Byla 2-475-169/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant ieškovei L. U., ieškovės atstovei advokatei Genei Leigienei, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. U. ieškinį atsakovui A. K., išvadą teikiančiai institucijai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė L. U. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti nepilnamečių vaikų: L. K. ir K. K. gyvenamąją vietą su ieškove bei priteisti iš atsakovo A. K. išlaikymą vaikams kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 litų kiekvienam vaikui nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki vaikų pilnametystės. Nurodo, jog su atsakovu santuokos nebuvo sudarę, gyvenę kaip sugyventiniai. ( - ), jiems gimė dukra L. K., o ( - ), – sūnus K. K. Su atsakovu nesugyveno, todėl išsiskyrė, nes atsakovas šeimai nei materialiai, nei moraliai nepadėjo. 2007 m. liepos 7 d. ji ištekėjo, santuokoje su S. U. susilaukė dar dviejų vaikų, jų pajamos yra labai kuklios, todėl atsakovas A. K. negali nusišalinti nuo savo vaikų auklėjimo ir išlaikymo. Vaiko išlaikymo mėnesio išlaidos sudaro 600 Lt: maistui– 300 Lt; komunalinėms paslaugoms, elektrai, vandeniui – 100 Lt; buitinėms prekėms – 50 Lt; rūbams, batams, patalynei – 150 Lt; vaistams, vitaminams, papildams – 40 Lt. Be to, ieškovė nurodė, jog vaikai nuo gimimo gyvena su ja, todėl vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove.

5Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė visiškai ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Paaiškino, jog atsakovas ir kartu gyvendamas išlaikymo vaikams neteikė, jai pinigų neduodavo, vieną kartą yra nupirkęs šokolado plytelę. Dėl atsakovo girtavimo 2006 m. jie išsiskyrė, atsakovas išėjo gyventi kitur, tačiau ir toliau vaikais visiškai nesirūpino, išlaikymo jiems neteikė. Patikslinusi vaiko išlaikymo mėnesinių išlaidų paskaičiavimą, ieškovė paaiškino, jog išlaidos komunalinėms paslaugoms, elektrai per mėnesį sudaro 260 Lt per mėnesį, už vandenį nemoka, todėl, esant šešių asmenų šeimai, vienam žmogui tenka apie 43 Lt šių išlaidų, tačiau ji neįtraukusi 50 Lt išlaidų vaikų mokymosi reikmėms, todėl bendra suma lieka 600 Lt.

6Atsakovas, kuriam apie posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu (b. l. 47), į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Vaiko teisių apsaugos skyriaus, dalyvaujančio procese kaip valstybinio valdymo institucijos, siekiant įvykdyti jam pavestas funkcijas, ginant vaikų interesus (CPK 49 straipsnio 2 dalis), atstovas, siūlęs ieškinį tenkinti, paaiškino, jog ieškovės šeima gyvena nuomojamame dviejų kambarių su virtuve bute, šiuo metu ieškovė augina vaiką, L. ir K. auga su ieškove, ji jiems užtikrina visapusiškas vystymosi sąlygas, gi atsakovas jokio išlaikymo vaikams neteikė, jais nesidomėjo ir nelankė. Mano, jog vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove neprieštaraus jų interesams, o 300 Lt išlaikymo vienam vaikui suma yra reali ir pagrįsta ieškovės skaičiavimu.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 3.169 straipsnyje nustatyta, kad, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu (1 dalis); jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų (2 dalis); pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (3 dalis). Pagal CK 3.174 straipsnio 2 dalį ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo teismas išsprendžia vadovaudamasis vaiko interesais, atsižvelgdamas į vaiko norą; į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tik tuo atveju, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams.

10Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo nėra, nes atsakovas savo pozicijos šiuo klausimu teismui nenurodė. Esant duomenų, jog atsakovas vaikais visiškai nesirūpina ir jų neišlaiko, vaikai gyvena su ieškove, kuri jiems užtikrina visapusiškas vystymosi sąlygas, L. K., gimusios ( - ), ir K. K., gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, nes vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove neprieštaraus jų interesams (LR CK 3.174 straipsnis).

11Pagal Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnį pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo raidai (dvasiniam, fiziniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi) užtikrinti. Vaiko teisė į jo raidai būtinas gyvenimo sąlygas, be kita ko, apima vaiko teisę į materialinį aprūpinimą, kurią atitinka jo tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas normalioms, vaiko raidą užtikrinančioms, jo gyvenimo sąlygoms: būstui, maitinimui, aprangai, sveikatos priežiūrai, mokymo, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms. Kadangi tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (CK 3.156 straipsnis), tai jų pareiga išlaikyti vaikus taip pat lygi, ir jie abu privalo prisidėti prie vaiko išlaikymo. Tėvų turtinės galimybės išlaikyti vaikus gali būti nevienodos (skirtis jų gaunamos pajamos ir kt.). Dėl to CK 3.192 straipsnio 2, 3 dalyse įtvirtinta, kad abu tėvai išlaikymą vaikui privalo teikti proporcingai savo turtinei padėčiai. Didesnes pajamas gaunantis tėvas turi prisiimti ir didesnę dalį vaikui išlaikyti reikalingų išlaidų. Kuriam nors iš tėvų pareiškus ieškinį dėl išlaikymo priteisimo, išlaikymo dydis apskaičiuotinas ne tik pagal jo, bet ir pagal vaiko kito iš tėvų gaunamas pajamas, kartu įvertinant tai, kad šiam, su kuriuo vaikas lieka gyventi, tenka didžiausioji išlaidų našta. Svarbiausia, kad vaikui priteisiamo išlaikymo sumos ir kito tėvo, su kuriuo vaikas lieka gyventi, gaunamų pajamų pakaktų normaliai vaiko radai ir ugdymuisi užtikrinti.

12CK 3.192 straipsnio 2 dalies nuostata dėl išlaikymo dydžio proporcingumo nepilnamečių vaikų poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai reiškia, kad vaikų išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jų tėvų galimybių. Šioje įstatymo nuostatoje išlaikymo dydis nesiejamas su konkrečiu tėvų pajamų dydžiu, tačiau įstatyme nustatyti, taip pat teismų praktikoje suformuluoti tam tikri orientaciniai kriterijai – šiais, taip pat įstatyme (CK 3.3 straipsnis, 1.5 straipsnis) įtvirtintais šeimos santykių teisinį reglamentavimą grindžiančiais principais vadovaujamasi sprendžiant dėl išlaikymo dydžio konkrečiu atveju.

13Vienas jų – protingi vaiko poreikiai, kuriuos lemia jo gabumai, polinkiai, taip pat amžius (vaikui augant jo poreikiai didėja ir pan.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus teisinius kriterijus, yra pažymėjęs, kad turi būti atsižvelgiama į tai, jog nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje G. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-620/2005). Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti, taip pat žaidimams ir pan. (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. G. Ch., bylos Nr. 3K-3-419/2010).

14Išlaikymo dydį taip pat lemia tėvų turtinė padėtis, t. y. vaiko išlaikymui negali būti priteista daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Dėl to bylą dėl išlaikymo priteisimo nagrinėjantis teismas privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį – visas jų gaunamas pajamas, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, išlaidas, reikalingas būtiniems vaiko poreikiams tenkinti bei vertinti ją, atsižvelgdamas į faktinių aplinkybių visumą (tėvų sveikatą, jų elgesį, siekiant uždirbti ir gauti pajamų vaikams išlaikyti, išlaikytinių skaičių ir kt.).

15Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog ieškovė ir atsakovas yra nepilnamečių vaikų: L. K., gimusios ( - )., ir K. K., gimusio ( - )., tėvai (b. l. 9, 10). Iš ieškovės paaiškinimų matyti, jog atsakovas nuo vaikų gimimo nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Ieškovė nedirba, nes augina ( - ) gimusį L. U., jos pajamas sudaro 156 Lt dydžio išmoka vaikui (b. l. 16), nekilnojamojo turto neturi, be N. L. ir K., jos šeimoje auga dar du nepilnamečiai vaikai (b. l. 2-13, 17-18). Atsakovas apie savo pajamas bei turtinę padėtį duomenų nepateikė, tačiau ir sunki materialinė atsakovo padėtis jo neatleistų nuo pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus. Byloje esančių duomenų pagrindu teismas sprendžia, jog ieškovės prašomas iš atsakovo priteisti po 300 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui išlaikymo dydis yra pagrįstas mažamečių vaikų, atsižvelgiant į jų amžių, normalią sveikatos būklę, įprastais poreikiais, dėl to toks išlaikymo dydis laikytinas realiu. Todėl, ieškinį visiškai tenkinant, priteistinas iš atsakovo A. K. išlaikymas jo nepilnamečiams vaikams: L. K., gimusiai ( - )., ir K. K., gimusiam ( - )., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo 2011 m. sausio 24 d. iki vaikų pilnametystės bei 2.860,00 Lt vaiko išlaikymo nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. sausio 24 d. (4 mėnesius 23 d.) skola, skaičiuojant po 300,00 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui (CK 3.196, 3.200 straipsniai).

16Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203 straipsnis). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

17L. K. ir K. K. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirtina ieškovė L. U., nes su ja gyvena vaikai (CK 3.190 straipsnis).

18Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).

19Ieškovė paduodant ieškinį dėl išlaikymo priteisimo įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o reikalavimas dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo susijęs su minėtuoju reikalavimu, todėl, patenkinus ieškinį, žyminis mokestis išieškotinas iš atsakovo į valstybės pajamas pagal bendrą išlaikymo išmokų už vienerius metus sumą – 216,00 Lt (300,00 Lt x 2 x 12 mėn. = 7.200,00 Lt x 3 %) bei už išlaikymo skolą 86,00 Lt - 4 mėn. x 300,00 Lt x 2 v. = 2.400,00 Lt + 460,00 Lt (300,00 Lt : 30 d.; 10 Lt x 23 d. x 2 v.) x 3 %, iš viso 302,00 Lt (CPK 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis). Ieškovė už ieškinio surašymą bei atstovavimą teisme advokatei sumokėjo 500,00 Lt (b. l. 3-5) bei turėjo 219,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo būdu (b. l. 46), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos ir minėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 ir 98 straipsniai). Mažeikių rajono apylinkės teismo pažymos apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, duomenimis teismas šioje byloje patyrė 13,06 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos valstybei iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

20Teismo sprendimas dėl išlaikymo išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti visiškai.

23Nustatyti L. K., gimusios ( - ), ir K. K., gimusio ( - )., gyvenamąją vietą su ieškove L. U., a. k.. ( - ) gyvenančia ( - ).

24Priteisti iš atsakovo A. K., gimusio ( - ), a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), nedirbančio, išlaikymą jo vaikams: L. K., gimusiai ( - )., ir K. K., gimusiam ( - )., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt (tris šimtus litų) kiekvienam vaikui nuo 2011 m. sausio 24 d. iki jų pilnametystės ir 2.860,00 Lt (du tūkstančius aštuonis šešiasdešimt litų) vaikų išlaikymo nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. sausio 24 d. skolos

25ir 500,00 Lt (penkis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų bei 219,64 Lt (du šimtai devyniolika litų 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo būdu – ieškovei L. U.;

26302,00 Lt (tris šimtus du litus) žyminio mokesčio ir 13,06 Lt (trylika litų 06 ct) pašto išlaidų - į valstybės biudžetą.

27Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo skubiai vykdyti.

28L. K. ir K. K. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę L. U.

29Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

30Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. U.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė L. U. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti... 5. Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdyje ieškinį palaikė visiškai ir... 6. Atsakovas, kuriam apie posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo... 7. Vaiko teisių apsaugos skyriaus, dalyvaujančio procese kaip valstybinio... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 3.169 straipsnyje... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo nėra,... 11. Pagal Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnį pripažįstama kiekvieno vaiko... 12. CK 3.192 straipsnio 2 dalies nuostata dėl išlaikymo dydžio proporcingumo... 13. Vienas jų – protingi vaiko poreikiai, kuriuos lemia jo gabumai, polinkiai,... 14. Išlaikymo dydį taip pat lemia tėvų turtinė padėtis, t. y. vaiko... 15. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog ieškovė ir atsakovas yra... 16. Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (CK 3.203... 17. L. K. ir K. K. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirtina... 18. Išlaikymo suma indeksuotina kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka... 19. Ieškovė paduodant ieškinį dėl išlaikymo priteisimo įstatymo yra atleista... 20. Teismo sprendimas dėl išlaikymo išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270, 282... 22. ieškinį patenkinti visiškai.... 23. Nustatyti L. K., gimusios ( - ), ir K. K., gimusio ( - )., gyvenamąją vietą... 24. Priteisti iš atsakovo A. K., gimusio ( - ), a. k. ( - ) gyvenančio ( - ),... 25. ir 500,00 Lt (penkis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų bei 219,64 Lt... 26. 302,00 Lt (tris šimtus du litus) žyminio mokesčio ir 13,06 Lt (trylika litų... 27. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo skubiai vykdyti.... 28. L. K. ir K. K. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti... 29. Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant... 30. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...