliko nagrinėjamos bylos dalyko, todėl konstatavo, kad atsakovės prašymas nutraukti bylą netenkintinas (CPK 293 str. 1 d. 9 p.).
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad byloje ginčas tarp šalių kilo dėl ieškovės Pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodytų kvalifikacinių duomenų atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams. Ieškovė nesutiko su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu, kuriuo ieškovės pasiūlymas atmestas dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams, t. y. dėl tiekėjo kvalifikacinių duomenų neatitikimo Pirkimo sąlygų 3.6.3 papunktyje nurodytam techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimui, pagal kurį Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi turėti techninį įrenginį – automatinį tacheometrą.
 2. Teismas pažymėjo, kad siekiant išspręsti kilusį ginčą, yra reikalinga nustatyti, ar ieškovės pasiūlyme pateikto tacheometro techniniai duomenys atitinka automatinio tacheometro technines savybes.
 1. Teismas nurodė, kad bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis).
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė naujų įrodymų neteikė. Ieškovė nurodė, kad tacheometras, kuris turi matavimo gairelės sekimo funkciją yra vadinamas ne automatiniu tacheometru, o robotizuotu / motorizuotu elektroniniu tacheometru. Šį faktą patvirtina visų Lietuvos Respublikoje veikiančių juridinių asmenų, kurie prekiauja robotizuotais elektroniniais tacheometrais viešai pateikiama informacija, kurioje aiškiai nurodoma, jog tacheometras, kuris turi integruotą gairelės sekimo funkciją yra vadinamas robotizuotu / motorizuotu elektroniniu tacheometru. Nei vienas tacheometru gamintojus oficialiai atstovaujantis subjektas robotizuotų / motorizuotų elektroninių tacheometrų nevadina automatiniais tacheometrais. Tiekėjo poziciją papildomai pagrindžia ir faktas, jog automatinis tacheometras buvo užpatentuotas ir pradėtas gaminti dar 1961 m., kuomet tacheometrai turintys motorizuotą gairelės sekimo funkciją net nebuvo išrasti ar juo labiau nebuvo naudojami vykdant geodezinius matavimus. Automatinio tacheometro sąvoka (užpatentuota dar 1961 m.) reiškia tai, jog tacheometras atlieka automatinį horizontalios ir vertikalios matavimo krypties ilgių nustatymą. Iki tol naudoti (bei šiuo metu taip pat vis dar naudojami) mechaniniai tacheometrai šios automatinės funkcijos neturėjo, todėl geodezinius matavimus vykdantis asmuo horizontalią ir vertikalią matavimo kryptis privalėjo apskaičiuoti rankiniu būdu, pasinaudodamas tacheometro pateikiamais išvestiniais duomenimis ir matematinėmis formulėmis. Tiek tiekėjo turimi elektroniniai tacheometrai, tiek elektroniniai robotizuoti tacheometrai (apie kuriuos kalba trečiasis asmuo) turi aukščiau aprašytą automatinę funkciją ir todėl atitinka sąvoką „automatinis tacheometras“. Elektroninis tacheometras tiesiog reiškia tai, kad be aukščiau nurodomos automatinės funkcijos tacheometras papildomai turi įmontuotą vidinį mikroprocesorių, kuris ne tik automatiškai nustato matavimo krypčių ilgį, bet ir nustatytus duomenis automatiškai apdoroja ir kaupia savo vidinėje atmintyje.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovė pateikė UAB „GPS Partneris“ išaiškinimą, kuriame nurodyta, kad automatinius tacheometrus, evoliucionuojant visoms ūkio šakoms, pakeitė elektroniniai tacheometrai. Tai patvirtina, kad tacheometras Leica TCR 805 Power yra elektroninis tacheometras, technologiškai pažangesnis įrenginys už automatinį tacheometrą, savo funkcijomis viršijantis automatinio tacheometro funkcionalumą.
 1. Teismas nesutiko su atsakove, kad automatinis tacheometras ir elektroninis tacheometras yra du skirtingi objektai. Teismas, remdamasis ieškovės pateiktu UAB „GPS Partneris“ 2018-02-28 išaiškinimu, darė išvadą, kad tacheometras Leica TCR 805 Power yra elektroninis tacheometras, technologiškai pažangesnis įrenginys už automatinį tacheometrą, savo funkcijomis viršijantis automatinio tacheometro funkcionalumą, kad automatinius tacheometrus, evoliucionuojant visoms ūkio šakoms, pakeitė elektroniniai tacheometrai, kurie atlieka tas pačias funkcijas kaip ir automatiniai tacheometrai.
 1. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija nei savo sprendime, nei vėliau vykusiame oficialiame susirašinėjime nenurodė kokių funkcijų neturėjimas / neatitikimas tacheometrą daro neautomatiniu.
 1. Teismas sprendė, kad tiekėjas įrodė, kad tiekėjo turimi automatiniai elektroniniai tacheometrai Leica TCR805 power yra laikytini automatiniais. Tuo tarpu, perkančioji organizacija iš pradžių paskelbusi tiekėją Konkurso laimėtoju, pripažinusi, kad tiekėjo turimas tacheometras atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus, vėliau savo nuomonę pakeitė. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė (perkančioji organizacija) nepateikė įrodymų, kokios konkrečios funkcijos neturėjimas tacheometrą daro neautomatiniu.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė, siekdama patikrinti, ar tiekėjas yra techniškai pajėgus ir sugebės tinkamai bei kokybiškai suteikti reikalingas paslaugas nustatė minimalius kvalifikacijos, tarp kurių ir techninio ir profesinio pajėgumo, reikalavimus bei nurodė, kokius dokumentus tiekėjai, įrodinėdami, kad jų kvalifikacija yra pakankama Pirkimo sutarčiai vykdyti, turi pateikti.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovės pasiūlyme pateikto tacheometro techniniai duomenys atitinka automatinio tacheometro technines savybes. Ieškovės turimas elektroninis tacheometras atitinka sąvoką automatinis, kadangi abi šios tacheometrų rūšys pagrindines tacheometro, kaip geodezinių matavimų prietaiso, funkcijas atlieka automatiškai. Dėl to teismas darė išvadą, kad atsakovė neteisėtai bei nepagrįstai Konkurso sąlygas aiškino taip, kad jas atitiktų tik viena iš automatinių tacheometrų rūšių. Teismo vertinimu, perkančioji organizacija, atmesdama ieškovės pretenzijas, nedetalizavo ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindų, o tik abstrakčiai nurodė, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytas elektroninis, o ne automatinis tacheometras, tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kurie nulėmė sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą, yra neteisėti bei naikintini.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė naikinti perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-05-30 sprendimą, kuriuo tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymas atvirame konkurse „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ buvo atmestas, grąžinti iki 2017-05-30 sprendimo priėmimo buvusią padėtį, pripažinti „AGROMETRA“ konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos „AGROMETRA“ pasiūlymą.
 1. Teismas nustatė, kad vykstant ginčui teisme perkančioji organizacija priėmė sprendimą nutraukti Konkurso procedūras. Atsakovės teigimu, dėl užsitęsusių ginčų su ieškove yra objektyviai pakitęs perkančiosios organizacijos interesas Pirkimo objektu, supratusi, kad ginčo Pirkime nustatytais terminais perkančioji organizacija paslaugų/darbų neįsigis, ginčo Pirkimui numatytas lėšas panaudojo kitiems tikslams. Teismas sprendė, kad atsakovė privalėjo nurodyti išsamius tokio sprendimo motyvus ir pagrįsti, kad yra objektyvus poreikis priimti tokį sprendimą. Tuo tarpu, atsakovė nesivadovavo aktualia kasacinio teismo praktika, kurioje yra suformuluotos konkrečios pirkimo procedūrų nutraukimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 1. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, priimdama sprendimą, kuriuo buvo nutrauktos Konkurso procedūros privalėjo tinkamai ir išsamiai pagrįsti, jog yra objektyvus poreikis priimti tokį sprendimą, privalėjo įrodyti, kad yra išnaudojusi visas kitas įmanomas galimybes pratęsti Konkurso procedūrų terminus, privalėjo įrodyti ir pagrįsti, jog perkančioji organizacija dėl išimtinių aplinkybių pagrįstai negalėjo numatyti ir nuspėti, jog Pirkimo procedūros nebus įvykdytos Konkurso sąlygose nustatytais terminais.
 1. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija nesikreipė į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl Konkurso sąlygose nustatytų terminų pakeitimo, nenurodė jokių svarių argumentų, kodėl Konkurso sąlygose nustatyti terminai negali būti objektyviai pratęsti. Perkančioji organizacija taip pat nenurodė, kokios išimtinės aplinkybės Konkurse, leidžia nesilaikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytos praktikos, kuri teigia, kad dėl ginčų užsitęsusios konkurso procedūros paprastai nėra laikoma teisėtu pagrindu nutraukti viešojo konkurso procedūras dėl nenumatytų aplinkybių. Sprendimas nutraukti Pirkimą buvo priimtas jau prasidėjus ginčui dėl Konkurso. Perkančioji organizacija nepateikė kitų šio sprendimo motyvų. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12- 16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad yra pagrindas išvadai, kad priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas, o perkančiosios organizacijos veiksmai laikytini pažeidžiančiais veiksmingos tiekėjų teisių gynybos bei skaidrumo principus.
 1. Teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais ir spręsti dėl padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-248/2017).
 1. Teismas sprendė, kad naikintinas perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-07-19 sprendimas, kuriuo nutrauktos atviro konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“, pirkimo Nr. 325327, procedūros ir perkančioji organizacija įpareigotina atnaujinti Pirkimo procedūras.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė patyrė 5 900 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su teisinės pagalbos teikimu bei 350 Eur žyminio mokesčio pareiškiant ieškinį bei 263 Eur žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą. Dėl to teismas sprendė, kad iš atsakovės ieškovei priteistina 6 513 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė VĮ „Kelių priežiūra“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018-04-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą bylą nutraukti ir nepagrįstai sprendė, kad reorganizavus atsakovę VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ jos procesines teises byloje perėmė VĮ „Kelių priežiūra“.
  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad ieškovės viešojo pirkimo pasiūlyme pateikto tacheometro techniniai duomenys atitinka automatinio tacheometro technines savybes, kas buvo įrodyta ieškovei pateikus UAB „GPS Partneris“ paaiškinimą. Dėl to teismas nepagrįstai tenkino ieškovės reikalavimą dėl 2017-05-30 sprendimo, kuriuo ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, panaikinimo ir įpareigojimo perkančiajai organizacijai pakartotinai įvertinti tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymą.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė privalėjo nurodyti išsamius argumentus ir pagrįsti, kodėl šioje byloje nagrinėjamo viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „AGROMETRA“ prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo:
  1. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu patvirtino, jog yra teisėta pirminės atsakovės VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ teisių ir pareigų perėmėja, bei nepateikė įrodymų, jog konkrečiai su Konkurso vykdymu susijusios teisės ir pareigos būtų perkeltos kitam asmeniui, todėl ieškovė teisėtai savo reikalavimą palaikė atsakovės atžvilgiu.
  1. Atsakovė neįrodė, kad būtų išnykęs poreikis gauti Konkurse perkamas paslaugas.
  1. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybes, kad ieškovė turi reikalavimus atitinkančius tachometrus.
  1. Perkančioji organizacija, siekdama nustatyti tiekėjo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimas,

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 2. Nagrinėjamu atveju taikytina VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017-06-30.

6Dėl atsakovės VĮ „Kelių priežiūra“ procesinės padėties ir prašymo nutrauki bylą

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė (atsakovė) VĮ „Kelių priežiūra“ yra teisėta VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ teisių ir pareigų perėmėja. Be to, byloje nėra duomenų, kad su Konkursu susijusios teisės ir pareigos buvo perkeltos kitam subjektui.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad Konkursas buvo pradėtas dėl konkrečių viešųjų kelių tiksliųjų matavimų ir teisinės registracijos. Konkursas buvo pradėtas iki VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ reorganizavimo. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė neįrodė, kad neliko ginčo dalyko ir apeliantė neturi pareigos užbaigti pradėtas Konkurso procedūras.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nepagrįsti apeliantės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovės prašymą bylą nutraukti ir nepagrįstai sprendė, kad reorganizavus atsakovę VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ jos procesines teises byloje perėmė VĮ „Kelių priežiūra“.
 1. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada atmesti atsakovės prašymą dėl bylos nutraukimo.

7Dėl ieškovės atitikimo Konkurso sąlygoms

 1. Atsakovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės viešojo pirkimo pasiūlyme pateikto tacheometro techniniai duomenys atitinka automatinio tacheometro technines savybes.
 1. Bylos duomenys rodo, kad perkančioji organizacija, siekdama patikrinti, ar tiekėjas yra techniškai pajėgus ir sugebės tinkamai bei kokybiškai suteikti reikalingas paslaugas nustatė minimalius kvalifikacijos, tarp kurių ir techninio ir profesinio pajėgumo, reikalavimus bei nurodė, kokius dokumentus tiekėjai, įrodinėdami, kad jų kvalifikacija yra pakankama Pirkimo sutarčiai vykdyti, turi pateikti.
 1. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina pagrįstumą pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytų ieškovės teiginių, nurodytų šios nutarties 22 punkte. Atsakovė įrodymais nepaneigė minėtų teiginių.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės pasiūlyme pateikto tacheometro techniniai duomenys atitinka automatinio tacheometro technines savybes. Ieškovės turimas elektroninis tacheometras atitinka sąvoką automatinis, kadangi abi šios tacheometrų rūšys pagrindines tacheometro, kaip geodezinių matavimų prietaiso, funkcijas atlieka automatiškai. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, kad perkančioji organizacija neteisėtai bei nepagrįstai Konkurso sąlygas aiškino taip, kad jas atitiktų tik viena iš automatinių tacheometrų rūšių.
 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovės pretenzijas, nedetalizavo ieškovės pasiūlymo atmetimo pagrindų, o tik abstrakčiai nurodė, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytas elektroninis, o ne automatinis tacheometras, nepagrindė pasiūlymo ir pretenzijų atmetimo.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog naikintinas perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-05-30 sprendimas, kuriuo tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymas atvirame konkurse „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ buvo atmestas.

8Dėl Konkurso procedūrų nutraukimo

 1. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės VĮ „Kelių priežiūra“ teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas privalėjo nurodyti išsamius argumentus ir pagrįsti, kodėl šioje byloje nagrinėjamo viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo nurodyta, kad teismas, spręsdamas tokio pobūdžio ginčą, pirmiausia atsižvelgia į tokio sprendimo išimtinį (lot. ultima ratio) pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymą, bei perkančiosios organizacijos galimybes ir pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Šis vertinimas atliekamas visų bylai reikšmingų aplinkybių pagrindu tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumo principo ir iš jo turinio išplaukiančių tiekėjų teisių bei peržiūros institucijų pareigų kontekste. Tokio perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog perkančioji organizacija nesikreipė į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl Konkurso sąlygose nustatytų terminų pakeitimo, nenurodė jokių svarių argumentų, kodėl Konkurso sąlygose nustatyti terminai negali būti objektyviai pratęsti. Perkančioji organizacija taip pat nenurodė, kokios išimtinės aplinkybės Konkurse, leidžia nesilaikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nustatytos praktikos, kuri teigia, kad dėl ginčų užsitęsusios konkurso procedūros paprastai nėra laikoma teisėtu pagrindu nutraukti viešojo konkurso procedūras dėl nenumatytų aplinkybių. Sprendimas nutraukti Pirkimą buvo priimtas jau prasidėjus ginčui dėl Konkurso.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas yra konstatavęs, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo pažeistas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-12- 16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-674-969/2015).
 1. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, kad perkančioji organizacija, priimdama sprendimą, kuriuo buvo nutrauktos Konkurso procedūros, privalėjo tinkamai ir išsamiai pagrįsti, jog yra objektyvus poreikis priimti tokį sprendimą, privalėjo įrodyti, kad yra išnaudojusi visas kitas įmanomas galimybes pratęsti Konkurso procedūrų terminus, privalėjo įrodyti ir pagrįsti, jog perkančioji organizacija dėl išimtinių aplinkybių pagrįstai negalėjo numatyti ir nuspėti, jog Pirkimo procedūros nebus įvykdytos Konkurso sąlygose nustatytais terminais.
 1. Pirmosios instancijos teismo teisingai konstatuotos turinčios reikšmę bylai aplinkybės patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad ginčo Pirkimas nutrauktas nesant įstatyme nustatyto pagrindo.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad naikintinas perkančiosios organizacijos VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2017-07-19 sprendimas, kuriuo nutrauktos atviro konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“, pirkimo Nr. 325327, procedūros ir perkančioji organizacija įpareigotina atnaujinti Pirkimo procedūras.

9Dėl ieškovės „AGROMETRA“ pripažinimo laimėtoja ir įpareigojimo perkančiąją organizaciją įvertinti ieškovės pasiūlymą.

 1. Byloje nustatyta, kad ieškovė patikslintu ieškiniu prašė alternatyvos, t. y. arba pakartotinai pripažinti UAB „AGROMETRA“ konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja / įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymą.
 1. Pirmosios instancijos teismas ginčijamu sprendimu nusprendė pripažinti UAB „AGROMETRA“ konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymą.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėtas ieškinio reikalavimas yra ne teismo, o perkančiosios organizacijos prerogatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011), todėl sprendžia, kad CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu nutrauktina byla dalyje dėl reikalavimo pakartotinai pripažinti UAB „AGROMETRA“ konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja / įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos UAB „AGROMETRA“ pasiūlymą.

10Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

11Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad, priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė iš esmės teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Tačiau pirmosios instancijos teismas sprendime neteisingai sprendė, kad pripažintina „AGROMETRA“ Konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja ir įpareigotina perkančioji organizacija pakartotinai įvertinti tiekėjos „AGROMETRA“ pasiūlymą.
 3. Teisėjų kolegija dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų sprendžia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2018-04-03 sprendimas pakeistinas ir sprendimo dalis, kuria pirmosios instancijos teismas nusprendė pripažinti „AGROMETRA“ Konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos „AGROMETRA“ pasiūlymą, panaikintina ir byla šioje dalyje nutrauktina, likusi sprendimo dalis paliktina nepakeista.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju ginčijamo sprendimo pakeitimas iš esmės nekeičia sprendimo esmės, todėl pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos ir sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paliktina nepakeista.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei VĮ „Kelių priežiūra“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Ieškovė „AGROMETRA“ prašė priteisi bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, todėl jos prašymas atmestinas.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

15Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą.

16Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti „AGROMETRA“ Konkurso „Kelio (statinio) ir kelio juostos užimamų žemės sklypų kadastrinių matavimų teisinės registracijos darbų pirkimui 2017 metais“ laimėtoja ir įpareigoti perkančiąją organizaciją pakartotinai įvertinti tiekėjos „AGROMETRA“ pasiūlymą, ir nutraukti bylą šioje dalyje.

17Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai