Byla e2S-722-253/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Vilman“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-06 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Vilman“ ieškinį atsakovei UAB „Maritenas“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės UAB „Maritenas“ patikslintą priešieškinį ieškovei UAB „Vilman“, savarankiškų reikalavimų nepareiškiančiam trečiajam asmeniui UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2šioje civilinėje byloje 2015-02-05 ieškovė pateikė prašymą apklausti kaip liudytojus UAB „Maritenas“ darbuotojus.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-06 nutartimi nutarta tenkinti ieškovės prašymą apklausti kaip liudytojus UAB „Maritenas“ darbuotojus, ieškovei sumokėjus užstatą galimoms liudytojų išlaidoms padengti; ieškovė UAB „Vilman“ įpareigota sumokėti 600 Eur dydžio užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą galimoms liudytojos R. J. išlaidoms padengti ir iki 2015‑02‑10 pateikti teismui įrodymus apie užstato sumokėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė prašymą apklausti kaip liudytojus UAB „Maritenas“ darbuotojus pateikė tik 2015-02-05, teismas neturi informacijos, kiek darbuotojų dirba UAB „Maritenas“, o teismo posėdis paskirtas 2015-02-24, darė išvadą, kad ieškovės prašymas apklausti liudytojus bus patenkintas ieškovei sumokėjus užstatą galimoms liudytojų išlaidoms padengti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-10 nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-06 nutartyje, pašalinant iš nutarties rezoliucinės dalies įrašą apie liudytoją R. J..

5Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Vilman“ prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-06 nutarties dalį, kuria UAB „Vilman“ įpareigota į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 600 Eur dydžio užstatą galimoms liudytojų išlaidoms padengti, užstatą mažinant iki 100 Eur bei iš rezoliucinės dalies pašalinant įrašą apie R. J.. Nurodo, kad teismo teiginys, jog nutartis nėra skundžiama atskiruoju skundu prieštarauja CPK normoms (CPK 102 str. 4 d.) bei teismų praktikai (Lietuvos apeliacinio teismo 2005-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2‑552). Be to, užstato dydis turi atitikti atliekamo procesinio veiksmo pobūdį, t. y. turi būti proporcingas galimoms išlaidoms, kurias teismas turi preliminariai įvertinti. Pažymi, kad užstato dydis neturi būti siejamas ir padengti išlaidas, susijusias su R. J., kaip liudytojos, apklausa 2015-02-24 teismo posėdyje. Ieškovė, pateikusi savo skaičiavimus ir atsižvelgdama į tai, kad gali atsirasti nenumatytų išlaidų dėl liudytojų apklausos ar jų kelionės išlaidų, sutiktų į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti 100 Eur, kurie padengtų išlaidas susijusias su liudytoju atitraukimu nuo darbo, galima kelione bei kitomis išlaidomis.

6Apeliacinis procesas nutrauktinas.

7Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Vilman“ nesutinka su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-06 nutartimi paskirto užstato dydžiu ir su galimybės ieškovei šią nutartį apskųsti teismui apribojimu, kadangi nutartimi paskirto užstato apskundimo galimybę lemia tiek CPK 102 str. 4 d. nuostatos, tiek teismų praktika

8CPK 90 str. 1 d. numato, kad šalis, kuri pateikė prašymą iškviesti liudytojus ar ekspertus, atlikti ekspertizę, apžiūrėti įvykio vietą, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio avansą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Pirmosios instancijos teismo nutartyje, kuria nustatytas avanso liudytojų išlaidoms padengti dydis, nurodyta, kad nutartis neskundžiama. CPK konkrečiai nenustatyta, kad nutartis dėl avanso liudytojų išlaidoms padengti gali būti skundžiama. Šalių pagal CPK 90 str. mokamas avansas atlieka išankstinio atitinkamų procesinių veiksmų būsimų išlaidų apmokėjimo, bet ne procesinio veiksmo atlikimo, užtikrinimo funkciją.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑322/2010, iš esmės išaiškinta, kad CPK 90 str. 1 d. pagrindu priimama nutartimi sprendžiamas tik galimų bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo klausimas, todėl tokios nutarties negalima laikyti nutartimi, kuria pasisakoma dėl bylinėjimosi išlaidų CPK 88 str. 1 d. 1 p. prasme ir tokia nutartis nepriskiriama prie nutarčių, kurių apskundimas nustatytas CPK 100 str.

10Apeliantė nurodo, kad, vadovaujantis CPK 102 str. 4 d., nutartis paskirti užstatą gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Nors pirmosios instancijos teismo nutartyje avanso suma, kurią įpareigota sumokėti ieškovė galimoms liudytojų išlaidoms padengti, įvardyta kaip užstatas, tačiau ši suma iš esmės nustatyta CPK 90 str. 1 d. pagrindu (pažymėtina, kad tokia sąvoka buvo naudota iki 2011-10-01 galiojusioje šios nuostatos redakcijoje). Teismų praktikoje, vertinant CPK 90 str. 1 d. pagrindu priimtas nutartis, pažymima, kad tikslo ir paskirties požiūriu CPK 102 str. 4 d. norma apima tik tas teismo nutartis, kuriomis paskiriamas užstatas – kaip procesinio veiksmo atlikimo užtikrinimo priemonė, tačiau ne nustatoma bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo tvarka. Tad, teismo nutartis, kuria sprendžiami avanso, skirto CPK 90 str. numatytų procesinių veiksmų išlaidoms apmokėti, sumokėjimo klausimai, nepriskiriama ir prie nutarčių, kurių apskundimas nustatytas CPK 102 str. 4 d. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2‑922/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-08-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2‑1418/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015-01-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2‑324-186/2015). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, šie išaiškinimai aktualūs ir nagrinėjamu atveju.

11Papildomai pažymėtina, kad rašymo apsirikimas pirmosios instancijos teismo nutartyje įrašant liudytoją R. J. ištaisytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-10 nutartimi. Be to, bylos duomenimis 2015-02-24 teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu ieškovės prašymas apklausti liudytojus atmestas, o civilinė byla pirmosios instancijos teisme išnagrinėta 2015-03-12 priėmus sprendimą. Tad taip pat yra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovės atskirojo skundo, paduoto dėl pirmosios instancijos teismo 2015-02-06 nutarties, nagrinėjimas yra praradęs aktualumą ir netikslingas, kadangi išnyko ginčo objektas ir atitinkamas teismo procesinis sprendimas, net ir skundo patenkinimo atveju, nesukurtų jokių teisinių pasekmių.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir nustačius, kad atskiruoju skundu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315, 338 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14apeliacinį procesą pagal ieškovės UAB „Vilman“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-02-06 nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai