Byla 2S-1990-781/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (apelianto) R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 6 d. nutarties, kuria pareiškėjui iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Karaliaučiaus grupė“, tretieji asmenys AB DNB bankas, UAB „Gelvora“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, Daugiabučio namo Antakalnio g. 50, Vilniuje, savininkų bendrija, UAB „Tele2“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliai I. G., G. P.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas R. V. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti J. S.. Pareiškėjas nurodė, kad negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). Pareiškėjo teigimu, jis tapo nemokus iš esmės po to, kai be jo sutikimo dėl neįvykdytų finansinių įsipareigojimų kreditorius AB DNB bankas vienašališkai nutraukė su pareiškėju sudarytą kreditavimo sutartį; bankui nutraukus kreditavimo sutartį, pareiškėjas šiam kreditoriui liko skolingas 124 979,14 Eur sumą, kurios sumokėti neturi finansinių galimybių; bendra pareiškėjo pradelstų įsipareigojimų suma – 130 959,87 Eur.

4Pareiškėjas teismo posėdžio metu prašė tenkinti pareiškimą ir iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą. Pažymėjo, kad, pateikęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, su didžiausiu kreditoriumi AB DNB banku aiškinosi galimybes padengti skolą nekeliant bankroto bylos, tačiau banko nurodytos sąlygos – mokėti po 1300 Eur kas mėnesį 13 metų – pareiškėjui yra neįmanomos įgyvendinti.

5Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą prašė sprendimą dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo priimti teismo nuožiūra.

6Trečiasis asmuo Daugiabučio namo Antakalnio g. 50, Vilniuje, savininkų bendrija atsiliepime į pareiškimą su pareiškimu sutiko iš dalies. Nurodė, kad atsiliepimo parengimo metu pareiškėjas trečiajam asmeniui yra skolingas 305,91 Eur, tačiau skola kas mėnesį didės apie 40 Eur. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo informavo teismą, kad pareiškėjas sumokėjo skolą.

7Trečiasis asmuo UAB „Gelvora“ atsiliepime į pareiškimą prašė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti teismo nuožiūra.

8Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjas kas mėnesį gauna apie 350 Eur darbo užmokesčio ir apie 430 Eur pajamų iš vykdomos individualios veiklos. Be to, pareiškėjui priklauso AB DNB bankui įkeistas nekilnojamasis turtas, kurį išieškojimą vykdantis antstolis įvertino 80 000 Eur suma. Anot suinteresuoto asmens, tokia pareiškėjo finansinė būklė nėra kritinė, egzistuoja pagrįsta tikimybė, kad pareiškėjas yra pajėgus vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, todėl jam negali būti keliama bankroto byla. Be to, suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjo nurodyta būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalinga suma yra nepagrįstai didelė. Trečiasis asmuo siūlė tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų pareiškėjui iškelti bankroto bylą, pareiškėjo bankroto administratoriumi skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“ arba UAB „Audata“.

9Trečiojo asmens AB DNB banko atstovas teismo posėdžio metu nesutiko su bankroto bylos pareiškėjui iškėlimu, remdamasis atsiliepime į pareiškimą išdėstytais argumentais. Pažymėjo, kad, atsižvelgiant į pareiškėjo turimą turtą ir gaunamas pajamas, jo finansinė būklė nėra kritinė, pareiškėjas galėtų padengti skolą per protingą laiką.

10Trečiasis asmuo antstolis I. G. atsiliepime į pareiškimą prašė bylą nagrinėti iš esmės teismo nuožiūra pagal pateiktus ir ištirtus įrodymus.

11Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko. Nurodė, kad kredito sutarties su AB DNB banku nutraukimas gali būti vertinamas tik kaip pareiškėjo atsiradusio nemokumo pasekmė, bet ne priežastis. Teigė, kad pareiškėjas neatskleidė tikrųjų nemokumą sukėlusių priežasčių, nepateikė paaiškinimų apie būsimas pajamas, kokiu būdu ketina dengti kreditorinius įsipareigojimus.

12Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškimą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra.

13Kiti tretieji asmenys savo pozicijos dėl pareiškimo neišreiškė.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 6 d. nutartimi iškėlė pareiškėjui R. V. bankroto bylą; bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“; nustatė 30 dienų terminą, skaičiuojant nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos; patvirtino 220 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; patvirtino 450 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatė keturių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu bendra pareiškėjo pradelstų skolinių įsipareigojimų suma sudarė apie 130 587,37 Eur bei pažymėjo, jog ši suma akivaizdžiai viršija 25 MMA. Teismas nurodė, kad pareiškėjas dirba UAB „Šiltas namas“ ir gauna apie 500 Eur darbo užmokestį (po mokesčių); taip pat vykdo individualią veiklą, iš kurios pajamos per 2016 m. buvo 3885 Eur (neatskaičius mokesčių); pareiškėjui asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso butas su rūsiu Vilniuje, Antakalnio g. 50-36, kuris įkeistas kreditoriaus AB DNB banko naudai, užtikrinant pareiškėjo prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymą; priverstinį skolos išieškojimą vykdantis antstolis nustatė 80 600 Eur dydžio buto vertę.

17Pirmosios instancijos teismas nesutiko su trečiojo asmens AB DNB banko teiginiais, kad pareiškėjo finansinė būklė nėra kritinė ir yra tikimybė, jog pareiškėjas pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams. Teismas pažymėjo, kad vien pareiškėjo skola AB DNB bankui yra 129 384,19 Eur, tuo tarpu vykdant priverstinį šios skolos išieškojimą iš bankui įkeisto buto, kuris yra vienintelis pareiškėjo turimas vertingas turtas, pardavimo iš varžytynių kaina nustatyta 64 480 Eur. Taigi, teismas sprendė, kad pardavus iš varžytynių vienintelį pareiškėjo turtą, jis vien bankui liktų skolingas dar 64 904,19 Eur, o pridėjus skolas kitiems kreditoriams, bendra pareiškėjo skola po buto pardavimo būtų daugiau kaip 66 107,37 Eur. Taigi, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas pagal savo turtinę padėtį negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, viršijančių 25 MMA, todėl jis yra nemokus FABĮ prasme.

18Teismas taip pat sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog pareiškėjo nemokumas atsirado dėl veiksmų, kurie Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais ir (ar) pareiškėjas tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių arba kad yra baustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, bei dėl to būtų tapęs nemokus; taip pat nenustatė kitų sąlygų, kurios būtų pagrindas atsisakyti kelti pareiškėjui bankroto bylą. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje esančių duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, jog pareiškėjas imasi veiksmų ir deda pastangas gauti papildomų pajamų, bent iš dalies atsiskaito su kreditoriais, todėl iškelė pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą.

19Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, pažymėjo, kad pareiškėjas bankroto administratoriumi prašo skirti J. S., tuo tarpu trečiasis asmuo AB DNB bankas nesutiko su pareiškėjo siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra, nes, trečiojo asmens teigimu, pareiškėjo bankroto administratoriumi prašomas skirti J. S. susijęs su ankstesniu pareiškėjo atstovu P. U., kadangi dirba toje pačioje kontoroje; be to, pareiškėjo siūlomas bankroto administratorius vykdo tris bankroto procedūras ir yra baigęs vieną bankroto administravimo procedūrą, tuo tarpu banko siūlomas bankroto administratorius yra sukaupęs didesnę patirtį administruojant įvairias bankroto procedūras.

20Pirmosios instancijos teismas, siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl bankroto administratoriaus nešališkumo, administruojant fizinio amens bankroto procesą, netenkino pareiškėjo prašymo bankroto administratoriumi skirti J. S..

21Nurodė, kad trečiojo asmens AB DNB banko siūlomi bankroto administratoriai – UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir UAB „Audata“, atitinka kvalifikacinius reikalavimus, yra privalomai apdraudę profesinę civilinę atsakomybę, taip pat nenustatyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų šių bankroto administratorių skirti administruoti pareiškėjo bankroto procesą. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju neįrodyta, jog dėl paskirtos nuobaudos UAB „Karaliaučiaus grupė“ yra netinkamas bankroto administratorius administruoti pareiškėjo, kaip fizinio asmens, bankroto procesą; be to, nurodė, jog UAB „Karaliaučiaus grupė“ administravimo išlaidos, reikalingos nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, būtų 220 Eur, tuo tarpu UAB „Audata“ nurodyto laikotarpio galimų administravimo išlaidų suma – 500 Eur. Taigi teismas, atsižvelgęs į tai, kad abu siūlomi bankroto administratoriai iš esmės atitinka tiek kvalifikacinius, tiek nešališkumo reikalavimus, administratorių pareiškėjo bankroto procesui administruoti skyrė papildomai vadovaudamasis ekonomiškumo kriterijumi, t. y. atsižvelgdamas į nurodytą galimų administravimo išlaidų sumą, todėl pareiškėjo bankroto administratoriumi skyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir nustatė 220 Eur sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

23Pareiškėjas (apeliantas) R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį dalyje dėl UAB „Karaliaučiaus grupė“ paskyrimo pareiškėjo bankroto administratoriumi ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti pareiškėjo prašymą dėl J. S. paskyrimo pareiškėjo bankroto administratoriumi.

24Apeliantas nurodo, kad J. S. nėra suinteresuotas pareiškėjo bankroto proceso baigtimi, t. y. nėra šališkas; pažymi, jog bylos nagrinėjimo metu šių aplinkybių taip pat nenustatyta. Pareiškėjo vertinimu, jam sudarius vienkartinę atstovavimo sutartį (kuri buvo nutraukta iki skundžiamos nutarties priėmimo) su advokato padėjėju P. U., jokio papildomo suinteresuotumo dėl apelianto bankroto proceso administratoriui J. S. neatsirado, nors jis ir dirba vienoje advokatų kontoroje su minėtu advokato padėjėju. Pareiškėjas aiškina, kad bankrutuoti siekiantis asmuo tiek veikdamas savarankiškai, tiek per savo atstovą (advokatą ar advokato padėjėją) neturi teisinės galimybės paveikti svarbiausių bankroto proceso etapų, nes sprendimus bankroto procese priima teismas ir (arba) bankrutuojančio asmens kreditorių dauguma. Taigi, anot apelianto, bankrutuoti siekiančio asmens atstovo ryšiai su būsimu bankroto administratoriumi pastarajam negali sukurti jokios realios bet kokios formos naudos, kuri lemtų administratoriaus šališkumą. Pareiškėjas aiškina, kad ginčijamos nutarties dalis dėl J. S. kandidatūros atmetimo yra nemotyvuota ir net formaliai nėra įvardijamas galimas priežastinis ryšys tarp pastarojo administratoriaus šališkumo apelianto bankroto procese ir apelianto sprendimo siūlant J. S. jo bankroto administratoriumi. Apelianto nuomone, paskirtas bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ neturi jokio pranašumo prieš pareiškėjo siūlytą J. S. kandidatūrą, nes mažiausią administravimo išlaidų sumą (219 Eur) pasiūlė būtent J. S.; be to, anot apelianto, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog UAB „Karaliaučiaus grupė“ taikyta administracinė nuobauda negali daryti jokios įtakos teismo procesiniam sprendimui dėl apelianto bankroto administratoriaus parinkimo.

25Trečiasis asmuo antstolis I. G. atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Trečiojo asmens vertinimu, būtent teismui suteikta teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros, o vien tai, jog teismas paskyrė ne apelianto pageidaujamą bankroto administratorių, savaime nereiškia, jog jis netinkamai įgyvendino savo diskrecijos teisę ir (ar) kad paskirtas bankroto administratorius netinkamai bei nesklandžiai vykdys apelianto bankroto procesą. Anot trečiojo asmens, pirmosios instancijos teismas argumentavo sprendimą neskirti apelianto siūlomo bankroto administratoriaus, detaliai išdėstė poziciją dėl bankroto administratoriaus parinkimo, todėl skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

26Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį nepakeistą. Trečiasis asmuo nurodo, kad pagal teismų praktiką nutartis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo gali būti keičiama tik tais atvejais, jei paskirtas administratorius neatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtas administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų, tačiau, anot trečiojo asmens, nagrinėjamu atveju apeliantas tokių aplinkybių neįrodė. Trečiasis asmuo pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams dėl pasirinkto bankroto administratoriaus ir pažymi, kad jis atitinka visus keliamus reikalavimus. Anot trečiojo asmens, apelianto siūlomas bankroto administratorius J. S. susijęs su ankstesniu apelianto atstovu – advokato padėjėju P. U., nes dirba toje pačioje advokatų kontoroje, yra P. U. praktikos vadovas. Trečiojo asmens teigimu, vien tai, kad pareiškėjas 2017 m. vasario 17 d. nutraukė su P. U. atstovavimo santykius, nepašalina abejonių dėl J. S. suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi. Trečiasis asmuo pažymi, kad abejones dėl apelianto pasiūlyto administratoriaus kelia ir tai, jog J. S., po UAB „Karaliaučiaus grupė“ pasiūlytos kandidatūros, daugiau nei 3 kartus sumažino administravimo išlaidų sąmatą, kuri yra beveik identiška kaip ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ (skirtumas 1 Eur). Trečiasis asmuo aiškina, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ neturi jokių bankroto veiklos priežiūros institucijos paskirtų galiojančių nuobaudų, todėl apelianto argumentai šioje dalyje neatitinka tikrovės. Nurodo, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad svarbus kriterijus, pasirenkant bankroto administratorių, yra didžiausių kreditorių pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai. Pabrėžia ir tai, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ ilgiau teikia bankroto administratoriaus paslaugas, yra įvykdęs/vykdo daugiau bankroto procedūrų negu apelianto siūlomas J. S., todėl, anot trečiojo asmens, šioje bylos stadijoje nėra teisinio pagrindo keisti paskirto bankroto administratoriaus.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

29Byloje ginčas iš esmės kilo dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankrutuojančio asmens bankroto administratoriaus (ne)teisėtumo ir (ne)pagrįstumo.

30FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administratorių skiria teismas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę pasiūlyti tiek fizinis asmuo, kuris inicijuoja savo bankroto procesą, tiek kreditorius (kreditoriai) (FABĮ 11 straipsnio 2 dalis), tačiau diskrecijos teisė spręsti dėl administratoriaus kandidatūros suteikta teismui. Bankroto procese būtent nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, o kartu ir visų jo kreditorių teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl to skirdamas bankroto administratorių teismas privalo patikrinti, ar siūlomas fizinio asmens bankroto administratorius atitinka specialiuosius reikalavimus (FABĮ 2 straipsnio 3 dalis), ar nėra įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas fizinio asmens bankroto administratoriumi (FABĮ 11 straipsnio 3 dalis), ar nėra suinteresuotumo bankroto proceso baigtimi (FABĮ 11 straipsnio 5 dalis) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įvertinti svarbias šiam klausimui aplinkybes, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas.

31Tuo atveju, kai yra pateiktos kelios bankroto administratorių kandidatūros, atsiranda administratorių konkurencija ir teismas turi paskirti vieną jų. FABĮ nenustatyta konkrečių kriterijų, kuriais vadovaudamasis teismas galėtų parinkti fizinio asmens bankroto administratorių, tačiau kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra nurodęs, jog tokiu atveju teismas turėtų atsižvelgti į: pirma, kriterijus, susijusius su nuolatiniais bankroto administratoriaus požymiais (bankroto administratorius yra juridinis ar fizinis asmuo; bankroto administratoriaus dydis, darbuotojų skaičius, bankroto administratoriaus patirtis, šiuo metu administruojamų fizinių asmenų, taip pat įmonių skaičius ir pan.); antra, kriterijais, susijusiais su asmeniu, kurį reikia administruoti (asmens, kuriam keliama bankroto byla, valdomą turtą, kreditorių skaičių ir pan.); trečia, kriterijus, atskleidžiančius bankroto administratoriaus santykį su siūlomu administruoti fiziniu asmeniu (bankroto administratoriaus teritorinė buveinė (veiklos vieta) ir atstumas iki fizinio asmens, kuriam keliama bankroto byla, gyvenamosios vietos teismo, bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūliusį asmenį, daugumos kreditorių (didžiausių kreditorių) pritarimas siūlomai kandidatūrai, siūlomo administratoriaus sutikimas vykdyti bankroto procedūras ir pan.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įvertinęs konkrečias bylos aplinkybes, teismas gali suteikti teisinės reikšmės ir kitiems kriterijams, kurie negali būti diskriminaciniai, prieštaraujantys įstatymams ir kitiems teisės aktams. Taigi, fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūroms įvertinti teismas gali pasirinkti bet kuriuos nurodytus ar kitus teisinės reikšmės turinčius kriterijus, tačiau kandidatūras turi vertinti pagal tuos pačius aiškius ir objektyvius kriterijus bei argumentuoti tokį savo pasirinkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).

32Nagrinėjamu atveju iškeliant pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratoriaus kandidatūras siūlė tiek pareiškėjas, tiek jo didžiausias kreditorius. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo siūlomas J. S. galimai susijęs su buvusiu pareiškėju atstovu (advokato padėjėju P. U.), todėl, siekdamas išvengti bet kokių abejonių dėl bankroto administratoriaus nešališkumo, administruojant fizinio asmens bankroto procesą, netenkino pareiškėjo prašymo dėl J. S. skyrimo bankroto administratoriumi ir vertino kitas kreditoriaus pasiūlytas administratorių kandidatūras – UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir UAB „Audata“, bei atsižvelgęs į UAB „Karaliaučiaus grupė“ nurodytą mažesnę administravimo išlaidų sąmatą, paskyrė pastarąjį asmenį pareiškėjo bankroto administratoriumi.

33Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad itin glaudaus skolininko ir administratoriaus tarpusavio ryšio akcentavimas sudarytų pagrindą abejoti administratoriaus nepriklausomumu, nešališkumu ir objektyvumu, bankroto procese dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumu. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad aplinkybė, jog bankroto administratoriumi siūlomas asmuo (J. S.) susijęs su asmeniu, teikusiu pareiškėjui atstovavimo paslaugas bankroto byloje (iki skundžiamos nutarties priėmimo) (P. U.), savaime nėra pagrindas teismui abejoti bankroto administratoriaus nešališkumu ir vien dėl to atmesti šią siūlomą kandidatūrą. Tokiu atveju teismas turėtų taikyti kitus objektyvius kriterijus, kurie padėtų įvertinti siūlomas kandidatūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).

34Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, kaip minėta, netaikė minėtų kriterijų, o, siekdamas pašalinti bet kokias abejones, iš karto atmetė pareiškėjo siūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, tačiau tai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, savaime neduoda pagrindo teigti, kad paskirtas bankroto administratorius privalomai turi būti keičiamas, prieš tai apeliacinės instancijos teismui patikrinus šalių siūlytas bankroto administratorių kandidatūras pagal aukščiau nurodytus kriterijus.

35Taigi, iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamų duomenų matyti, kad J. S. į bankroto administratorių sąrašą įrašytas 2013 m. sausio 16 d.; veiklą, kaip fizinis bankroto administratorius, vykdo Vilniuje; šiuo metu vykdo vieną juridinio asmens bankroto procedūrą, užbaigė 3 procedūras. Tuo tarpu UAB „Karaliaučiaus grupė“ į bankroto administratorių sąrašą įrašytas 2010 m. balandžio 26 d.; veiklą, kaip juridinis bankroto administratorius (šiuo metu turintis penkis darbuotojus), vykdo taip pat Vilniuje; šiuo metu vykdo dešimt juridinių asmenų bankroto procedūrų; užbaigė – 36. Iš nurodytų duomenų nesimato kiek minėti administratoriai administruoja/administravo fizinių asmenų bankroto procedūrų, tačiau bylos nagrinėjimo metu UAB „Karaliaučiaus grupė“, sutikime dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo pareiškėjui, nurodė, jog įmonės darbuotojai administruoja 10 bankrutuojančių fizinių asmenų bankroto procesus; byloje ginčo dėl šitos aplinkybės nekilo (CPK 12, 178 straipsniai); tuo tarpu duomenų apie J. S. vykdomas/vykdytas fizinių asmenų bankroto procedūras nepateikta. Taigi, iš nustatytų aplinkybių matyti, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ turi gerokai didesnę patirtį teikiant bankroto administravimo paslaugas (tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims), yra juridinis asmuo (turintis penkis darbuotojus), atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (dėl to ginčo byloje taip pat nekilo). Pažymėtina, kad UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir J. S. nurodytos administravimo išlaidų sąmatos yra iš esmės identiškos (atitinkamai 220 Eur ir 219 Eur), todėl tai nesudaro pagrindo teikti kažkuriam iš administratorių pirmenybės (priešingai negu UAB „Audata“, kuris siūlė administravimo paslaugas už gerokai, daugiau nei du kartus, didesnę kainą – 500 Eur). Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pirmosios instancijos teismo paskirtą bankroto administratorių siūlė būtent didžiausias pareiškėjo kreditorius (AB DNB bankas).

36Iš apelianto paaiškinimų ir viešų Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos duomenų nustatyta, kad 2016 m. gegužės 27 d. bankroto administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“ už pažeidimus, nustatytus administruojant BUAB „Žirmuva“ bankroto procesą, skirta nuobauda – viešas įspėjimas, todėl, anot apelianto, minėtas administratorius turėjo būti vertinamas mažiau palankiai už kitus administratorius, neturinčius nuobaudų. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais nesutinka ir pažymi, kad nuobaudos galiojimas aiškiai apibrėžtas konkrečiame laiko tarpe – nuobauda galioja vienus metus (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 117 straipsnio 3 dalis; nuobauda skirta už juridinio asmens bankroto administravimą). Taigi, per vienerius metus nuo įspėjimo, kaip konkrečios nuobaudos, įsigaliojimo momento, nepadarius kitų teisei priešingų veikų įmonių bankroto administravimo procedūroje, teisinės įspėjimo pasekmės išnyksta, todėl skundžiamos nutarties priėmimo metu UAB „Karaliaučiaus grupė“ galiojančių nuobaudų jau neturėjo. Be to, teismų praktikoje išaiškinta, kad teisės aktai iš esmės jokių apribojimų teikti bankroto administravimo paslaugas baustam administratoriui nenumato (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1845/2014), todėl nurodyti apelianto teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.

37Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas iš esmės argumentuotai atsakė į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ištyrė visas faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, skundžiamoje teismo nutartyje yra argumentuotai pateiktos pagrindinės išvados dėl ginčo dalyko, kurios teikia pagrindą pripažinti, jog bylos esmė iš tikrųjų yra atskleista, o ją atskleidus tinkamai aiškintos ir taikytos byloje aktualios teisės normos.

38Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisėtai pareiškėjo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“, todėl keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, taigi apelianto atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis (jos dalis) paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Pareiškėjo (apelianto) R. V. atskirojo skundo netenkinti.

42Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį, kuria pareiškėjui iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Karaliaučiaus grupė“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas R. V. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam fizinio... 4. Pareiškėjas teismo posėdžio metu prašė tenkinti pareiškimą ir iškelti... 5. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą... 6. Trečiasis asmuo Daugiabučio namo Antakalnio g. 50, Vilniuje, savininkų... 7. Trečiasis asmuo UAB „Gelvora“ atsiliepime į pareiškimą prašė... 8. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko.... 9. Trečiojo asmens AB DNB banko atstovas teismo posėdžio metu nesutiko su... 10. Trečiasis asmuo antstolis I. G. atsiliepime į pareiškimą prašė bylą... 11. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į pareiškimą su juo... 12. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 13. Kiti tretieji asmenys savo pozicijos dėl pareiškimo neišreiškė.... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 6 d. nutartimi iškėlė... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad skundžiamos nutarties priėmimo... 17. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su trečiojo asmens AB DNB banko... 18. Teismas taip pat sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog pareiškėjo... 19. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto... 20. Pirmosios instancijos teismas, siekiant išvengti bet kokių abejonių dėl... 21. Nurodė, kad trečiojo asmens AB DNB banko siūlomi bankroto administratoriai... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. Pareiškėjas (apeliantas) R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 24. Apeliantas nurodo, kad J. S. nėra suinteresuotas pareiškėjo bankroto proceso... 25. Trečiasis asmuo antstolis I. G. atsiliepime į atskirąjį skundą su skundu... 26. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą su juo... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 29. Byloje ginčas iš esmės kilo dėl pirmosios instancijos teismo paskirto... 30. FABĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto administratorių skiria... 31. Tuo atveju, kai yra pateiktos kelios bankroto administratorių kandidatūros,... 32. Nagrinėjamu atveju iškeliant pareiškėjui fizinio asmens bankroto bylą,... 33. Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad itin glaudaus... 34. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, kaip minėta, netaikė... 35. Taigi, iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie... 36. Iš apelianto paaiškinimų ir viešų Audito, apskaitos, turto vertinimo ir... 37. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą... 38. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 39. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 41. Pareiškėjo (apelianto) R. V. atskirojo skundo netenkinti.... 42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartį, kuria...