Byla 2-2560-860/2016
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Jolantai Čuchonskai,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei S. A., trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2-4), kuriuo prašo neterminuotai apriboti atsakovei S. A. motinos valdžią jos mažametės dukros P. A., a.k. ( - ) atžvilgiu; nustatyti P. A., a.k. ( - ) nuolatinę globą (rūpybą); nepilnamečio vaiko globėju (rūpintoju) paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; nustatyti nepilnametės P. A. gyvenamąją vietą Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, adresu Žolyno g. 47, Vilniuje; priteisti iš atsakovės S. A. nepilnametei P. A. išlaikymą iki jos pilnametystės po 175 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis, lėšas išieškant globojančiai institucijai, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą; paskirti nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.

5Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS) 2015-09-07 gavo pranešimą iš Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Akušerijos ir ginekologijos centro, kad 2015-09-03 S. A. pagimdė dukrą, kurią atsisako auginti, ir kitą dieną po gimdymo pasišalino iš ligoninės. Moteris nėštumo metu vartojo heroiną. Skyriaus specialistai 2015-09-08 užregistravo vaiko gimimą: mergaitei suteiktas vardas - Paulina, pavardė – A.. Išduotame gimimo liudijime P. gimimo data nurodoma 2015-09-03. P. kilmė iš tėvo pusės nenustatyta. Daug kartų bandyta susisiekti su atsakove S. A. telefonu, tačiau ji ragelio nekėlė. Skyriaus turimais duomenimis, Paulina yra antras atsakovės vaikas. Moteris turi dukrą A. I., gim. 2012-04-24, kurios neaugina, visiškai ja nesidomi, vaikas auga su biologiniu tėvu P. I.. Apie atsakovės S. A. buvimo vietą VTAS duomenų neturi. S. A. nėra įrašyta į Vilniaus rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Apie paliktą vaiką VTAS informavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, vaikas buvo siūlomas norinčioms globoti / įvaikinti šeimoms, tačiau neatsirado šeimos, kuri norėtų globoti P. A.. Kadangi vaikas liko be tėvų globos ir neatsirado šeimos, norinčios globoti / įvaikinti mergaitę, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-23 įsakymu P. A. nustatyta laikinoji globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Pokalbio su atsakovės motina I. A. – Musovarova metu, ji papasakojo, kad dukra – atsakovė S. A., vartoja narkotikus, verčiasi prostitucija, kad gautų pinigų narkotikams; ji žino, jog dukra pagimdė kūdikį, kurį paliko gimdymo namuose; apie dukros buvimo vietą moteris nieko nežino. Jai buvo pasiūlyta kreiptis dėl globos kūdikiui nustatymo, tačiau I. A. - Musovarova nesiėmė jokių veiksmų anūkės globai nustatyti. L. P. A.Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose nustatyta, kad globėjas tinkamai atlieka savo funkcijas, mergaitės globa vykdoma atsižvelgiant į jos sveikatos būklę ir poreikius; vaikas gauna visas reikalingas paslaugas; vaiko motina globos namuose nė karto nebuvo, vaiku nesidomi. Kiti giminaičiai P. irgi nelanko. A. S. A. nevykdo savo konstitucinės pareigos, nes nesirūpina vaiku, su juo nebendrauja, materialiai neišlaiko ir nėra vilties, kad ateityje jos elgesys galėtų pasikeisti, todėl yra pakankamas pagrindas taikyti jai sankciją - neterminuotą motinos valdžios apribojimą. A. S. A. motinos valdžią P. A. atžvilgiu, išlieka atsakovės pareiga teikti vaikui išlaikymą. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar jų neturėjimu, todėl atsakovė, būdama darbinga, negali būti atleidžiama nuo šios pareigos vykdymo.

6A. S. A.nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą (b. l. 51), kuriame nurodė, kad sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti.

8Atsiliepime nurodė, kad P. A. kūdikių namuose gyvena nuo 2015-09-29. M. S. A. savo dukters P. A. kūdikių namuose neaplankė nė karto, visiškai ja nesidomi, nesirūpina, nesiteirauja telefonu, nedalyvauja mergaitės gyvenime. P. A. tėvystė nėra nustatyta.

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai pažymėjo, kad atsakovė S. A. visiškai nesirūpina savo mažamečiu vaiku, nesidomi, neteikia vaikui išlaikymo, yra visiškai nusišalinusi nuo vaiko priežiūros.

10Ieškinys tenkintinas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė S. A. (a. k. ( - ) yra nepilnametės P. A., gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) motina; duomenys apie vaiko tėvą gimimo įraše nenurodyti (b. l. 17, 18).

12Dėl neterminuotos motinos valdžios apribojimo

13Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-23 įsakymu Nr. A27(1)-2165 likusiai be tėvų globos P. A. buvo nustatyta laikinoji globa, vaiko globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 15).

14CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

15Byloje nustatyta, kad atsakovė S. A. 2015-09-03 pagimdė dukrą P. A. (b. l. 36), kuriai diagnozuoti abstinencijos požymiai dėl motinos narkomanijos (b. l. 31), kadangi atsakovė neštumo metu vartojo heroiną; 2015-09-04 atsakovė informavo, kad atsisako kūdikio, nes neturi galimybių jo auginti ir nori išvykti į namus (b. l. 38, 39). A. S. A. teista (b. l. 44-48), bausta administracine tvarka (b. l. 55-61); šiuo metu niekur nedirba (b. l. 43); jos vardu nėra registruoto nekilnojamojo bei kilnojamojo turto (b. l. 41-42).

16A. S. A. šeima į Riešės seniūnijos socialinės rizikos ar signalinių šeimų sąrašą nebuvo įtraukta, jokių neigiamų duomenų apie šeimą seniūnija neturėjo (b. l. 33). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžės seniūnijos 2015-09-07 Moralinių – buitinių gyvenimo sąlygų patikrinimo akte, lankant P. I., kuris augina jo ir atsakovės dukrą A. I., gim. 2012-04-24, užfiksuota, kad P. I. ir atsakovė nepalaiko ryšių nuo 2013 m., atsakovė su dukra A. I. taip pat nebendrauja ir nesidomi jos gyvenimu, P. I. apie S. A. nieko nežino, tik girdėjęs, kad ji neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, valkatauja, gyvena pas čigonus, vartoja narkotikus; padaryta išvada, kad S. A. dėl savo netinkamo elgesio, gyvenimo būdo negalės auginti ir pasirūpinti kūdikiu; pasiūlyta naujagimiui nustatyti globą (b. l. 34-35).

17Apie atsakovės paliktą naujagimį Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius informavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą (b. l. 32), vaikas buvo siūlomas norinčioms globoti / įvaikinti šeimoms, tačiau neatsirado šeimos, kuri norėtų globoti P. A. (b. l. 26, 27-30). Atsakovės motinai I. A. – Musovarovai taip pat buvo pasiūlyta kreiptis dėl globos kūdikiui nustatymo, tačiau ji nesiėmė jokių veiksmų anūkės globai nustatyti (b. l. 11, 20-22, 25). Tad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-23 įsakymu Nr. A27(1)-2165 likusiai be tėvų globos P. A. buvo nustatyta laikinoji globa, vaiko globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 15). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos 2015-10-30 ir 2016-02-29 globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktuose užfiksuota, kad niekas iš tėvų ar kitų giminaičių P. A. nelankė, ja nesidomėjo; jos globos vykdymas įvertintas teigiamai, jokių pastebėjimų nebuvo (b. l. 9-10). Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2016-03-30 vaiko globos (rūpybos) peržiūros akte nuspręsta mažametei P. A. nustatyti nuolatinę globą; kreiptis į teismą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo (b. l. 6-8).

18Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. CK 3.155 straipsnyje nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, nesant objektyvių priežasčių, dėl kurių tėvai negalėtų įgyvendinti tėvų valdžios, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Pažymėtina, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Taigi, nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Kitaip tariant, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas, žalojamas ir pan., bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Daug svarbiau yra užkirsti kelią vaiko teises ir interesus pažeidžiantiems veiksmams nei kovoti su tokių veiksmų padariniais.

19Įvertinus byloje surinktus įrodymus matyti, kad atsakovė nevykdo savo kaip motinos pareigos rūpintis vaiku, naujagimę dukrą paliko ligoninėje, ja nesidomi, jos nelanko, nesirūpina, nededa pastangų ir neparodė noro susigrąžinti vaiko, neteikia jam išlaikymo. Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, t.y. kad atsakovė pradėtų rūpintis savo mažamečiu vaiku, priešingai, atsakovė į teismo posėdį neatvyko, teismui atsiliepimo nepateikė, neparodė noro pakeisti susiklosčiusią situaciją bei noro rūpintis vaiku, ar teikti jam išlaikymą.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad motina yra nusišalinusi nuo vaiko priežiūros, auklėjimo, jo išlaikymo, jos buvimo vieta nežinoma, ji veda asocialų gyvenimo būdą, vartoja narkotikus. Taigi, yra pagrindas apriboti atsakovei motinos valdžią jos nepilnametės dukters P. A., gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) atžvilgiu neterminuotai (CK 3.180 str.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo tenkintinas, nustatant, kad sustabdomos atsakovės asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, atsakovei išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.).

21Atsakovei išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi motinos valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad atsakovė pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei motinos valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, atsakovė turės teisę kreiptis į teismą ir prašyti panaikinti neterminuotą motinos valdžios apribojimą vaiko atžvilgiu.

22Dėl nepilnamečiam vaikui nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

23CK 3.183 straipsnio 4 dalis, ( - ) straipsnis nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Globa nustatoma vaikams, kurie neturi keturiolikos metų, rūpyba - vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (CK 3.251 str.). Vaiko globa (rūpyba) gali būti: laikinoji arba nuolatinė (CK 3.252 str. 1 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

24Kadangi nepilnametės P. A. atžvilgiu neterminuotai apribota motinos valdžia, vaiko tėvas nežinomas, akivaizdu, kad vaikas liko be tėvų globos, tad P. A. (10 mėnesių amžiaus, gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) nustatytina nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.252 str. 1 d. 2 p.).

25Byloje nustatyta, kad P. A. norinčių ir galinčių globoti fizinių asmenų nėra, jai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-23 įsakymu Nr. A27(1)-2165 likusiai be tėvų globos buvo nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b. l. 15). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos 2015-10-30 ir 2016-02-29 globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktuose užfiksuota, kad globėjas tinkamai atlieka savo funkcijas, mergaitės globa vykdoma atsižvelgiant į jos sveikatos būklę ir poreikius; vaikas gauna visas reikalingas paslaugas; vaiko motina globos namuose nė karto nebuvo, vaiku nesidomi; kiti giminaičiai mažametės irgi nelanko (b. l. 9-10). Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą, kuriame pažymėjo, kad sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti; nurodė, kad P. A. kūdikių namuose gyvena nuo 2015-09-29, atsakovė S. A. savo dukters kūdikių namuose neaplankė nė karto, visiškai ja nesidomi, nesirūpina, nedalyvauja mergaitės gyvenime, neteikia išlaikymo (b. l. 51).

26Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad nepilnametės P. A. globėju paskyrus Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, vaiko interesai nebus pažeisti, priešingai, jie bus geriau apsaugoti, tad P. A. nuolatiniu globėju paskirtini Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. P. A. globos vieta nustatytina globos institucijoje, adresu Žolyno g. 47, Vilniuje (CK 3.265 str. 1 d. 3 p.).

27Dėl išlaikymo priteisimo

28CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.).

29Atsakovė įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką nevykdo, todėl atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų išsakytas nuomones, vaiko poreikius, į tai, kad atsakovė nedirba, nekilnojamojo turto neturi, yra darbingo amžiaus, todėl gali ir turi imtis aktyvių veiksmų, kad įsidarbintų ir materialiai išlaikytų savo nepilnametę dukrą, todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnametei dukrai P. A. periodinėmis išmokomis po 175 Eur kas mėnesį, skaičiuojant nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2016-05-13) iki vaiko pilnametystės, lėšas išieškant globėjui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą (CK 3.194 str., 3.195 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.202 str. 2 d.).

30Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skirtini nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju (CK 3.275 str.).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės valstybės naudai priteistinas 41,00 Eur žyminis mokestis už reikalavimą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo; 63,00 Eur už reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo; 2,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 ir 5 p., 82 str. 1 d., 85 str. 1 d. 3 p. ir 10 p., 92 str., 96 str. 1 d.).

33Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu, 400 - 407 straipsniais, teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti.

35Neterminuotai apriboti atsakovės S. A. (a. k. ( - ) motinos valdžią nepilnametės dukters P. A. (gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) atžvilgiu.

36N. P. A. (gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą ir jos globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į. k. 191645111).

37N. P. A. (gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, adresu Žolyno g. 47, Vilnius.

38Priteisti iš atsakovės S. A. (a. k. ( - ) nepilnametei P. A. (gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 175,00 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) nuo 2016-05-13 iki vaiko pilnametystės, lėšas išieškant globėjui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą, paskiriant globėją nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju.

39Priteisti iš atsakovės S. A. (a. k. ( - ) 106,20 Eur (vieną šimtą šešis eurus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a. s. ( - ), įmokos kodas 5660).

40Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

41Sprendimui įsiteisėjus ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

42Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos... 5. Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų... 6. A. S. A.nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė... 8. Atsiliepime nurodė, kad P. A. kūdikių namuose gyvena nuo 2015-09-29. M. S.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė S. A. (a. k. ( - ) yra nepilnametės... 12. Dėl neterminuotos motinos valdžios apribojimo ... 13. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-23 įsakymu... 14. CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovė S. A. 2015-09-03 pagimdė dukrą P. A. (b. l.... 16. A. S. A. šeima į Riešės seniūnijos socialinės rizikos ar signalinių... 17. Apie atsakovės paliktą naujagimį Vilniaus rajono savivaldybės... 18. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38... 19. Įvertinus byloje surinktus įrodymus matyti, kad atsakovė nevykdo savo kaip... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad motina yra... 21. Atsakovei išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi... 22. Dėl nepilnamečiam vaikui nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo... 23. CK 3.183 straipsnio 4 dalis, ( - ) straipsnis nustato, kad priėmęs sprendimą... 24. Kadangi nepilnametės P. A. atžvilgiu neterminuotai apribota motinos valdžia,... 25. Byloje nustatyta, kad P. A. norinčių ir galinčių globoti fizinių asmenų... 26. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad nepilnametės P. A.... 27. Dėl išlaikymo priteisimo... 28. CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 29. Atsakovė įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką... 30. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skirtini nepilnamečio vaiko... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės valstybės naudai priteistinas... 33. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsniu, 400 -... 34. Ieškinį tenkinti.... 35. Neterminuotai apriboti atsakovės S. A. (a. k. ( - ) motinos valdžią... 36. N. P. A. (gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą ir jos... 37. N. P. A. (gim. 2015-09-03, a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti Vilniaus... 38. Priteisti iš atsakovės S. A. (a. k. ( - ) nepilnametei P. A. (gim.... 39. Priteisti iš atsakovės S. A. (a. k. ( - ) 106,20 Eur (vieną šimtą šešis... 40. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 41. Sprendimui įsiteisėjus ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiųsti... 42. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...