Byla 2-541/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A.Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. birželio 22 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl įrodymų užtikrinimo byloje Nr. 2-331/2007 pagal pareiškėjo A.Š. prašymą dėl įrodymų užtikrinimo iki ieškinio pareiškimo su atsakovu akcine bendrove „Kalnapilio-Tauro grupė“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Pareiškėjas A.Š. pateikė kreipėsi į teismą prašydamas iki naujo ieškinio padavimo dienos išreikalauti iš atsakovo AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ dokumentinių įrodymų tinkamai patvirtintas kopijas. Nurodė, kad 2002-2003 metais sujungiant AB „Kalnapilis“ ir AB „Vilniaus Tauras“ buvo pažeistas Akcinių bendrovių įstatymas (toliau tekste – ABĮ) ir kiti teisės aktai, neteisėtai paimti minėtų bendrovių pinigai bei sumažinant akcijų vertę mažiesiems akcininkams padaryta žala, o taip pat valstybė negavo mokesčių. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, bet teismas atsisakė priimti ieškinį, nes pareiškėjas nepateikė tinkamai patvirtintų įrodymų. Todėl siekiant pašalinti grąžinto ieškinio trūkumus prašo išreikalauti įrodymus. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad su bendrovių sujungimu susieti dokumentai paruošti netinkamai ir jie įrodo pareiškėjo nurodomas aplinkybes, kuriomis bus grindžiamas ieškinys. Įrodymų užtikrinimo priežastis – kad atsakovas ieškovo prašymu nepateikė tinkamai patvirtintų dokumentų kopijų. Be to atsakovas, pažeisdamas ABĮ nuostatas, nepateikia visos reikiamos informacijos pareiškėjui, kaip akcininkui. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas iš esmės neteisėtai įslaptindamas padarytų pažeidimų įrodymus, neketina pateikti visų tinkamai patvirtintų įrodymų kopijų. Prašymas pateikiamas siekiant tinkamai paruošti ieškinio pareiškimą teismui, todėl teismas, CPK 221-222 straipsnių nustatyta tvarka, turi užtikrinti prašomus įrodymus.

4Panevėžio apygardos teismas 2007 m. birželio 22 d. nutartimi atmetė prašymą dėl įrodymų išreikalavimo iki ieškinio pareiškimo pateikimo dienos. Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjo pareiškime nurodomos priežastys įrodymams užtikrinti: kad atsakovas netinkamai elgiasi su pareiškėju dėl dokumentų pateikimo, kad atsakovas gali uždelsti pateikti dokumentus, juos pateikti tinkamai nepatirtintus, nesuteikia pagrindo manyti, kad atsakovas reikalaujamus dokumentus sunaikins arba jiems gresia pavojus žūti, išnykti ar pasikeisti, t.y. nėra CPK 221 straipsnyje nustatytų pagrindų. Todėl teismas atmetė prašymą.

5Pareiškėjas A.Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą patenkinti. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, nes teismas nepagrįstai atsisakė išreikalauti įrodymus. Dalis reikalaujamų dokumentų jau pasikeitė, o kita dalis gali būti sunaikinta ar pakeista. Iš atsakovo pateikto 2006 m. spalio 9 d. rašto Nr. 1-411 matyti, kad atsiskaitant už akcijas buvo atliktas skolos užskaitymas, bet realiai piniginiai pervedimai nebuvo vykdomi. Tuo atsakovas patvirtino, kad akcijos realiai nebuvo perkamos-parduodamos, bet buvo neteisėtai keičiamos, o kitos tų pačių akcijų pirkimo-pardavimo sutartys buvo fiktyvios, todėl yra neteisėtos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovo 2002 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentų duomenys gali būti apgaulingi, nes jame nurodyta, kad akcijų pirkimas-pardavimas buvo vykdomas piniginius pervedimus, o ne užskaitant skolas. Skolų, atitinkančių pirktų-parduotų AB „Kalnapilis“ ir AB „Vilniaus Tauras“ akcijų kainai, šių bendrovių balansuose nėra, todėl laikytina, kad visos akcijų pasirašymo sutartys yra neteisėtos. Dėl šių aplinkybių šie ir kiti bendrovių sujungimui netinkamai paruošti dokumentai, įskaitant ir bendrovių balansus, gali būti sunaikinti ir pakeisti kitais. Todėl teismas privalėjo išreikalauti pareiškėjo prašomus įrodymus.

6Atsakovas AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pareiškėjui, kaip akcininkui, pateikė prašomus dokumentus ABĮ nustatyta tvarka ir ribomis. Pareiškėjas neatskleidė teismui, kokį ryšį turi būsimas ieškinys su prašoma informacija. Pareiškėjas siekia ne gauti dokumentus ieškiniui pagrįsti, bet siekdamas išgauti informaciją, kuri yra bendrovės komercinė paslaptis, iš atsakovo teismo pagalba. Įstatymas yra nustatęs priešiškų interesų suderinimą: akcininko teisę gauti informaciją ir bendrovės komercinių paslapčių apsaugą. Be to, prašomi įrodymai gali būti išreikalauti prieš pateikiant ieškinį, bet gali būti išreikalauti pateikus ieškinį. Tačiau pareiškėjas, prašydamas išreikalauti įrodymus dar pats nežino ar teisės yra pažeistos, todėl nėra pagrindo reikalauti pateikti įrodymus.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

9Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Apeliantas atskirajame skunde kelia du klausimus: dėl įrodymų užtikrinimo ir dėl įrodymų išreikalavimo prieš ieškinio padavimą.

11CPK įtvirtinta bendra pažeistų civilinių teisių gynimo procedūra. Vienas iš pagrindinių civilinio proceso bruožų yra tai, kad procesas vyksta nuosekliai. Laikantis nustatytos tvarkos, procedūra paprastai prasideda pateikiant teismo ieškinio pareiškimą. Tačiau CPK įtvirtinta galimybė išimtinais atvejais atlikti kai kuriuos procesinius veiksmus iki ieškinio pareiškimo padavimo teismui. Tokia galimybe galima pasinaudoti tais atvejais, kai asmuo objektyviai neturi galimybės paduoti ieškinio pareiškimą ir toliau vykdyti civilio proceso procedūras nustatyta tvarka.

12Esminis skirtumas tarp civilinio proceso institutų: įrodymų užtikrinimo ir įrodymų išreikalavimo yra tas, kad įrodymų užtikrinimas atliekamas tuomet, kai yra realus pagrindas baimintis, kad pateikti reikalingus įrodymus vėliau pasidarys negalima arba sunku. O įrodymų išreikalavimas prieš ieškinio pareiškimo padavimą gali būti atliekamas, kai įrodymų negali gauti asmuo prašantis juos išreikalauti ir dėl to objektyviai negali surašyti ieškinio pareiškimo. Todėl įrodinėjant būtinybę užtikrinti įrodymus, turi būti pagrindžiama, jog atsirado aplinkybės, dėl kurių, iki bus surašytas ir pateiktas teismui ieškinio pareiškimas, esami įrodymai išnyks arba juos pateikti vėliau pasidarys negalima ar sunku. O įrodinėjant įrodymų išreikalavimo būtinumą turi būti nurodytos priežastys, kodėl asmuo, prašantis išreikalauti įrodymus, negali pats juos gauti ir dėl to negali ginti savo teisių bendra tvarka paduodamas ieškinio pareiškimą teismui.

13Apeliantas prašė teismo prieš ieškinio pareiškimo padavimą išreikalauti įrodymus bei užtikrinti įrodymus. Iš prašymo (b.l. 2-14) matyti, kad apeliantas prašo išreikalauti iš atsakovo rašytinius įrodymus CPK 221-222 straipsnių nustatyta tvarka, t.y. tvarka dėl reikalavimų užtikrinimo. Šį pagrindą apeliantas motyvuoja tuo, jog atsakovas nepateikia įrodymų apeliantui ir gali pakeisti įrodymų turinį.

14Apelianto prašomi užtikrinti įrodytai yra seniai surašyti dokumentai. Patys savaime šie dokumentai negali dingti. Apelianto teiginiai, kad dokumentuose yra galimai neteisingai nurodomi duomenys, todėl atsakovas juos pakeis, nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis (CPK 178 str.). Tai tik apelianto nuomonė.

15Be to, iš pareiškimo užtikrinti įrodymus (b.l. 2-3) matyti, kad apeliantas reikalauja užtikrinti įrodymus, esančius ne tik pas atsakovą, bet ir pas trečiuosius asmenis (bankiniai pavedimai, bendrovių balansai, auditoriaus išvada ir pan.). Tretieji asmenys nesuinteresuoti bylos baigtimi, minėti dokumentai yra labai svarbūs, todėl nėra pagrindo manyti, jog šie asmenys galėtų slėpti ar keisti duomenis. Vien aplinkybė, jog apeliantas mano, kad duomenys yra neteisingi, todėl atsakovas juos slėps ar sunaikins, negali būti pagrindu užtikrinti įrodymus iki ieškinio pareiškimo padavimo.

16Iš apelianto prašymo (b.l. 2-14) matyti, kad apeliantas žino reikiamas faktines aplinkybes ieškiniui pareikšti. Iš prašymo ir atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas jau buvo pateikęs ieškinį, tačiau teismas ieškinio nepriėmė, nes nebuvo tinkamai patvirtinti įrodymai - dokumentų kopijos.

17Taigi, iš apelianto nurodytų skundo argumentų negalima spręsti, kad yra pagrindas iki ieškinio pareiškimo užtikrinti įrodymus ar juos išreikalauti.

18Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 135 straipsnio 2 dalį prie ieškinio ieškovas gali pateikti prašymus dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų. Kadangi apeliantas neturi rašytinių įrodymų originalų arba tinkamai patvirtintų jų kopijų, todėl jis paduodamas ieškinį, motyvuotu prašymu gali prašyti teismo išreikalauti reikiamus rašytinius įrodymus, nurodant priežastis, kodėl jis negali pateikti reikiamų įrodymų.

19Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodomais motyvais nėra pagrindo.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

Nutarė

21Panevėžio apygardos teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Pareiškėjas A.Š. pateikė kreipėsi į teismą prašydamas iki naujo... 4. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. birželio 22 d. nutartimi atmetė... 5. Pareiškėjas A.Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 6. Atsakovas AB „Kalnapilio-Tauro grupė“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 7. Atskirasis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 10. Apeliantas atskirajame skunde kelia du klausimus: dėl įrodymų užtikrinimo... 11. CPK įtvirtinta bendra pažeistų civilinių teisių gynimo procedūra. Vienas... 12. Esminis skirtumas tarp civilinio proceso institutų: įrodymų užtikrinimo ir... 13. Apeliantas prašė teismo prieš ieškinio pareiškimo padavimą išreikalauti... 14. Apelianto prašomi užtikrinti įrodytai yra seniai surašyti dokumentai. Patys... 15. Be to, iš pareiškimo užtikrinti įrodymus (b.l. 2-3) matyti, kad apeliantas... 16. Iš apelianto prašymo (b.l. 2-14) matyti, kad apeliantas žino reikiamas... 17. Taigi, iš apelianto nurodytų skundo argumentų negalima spręsti, kad yra... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 135 straipsnio 2 dalį prie ieškinio... 19. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu:... 21. Panevėžio apygardos teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį palikti...