Byla 2-6750-748/2014
Dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Regimantui Budreikai, UAB „Genba Food“, UAB „Eiginta“, UAB „Rivona“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Mantinga“, UAB „Margiris“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Ratakis“ skundą dėl antstolio veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Regimantui Budreikai, UAB „Genba Food“, UAB „Eiginta“, UAB „Rivona“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Mantinga“, UAB „Margiris“,

Nustatė

2Pareiškėjas teismui pateikė skundą dėl antstolio veiksmų prašydamas panaikinti 2014-01-22 antstolio patvarkymus Nr. S-751, Nr. S-752, Nr. S-753, Nr. S-754, Nr. S-755, kuriais buvo aprašytos UAB „Ratakis“ priklausančios reikalavimo teisės į pinigines lėšas, esančias pas suinteresuotus asmenis UAB „Eiginta“, UAB „Rivona“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Mantinga“, UAB „Margiris“. Taip pat prašė grąžinti suinteresuotiems asmenims UAB „Ratakis“ pinigines lėšas, kurios buvo pervestos antstoliui R. Budreikai. Skunde nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2014-01-13 priėmė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ratakis“ ir nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė turto realizavimą ir išieškojimą teismine ar ne ginčo tvarka iš atsakovo. Antstolis vykdydamas Kauno apylinkės teismo 2014-01-13 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal 2014-01-22 patvarkymus pradėjo atsakovui UAB „Ratakis“ priklausančių lėšų, esančių pas trečiuosius asmenis, išieškojimą išimtinai tik vieno kreditoriaus UAB „Genba Food“ naudai, nes patvarkymuose antstolis Regimantas Budreika įsakmiai nurodė, kad aprašytas lėšas prašo nedelsiant pervesti, kai tik atsiras teisinis pagrindas, t. y. sueis sutartyje/sąskaitose faktūrose numatytas apmokėjimo terminas, į antstolio Regimanto Budreikos depozitinę sąskaitą. Pareiškėjas pažymi, kad vykdant bankroto procedūrą bendrovės turtas turi būti panaudotas kreditorių reikalavimams tenkinti laikantis jų interesų derinimo ir lygiateisiškumo principų. Be to, ieškovas UAB „Genba Food“ šiuo metu neturi jokio teisinio pagrindo ar reikalavimo atsakovui UAB „Ratakis“.

3Suinteresuotas asmuo antstolis Regimantas Budreika byloje pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad visi antstolio motyvai bei argumentai yra nurodyti 2014-02-19 patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skundą. Byloje yra pateiktas 2014-02-19 antstolio patvarkymas dėl atsisakymo tenkinti UAB „Ratakis“ skundą, kuriame nurodyta, kad antstolis Regimantas Budreika vykdo Kauno apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Ratakis“ nekilnojamam, kilnojamam turtui 153198,39 Lt sumai, o nesant pakankamai materialaus turto, trūkstamai sumai areštuojant skolininkės, pinigines lėšas ar turines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant skolininkei areštuotu nekilnojamu ir kilnojamu turtu, piniginėmis lėšomis ar turtinėmis teisėmis disponuoti, leidžiant skolininkei iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti įsiskolinimą kreditorei UAB „Genba Food“, darbo užmokestį skolininkės įmonės darbuotojams bei privalomus mokėjimus į valstybės biudžetą. 2014-01-22 patvarkymais buvo aprašytos UAB „Ratakis“ reikalavimo teisės, susijusios su piniginėmis išmokomis, kurias UAB „Eiginta“, UAB „Rivona“, UAB „RIMI Lietuva“, UAB „Mantinga“ ir UAB „Margiris“ privalo ar privalės išmokėti UAB „Ratakis“. Antstolis duomenų apie laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimą neturi. Laikinosios apsaugos priemonės nėra skolos išieškojimas, todėl priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, net ir esant teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuria yra stabdomas turto realizavimas ir išieškojimas teismine ar ne ginčo tvarka iš UAB „Ratakis“, vykdymo veiksmai nėra stabdomi.

4Suinteresuotam asmeniui UAB „Genba Food“ skundo kopija ir teismo procesiniai dokumentai įteikti 2014-03-05 CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Suinteresuotam asmeniui UAB „Margiris“ skundo kopija ir teismo procesiniai dokumentai įteikti 2014-03-05 CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo pareiškėjo skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad antstolis neturėjo pagrindo nevykdyti Kauno apylinkės teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o suinteresuotas asmuo negalėjo nevykdyti antstolio 2014-01-22 patvarkymo. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1306-273/2014 sustabdė UAB „Ratakis“ turto realizavimą ir išieškojimą. Antstolis priimdamas skundžiamus patvarkymus nepradėjo turto realizavimo ir išieškojimo procedūrų, o vykdė nutartį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kauno apygardos teismo nutarties priėmimas neturi ir negali įtakoti antstolio Regimanto Budreikos veiksmų vykdomojoje byloje vykdant nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

6Suinteresuotam asmeniui UAB „Mantinga“ skundo kopija ir teismo procesiniai dokumentai įteikti 2014-03-12 CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodoma skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Suinteresuotam asmeniui UAB „Rivona“ skundo kopija ir teismo procesiniai dokumentai įteikti 2014-03-05 CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodoma skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

8Suinteresuotam asmeniui UAB „Rimi Lietuva“ skundo kopija ir teismo procesiniai dokumentai įteikti 2014-03-05 CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo atsiliepimo į skundą nepateikė.

9Suinteresuotam asmeniui UAB „Eiginta“ skundo kopija ir teismo procesiniai dokumentai įteikti 2014-03-05 CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka. Suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo pareiškėjo skundą tenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad antstolio 2014-01-22 patvarkymu Nr. S-753 pradėtas pareiškėjui UAB „Ratakis“ priklausančių lėšų, esančių pas suinteresuotą asmenį, išieškojimas išimtinai tik vieno kreditoriaus - UAB „Genba Food“ naudai, todėl pažeidžiami kitų pareiškėjo kreditorių interesai, pažeidžiamas lygiateisiškumo principas. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad UAB „Genba Food“ apskritai neturi teisinio pagrindo reikalauti iš pareiškėjo patvarkyme nurodytos sumos, nes UAB „Genba Food“ patikslintas ieškinys dėl 80 432,11 Lt sumos priteisimo Kauno apygardos teismo 2014-01-23 nutartimi buvo atsisakytas priimti. Antstolio Regimanto Budreikos patvarkymas Nr. S-753 suinteresuotam asmeniui bei kitiems suinteresuotiems asmenims yra neteisėti ir nepagrįsti, priimti nesilaikant imperatyvios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d. nuostatos. Suinteresuotas asmuo prašė iš antstolio priteisti advokato teisinės pagalbos išlaidas.

10Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.).

11Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 60, CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

12Skundas atmestinas.

13Byloje nustatyta, kad antstolio Regimanto Budreikos kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0085/13/02411, kurioje buvo vykdoma Kauno apylinkės teismo 2013-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. L2-24045-584/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių - arešto skolininkės UAB „Ratakis“ nekilnojamajam, kilnojamajam turtui 153198,39 Lt sumai, o nesant pakankamai materialaus turto, trūkstamai sumai areštuojant skolininkės pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, uždraudžiant skolininkei areštuotu nekilnojamuoju, kilnojamuoju turtu, piniginėmis lėšomis disponuoti, leidžiant skolininkei iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti įsiskolinimą kreditorei UAB „Genba Food“, darbo užmokestį skolininkės įmonės darbuotojams bei privalomus mokėjimus į valstybės biudžetą (vykd. b. l. 1). Antstolis 2013-12-05 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykd. b. l. 46). Vykdydamas 2013-11-28 teismo nutartį antstolis aprašė skolininko UAB „Ratakis“ areštuotą turtą ir pinigines lėšas (vykd. b. l. 47-50, 53). UAB „Genba Food“ prašymu Kauno apylinkės teismas 2014-01-13 nutartimi papildomai pritaikė areštą UAB „Ratakis“ turtinėms teisėms 153198,39 Lt sumai (vykd. b. l. 83-84). UAB „Genba Food“ prašymu antstolis vykdydamas Kauno apylinkės teismo 2014-01-13 nutartį priėmė patvarkymus Nr. S-751, Nr. S-752, Nr. S-753, Nr. S-754, Nr. S-755, kuriais buvo aprašytos UAB „Ratakis“ priklausančios turtinės teisės į pinigines lėšas, esančias pas suinteresuotus asmenis UAB „Eiginta“, UAB „Rivona“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Mantinga“, UAB „Margiris“ (vykd. b. l. 92-96).

14Pareiškėjas antstolio veiksmų neteisėtumą priimant skundžiamus 2014-01-22 patvarkymus grindė tuo, kad civilinėje byloje Nr. B2-1306-273/2014 Kauno apygardos teismas 2014-01-13 priėmė nutartį, kuria iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo, kreditorių reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovės UAB „Ratakis“ nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą, pinigines lėšas bei sustabdė turto realizavimą ir išieškojimą teismine ar ne ginčo tvarka iš atsakovės UAB „Ratakis“, todėl antstolis negalėjo tęsti vykdymo veiksmų.

15LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalis (toliau – ĮBĮ 9 str. 3 d.) numato, kad teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

16Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų antstolis R. Budreika priimdamas skundžiamus patvarkymus vykdė teismo 2014-01-13 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių - UAB „Ratakis“ priklausančių turtinių teisių į pinigines lėšas arešto. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK144 str. 1 d.). Teismui priėmus nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, antstolis suranda ir aprašo nutartimi areštuotą atsakovui priklausantį turtą, turtines teises ne didesnei nei nutartyje nurodytai reikalavimų sumai. Šie antstolio procesiniai veiksmai nėra išieškojimas iš turto, o tik skirti užtikrinti ieškovo materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams. Antstolio patvarkymuose nurodytas reikalavimas pervesti areštuotas ir aprašytas pinigines lėšas į jo depozitinę sąskaitą nelaikomas išieškojimo veiksmu, nes pervedus lėšas į depozitinę sąskaitą užtikrinamas disponavimo lėšomis apribojimas. Pagal ĮBĮ 9 str. 3 d. teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo yra sustabdomas tik įmonės turto realizavimas ar išieškojimas, o turtas gali būti areštuojamas. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmeta, kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, jog antstolis priimdamas skundžiamus patvarkymus pažeidė ĮBĮ 9 str. 3 d.

17Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog UAB „Genba Food“ ieškinys UAB „Ratakis“ buvo atsisakytas priimti ir jis teisme nėra pareiškęs jokių turtinių reikalavimų UAB „Ratakis“, nesudaro pagrindo pripažinti antstolio patvarkymus neteisėtais, nes antstolis skundžiamus patvarkymus priėmė vykdydamas įstatyme numatytas funkcijas pagal jam pateiktą galiojančią teismo nutartį dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo.

18Remiantis tuo kas išdėstyta konstatuotina, kad pareiškėjo pateikti argumentai ir išdėstyti motyvai, kuriais grindžiamos skunde nurodytos aplinkybės, neleidžia abejoti antstolio veiksmų teisėtumu, todėl pareiškėjo skundas atmestinas (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

19Teismas atkreipia pareiškėjo UAB „Ratakis“ dėmesį į tai, kad tuo atveju, jei UAB „Genba Food“ nėra pareiškusi turtinių reikalavimų UAB „Ratakis“, kuriems užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, UAB „Ratakis“ pagal CPK 147 str. turi teisę pateikti teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikino.

20Suinteresuoto asmens UAB „Eiginta“ prašymas dėl advokato teisinės pagalbos išlaidų priteisimo atmestinas, kadangi suinteresuotas asmuo prašydamas skundą tenkinti buvo pareiškėjo UAB „Ratakis“ pusėje, o skundą atmetus šios išlaidos nepriteisiamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

21Teismui atmetus skundą, iš pareiškėjo, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes Kauno apygardos teismo 2014-02-21 nutartimi iškėlus bankroto bylą UAB „Ratakis“ yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 d. 8 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str.,

Nutarė

23pareiškėjo UAB „Ratakis“ skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

24Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas teismui pateikė skundą dėl antstolio veiksmų prašydamas... 3. Suinteresuotas asmuo antstolis Regimantas Budreika byloje pateikė... 4. Suinteresuotam asmeniui UAB „Genba Food“ skundo kopija ir teismo... 5. Suinteresuotam asmeniui UAB „Margiris“ skundo kopija ir teismo procesiniai... 6. Suinteresuotam asmeniui UAB „Mantinga“ skundo kopija ir teismo procesiniai... 7. Suinteresuotam asmeniui UAB „Rivona“ skundo kopija ir teismo procesiniai... 8. Suinteresuotam asmeniui UAB „Rimi Lietuva“ skundo kopija ir teismo... 9. Suinteresuotam asmeniui UAB „Eiginta“ skundo kopija ir teismo procesiniai... 10. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina Lietuvos Respublikos CPK XXIV... 11. Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 12. Skundas atmestinas.... 13. Byloje nustatyta, kad antstolio Regimanto Budreikos kontoroje yra užvesta... 14. Pareiškėjas antstolio veiksmų neteisėtumą priimant skundžiamus 2014-01-22... 15. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalis (toliau – ĮBĮ 9 str. 3... 16. Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų antstolis R. Budreika priimdamas... 17. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog UAB „Genba Food“ ieškinys UAB... 18. Remiantis tuo kas išdėstyta konstatuotina, kad pareiškėjo pateikti... 19. Teismas atkreipia pareiškėjo UAB „Ratakis“ dėmesį į tai, kad tuo... 20. Suinteresuoto asmens UAB „Eiginta“ prašymas dėl advokato teisinės... 21. Teismui atmetus skundą, iš pareiškėjo, valstybės patirtos išlaidos,... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 23. pareiškėjo UAB „Ratakis“ skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.... 24. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...