Byla eA-3617-520/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. A. (M. A.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas M. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas, atsakovas) 2019 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. (15/6-2)21PR-4 „Dėl papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo“ (toliau – ir Sprendimas) bei įpareigoti Migracijos departamentą išnagrinėti pareiškėjo bylą iš naujo.

72.

8Pareiškėjas skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:

92.1.

10Jam papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje buvo suteikta Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 87 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, nes pareiškėjo kilmės valstybėje saugumo situacija buvo itin prasta, jam grįžus atgal į kilmės valstybę, gali kilti rimta ir asmeninė grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams;

112.2.

12Sprendžiant papildomos apsaugos panaikinimo klausimą, atsakovas turi aiškintis ne tik tai, ar padėtis pareiškėjo kilmės valstybėje, dėl kurios asmeniui anksčiau buvo suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, pasikeitė, bet ir tai, ar tas pasikeitimas konkrečiu atveju buvo tokio svarbaus ir ilgalaikio pobūdžio, kad papildomą apsaugą galinčiam gauti asmeniui nebėra realaus didelės žalos pavojaus. Siekiant tai įvertinti svarbus atsakovo dėl pareiškėjo nuo 2015 metų iki 2019 metų priimtų sprendimų turinys;

132.3.

14Pareiškėjui papildoma apsauga buvo suteikta būtent dėl grėsmės jo gyvybei, sveikatai ir saugumui karinio konflikto metu. Nustačius karinio konflikto nulemtą beatodairišką smurtą ( - ) ir pareiškėjo gyvenamojoje vietoje, nustatyta, kad dėl tuometinės saugumo padėties pareiškėjas negalėtų įsikurti kitoje ( - ) dalyje ir jam nėra prieinama vidinio persikėlimo alternatyva, todėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – ir VSD) informacija, kad „labai tikėtina, jog prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu pareiškėjas pateikė Migracijos departamentui tikrovės neatitinkančią informaciją“ šiuo atveju nėra aktuali, nes pareiškėjo prieglobsčio prašymo motyvai, susiję su persekiojimu, nebuvo vertinti kaip pagrįsti ir papildomos apsaugos suteikimo metu;

152.4.

16Būtent atsakovas turi įrodyti, kad aplinkybių, nulėmusių suteiktos apsaugos panaikinimą, pasikeitimas yra tokio svarbaus ir ilgalaikio pobūdžio, jog pareiškėjui nebėra realaus didelės žalos pavojaus jo kilmės valstybėje ir grįžęs į kilmės valstybę jis galės saugiai gyventi pasinaudojęs vidinio persikėlimo alternatyva;

172.5.

18Atsakovas, priimdamas Sprendimą ir vertindamas pareiškėjo galimybę pasinaudoti vidinio persikėlimo alternatyva, atsižvelgė į 2019 m. rugsėjo 30 d. pažymą Nr. AFG-15/6-19 (toliau – ir Pažyma), kurioje iš esmės aprašyta situacija apie padėtį pareiškėjo kilmės valstybėje. Pažymoje nurodoma, kad ( - ) civilių aukų skaičius auga, saugumo padėtis itin nesaugi. Ši informacija ne tik kad neįrodo, jog išvykimo iš Lietuvos metu pareiškėjui jau nebėra realaus didelės žalos pavojaus jo kilmės valstybėje ir jis galės, grįžęs į kilmės valstybę, saugiai gyventi pasinaudojęs vidinio persikėlimo alternatyva, bet priešingai, – rodo karinio konflikto ir civilių žūčių augimo tendencijas;

192.6.

20Atsakovas, naikindamas papildomą apsaugą, tinkamai neįvertino, ar aplinkybių ( - ) pasikeitimas yra tokio svarbaus ir ilgalaikio pobūdžio, kad papildomą apsaugą galinčiam gauti asmeniui nebėra realaus didelės žalos pavojaus.

213.

22Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.

234.

24Atsakovas nesutikimą su skundu grindė šiais pagrindiniais argumentais:

254.1.

26Pareiškėjui suteikta papildoma apsauga panaikinta, nes atsižvelgus į naujausią informaciją apie padėtį ( - ), neliko aplinkybių, kurių pagrindu jam buvo suteikta papildoma apsauga, o būtent – asmuo gali apsigyventi mieste, kuriame jam negrėstų pavojus gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl konflikto, vykstančio ( - );

274.2.

28Migracijos departamente 2019 m. balandžio 16 d. gautas VSD raštas, kuriame pateikiama informacija apie pareiškėją ir siūloma įvertinti jo pateiktų duomenų tikroviškumą bei teisinio statuso Lietuvos Respublikoje teisėtumą. 2019 m. liepos 12 d. pradėta pareiškėjui suteiktos papildomos apsaugos panaikinimo procedūra. VSD pateikus informaciją, jog pareiškėjas galbūt pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, jis buvo iškviestas į apklausą. Apklausus pareiškėją nustatyta, kad 2015 metais, nagrinėjant pareiškėjo prašymą suteikti prieglobstį, jo pateikta istorija apie ( - ) gresiantį persekiojimą, susijusį su Z. A. giminaičiais, nevertinta sprendžiant, ar jam turėtų būti suteikiama tarptautinė apsauga, kadangi jo pasakojimas apie persekiojimą buvo abstraktaus pobūdžio ir nepatikimas. 2015 m. kovo 18 d. sprendimu pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, nustačius, kad ( - ) padaugėjo išpuolių, kurių metu nukentėdavo civiliai ir jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei kilo rimta grėsmė. VSD pateikta informacija nesudarė pagrindo panaikinti pareiškėjui suteiktą papildomą apsaugą ir ši aplinkybė buvo įvertinta duomenų visumoje;

294.3.

30Iš Migracijos departamento 2019 m. spalio 13 d. išvados Nr. (15/6-2) 14PR-4RN (toliau – ir Išvada), kurios pagrindu yra priimtas Sprendimas, akivaizdu, kad atsakovas rėmėsi pačia naujausia ir aktualia informacija apie padėtį pareiškėjo kilmės valstybėje. Atsakovas konstatavo, kad ( - ) vyksta karinis konfliktas, tačiau nustačius šią aplinkybę reikia vertinti, ar esamas smurto lygis karinio konflikto metu yra beatodairiškas. ( - ) publikuotoje ataskaitoje pateiktame žemėlapyje ( - ) įvardijama kaip ta, kurioje yra beatodairiškas smurtas, tačiau smurto lygis nėra toks aukštas, kad vien dėl buvimo joje kiltų grėsmė asmens gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei. Atsakovas individualizavo pareiškėjui kylančią grėsmę ir įvertino, kad pareiškėjas nepriklauso nei vienai iš grupių, prieš kurias dažniausiai yra nukreipti išpuoliai ( - ), jis nėra pažeidžiamas asmuo, iki išvykimo iš ( - ) jo gyvenamoji vieta buvo ( - );

314.4.

32Naujausioje atsakovo surinktoje informacijoje nurodoma, jog nuo 2018 m. balandžio mėnesio fiksuojamas incidentų ( - ) mažėjimas;

334.5.

34Vadovaujantis naujausiais tarptautinių organizacijų bei ekspertų duomenimis, saugumo padėtis ( - ) nėra tokia kritiška ir įtempta, jog būtų laikoma netinkama vidiniam persikėlimui paprastam, t. y. nepažeidžiamam, ( - ) piliečiui.

355.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo VSD atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.

376.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo laikėsi pozicijos, kad Sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir objektyviais duomenimis. VSD, vadovaudamasis Įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, 2019 m. balandžio 15 d. raštu pateikė Migracijos departamentui turimą žvalgybos informaciją apie pareiškėją.

39II.

407.

41Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 22 d. sprendimu pareiškėjo M. A. skundą tenkino, t. y. panaikino Sprendimą ir įpareigojo atsakovą Migracijos departamentą išnagrinėti pareiškėjo bylą iš naujo.

428.

43Teismas bylos duomenimis Nustatė

448.1.

45Migracijos departamentas 2015 m. kovo 18 d. priėmė sprendimą Nr. (15/6-7) 12PR-17 „Dėl prieglobsčio (papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje suteikimo ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ( - )“, kuriuo, be kita ko, pareiškėjui suteikta papildoma apsauga pagal Įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

468.2.

472017 m. vasario 20 d. pranešimu Nr. (15/6-13) 10K-7382 „Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pakeitimo“ pareiškėjui pranešta, jog Migracijos departamentas 2017 m. vasario 20 d. priėmė sprendimą pakeisti pareiškėjo leidimą laikinai gyventi ir išdavė naują leidimą laikinai gyventi, galiojantį dvejus metus;

488.3.

492019 m. sausio 23 d. pranešimu Nr. (15/6-12) 10K-3151 „Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pakeitimo“ pareiškėjas informuotas, jog jam buvo išduotas naujas leidimas laikinai gyventi, galiojantis dvejus metus. 2019 m. liepos 22 d. buvo atlikta pareiškėjo apklausa. Pareiškėjui buvo paaiškinta, jog apklausa atliekama gavus informaciją, jog pareiškėjas, pateikdamas prašymą suteikti prieglobstį pateikė ne visai neteisingą informaciją, kad jis sukčiavo, todėl būtina patikslinti tam tikras aplinkybes;

508.4.

51Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius 2019 m. rugsėjo 30 d. surašė pažymą Nr. AFG-15/6-19. Pažymoje nurodoma, jog ( - );

528.5.

53Remiantis ( - ) duomenimis, ( - ) vykdomos atakos daugiausiai būna nukreiptos į civilių asmenų lankomas vietas ( - ). Skaičiuojama, kad ( - ) civilių aukų skaičius pastaruosius metus auga. ( - ) ataskaitoje nurodoma: „Keletas šaltinių pažymi, jog nuo ( - ) Fiksuojamas incidentų ( - ) mažėjimas. Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus duomenimis ( - ). Nepaisant šio fakto, ( - ) išlieka įvairių antivyriausybinių grupuočių, tokių kaip ( - ) aktyviu taikiniu, kuriame nuolat vykdomos įvairios smurtinės atakos ir kitokio pobūdžio išpuoliai. ( - );

548.6.

55( - ) nurodė, „kad asmeniui, kurį numatoma perkelti į ( - ), būtina turėti tvarius socialinius ryšius ( - ) tam, kad jis galėtų susirasti darbą arba gyvenamąjį plotą“. Papildomai nustatyta, kad ( - ) yra „gana platus gyvenamųjų būstų pasirinkimas, ( - )“. Bendrai vertinant, nors ekonominės sąlygos ( - ) yra pakankamai prastos, tokios sąlygos yra vienodos tiek nepasiturintiems ( - ) gyventojams, tiek ( - ), tiek savanoriškai grįžtantiems ar grąžintiems į kilmės valstybę ( - ) piliečiams. ( - ) yra ženkliai geresnės sąlygos nei prasčiau išsivysčiusiose kaimiškose vietovėse. ( - );

568.7.

57Vertinant įsidarbinimo galimybės, konstatuota, kad „( - ) nedarbo lygis yra aukštas, o viena trečioji šalies gyventojų uždirba mažiau negu ( - ) (20 JAV dolerių) per mėnesį, t. y. gyvena žemiau skurdo ribos“. Surasti gerai apmokamą darbą sudėtinga ( - ), ypač neturint kontaktų bei rekomendacijų, kadangi darbo skelbimų nėra, o darbo vieta būna „perleidžiama“ šeimos nariui arba pažįstamam asmeniui. Tačiau ( - ) yra prieinami žemos kvalifikacijos darbai, nereikalaujantys specifinių įgūdžių bei rekomendacijų, pavyzdžiui, taksi vairuotojai, statybininkai, turgaus darbuotojai, pagalbiniai darbuotojai ir panašiai. Nors padienio darbininko darbas neužtikrina stabilių pajamų, tačiau bendrame šalies kontekste, ( - ) pajamos iš nereguliaraus darbo dirbant nekvalifikuotą darbą, ( - ) nuomone, laikytinos pakankamomis;

588.8.

59( - ) konstatavo, jog „įvertinus saugumo ir humanitarinę padėtį ( - ), taip pat iššūkius, su kuriais susiduria ( - ) gyventojai (nepasiturintys miestiečiai, ( - ) bei kiti grįžusieji arba grąžintieji), bendrąja prasme nebūtų nepagrįsta arba pernelyg griežta ( - ) asmenį grąžinti / perkelti į ( - ) net tuomet, kai jis neturi šeiminių ryšių ar palaikomųjų kontaktų ( - ) “. Išvadoje ( - ) pažymi, kad labai svarbu atsižvelgti į kiekvieną atvejį individualiai bei bendrame kontekste įvertinti visas asmenines savybes, tokias kaip amžius, lytis, pažeidžiamumo faktorius, fizinė sveikata, psichinė būklė, turimas išsilavinimas bei kita;

608.9.

61( - ) kilmės šalies ataskaitoje apie saugumo situaciją ( - ) konstatuojama, kad bendra situacija dėl maisto ir geriamojo vandens, higienos ir pagrindinių sveikatos apsaugos klausimų nesudaro pagrindo nevykti ir nesikurti ( - ). Nors ( - ), lyginant su kitais ( - ) miestais, nukentėjusiųjų asmenų skaičius yra didžiausias, o išpuolių skaičius didėja, asmenų, tiesiogiai patiriančių žalą, skaičius nėra santykinai didelis;

628.10.

63Buvo įkurta ( - ) informacinė sistema tam, kad būtų užregistruoti visi į ( - ) sugrįžę asmenys nepaisant to, ar asmuo turi tapatybę patvirtinančius dokumentus ar ne. ( - );

648.11.

65Migracijos departamentas 2019 m. spalio 3 d. priėmė Išvadą, kurioje buvo siūloma panaikinti pareiškėjui papildomą apsaugą, nes, atsižvelgus į naujausią informaciją apie padėtį ( - ), neliko aplinkybių, kurių pagrindu jam buvo suteikta papildoma apsauga, o būtent – asmuo gali apsigyventi ( - ), kuriame jam negrėstų pavojus gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl konflikto, vykstančio ( - ). Išvadoje remiamasi Prieglobsčio skyriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. pažyma bei papildomai nurodoma, jog pareiškėjas išvyko iš ( - ), kuriame gyveno didžiąją gyvenimo dalį, yra baigęs vidurinę mokyklą, tačiau neturi profesijos, todėl įsidarbinti ( - ) gal ir būtų sudėtinga, tačiau nebūtų neįmanoma, ypač padedant draugams, pažįstamiems ar giminaičiams. Pareiškėjas per apklausą nurodė, kad dėdė, kuris jį augino, gyvena ( - ), todėl sunkumų dėl gyvenamosios vietos suradimo neturėtų kilti. Įvertinus tai, kas išdėstyta, bei atsižvelgus į tai, kad šiuo metu saugumo padėtis ( - ) vertinama kaip tinkama gyventi ar vidiniam persikėlimui paprastam, t. y. nepažeidžiamam, ( - ) piliečiui, koks ir yra pareiškėjas, labai tikėtina, kad grįžęs į ( - ) pareiškėjas sugebės įsikurti ir grįžimas į ( - ) jam nebūtų per didelė našta;

668.12.

672019 m. spalio 3 d. priimtas Sprendimas, kuriuo buvo panaikinta papildoma apsauga pareiškėjui, nes atsižvelgus į naujausią informaciją apie padėtį ( - ), neliko aplinkybių, kurių pagrindu jam buvo suteikta papildoma apsauga, o būtent – asmuo gali apsigyventi ( - ), kuriame jam negrėstų pavojus gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl konflikto, vykstančio ( - ).

689.

69Teismas, akcentuodamas Įstatymo 87 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (toliau – ir Direktyva) 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą teisinį reglamentavimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką Įstatymo 86 ir 87 straipsnių taikymo kontekste bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT) išaiškinimus dėl Direktyvos 16 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo, vertino Išvados turinį, kurios pagrindu buvo priimtas Sprendimas, ir nustatė, kad ( - ), tačiau ( - ) išlieka įvairių antivyriausybinių grupuočių, tokiu kaip ( - ), aktyviu taikiniu, kuriame nuolat vykdomos įvairios smurtinės atakos ir kitokio pobūdžio išpuoliai.

7010.

71Teismas pabrėžė, jog Išvadoje naudojama formuluotė „nuolat vykdomos“ reiškia, jog pavojus išlieka, nepaisant to, jog yra stiprinamos saugumo priemonės, o Sprendime teigiama, jog ( - ) iš viso neliko aplinkybių, kurių pagrindu pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga, o būtent – pareiškėjas, Migracijos departamento nuomone, gali apsigyventi ( - ), kuriame jam negrėstų pavojus gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl konflikto, vykstančio ( - ). Teismas nesutiko su šia atsakovo padaryta išvada.

7211.

73Teismas konstatavo, jog pasikeitimas ( - ) turi būti toks, kad asmeniui nebekiltų realus žalos pavojus, kaip jis apibrėžtas Direktyvos 15 straipsnyje (mirties bausmė ar egzekucija, prašytojo kankinimas, nežmoniškas ar žeminamas elgesys arba baudimas kilmės šalyje, ar rimta ir asmeninė grėsmė civilio gyvybei ar asmeniui, kylanti dėl nesirenkamojo smurto tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu).

7412.

75Teismas, įvertinęs Išvados turinį, konstatavo, jog pavojus pareiškėjo gyvybei ( - ) išliktų, priešingai nei teigiama Sprendime. O konstatuoti, jog iš viso išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo nustatyta papildoma apsauga, atsakovas neturėjo pagrindo. Kitų aplinkybių, susijusių su pareiškėjo papildomos apsaugos panaikinimu, nei Sprendime, nei atsiliepime į skundą nepateikiama. Teismas pabrėžė, kad atsakovas nevertino, ar aplinkybių pasikeitimas ( - ) yra tokio svarbaus ir galutinio pobūdžio (Direktyvos 16 straipsnio 2 dalis), kad pareiškėjui nebekiltų realus didelės žalos, kaip ji apibrėžta šios direktyvos 15 straipsnyje, pavojus.

7613.

77Teismas vertino, kad skundžiamo sprendimo turinys (kaip antai, teiginys, jog, esą, ( - ) iš viso neliko aplinkybių, kurių pagrindu pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga) visiškai nedera su Išvadoje pateiktomis aplinkybėmis, todėl atsakovas netinkamai įvertino faktines aplinkybes, nevertino, ar aplinkybių pasikeitimas ( - ) yra tokio svarbaus ir galutinio pobūdžio (Direktyvos 16 straipsnio 2 dalis), kad pareiškėjui nebekiltų realus didelės žalos, kaip ji apibrėžta šios direktyvos 15 straipsnyje, pavojus.

78III.

7914.

80Atsakovas Migracijos departamentas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

8115.

82Atsakovas nesutikimą su teismo sprendimu grindžia iš esmės analogiškais atsiliepime į skundą nurodytais argumentais.

8316.

84Atsakovas akcentuoja, kad teismo nurodyta informacija apie išpuolių ( - ) skaičių savaime nepaneigia Migracijos departamento ginčijamo sprendimo išvadų, nepatvirtina teismo daromų išvadų, kad pareiškėjui grįžus į kilmės valstybę, išliktų pavojus jo gyvybei.

8517.

86Atsakovo teigimu, jis ne tik surinko aktualią kilmės valstybės informaciją, bet ir įvertino pareiškėjo individualią situaciją šios surinktos informacijos visumos kontekste, ko teismas nepadarė. Pagal ( - ) ataskaitą smurto lygis ( - ) nėra toks aukštas, kad vien dėl buvimo ( - ) kiltų grėsmė asmens gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei. Vien tai, kad ( - ), nesuponuoja išvados, kad pareiškėjui grįžus į kilmės valstybę, pavojus jo gyvybei išliktų, t. y. teismas turėjo įvertinti ne tik informaciją apie ( - ), bet būtent individualias pareiškėjo aplinkybes ar veiksnius, galinčius padidinti pavojų ( - ).

8718.

88Atsakovas pažymi, kad priešingai, nei teismas, visą surinktą kilmės valstybės informaciją įvertino atsižvelgdamas į pareiškėjo individualias aplinkybes, t. y. individualizavo pareiškėjui kylančią grėsmę ir nustatė, kad pareiškėjas nepriklauso nei vienai iš grupių, prieš kurias dažniausiai yra nukreipti išpuoliai ( - ), jis nėra pažeidžiamas asmuo, iki išvykimo iš ( - ) jo gyvenamoji vieta buvo ( - ). Šios aplinkybės buvo vertinamos surinktos kilmės valstybės informacijos kontekste.

8919.

90Atsakovas akcentuoja, kad priimdamas Sprendimą vadovavosi naujausiais tarptautinių organizacijų bei ekspertų duomenimis, pagal kuriuos smurto lygis ( - ) nėra toks aukštas, kad vien dėl buvimo ( - ) kiltų grėsmė asmens gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei, o saugumo padėtis ( - ) nėra tokia kritiška ir įtempta, jog būtų laikoma netinkama vidiniam persikėlimui paprastam, t. y. nepažeidžiamam, ( - ) piliečiui. Migracijos departamentas įvertinęs tai, kad pareiškėjas išvyko iš ( - ), kuriame gyveno didžiąją gyvenimo dalį, yra baigęs vidurinę mokyklą, turi dėdę, kuris jį augino ir jis gyvena ( - ), padėtis ( - ) vertinama kaip tinkama gyventi ar vidiniam persikėlimui paprastam, t. y. nepažeidžiamam, ( - ) piliečiui, koks ir yra pareiškėjas, o grįžimas į ( - ) jam nebūtų per didelė našta, Sprendimu pagrįstai panaikino pareiškėjui suteiktą papildomą apsaugą.

9120.

92Atsakovo teigimu, teismo argumentai neatitinka Išvadoje pateiktos informacijos, yra nepagrįsti arba iš esmės klaidingi. Teismas byloje esančius įrodymus vertino pažeisdamas proceso teisės normas, t. y. nepagrįsdamas išvadų dėl jų įrodomosios vertės (patikimumo), pakankamumo, jų nuoseklumo, galimų prieštaravimų, logiškumo, įrodymų šaltinių patikimumo. Proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 1 dalies kontekste yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą.

9321.

94Pareiškėjas M. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

9522.

96Pareiškėjas, pritardamas teismo sprendimo motyvams, nesutikimą su apeliaciniu skundu grindžia skunde nurodytais argumentais. Pareiškėjo teigimu, teismas nustatė visas reikšmingas faktines aplinkybes ir aktualaus teisinio reglamentavimo kontekste jas tinkamai įvertino.

9723.

98Trečiasis suinteresuotas asmuo VSD atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

9924.

100Trečiasis suinteresuotas asmuo vertina, kad apeliacinis skundas yra pagrįstas ir teisėtas, bei pažymi, kad VSD Migracijos departamentui ir teismui teikta įslaptinta informacija pagrindžia Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir apeliacinio skundo argumentus.

101Teisėjų kolegija

konstatuoja:

102IV.

10325.

104Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo panaikintas atsakovo Migracijos departamento 2019 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. (15/6-2)21PR-4, kuriuo panaikinta pareiškėjui M. A. ( - ) suteikta papildoma apsauga ir išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir atsakovas įpareigotas išnagrinėti pareiškėjo bylą iš naujo, pagrįstumas ir teisėtumas.

10526.

106Pirmosios instancijos teismas panaikino Sprendimą, nes nustatė, kad atsakovas, priimdamas Sprendimą, nevertino, ar aplinkybių pasikeitimas ( - ) yra tokio svarbaus ir galutinio pobūdžio (Direktyvos 16 str. 2 d.), jog pareiškėjui nebekiltų realus didelės žalos, kaip ji apibrėžta šios direktyvos 15 straipsnyje, pavojus. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovo išvada, kad ( - ) iš viso neliko aplinkybių, kurių pagrindu pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga, o būtent – pareiškėjas gali apsigyventi ( - ), kuriame jam negrėstų pavojus gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl konflikto, vykstančio ( - ). Įvertinus Išvadą, konstatuota, jog pavojus pareiškėjo gyvybei ( - ) išliktų, priešingai nei teigiama Sprendime.

10727.

108Atsakovas apeliaciniame skunde laikosi pozicijos, kad Sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, nes jį priimant buvo įvertinta visa surinkta pareiškėjo kilmės valstybės informacija atsižvelgiant į pareiškėjo individualias aplinkybes, t. y. individualizuota pareiškėjui kylanti grėsmė ir nustatyta, kad pareiškėjas nepriklauso nei vienai iš grupių, prieš kurias dažniausiai yra nukreipti išpuoliai ( - ), jis nėra pažeidžiamas asmuo, iki išvykimo iš ( - ) jo gyvenamoji vieta buvo ( - ). Atsakovo teigimu, buvo vadovaujamasi naujausiais tarptautinių organizacijų bei ekspertų duomenimis, pagal kuriuos smurto lygis ( - ) nėra toks aukštas, kad vien dėl buvimo ( - ) kiltų grėsmė asmens gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei, o saugumo padėtis ( - ) nėra tokia kritiška ir įtempta, jog būtų laikoma netinkama vidiniam persikėlimui paprastam, t. y. nepažeidžiamam, ( - ) piliečiui.

10928.

110Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus ir tikrindama pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 str. 1 d.), pirmiausia pažymi, kad atsakovo 2015 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. (15/6-7) 12PR-17 pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga pagal Įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kuris nustato, jog papildoma apsauga suteikiama prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad yra rimta ir asmeninė grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl beatodairiško smurto veiksmų tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu.

11129.

112Įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad užsieniečiui suteikta papildoma apsauga panaikinama, jeigu: 1) jis gali grįžti į savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių, į kurias atsižvelgus jam buvo suteikta papildoma apsauga; 2) jis papildomą apsaugą gavo apgaulės būdu, išskyrus atvejus, kai jo pateikta informacija apie save neturėjo esminės įtakos priimant sprendimą suteikti jam tokią apsaugą; 3) jis gavo papildomą apsaugą, nors ji jam neturėjo būti suteikta dėl šio Įstatymo 88 straipsnio 3 dalyje numatytų aplinkybių; 4) yra rimtas pagrindas manyti, kad jo buvimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę valstybės saugumui ar visuomenei. Pareiškėjui Sprendimu suteikta papildoma apsauga buvo panaikinta Įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, t. y. dėl to, kad pareiškėjas gali grįžti į savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių, į kurias atsižvelgus jam buvo suteikta papildoma apsauga.

11330.

114Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, kad iš 2019 m. liepos 22 d. Departamento vykdytos apklausos matyti, jog klausimas dėl pareiškėjui suteiktos papildomos apsaugos panaikinimo buvo pradėtas nagrinėti dėl to, kad buvo gauta informacija, jog pareiškėjas, pateikdamas prašymą suteikti prieglobstį, pateikė ne visai teisingą informaciją, kad jis sukčiavo, todėl būtina patikslinti tam tikras aplinkybes, o ne dėl to, kad pareiškėjas gali grįžti į savo kilmės valstybę, nes jau nėra aplinkybių, į kurias atsižvelgus jam buvo suteikta papildoma apsauga. Akcentuotina, kad atsakovas, pradėjęs papildomos apsaugos panaikinimo procedūrą, nenustatė, jog pareiškėjas papildomą apsaugą gavo apgaulės būdu ar jis gavo papildomą apsaugą, nors ji jam neturėjo būti suteikta dėl šio Įstatymo 88 straipsnio 3 dalyje numatytų aplinkybių. Taip pat nenustatyta, kad yra rimtas pagrindas manyti, jog jo buvimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę valstybės saugumui ar visuomenei.

11531.

116Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo Prieglobsčio skyrius 2019 m. sausio 21 d. pažymoje dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pakeitimo nurodė, jog nenustatė Įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų pareiškėjui suteiktos papildomos apsaugos panaikinimo pagrindų, t. y. nenustatė, kad nebėra aplinkybių, į kurias atsižvelgus pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga, ir jis gali grįžti į savo kilmės valstybę. Tokios aplinkybės buvo nustatytos 2019 m. spalio 3 d. Išvadoje.

11732.

118Primintina, kad pareiškėjui papildoma apsauga 2015 m. kovo 18 d. buvo suteikta įvertinus susiklosčiusią situaciją ( - ) (žr. 2015 m. kovo 17 d. išvadą Nr. 15/6-7)-13PR-17RN).

11933.

120Direktyvos 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės nustoja būti papildomą apsaugą galinčiu gauti asmeniu, kai aplinkybės, į kurias atsižvelgus buvo suteiktas papildomos apsaugos statusas, nustoja egzistuoti arba pasikeičia tiek, kad apsauga tampa nereikalinga; o 2 dalyje nurodyta, jog taikydamos 1 dalį, valstybės narės atsižvelgia į tai, ar aplinkybių pasikeitimas yra tokio svarbaus ir ilgalaikio pobūdžio, kad papildomą apsaugą galinčiam gauti asmeniui nebėra realaus didelės žalos pavojaus. Trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės nustoja būti papildomą apsaugą galinčiu gauti asmeniu, kai aplinkybės, į kurias atsižvelgus buvo suteiktas papildomos apsaugos statusas, nustoja egzistuoti arba pasikeičia tiek, kad apsauga tampa nereikalinga.

12134.

122Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis ESTT 2019 m. gegužės 23 d. sprendime byloje Mohammed Bilali prieš Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (C-720/17) pateiktais išaiškinimais, nurodė, kad pagal Direktyvos 16 straipsnio 1 dalį trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės iš esmės nustoja būti papildomą apsaugą galinčiu gauti asmeniu, kai aplinkybės, į kurias atsižvelgus buvo suteiktas papildomos apsaugos statusas, nustoja egzistuoti arba pasikeičia tiek, kad apsauga tampa nereikalinga; pagal minėto straipsnio 2 dalį toks aplinkybių pasikeitimas turi būti tokio svarbaus ir galutinio pobūdžio, kad suinteresuotajam asmeniui nebekiltų realus didelės žalos, kaip ji apibrėžta šios direktyvos 15 straipsnyje, pavojus.

12335.

124Pažymėtina ir tai, kad ESTT yra nurodęs, jog kompetentingų valdžios institucijų nustatytas aplinkybių pasikeitimas turi būti „toks svarbus ir nelaikino pobūdžio“, kad pabėgėlio baimė būti persekiojamam nebegalėtų būti laikoma pagrįsta (2010 m. kovo 2 d. sprendimas byloje Salahadin Abdulla ir kt.prieš Bundesverwaltungsgericht, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 ir C‑179/08).

12536.

126Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas nagrinėjamu atveju turėjo įvertinti, ar aplinkybių pasikeitimas ( - ) yra tokio svarbaus ir galutinio pobūdžio (Direktyvos 16 straipsnio 2 dalis), kad pareiškėjui nebekiltų realus didelės žalos, kaip ji apibrėžta šios direktyvos 15 straipsnyje.

12737.

128Iš atsakovo Prieglobsčio skyriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. surašytos pažymos nustatyta, kad ( - ) vykstantis karinis konfliktas tebesitęsia ir šiuo metu, kad ( - ) nestabilumo lygis ( - ) išlieka stabiliai aukštas ir bet kada gali virsti didelio masto kariniu konfliktu. ( - ) ataskaitoje nurodoma, kad nuo ( - ) fiksuojamas incidentų ( - ) mažėjimas; JT Generalinio sekretoriaus duomenimis, ( - ) išlieka įvairių antivyriausybinių grupuočių, tokių kaip ( - ) aktyviu taikiniu, kuriame nuolat vykdomos įvairios smurtinės atakos ir kitokio pobūdžio išpuoliai.

12938.

130Įvertinus Išvadoje nurodytas aplinkybes, dėl kurių Sprendimu panaikinta pareiškėjui suteikta papildoma apsauga, kad nebėra aplinkybių, jog ( - ) iš viso neliko aplinkybių, kurių pagrindu pareiškėjui buvo suteikta papildoma apsauga, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas netinkamai įvertino teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su aplinkybių pasikeitimu ( - ), t. y. kad šios aplinkybės, lyginant jas su 2015 m. kovo 18 d. sprendime nustatytomis aplinkybėmis pasikeitė taip, kad pareiškėjui nebekiltų realus didelės žalos, kaip ji apibrėžta šios direktyvos 15 straipsnyje, pavojus.

13139.

132Atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo naujausios informacijos apie situaciją ( - ), kuri įtikinamai patvirtintų, jog aplinkybių pasikeitimas yra tokio svarbaus ir galutinio pobūdžio, kad pareiškėjui nebekiltų realus didelės žalos, kaip ji apibrėžta Direktyvos 15 straipsnyje, pavojus, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl Sprendimo nepagrįstumo yra teisinga.

13340.

134Apibendrinant konstatuotina, kad apeliacinio skundo motyvai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl Sprendimo nepagrįstumo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

135Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

136Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

137Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

138Nutartis neskundžiama.

139

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas M. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skundą grindė šiais pagrindiniais argumentais:... 9. 2.1.... 10. Jam papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje buvo suteikta Lietuvos Respublikos... 11. 2.2.... 12. Sprendžiant papildomos apsaugos panaikinimo klausimą, atsakovas turi... 13. 2.3.... 14. Pareiškėjui papildoma apsauga buvo suteikta būtent dėl grėsmės jo... 15. 2.4.... 16. Būtent atsakovas turi įrodyti, kad aplinkybių, nulėmusių suteiktos... 17. 2.5.... 18. Atsakovas, priimdamas Sprendimą ir vertindamas pareiškėjo galimybę... 19. 2.6.... 20. Atsakovas, naikindamas papildomą apsaugą, tinkamai neįvertino, ar... 21. 3.... 22. Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į skundą prašė skundą... 23. 4.... 24. Atsakovas nesutikimą su skundu grindė šiais pagrindiniais argumentais:... 25. 4.1.... 26. Pareiškėjui suteikta papildoma apsauga panaikinta, nes atsižvelgus į... 27. 4.2.... 28. Migracijos departamente 2019 m. balandžio 16 d. gautas VSD raštas, kuriame... 29. 4.3.... 30. Iš Migracijos departamento 2019 m. spalio 13 d. išvados Nr. (15/6-2) 14PR-4RN... 31. 4.4.... 32. Naujausioje atsakovo surinktoje informacijoje nurodoma, jog nuo 2018 m.... 33. 4.5.... 34. Vadovaujantis naujausiais tarptautinių organizacijų bei ekspertų duomenimis,... 35. 5.... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSD atsiliepime į skundą prašė skundą... 37. 6.... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo laikėsi pozicijos, kad Sprendimas yra... 39. II.... 40. 7.... 41. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 22 d. sprendimu... 42. 8.... 43. Teismas bylos duomenimis Nustatė... 44. 8.1.... 45. Migracijos departamentas 2015 m. kovo 18 d. priėmė sprendimą Nr. (15/6-7)... 46. 8.2.... 47. 2017 m. vasario 20 d. pranešimu Nr. (15/6-13) 10K-7382 „Dėl leidimo... 48. 8.3.... 49. 2019 m. sausio 23 d. pranešimu Nr. (15/6-12) 10K-3151 „Dėl leidimo laikinai... 50. 8.4.... 51. Migracijos departamento Prieglobsčio skyrius 2019 m. rugsėjo 30 d. surašė... 52. 8.5.... 53. Remiantis ( - ) duomenimis, ( - ) vykdomos atakos daugiausiai būna nukreiptos... 54. 8.6.... 55. ( - ) nurodė, „kad asmeniui, kurį numatoma perkelti į ( - ), būtina... 56. 8.7.... 57. Vertinant įsidarbinimo galimybės, konstatuota, kad „( - ) nedarbo lygis yra... 58. 8.8.... 59. ( - ) konstatavo, jog „įvertinus saugumo ir humanitarinę padėtį ( - ),... 60. 8.9.... 61. ( - ) kilmės šalies ataskaitoje apie saugumo situaciją ( - ) konstatuojama,... 62. 8.10.... 63. Buvo įkurta ( - ) informacinė sistema tam, kad būtų užregistruoti visi į... 64. 8.11.... 65. Migracijos departamentas 2019 m. spalio 3 d. priėmė Išvadą, kurioje buvo... 66. 8.12.... 67. 2019 m. spalio 3 d. priimtas Sprendimas, kuriuo buvo panaikinta papildoma... 68. 9.... 69. Teismas, akcentuodamas Įstatymo 87 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 2011 m. gruodžio... 70. 10.... 71. Teismas pabrėžė, jog Išvadoje naudojama formuluotė „nuolat vykdomos“... 72. 11.... 73. Teismas konstatavo, jog pasikeitimas ( - ) turi būti toks, kad asmeniui... 74. 12.... 75. Teismas, įvertinęs Išvados turinį, konstatavo, jog pavojus pareiškėjo... 76. 13.... 77. Teismas vertino, kad skundžiamo sprendimo turinys (kaip antai, teiginys, jog,... 78. III.... 79. 14.... 80. Atsakovas Migracijos departamentas apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 81. 15.... 82. Atsakovas nesutikimą su teismo sprendimu grindžia iš esmės analogiškais... 83. 16.... 84. Atsakovas akcentuoja, kad teismo nurodyta informacija apie išpuolių ( - )... 85. 17.... 86. Atsakovo teigimu, jis ne tik surinko aktualią kilmės valstybės informaciją,... 87. 18.... 88. Atsakovas pažymi, kad priešingai, nei teismas, visą surinktą kilmės... 89. 19.... 90. Atsakovas akcentuoja, kad priimdamas Sprendimą vadovavosi naujausiais... 91. 20.... 92. Atsakovo teigimu, teismo argumentai neatitinka Išvadoje pateiktos... 93. 21.... 94. Pareiškėjas M. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 95. 22.... 96. Pareiškėjas, pritardamas teismo sprendimo motyvams, nesutikimą su... 97. 23.... 98. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSD atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 99. 24.... 100. Trečiasis suinteresuotas asmuo vertina, kad apeliacinis skundas yra pagrįstas... 101. Teisėjų kolegija... 102. IV.... 103. 25.... 104. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 105. 26.... 106. Pirmosios instancijos teismas panaikino Sprendimą, nes nustatė, kad... 107. 27.... 108. Atsakovas apeliaciniame skunde laikosi pozicijos, kad Sprendimas yra pagrįstas... 109. 28.... 110. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus ir tikrindama... 111. 29.... 112. Įstatymo 90 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad užsieniečiui suteikta... 113. 30.... 114. Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, kad iš 2019 m. liepos 22 d.... 115. 31.... 116. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo Prieglobsčio skyrius 2019 m.... 117. 32.... 118. Primintina, kad pareiškėjui papildoma apsauga 2015 m. kovo 18 d. buvo... 119. 33.... 120. Direktyvos 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog trečiosios šalies pilietis... 121. 34.... 122. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis ESTT 2019 m. gegužės 23... 123. 35.... 124. Pažymėtina ir tai, kad ESTT yra nurodęs, jog kompetentingų valdžios... 125. 36.... 126. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas nagrinėjamu... 127. 37.... 128. Iš atsakovo Prieglobsčio skyriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. surašytos pažymos... 129. 38.... 130. Įvertinus Išvadoje nurodytas aplinkybes, dėl kurių Sprendimu panaikinta... 131. 39.... 132. Atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo naujausios informacijos apie situaciją... 133. 40.... 134. Apibendrinant konstatuotina, kad apeliacinio skundo motyvai nepaneigia... 135. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 136. Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 137. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 22 d. sprendimą... 138. Nutartis neskundžiama.... 139. ...