Byla 2-2273-860/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ ieškinį atsakovams K. J. individualiai įmonei „K. J. personalinė įmonė“ ir K. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo K. J. individualios įmonės ir subsidiariai atsakingo jo savininko K. J. 793,74 Lt įsiskolinimą, 72,23 Lt delspinigių už prievolės įvykdymo termino praleidimą, 7,28 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo įsiskolinimo sumos, 363 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 22 Lt sumokėtą žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodo, kad atsakovas K. J. individuali įmonė 2012-01-10 sudarė su UAB „Artix“ Tiekimo sutartį Nr. ( - ), kurios 1.1 p. UAB „Artix“ įsipareigojo parduoti atsakovui prekes pagal atsiųstą raštu arba žodžiu suderintą užsakymą. Sutarties 1.1 p. numatyta, kad prekių ir PVM sąskaitos faktūros priėmimas patvirtina žodinio užsakymo buvimą. Šios sutarties pagrindu išrašytos ir atsakovui apmokėjimui pateiktos dvi PVM sąskaitos-faktūros: 2012-03-22 PVM sąskaita-faktūra AAA Nr. ( - ) - 673,68 Lt sumai ir 2012-04-19 PVM sąskaita-faktūra AAA Nr. ( - ) - 213,65 Lt sumai. Aplinkybes, kad UAB „Artifix“ pardavė ir atsakovui K. J. individualiai įmonei perdavė sąskaitose faktūrose nurodytus daiktus patvirtina tai, kad atsakovo atstovė G. J. PVM sąskaitų faktūrų skiltyje „Prekes / paslaugas gavo“ pasirašė, pretenzijų, kurių pagrindų būtų reiškęs dėl daiktų kiekio ar kokybės daiktų perdavimo metu nepažymėjo bei atsakovas minėtas sąskaitas iš dalies apmokėjo, t. y. sumokėjo 93,59 Lt sumą. Pagal Sutarties 2.4 dalį atsakovas K. J. individuali įmonė PVM sąskaitas – faktūras įsipareigojo apmokėti (atsiskaityti už parduotas prekes) per 30 kalendorinių dienų nuo prekių patiekimo datos, pagal UAB „Artfix“ pateiktą ir atsakovo K. J. individualios įmonės pasirašytą PVM sąskaitą faktūrą, tačiau likusios sumos atsakovas K. J. individuali įmonė iki šiol nėra padengęs, tuo pažeisdamas prisiimtus įsipareigojimus. Šias aplinkybes patvirtina pateikta detali kliento informacija. 2014-05-05 buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Artifix“ perleido visas reikalavimo ir papildomas teises UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ į pradinio kreditoriaus skolininką – K. J. individualią įmonę. 2013-05-06 skolininkui buvo išsiųstas pranešimas apie sudarytą Reikalavimo teisių perleidimo sutartį su jos patvirtinta kopija, kurie buvo įteikti 2014-05-08. Vadovaujantis minėta reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.101 str. 1 d. UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ yra naujasis dabartinis skolininko K. J. individualios įmonės kreditorius, turintis visas reikalavimo teises į skolą. PVM sąskaitos-faktūros išrašytos 887,33 Lt sumai, tačiau atsakovas K. J. individuali įmonė iki šios dienos yra sumokėjęs tik 93,59 Lt, todėl iš atsakovo K. J. individualios įmonės ieškovė prašo priteisti 793,74 Lt skolos. Kadangi atsakovas K. J. individuali įmonė neįvykdė piniginės prievolės per sutarties 2.4 p. apibrėžtą ir PVM sąskaitose-faktūrose nurodytą laiką, pagal sutarties 4.1 p. privalo už kiekvieną uždelstą dieną įmokėti 0,05 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos, taikant sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą. Vadovaujantis tuo, prašo priteisti delspinigius, paskaičiuotus pagal atitinkamas PVM sąskaitas – faktūras, skaičiuojant už laikotarpį nuo atitinkamos PVM sąskaitos faktūros paskutinės apmokėjimo dienos iki ieškinio surašymo dienos, tačiau visais atvejais, už ne daugiau kaip 182 dienas (šešių mėnesių terminą), iš viso 72,23 Lt. Be to, skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str., 6.210 str.), todėl vadovaujantis 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu ieškovės naudai priteistinos ir 7,28 % dydžio palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo priteistinos įsiskolinimo sumos. Kadangi atsakovas K. J. yra atsakovo Individualios įmonės savininkas, todėl yra subsidiariai atsakingas už aukščiau nurodytas prievoles. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškinys tenkintinas.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

7Byloje nustatyta, kad Individualios įmonės „K. J. personalinė įmonė“ savininkas yra atsakovas K. J. (Pagrindas. 2014-05-14 Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija). UAB „Artfix“ ir K. J. P. Į., atstovaujama savininko K. J. 2012-01-10 sudarė tiekimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Artfix“ įsipareigojo atsakovui K. J. individualiai įmonei tiekti prekes pagal raštu ar žodžiu suderintą užsakymą, o atsakovas K. J. individuali įmonė įsipareigojo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo prekių patiekimo datos, pagal UAB „Artfix“ pateiktą ir atsakovo K. J. individualios įmonės pasirašytą PVM sąskaitą-faktūrą. Prekių ir PVM sąskaitos-faktūros priėmimas patvirtina žodinio užsakymo buvimą. Atsakovas K. J. individuali įmonė neapmokėjęs PVM sąskaitų faktūrų numatytais terminais, nurodytais sutarties 2.4 p., įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną (sutarties 1.1., 1.2., 2.4., 4.1.). 2012-03-22 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), patvirtina, kad atsakovas K. J. individuali įmonė iš UAB „Artfix“ priėmė prekių už 673,68 Lt, už kurias turėjo atsiskaityti iki 2012-04-21. 2012-04-19 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), patvirtina, kad atsakovas K. J. individuali įmonė iš UAB „Artfix“ priėmė prekių už 213,65 Lt, už kurias turėjo atsiskaityti iki 2012-05-19. Iš Detalios kliento informacijos datai 2014-05-05 ir 2014-05-05 pažymos, matyti, kad atsakovo K. J. individualios įmonės skola sudaro 793,74 Lt, nes jis pagal 2012-03-22 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) apmokėjo 93,59 Lt. Pagal delspinigių paskaičiavimo lentelę ieškovė apskaičiavo atsakovo K. J. individualios įmonės mokėtinus delspinigius, kuriuos sudaro 72,23 Lt (skaičiavimo laikotarpis 182 dienos). UAB „Artfix“ ir ieškovė UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ 2014-05-05 pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią, UAB „Artfix“ atlygintinai perleido ieškovės naudai 793,74 Lt skolos reikalavimo teises į atsakovą K. J. individualią įmonę. Ieškovė 2014-05-06 pranešimu informavo atsakovą K. J. individualią įmonę apie reikalavimo perleidimą ir paragino sumokėti į ieškovės sąskaitą 793,74 Lt sumą, tačiau atsakovas K. J. individuali įmonė prievolės neįvykdė.

8Kadangi atsakovas K. J. individuali įmonė skolos nepadengė, laikytina, kad jis prievolės pagal sutartį su pradiniu kreditoriumi neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovei UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ iš atsakovo individualios įmonės „K. J. personalinė įmonė“ priteistina 793,74 Lt skolos (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.). Individualios įmonės savininkų civilinė atsakomybė yra subsidiari, todėl įmonei neturint turto, pakankamo prievolėms vykdyti, iš atsakovo K. J. skola ieškovei priteistina subsidiariai (CK 2.50 str. 4 d.).

9Atsakovui individualiai įmonei „K. J. personalinė įmonė“ praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, iš jo priteistina 72,23 Lt delspinigių už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, o įmonei neturint turto, pakankamo prievolėms vykdyti, iš atsakovo K. J. delspinigiai ieškovei priteistini subsidiariai (CK 6.71 str., Sutarties 4.1. p., CK 2.50 str. 4 d.).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalies, LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 1 ir 3 dalių, 3 straipsnio 4 dalies pagrindu iš atsakovo individualios įmonės „K. J. personalinė įmonė“ priteistinos 7,28 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-22) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo, o įmonei neturint turto, pakankamo prievolėms vykdyti, iš atsakovo K. J. palūkanos ieškovei priteistinos subsidiariai (CK 6.71 str., Sutarties 4.1. p., CK 2.50 str. 4 d.).

11Ieškovė prašo priteisti 385 Lt bylinėjimosi išlaidas (363 Lt už advokato pagalbą ir 22 Lt už sumokėtą žyminį mokestį) subsidiariai iš atsakovų. Jas patvirtina ieškovės pateikta 2014-05-14 PVM sąskaita-faktūra APB-RS Nr. ( - ) ir mokėjimo pavedimai. Pažymėtina, kad pagrindinės prievolės (skolos) įvykdymą reguliuoja materialinės teisės normos, kurių pagrindu teismas šioje byloje ir taikė subsidiarinę atsakovų atsakomybę, priteisiant skolą ieškovei. Tačiau priteisiant bylinėjimosi išlaidas yra vadovaujamasi procesinės teisės normomis, t. y. bylinėjimosi išlaidos paskirstomos tarp šalių laikantis CPK 93-98 straipsnių reikalavimų, kurie priteisiant bylinėjimosi išlaidas subsidiarinės atsakomybės nenumato. Atsižvelgiant į tai, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovų priteistinos lygiomis dalimis, t. y. po 192,50 Lt (CPK 93 str. 1 d.).

12Kadangi pašto išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 262 – 264 straipsniais, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo K. J. individualios įmonės „K. J. personalinė įmonė“ (į. k. ( - )) ieškovei UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ (į. k. ( - )) 793,74 Lt skolos ir 72,23 Lt delspinigių, iš viso 865,97 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt penkis litus 97 ct) įsiskolinimo, 7,28 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-05-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16K. J. individualiai įmonei „K. J. personalinė įmonė“ (į. k. ( - )) neturint turto, pakankamo prievolėms vykdyti, priteisti subsidiariai iš atsakovo K. J. (a. k. ( - ) ieškovei UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ (į. k. ( - )) 793,74 Lt skolos ir 72,23 Lt delspinigių, iš viso 865,97 Lt (aštuonis šimtus šešisdešimt penkis litus 97 ct) įsiskolinimo, 7,28 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-05-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovų K. J. individualios įmonės „K. J. personalinė įmonė“ (į. k. ( - )) ir K. J. (a. k. ( - ) ieškovei UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ (į. k. ( - )) po 192,50 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt du litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

18Preliminarus sprendimas turi būti įvykdytas per 20 dienų nuo jo įteikimo arba jį priėmusiam teismui turi būti raštu pateikti motyvuoti prieštaravimai.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo CPK 430 straipsnio nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos.

21Per tris darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo, jo patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Ieškovė UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ ieškiniu prašo... 4. Ieškinyje nurodo, kad atsakovas K. J. individuali įmonė 2012-01-10 sudarė... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Byloje nustatyta, kad Individualios įmonės „K. J. personalinė įmonė“... 8. Kadangi atsakovas K. J. individuali įmonė skolos nepadengė, laikytina, kad... 9. Atsakovui individualiai įmonei „K. J. personalinė įmonė“ praleidus... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius... 11. Ieškovė prašo priteisti 385 Lt bylinėjimosi išlaidas (363 Lt už advokato... 12. Kadangi pašto išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei... 13. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 262 – 264... 14. Ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Priteisti iš atsakovo K. J. individualios įmonės „K. J. personalinė... 16. K. J. individualiai įmonei „K. J. personalinė įmonė“ (į. k. ( - ))... 17. Priteisti iš atsakovų K. J. individualios įmonės „K. J. personalinė... 18. Preliminarus sprendimas turi būti įvykdytas per 20 dienų nuo jo įteikimo... 19. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 20. Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją kartu su ieškinio bei jo... 21. Per tris darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo, jo patvirtintą kopiją...