Byla e2-1222-775/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovo atstovei R. J. ir atsakovei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žaidas“ patikslintą ieškinį atsakovei N. R. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 115,40 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 60-63).

3Ieškovo atstovė paaiškino, jog UAB „Žaidas“ yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius. Ieškovas suteikė administravimo, namo eksploatavimo, šilumos ūkio priežiūros paslaugas šiam namui, atsakovė šiame name turi butą (( - )). Atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą, tai atsakovės įstatyminė pareiga. Kiekvieną mėnesį atsakovei yra pateikiamas mokėjimo pranešimas (sąskaita) su nurodyta priskaičiuota mokėti suma. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2014-05-01 iki 2015-02-28 sudaro 115,40 Eur. Nurodytu laikotarpiu jokie remonto darbai nebuvo atliekami ir mokesčiai už remontą į prašomą priteisti sumą nėra įskaičiuoti. Posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kaip apskaičiuojami mokesčiai kiekvienam butui. Administravimo mokesčio tarifas su PVM siekia 0,056 Eur, techninės priežiūros tarifas – 0,071 Eur su PVM, šilumos ūkio priežiūros mokesčio tarifas sudaro 0,075 Eur su PVM. Pateiktas techninės priežiūros žurnalas (nuo 104 eilutės iki 114 eilutės) patvirtina, kad ginčo laikotarpiu ieškovas atliko namo techninę priežiūrą.

4Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b. l. 75-79), prašė pripažinti pateiktą ieškinį nesąžiningu ieškovo elgesiu ir atlyginti atsakovės patirtus nuostolius. Ieškovas teikia klaidingas sąskaitas, jo teikiamos paslaugos nėra kokybiškos. Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, jog su ieškiniu sutinka tuo pagrindu, kad ieškinio suma atitinka ieškovui leistus taikyti tarifus, tačiau ieškovas neteikia techninės priežiūros, namo šiluminės priežiūros, todėl įsiskolinimo suma turėtų būti mažesnė. Vien tai, kad byloje buvo pateiktas patikslintas ieškinys įrodo, kad ieškovas tinkamai neatlieka administravimo pareigos. Atsakovė nurodė, jog prašomą sumą ji sutinka ieškovui sumokėti, tačiau nesutinka mokėti procesines palūkanas, nes bylos nagrinėjimas užsitęsė ne dėl jos kaltės, taip pat neteisinga būtų iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes pirminis ieškinys buvo nepagrįstas.

5Patikslintas ieškinys tenkintinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (b. l. 16). Šiuo adresu atsakovė deklaravusi savo gyvenamąją vietą (b. l. 17). 2015-01-31 ieškovas atsakovei pateikė sąskaitą 309,97 Eur sumai (b. l. 31). 2015-02-01 atsakovei buvo pateikta pretenzija, prašoma apmokėti 298,29 Eur sumą (b. l. 32). 2015-03-16 rašte UAB „Žaidas“ atsakovei nurodė, jog jos skola sudaro 115,40 Eur, likusi skolos suma bus išieškoma iš buvusio atsakovės sutuoktinio (b. l. 28, 33, 34). 2015-03-31 atsakovei pateiktos dvi sąskaitos, vienoje nurodyta mokėti skola sudaro 126,93 Eur (b. l. 38), o kitoje - 206,10 Eur (b. l. 19). 2015-04-01 ieškovas atsakovei pateikė pretenziją, nurodė, jog įsiskolinimas ieškovui sudaro 149,12 Eur (b. l. 29). Ieškovas į bylą pateikė atsakovės prašytus išreikalauti butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitą už 2014 m. (b. l. 97-98), statinio techninės priežiūros žurnalo kopiją (b. l. 99-100), bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus 2015-2020 m. ilgalaikio plano kopiją (b. l. 101-102), daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo kopiją (b. l. 103-110). Atsakovė į bylą pateikė raštus, kuriais kreipėsi į ieškovą dėl klaidingų ar visai nepateiktų sąskaitų, papildomos informacijos apie mokesčių mokėjimą pateikimo (b. l. 26, 30).

7CK 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. CK 4.82 str. 3 d. taip pat numatyta butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė turi specifinių bruožų. Vadovaujantis CK nuostatomis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.), o tais atvejais, kai gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija neįsteigta arba nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, arba jei bendrija yra likviduota arba jungtinės veiklos sutartis yra nutraukta, yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.), o administravimo išlaidų apmokėjimo pareiga yra numatyta butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK 4.82 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentuoja principinę nuostatą, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

8Byloje nustatyta ir ši aplinkybė byloje neginčijama, kad ieškovas yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Taip pat byloje neginčijama aplinkybė, jog skolos susidarymo laikotarpiu atsakovei nuosavybės teise priklausė minėtame name esantis butas. Ieškovui UAB „Žaidas“ kreipusis į teismą dėl skolos iš atsakovės priteisimo, atsakovė N. R. neneigia savo pareigos mokėti namo administratoriui mokesčius už suteiktas paslaugas, tačiau nurodo, kad paslaugos buvo suteiktos nekokybiškai, nėra pateikti įrodymai, kad paslaugos realiai buvo suteiktos, ieškovas bando pasipelnyti. Atsakovė nurodo, kad įsiskolinimo suma turėtų būti mažesnė, tačiau paties įsiskolinimo fakto neginčija.

9Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

10Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovas teikia administravimo, techninės priežiūros bei šilumos punkto techninės priežiūros paslaugas name, esančiame ( - ) (b. l. 97-98, 99-100, 101-102, 103-110), atsakovei nuosavybės teise priklauso šiame name esantis butas (b. l. 16), todėl jai kyla įstatyminė pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 3 d.). Atsakovė yra patalpų savininkė ir tik ji atsako už prievolių įvykdymą ieškovui. Nors atsakovė ginčija aplinkybes, kad ieškovas suteikė administravimo, techninės priežiūros paslaugas, tačiau jokių šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų nepateikė, be to, posėdžio metu pripažino, kad paskaičiuotas įsiskolinimas atitinka nustatytus tarifus ir atsakovė nurodytą sumą sutinka sumokėti.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, įvertinus ieškovo į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, iš atsakovės N. R. ieškovui priteistinas 115,40 Eur įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2014-05-01 iki 2015-02-28, ši įsiskolinimo suma pagrįsta į bylą pateiktais įrodymais.

12CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo ieškinio priėmimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.). Teismas atmeta atsakovės nurodytus argumentus, jog procesinės palūkanos iš jos negali būti priteisiamos, kadangi byla užsitęsė ne dėl jos kaltės. Pažymėtina, jog ir posėdžio metu atsakovė prašė dar kartą atidėti bylos nagrinėjimą, be to, pripažino įsiskolinimo faktą ir dydį.

13Patenkinus patikslintą ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.). Teismas taip pat atmeta atsakovės argumentus, jog bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovės būtų neteisingas, nes ieškovas byloje pateikė patikslintą ieškinį. Pažymėtina, jog teisė tikslinti ieškinį numatyta įstatyme, be to, ieškovas paaiškino, kodėl ieškinio suma buvo mažinama, o posėdžio metu atsakovė pripažino įsiskolinimo dydį, jo neginčijo, tačiau jo ieškovui neatlygino iki kreipiantis į teismą.

14Vertinant ieškovo prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas atlyginimo (24,20 Eur ir 54,50 Eur) priteisimo akcentuotina, jog šis procesinis reikalavimas susijęs su atstovavimo paslaugų, kurias teikė UAB „Skolos lt“, išlaidų atlyginimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 15 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 nurodė, kad asmuo, nepatenkantis į CPK 56 str. nurodytų atstovų pagal pavedimą sąrašą, negali būti laikomas tinkamu atstovu civilinėje byloje (procesinio dokumento rengimas yra vertinamas kaip atstovavimas teisme); antra, įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas, kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos; trečia, CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1-8 p., atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kitam atstovavimo subjektui (teisines paslaugas teikiančiai bendrovei) sumokėtų sumų už atstovavimą atlyginimas negali būti priteisiamas CPK 88 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Nors nurodytoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė bylą, kurioje atstovaujamasis buvo fizinis asmuo, CPK 55, 56, 88 ir 98 str. kuriamas teisinis reglamentavimas neleidžia aptariamu aspektu daryti skirtumo tarp fizinio asmens teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą ir atitinkamos juridinio asmens teisės: pirma, juridiniam asmeniui, lyginant su fiziniu asmeniu, papildomai gali atstovauti tik įmonės vadovas ar aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis darbuotojas, kas, vertinant teisnumo aspektu, iš esmės atitinka situaciją, kai fizinis asmuo atstovauja pats sau; antra, reglamentuojant atstovavimo išlaidų atlyginimą teisės aktuose nėra nurodyta jokio skirtumo tarp fiziniam ir juridiniam asmeniui atlygintinų atstovavimo išlaidų; trečia, atitinkamas išskyrimas lemtų procesinio lygiateisiškumo, o taip pat ir protingumo bei teisingumo principų pažeidimą, kadangi lemtų logiškai nepateisinamą situaciją, kai, pvz., toje pačioje byloje kreipęsi dėl teisinių paslaugų suteikimo į atitinkamas paslaugas teikiančius subjektus ir patyrę su paslaugų teikimu susijusių išlaidų dalyvaujantis byloje juridinis asmuo galėtų reikalauti tokių išlaidų atlyginimo priteisimo iš fizinio asmens, tuo tarpu fizinis asmuo analogiško reikalavimo juridinio asmens atžvilgiu pareikšti negalėtų. Nurodytų aplinkybių visuma yra pagrindas ieškovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo atmesti.

15Ieškinį patenkinus iš atsakovės valstybei priteistinos 4,86 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 96 str. 2 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

17patikslintą ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovui UAB „Žaidas“, į. k. 149650823, buveinė Alytuje, Žiburio g. 10-2, adresas korespondencijai Kaune, Ožeškienės g. 19, a. s. Nr. ( - ), bankas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, iš atsakovės N. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 115,40 Eur (vieno šimto penkiolikos eurų 40 ct) skolą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (115,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur (šešiolikos eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Priteisti valstybei iš atsakovės N. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 4,86 Eur (keturių eurų 86 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 115,40 Eur... 3. Ieškovo atstovė paaiškino, jog UAB „Žaidas“ yra gyvenamojo namo,... 4. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą... 5. Patikslintas ieškinys tenkintinas.... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovei asmeninės nuosavybės teise... 7. CK 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo... 8. Byloje nustatyta ir ši aplinkybė byloje neginčijama, kad ieškovas yra... 9. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 10. Teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovas teikia administravimo,... 11. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, įvertinus ieškovo į... 12. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 13. Patenkinus patikslintą ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinos... 14. Vertinant ieškovo prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas... 15. Ieškinį patenkinus iš atsakovės valstybei priteistinos 4,86 Eur išlaidos,... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 17. patikslintą ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti ieškovui UAB „Žaidas“, į. k. 149650823, buveinė Alytuje,... 19. Priteisti valstybei iš atsakovės N. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 4,86 Eur... 20. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...