Byla AS-469-525-07
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudėnaitės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Z.B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Z.B. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42007 m. balandžio 16 d. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo skundas.

52007 m. birželio 29 d. sprendimu teismas skundą patenkino.

62007 m. liepos 30 d. gautas pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Pareiškėjas prašė priteisti iš valstybės įmonės Registrų centras: 1) 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; 2) 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio; 3) 11 Lt mokesčio už VĮ Registrų centro išrašo išdavimą; 4) 3,40 Lt skundo centriniam registratoriui įteikimo išlaidų.

7II.

82007 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas pareiškėjo prašymo dėl išlaidų atlyginimo nepatenkino. Teismas vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, nurodamas, jog šioje byloje teismo priimtas sprendimas įsiteisėjo 2007 m. liepos 13 d. (Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalis). Kadangi terminas, per kurį pareiškėjas turėjo teisę paduoti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, baigėsi 2007 m. liepos 27 d., o tokį prašymą pareiškėjas teismui pateikė tik 2007 m. liepos 30 d. (spaudas apie jo gavimo datą teisme (b.l. 88) bei Klaipėdos apygardos administracinio teismo gautų dokumentų bylų nagrinėjimo klausimais registro duomenys (b.l. 97-98)), padaryta išvada, kad prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiškėjas pateikė praleidęs įstatymo numatytą terminą. Pažymėta, kad šis terminas yra naikinamasis ir, jam pasibaigus, išnyksta teisė pateikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (naikinamieji terminai negali būti atnaujinami). Taip pat nurodyta, jog pareiškėjas prašo išlaidas priteisti iš Centrinio registratoriaus, nors atsakovu byloje buvo ne Centrinis registratorius, o VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas (prašymas dėl išlaidų atlyginimo pateiktas netinkamam atsakovui).

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo 2007 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdos apygardos administracinio teismo nutartį panaikinti ir jo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkinti. Pareiškėjo manymu, teismo nutartis nepagrįsta ir neteisėta. Pareiškėjas pažymi, jog teismas jau buvo išsprendęs jo prašymo priėmimo klausimą, 2007 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje konstatavo, kad prašymas atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio reikalavimus ir yra paduotas nepraleidus termino, o pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 1 dalį priimto procesinio sprendimo teismas negali pakeisti ar panaikinti (išimtis numatyta tik Administracinių bylų teisenos įstatymo 150 str. 1 d. 1 p., kur kalbama apie atskirąjį skundą). Pareiškėjo teigimu, konstatavimas, jog reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas pateiktas ne tam asmeniui, prieštarauja bylos medžiagai ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalies nuostatoms, nes bylinėjimosi išlaidas jis prašė priteisti ne iš centrinio registratoriaus, kaip viešojo administravimo subjekto, o iš valstybės įmonės „Registrų centras", kaip juridinio asmens. Pareiškėjas pažymi, jog atsakovais byloje yra viešojo administravimo subjektai, tačiau ne visi viešojo administravimo subjektai turi juridinio asmens statusą ir gali civiline tvarka atsakyti už savo veiksmus. Pareiškėjo teigimu, jei tam tikras viešojo administravimo subjektas neturi civilinio teisnumo ir veiksnumo, už jo veiksmus įstatymais numatoma atsakomybė kitam asmeniui. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas (5 str. 1 d., 8 str. 1 d., 34 str. 1 d.), Civilinio kodekso 2.53 straipsnį atsakovas šiuo atveju yra valstybės įmonės „Registrų centras“ teritorinis struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių, už kurį pilnai atsako VĮ „Registrų centras" (jis atsako už jo civilines prievoles). Kadangi bylinėjimosi išlaidų atlyginimas savo turiniu yra artimas žalos atlyginimui, tai yra civilinė viešojo administravimo subjekto ar už jį materialiai atsakingo asmens pareiga atlyginti asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas, byloje už atsakovo veiksmus yra atsakingas juridinis asmuo VĮ „Registrų centras". Pareiškėjo teigimu, tai, kad VĮ „Registrų centras“ atlieka ir atskiro viešojo administravimo subjekto - centrinio registratoriaus - funkcijas, nereiškia, jog jis atleidžiamas nuo jam pavaldžių struktūrinių padalinių padarytos žalos atlyginimo. Pareiškėjo manymu, VĮ „Registrų centras" Klaipėdos filialas gali būti atsakovu pagal viešojo administravimo prievoles, tačiau negali būti atsakovu pagal civilines prievoles (pagal civilines prievoles už jo veiksmus atsako pati įmonė).

11Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, jog prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateiktas pavėluotai, be to, valstybės įmonė Registrų centras, iš kurios prašoma išlaidas priteisti, nėra byloje nei atsakovė, nei tretysis suinteresuotas asmuo. Nepagrįstai, atsakovo manymu, pareiškėjas reikalauja priteisti išlaidas už paklausimo valstybės įmonei Registrų centras dėl išrašo išdavimo surašymą, už skundo centriniam registratoriui surašymą, o išlaidos už skundo teismui surašymą ir atstovavimą teismo posėdyje nurodytos nepagrįstai didelės.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nors šiuo atveju Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 29 d. sprendimu (b.l. 79-83), patenkinęs skundą, neišsprendė pareiškėjo reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkinimo klausimo, apeliacine tvarka byloje priimtas sprendimas apskųstas nebuvo.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalis numato, jog prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Šiuo atveju, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismui pateikė 2007 m. liepos 30 d. pakartotinai (b.l. 88), pirmą kartą toks prašymas suformuluotas skunde pirmosios instancijos teismui. Dėl nurodytos aplinkybės nėra pagrindo teigti, kad prašymas paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą tokiam prašymui pateikti. Pažymėtina, kad teismo išvada dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino naikinamojo pobūdžio nepagrįsta įstatymo nuostatomis – minimos įstatymo normos turinys tokiai išvadai pagrindo nesuteikia.

17Kartu teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nurodė, jog išlaidų atlyginimas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį gali būti priteistas tik iš kitos šalies, o valstybės įmonė Registrų centras šioje byloje šalimi nėra, todėl negali būti atsakinga už teismo išlaidų atlyginimą pareiškėjui. Dėl šios aplinkybės tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą nėra pagrindo.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutartį paliekant nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai