Byla 2-572/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Buteka“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-8064-178/2010 pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Buteka“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elektromarktas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo, tretysis asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „Mikrovisatos servisas“,

Nustatė

2Ieškinio esmė

3Pareiškėjas BUAB „Buteka“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais BUAB „Buteka“, UAB „Elektromarktas“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ sudarytus sandorius, pripažinti negaliojančiais ieškovo vykdytus atsiskaitymus su atsakovu ir priteisti iš atsakovo 8 694 963,18 Lt (b. l. 2-12).

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 14 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą, per kurį įpareigojo pareiškėją ištaisyti ieškinio trūkumus (b. l. 63-64). Nurodė, kad CPK 135 straipsnio 2 dalis numato, jog prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas negali pateikti, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų. Pareiškėjas ieškinyje nurodė, kad nėra didelės dalies duomenų, kuriais grindžiami reikalavimai, tarp jų – duomenys, pagrindžiantys Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) operatyvaus patikrinimo pažymą, kuriuos galima išreikalauti iš Vilniaus apskrities VMI. Pažymėjo, kad teismas turi teisę išreikalauti iš asmenų įrodymus, kurių negali gauti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 160 str. 1 d. 2 p.), tačiau šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, kad jų negali gauti ieškovas. Todėl teismas nurodė, kad pats ieškovas turėjo galimybę gauti ir kitų bylai reikšmingų dokumentų kopijas. Juolab kad kartu su ieškiniu nėra pateikta įrodymų ar įtikinamų paaiškinimų, kad ieškovas negalėtų iš patikrinimo medžiagos pasidaryti savo įmonės dokumentų kopijas.

5Teismo teigimu, iš operatyvaus patikrinimo pažymos matyti, jog šio patikrinimo metu buvo tikrinama ir kitos bendrovės, nesančios dalyvaujančiu byloje asmeniu, ūkinė komercinė veikla. Todėl visos patikrinimo medžiagos išreikalavimas tik nepagrįstai apkrautų bylą papildomais, neturinčiais reikšmės šiai bylai dokumentais, dėl ko būtų nepagrįstai apsunkintos tiek teismo, tiek dalyvaujančių byloje asmenų galimybės atrinkti bylai reikšmingus įrodymus, o pats ieškovas būtų iš esmės nusišalinęs nuo pareigos teikti įrodymus. Taip pat nurodė, kad operatyvaus patikrinimo pažymoje, kurią pasirašė tik vienas iš pavedimą atlikti paskirtų trijų specialistų, nustatytos aplinkybės nėra prejudiciniai faktai, kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). Teismo nuomone, ši pažyma nelaikytina dokumentu, kurį yra išdavusi valstybės institucija (t. y. prima facie įrodymu), joje patikrinimo metu pagal valstybės institucijoje gautus įmonės dokumentus tik fiksuota ieškovo įmonės ūkinė komercinė veikla.

6Apygardos teismas, konstatavęs, kad ieškovas nepagrįstai nusišalino nuo pareigos teikti įrodymus, apsiribodamas perkėlimu į ieškinį operatyvaus patikrinimo pažymos duomenų, kurių negalima patikrinti, nustatė pareiškėjui terminą pateikti įrodymus, pagrindžiančius ieškinyje dėstomas aplinkybes (trišales sutartis, atsiskaitymų suvestines), ir nurodyti šalių procesinę padėtį, atitinkančią pareikštus reikalavimus.

7Pareiškėjo atstovas nustatytu terminu kreipėsi į teismą, pateikė papildomą paaiškinimą dėl trūkumų šalinimo (b. l. 68-69). Nurodė, kad bankroto administratorius 2010 m. spalio 18 d. raštu, kuris pridedamas prie paaiškinimo, kreipėsi į Vilniaus apskrities VMI su prašymu dėl susipažinimo su operatyvaus patrikinimo medžiaga, tačiau negavo teigiamo atsakymo iki šio rašto teismui pateikimo dienos. Telefoninio pokalbio metu su VMI vyr. specialiste, kuri dalyvavo, atliekant BUAB „Buteka“ operatyvųjį patikrinimą, dar prieš pateikiant ieškinį, specialistė pažymėjo, kad su operatyvaus patikrinimo medžiaga bus galima susipažinti ir į bylą ji bus pateikta tik bylą nagrinėjančio teismo pareikalavimu. Todėl pareiškėjas nesiekia nusišalinti nuo pareigos teikti teismui įrodymus, kartu su ieškiniu yra pateikęs tuos įrodymus, kuriuos pavyko surinkti, tačiau kiti įrodymai, kurių pareiškėjui nepavyko surinkti dėl objektyvių priežasčių, turi būti išreikalauti CPK 160 straipsnio nustatyta tvarka. Taip pat nurodė, kad Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažyma yra pagrindinis įrodymas nagrinėjamoje byloje, rengiant ieškinį buvo siekiama išvengti ieškinio ir šios pažymos duomenų neatitikimų. Papildomu paaiškinimu pareiškėjas prašė pakeisti UAB „Mikrovisatos sistemos“ procesinę padėtį ir šią įmonę įtraukti byloje atsakovu.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 4 d. nutartimi laikė nepaduotu pareiškėjo ieškinį ir grąžino jį padavusiam asmeniui (b. l. 71). Nurodė, kad esminis 2010 m. spalio 14 d. nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų klausimas yra susijęs su ieškovo pareiga pateikti įrodymus, tačiau ieškovas, šalindamas ieškinio trūkumus, nepateikė jokių papildomų įrodymų. Kaip minėta 2010 m. spalio 14 d. nutartyje, operatyvaus patikrinimo medžiaga visa apimtimi šiai bylai apskritai nėra reikšminga. Pažymėtina, kad ieškovas net nepateikė įrodymų, jog jo raštas apskritai buvo siųstas ar kitaip įteiktas Vilniaus apskrities VMI (juolab nėra pagrindo pripažinti telefoninio pokalbio ir jo turinio faktą), o administratoriaus teiginys, kad jis negali gauti reikalautų įrodymų, akivaizdžiai prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 19 punkto nuostatoms, kurios kaip tik suteikia jam teisę gauti (o joje nurodytoms institucijoms – pareigą suteikti) reikiamus įrodymus, tačiau nei prieš teikiant ieškinį, nei šalinant jo trūkumus pareiškėjas šia teise nesinaudojo. Tokiu būdu konstatuotina, kad jis iš esmės nusišalino nuo pareigos teikti įrodymus, kuriuos jis pats gali gauti, perkeldamas šią pareigą teismui.

10Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „Buteka“ bankroto administratorius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl ieškinio priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 75-78). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Kartu su ieškiniu buvo pateiktas pagrindinis ieškiniu reiškiamo reikalavimo atsakovams įrodymas – 2010 m. balandžio 8 d. Vilniaus apskrities VMI operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. 21.26-448-468. Ši pažyma buvo išduota, atlikus operatyviuosius BUAB „Buteka“ ir UAB „Elektromarktas“ patikrinimus, bei priešpriešinį UAB „Emtoservis“ patikrinimą, joje detaliai ir išsamiai yra išdėstytos Vilniaus apskrities VMI išvados dėl ieškovo ir atsakovų tarpusavio santykių, kurie yra ginčijami 2010-10-04 ieškiniu, todėl nepagrįstas teismo teiginys, kad ieškovas nusišalina nuo įrodymų byloje teikimo.

132. Apygardos teismas neteisingai nustatė Vilniaus apskrities VMI išduotos operatyvaus patikrinimo pažymos galią. Teismas nepagrįstai nustatė, kad operatyvaus patikrinimo pažyma nėra valstybės institucijos išduotas dokumentas. Vilniaus apskrities VMI yra valstybinės institucijos teritorinis padalinys, todėl šios institucijos išduoti dokumentai laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.).

143. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas neatsižvelgė į pareiškėjo 2010 m. spalio 4 d. ieškinyje ir 2010 m. lapkričio 2 d. rašte dėl trūkumų šalinimo dėstomas aplinkybes apie tai, kad pareiškėjas negali gauti teismo reikalaujamų įrodymų, ir neteisingai konstatavo, kad ieškovas prašo išreikalauti įrodymus, kuriuos neva pats gali gauti, o visos įrodinėjimo pareigos perkėlimas ieškovui ieškinio priėmimo stadijoje, laikytinas pažeidžiančiu įrodinėjimo naštos įstatyminį paskirstymą, dėl to yra neteisėtas ir neteisingas.

15Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria, pareiškėjo ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

19Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, ieškinyje taip pat turi būti nurodomi CPK 135 straipsnio 1 dalies 1-6 punktuose nustatyti duomenys. Pagal CPK 135 straipsnio 2 dalies nuostatas prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad sumokėtas žyminis mokestis, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas negali pateikti, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 8.2 punkte yra nurodęs, kad tais atvejais, kai šalis pateikia dalį įrodymų, kuriais ji remiasi, ir įstatymų nustatyta tvarka suformuluoja pagrįstą prašymą dėl kitų reikalingų įrodymų, kurių ji negali gauti, išreikalavimo, teismas negali grąžinti procesinio dokumento jį padavusiam asmeniui, nes turi išreikalauti reikalingus prašomus įrodymus (CPK 13 straipsnis, 135 straipsnio 2 dalis, 227 straipsnio 3 dalis), be to, teismas negali grąžinti pirmiau išvardytų procesinių dokumentų, remdamasis tik įrodymų nepakankamumu (CPK 115 straipsnio 3 dalis). Įrodymų pakankamumo klausimą teismas visiškai išsprendžia, kai ištiria visus įrodymus teismo posėdyje (CPK 183, 185, 260 str.).

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, pateikęs teismui ieškinį kartu su pridėtais rašytiniais įrodymais, nurodė, kad dokumentus, kuriais pagrįsta Vilniaus apskrities VMI Operatyvaus patikrinimo pažyma, reikalinga išreikalauti iš nurodytos institucijos pasirengimo bylos nagrinėjimui metu (b. l. 10). Apygardos teismui 2010-10-14 nutartimi konstatavus, kad pareiškėjas nepagrįstai nusišalino nuo pareigos teikti įrodymus, ir nustačius ieškinio trūkumus, apeliantas pateikė teismo nustatytu terminu papildomą paaiškinimą dėl teismo nurodytų ieškinio trūkumų šalinimo (b. l. 68-69), kuriame apeliantas nurodė priežastį, dėl kurios jis negali ištaisyti teismo nurodytų trūkumų dėl papildomų dokumentų pateikimo. Taigi yra pagrindo teigti, jog pareiškėjas įgyvendino CPK 135 straipsnio 2 dalyje nurodytą pareigą. Pirmosios instancijos teismas, būdamas informuotas, kad apeliantas negali gauti atitinkamų duomenų, turėtų imtis veiksmų ir padėti apeliantui įgyvendinti savo teises (CPK 8 str., 160 str. 1 d. 2 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-293/2004; 2004 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-275/2004). Juolab kad viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismo pareigą ex officio rinkti trūkstamus įrodymus.

22Teisėjų kolegijos vertinimu, bet kokie kiti pirmosios instancijos teismui kilę neaiškumai, susiję su byloje esančiais ar trūkstamais įrodymais, gali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti bylą iš esmės metu (CPK 230 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-973/2010). Juolab kad įrodymų nepakankamumas ar jų nebuvimas yra pagrindas atmesti ieškinį, bet ne atsisakyti iškelti civilinę bylą šiuo pagrindu.

23Dėl nurodytų motyvų panaikintina skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas apygardos teismui spręsti iš naujo (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentų, nes jie nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio trečiuoju punktu,

Nutarė

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 nutartį ir perduoti tam pačiam apygardos teismui pareiškėjo BUAB „Buteka“ ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškinio esmė... 3. Pareiškėjas BUAB „Buteka“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 14 d. nutartimi nustatė... 5. Teismo teigimu, iš operatyvaus patikrinimo pažymos matyti, jog šio... 6. Apygardos teismas, konstatavęs, kad ieškovas nepagrįstai nusišalino nuo... 7. Pareiškėjo atstovas nustatytu terminu kreipėsi į teismą, pateikė... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 4 d. nutartimi laikė nepaduotu... 10. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „Buteka“ bankroto administratorius... 12. 1. Kartu su ieškiniu buvo pateiktas pagrindinis ieškiniu reiškiamo... 13. 2. Apygardos teismas neteisingai nustatė Vilniaus apskrities VMI išduotos... 14. 3. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas neatsižvelgė į pareiškėjo... 15. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010... 19. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 51... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, pateikęs teismui ieškinį kartu su... 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, bet kokie kiti pirmosios instancijos teismui... 23. Dėl nurodytų motyvų panaikintina skundžiama pirmosios instancijos teismo... 24. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo bei atsiliepimo į... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 4 nutartį ir perduoti...