Byla 1A-1049-417-2011
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendžio, kuriuo P. N. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Eduardo Maškevičiaus, teisėjų Valentino Janonio, Savinijaus Katausko, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Dainai Dyburienei, nuteistajam P. N., jo gynėjai advokatei Daivai Rocevičienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės Dainos Dyburienės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendžio, kuriuo P. N. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams.

2Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d. ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-27 nuosprendžiu, ir paskirta subendrinta vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

3Vadovaujantis BK 92 str. 1, 2 d., 82 str. 1 d. 5 p. paskirtos bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių, įpareigojant minėtu laikotarpiu nuo 21 val. iki 7 val. ryto būti namuose bei tęsti mokslą.

4Iš P. N. priteisti 1350 litų , o šiam neturint turto – iš jo atstovės pagal įstatymą V. M., nukentėjusiajai S. A..

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6P. N. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 178 str. 1 d. už tai, kad 2011 m. sausio 5 d., nuo 16.00 val. iki 18.00 val., tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, būdamas pas E. A. bute, esančiame duomenys neskelbtini, Klaipėdoje, pagrobė S. A. 500 Lt vertės auksinius auskarus ir 500 Lt auksinę grandinėlę su 250 Lt vertės auksiniu pakabuku, t. y. pagrobė turto už 1250 Lt.

7Be to, jis 2011 m. sausio 11 d., nuo 15.00 val. iki 17.00 val., tikslus laikas tyrimo metu nenustatytas, būdamas pas E. A. bute, esančiame duomenys neskelbtini, Klaipėdos m., pagrobė S. A. 700 Lt vertės moterišką auksinį žiedą ir 700 Lt vertės vyrišką auksinį žiedą, t. y. turto už 1400 Lt.

8Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė Daina Dyburienė pateiktame apeliaciniame skunde prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto įstatymo ir P. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 1 d. (dėl 2011-01-05 vagystės), ir nuteisti laisvės atėmimu 9 mėnesiams; pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 1 d. (dėl 2011-01-11 vagystės), ir nuteisti laisvės atėmimu 9 mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

9Prokurorė nurodo, kad P. N. padarė tęstinę veiką, tačiau tai neatitinka faktinių bylos aplinkybių. P. N. teisiamojo posėdžio metu palaikė savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, ir prašė jais vadovautis, būtent, kad 2011 m. sausio 5 d., atėjęs į svečius pas liudytoją E. A. į butą, esantį Vyturio g. 13–55, Klaipėdos m., iš ten pagrobė auksinę grandinėlę su pakabuku ir auksinius auskarus. 2011 m. sausio 11 d. kieme atsitiktinai susitiko liudytoją E. A., kurio pakviestas jis vėl pateko į butą, esantį Vyturio g. 13–55, Klaipėdos m., kur būdamas iš virtuvės bei iš kambaryje buvusios dėžutės pagrobė nukentėjusiajai S. A. priklausančius moterišką ir vyrišką auksinius žiedus. Anot prokurorės, akivaizdu, jog nuteistojo P. N. veiksmų nesiejo bendra tyčia, nes darydamas vagystes, P. N. iš anksto neplanuodavo naujų daiktų pagrobimo ir pagrobdavo tik tuos daiktus, kuriuos buvo lengviausia paimti nepastebėtam, be to, jo veiksmus skyrė keleto dienų laikotarpiai. Taigi kiekvienu vagystės atveju susiformuodavo savarankiška tyčia, o nesant tyčios vieningumo kiti požymiai – nusikaltimo vieta, tas pats šaltinis – neduoda pagrindo daryti išvadą dėl tęstinio nusikaltimo padarymo. Veikos, kurios padarytos esant keliems sumanymams, turi būti kvalifikuojamos atskirai ir pripažįstamos nusikalstamų veikų daugėtu – realia sutaptimi.

10Prokurorė prašo apeliacinį skundą tenkinti.

11Nuteistasis ir jo gynėja prašo apeliacinį skundą atmesti.

12Prokurorės apeliacinis skundas tenkintinas.

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo – netinkami kvalifikuotos P. N. veikos, kaip tęstinio nusikaltimo.

14Pirmosios instancijos teismas pripažindamas P. N. kaltu pagal BK 178 str. 1 d., padarė išvadą, kad nuteistojo P. N. 2011 m. sausio 5 d. ir 2011 m. sausio 11 d. padarytos vagystės būnant pas E. A. bute, adresu duomenys neskelbtini Klaipėda, yra viena, tęstinė, nusikalstama veika, nes P. N. vagystės padarytos turint bendrą tyčią per neilgą laiką iš to paties šaltinio analogišku būdu.

15Tačiau su tokia apylinkės teismo išvada teisėjų kolegija sutikti negali, nes įvertinus faktinius bylos duomenis, o būtent paties nuteistojo parodymus, taip pat ir įvykių dieną kartu su P. N. buvusių draugų parodymus bei kitą rašytinę bylos medžiagą, akivaizdu, kad buvo padaryti du skirtingi nusikaltimai, kad ir per neilgą laiką, iš to paties šaltinio bei analogišku būdu.

16Teisėjų kolegijos nuomone, 2011 m. sausio 5 d. pavogus byloje nustatytus S. A. priklausančius daiktus – papuošalus, P. N. nusikalstamas sumanymas – pavogti daiktus, juos pilnamečio draugo pagalba įkeisti lombarde ir gautus pinigus išleisti savo reikmėms, buvo realizuotas visiškai. Tuo tarpu 2011 m. sausio 11 d. P. N. vėl netikėtai sutikus E. A. ir šiam pasiūlius pasisvečiuoti, akivaizdu, kad nusikalstamas sumanymas darkart pavogti S. A. papuošalus kilo, kai P. N. jau antrąkart būdamas pas nukentėjusįjį namuose, ant palangės pamatė padėtą auksinį moterišką žiedą ir jau po to dar užėjo į kitas buto patalpas, kuriose taip pat rado kitų papuošalų ir juos niekam nieko nesakęs pasiėmė.

17Pažymėtina, kad tęstiniu nusikaltimu laikoma veika, kuri susideda iš tapačių veiksmų, esant bendrai kaltei ir siekiant bendro rezultato. Bendras rezultatas vis dėlto turėtų būti suprantamas kaip rezultatas, kurio norima pasiekti vykdant nusikalstamą sumanymą, kuris susideda iš kelių grandžių. Tuo tarpu nagrinėjamuoju atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliantės pozicija, nuteistojo P. N. veiksmų nesiejo bendra tyčia, nes darydamas vagystes, P. N. iš anksto neplanuodavo naujų daiktų pagrobimo ir pagrobdavo tik tuos daiktus, kuriuos buvo lengviausia paimti nepastebėtam. Kiekvienu vagystės atveju susiformuodavo savarankiška tyčia, o nesant tyčios bendrumo kiti požymiai – nusikaltimo vieta, tas pats šaltinis – neduoda pagrindo daryti išvadą dėl tęstinio nusikaltimo padarymo.

18Apie 2011 m. sausio 5 d. padaryto nusikaltimo pratęsimą 2011 m. sausio 11 d. būtų galima kalbėti tuo atveju, jei P. N. bent kokiais nors aktyviais veiksmais būtų siekęs vėl susitikti su E. A., patekti į jo namus, kadangi 2011 m. sausio 5 d. dėl tam tikrų priežasčių nebūtų galėjęs iki galo įvykdyti savo sumanymo ir būtų norėjęs padaryti vėliau, kad ir 2011 m. sausio 11 d. Tačiau, kaip minėta, nagrinėjamuoju atveju, P. N. dukart nuo pradžios iki galo realizavo savo nusikalstamą sumanymą, t. y. padarė dvi atskiras nusikalstamas veikas.

19Taigi esant aptartų aplinkybių visumai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo (BPK 328 str. 1 p.). P. N. veika kvalifikuotina pagal BK 178 str. 1 d. kaip dvi atskiros nusikalstamos veikos.

20Teisėjų kolegija spręsdama klausimą dėl bausmės P. N. paskyrimo, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais (BK 54 str.). P. N. padarė dvi tyčines savanaudiškas nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkiems nusikaltimams. Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikoma tai, kad jis visiškai prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamas veikas. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Taip pat teisėjų kolegija įvertina ir aplinkybę, kad P. N. yra jauno amžiaus, veikos padarymo metu nebuvo teistas, jis mokosi, dalį žalos atlygino mama, ji susitarė su nukentėjusiąja ir dėl likusios dalies žalos atlyginimo. Todėl apygardos teismas mano, kad P. N. bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus realias laisvės atėmimo bausmes, mažesnes už sankcijos vidurkį, bausmės vykdymą atidedant ir P. N. paskiriant auklėjamojo poveikio priemones.

21Vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1p., teisėjų kolegija

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendį pakeisti: P. N. pripažintam kaltu pagal BK 178 str. 1 d.:

23dėl 2011-01-05 vagystės nuteisti laisvės atėmimu septyniems mėnesiams;

24dėl 2011-01-11 vagystės nuteisti laisvės atėmimu devyniems mėnesiams.

25Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant su Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-27 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.

26Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4, 9 d. ši bausmė dalinio sudėjimo būdu... 3. Vadovaujantis BK 92 str. 1, 2 d., 82 str. 1 d. 5 p. paskirtos bausmės vykdymas... 4. Iš P. N. priteisti 1350 litų , o šiam neturint turto – iš jo atstovės... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. P. N. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 178 str. 1 d. už tai, kad 2011... 7. Be to, jis 2011 m. sausio 11 d., nuo 15.00 val. iki 17.00 val., tikslus laikas... 8. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė Daina Dyburienė... 9. Prokurorė nurodo, kad P. N. padarė tęstinę veiką, tačiau tai neatitinka... 10. Prokurorė prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 11. Nuteistasis ir jo gynėja prašo apeliacinį skundą atmesti.... 12. Prokurorės apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendis... 14. Pirmosios instancijos teismas pripažindamas P. N. kaltu pagal BK 178 str. 1... 15. Tačiau su tokia apylinkės teismo išvada teisėjų kolegija sutikti negali,... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, 2011 m. sausio 5 d. pavogus byloje nustatytus S.... 17. Pažymėtina, kad tęstiniu nusikaltimu laikoma veika, kuri susideda iš... 18. Apie 2011 m. sausio 5 d. padaryto nusikaltimo pratęsimą 2011 m. sausio 11 d.... 19. Taigi esant aptartų aplinkybių visumai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 20. Teisėjų kolegija spręsdama klausimą dėl bausmės P. N. paskyrimo,... 21. Vadovaudamasi BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1p., teisėjų kolegija... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nuosprendį... 23. dėl 2011-01-05 vagystės nuteisti laisvės atėmimu septyniems mėnesiams;... 24. dėl 2011-01-11 vagystės nuteisti laisvės atėmimu devyniems mėnesiams.... 25. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. paskirtas bausmes subendrinti iš... 26. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....