Byla 2-738-721/2012
Dėl draudimo išmokos priteisimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja N. K.,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Svobutienei,

3viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per AAS ,,G. B.“ Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams G. J., A. J. dėl draudimo išmokos priteisimo, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

4ieškovas AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS ,,G. B.“ Lietuvos filialą, patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 6089,33 Lt draudimo išmokos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų G. J., A. J.. Nurodė, kad 2008 m. sausio 18 d. tarp ieškovo AAS „G. B.“ Lietuvos filialo ir A. J. buvo sudaryta Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. SGB 0006382 (toliau Sutartis), kuria buvo apdrausta transporto priemonės „C. S.“, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė. 2008 m. balandžio 11 d. Ispanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu G. J., vairuodamas automobilį „C. S.“, valst. Nr. ( - ) atsitrenkė į motociklą „Motorhispania“, valst. Nr. C-1016-NIP. Eismo įvykio metu buvo sužalotas motociklo vairuotojas P. N. M.. Eismo įvykis įvyko dėl G. J. kaltės, AAS „G. B.“ Lietuvos filialas atlygino korespondento žaloms administruoti eismo įvykio valstybėje InterEurope pateiktą sąskaitas 3527,18 EUR, t. y. 12178,65 Lt dydžio nuostolius, susijusius su Pelayo N. M. sužalojimu eismo įvykio metu. Sutarties 1.6. punkte nurodyta, kad jeigu draudimo sutarties galiojimo metu, padidėjus šios sutarties 1.5.1. punkte numatytai draudimo rizikai, draudėjas ar jo atstovas neinformavo draudiko šios sutarties 2.2.3. punkto nustatyta tvarka, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 proc. dėl draudiminio įvykio išmokėtos sumos. Atsakovui netinkamai vykdžius sutartyje nurodytas sąlygas ir neįvykdžius pareigos suteikti draudikui jo prašomą teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti, ieškovas, sudaręs sutartį pagrįstai tikėjosi, kad transporto priemonė nebus naudojama už Lietuvos Respublikos ribų ilgiau nei 45 dienas, ir pagal pateiktą informaciją apskaičiavo draudimo įmokos dydį – 240,00 Lt. Jei sudarant draudimo Sutartį būtų įvertinta rizika, kad transporto priemonė bus naudojama už Lietus Respublikos ribų ilgiau nei 45 dienas draudimo įmoka už draudimo apsaugą būtų buvusi 2400,00 Lt. Todėl ieškovė įgijo 50 proc. dydžio nuo išmokėtos sumos, t.y. 6089,33 Lt, atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovus.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad automobilis „C. S.“, valst. Nr. ( - ) priklauso jam, tačiau transporto priemone naudojasi jo brolis G. J. dėl kiurio kaltės ir įvykio autoįvykis, tačiau nei apie autoįvykį, nei apie dėl jo vykstantį tyrimą nebuvo informuotas, taip pat ieškovas jo neinformavo apie draudiminį įvykį, nei apie autoįvykio metu nukentėjusiajam asmeniui sumokėta draudimo išmoka.

6Atsiliepime į ieškinį atsakovas G. J. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2008 m. balandžio 11 d. 18.00 val. kelyje Honorato GIL, Ispanijoje, įvyko autoįvykis kurio metu, jo vairuojamas automobilis „C. S.“, valst. Nr. ( - ) susidūrė su motociklu. Kitą dieną po autoįvykio, 2008 m. balandžio 12 d., telefonu informavo ieškovo atstovą apie autoįvykį, kuris patvirtino, kad pranešimą suprato ir priima bei paaiškino, kad visus reikiamus dokumentus jiems atsiųs. Nuvykti į ieškovo filialą neturėjo galimybės, kadangi įvykis įvyko Ispanijoje, kur atsakovas gyvena ir dirba.

7Atsakovams G. J., A. J. patikslintas ieškinys ir jo priedai įteikti tinkamai, atsakovai per nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė, be to buvo tinkamai pranešta apie paskirtą parengiamąjį posėdį, tačiau į posėdį neatvyko ir nenurodė apie neatvykimo priežastis. Ieškovo AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikiančios per AAS ,,G. B.“ Lietuvos filialą atstovas į teismo parengiamąjį posėdį neatvyko, tačiau 2012 m. rugpjūčio 23 d. buvo gautas pranešimas, kuriame prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant bei nurodė, kad ieškinį palaiko. Esant nurodytoms aplinkybės ir ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių (142 straipsnio 4 dalis, 246 str. 2 d.).

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR 285 str. 2 d.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas A. J. 2008 m. sausio 18 d. sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. SGB 0006382, kuria buvo apdrausta transporto priemonės „C. S.“, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė nuo 2008 m. vasario 9 d. iki 2009 m. vasario 8 d. (11, 60-61 b. l.) 2008 m. balandžio 11 d. Ispanijoje apdraustu automobiliu „C. S.“, valst. Nr. ( - ) buvo sukeltas eismo įvykis, kurį vairavo G. J.. Eismo įvykio metu buvo sužalotas motociklo vairuotojas P. N. M.. Eismo įvykio kaltininku pripažintas „C. S.“, valst. Nr. ( - ) valdytojas G. J. (17-25 b. l.), dėl šio įvykio 2011 m. vasario 18 d. buvo išmokėta 3527,18 EUR (12 178,65 Lt) draudimo išmoka (13 b. l.). Atsakovui A. J. neįvykdžius pareigos per 3 darbo dienas pranešti apie eismo įvykį, ieškovas 2010 m. rugpjūčio 4 d. raštu atsakovui priminė pareigą pranešti apie įvykusį autoįvykį, pateikti prašomus dokumentus, tačiau atsakovas į raginimą nesureagavo ir ieškovui nepateikė prašytų dokumentų (12 b. l.). Ieškovas 2011 m. kovo 3 d. su pretenzija kreipėsi į dėl autoįvykio kaltu pripažintą atsakovą G. J., reikalaudama grąžinti 2 435,73 Lt išmokėtos draudimo išmokos (14 b. l.), tačiau atsakovas į pretenzijas nesureagavo ir reikalaujamos 2 435,73 Lt draudimo išmokos nesumokėjo. Atsiliepime į ieškinį atsakovas G. J. nurodė, kad gyvena ir dirba Ispanijoje, kur ir įvyko eismo įvykis (38 b. l.). Sutarties 1.5.1.4. punkte nurodyta, kad draudėjas (atsakovas A. J.) patvirtino, kad apdrausta transporto priemonė nenaudojamas ir nebus naudojama užsienyje ilgiau kaip 45 dienas per visą sutarties galiojimo laikotarpį (b.l. 49). Ieškovas, sudaręs Sutartį tikėjosi, kad transporto priemonė nebus naudojama už Lietuvos Respublikos ribų ilgiau nei 45 dienas, ir pagal pateiktą informaciją apskaičiavo draudimo įmokos dydį 240,00 Lt.

11Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas (LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p.). Jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo (LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d.). Jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos iš valdytojo, kuris nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį (Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 60.3. p.).

12LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga draudėjui suteikti draudikui jo prašomą teisingą informaciją ir pateikti dokumentus, būtinus draudimo sutarčiai sudaryti. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.994 straipsnis numato, kad draudikas prieš sudarydamas draudimo sutartį turi teisę įvertinti draudimo riziką. Sutarties 1.5.1.4. punkte nurodyta, kad draudėjas (atsakovas A. J.) patvirtino, kad apdrausta transporto priemonė nenaudojamas ir nebus naudojama užsienyje ilgiau kaip 45 dienas per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Vadovaujantis Sutarties 2.2.3. punktu apie draudimo rizikos padidėjimą draudėjas draudiką privalo informuoti raštu ne vėliau, nei ši rizika padidėja dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų. A. J., pažeisdamas draudimo sutarties sąlygas, draudikui nepranešė, kad apdrausta transporto priemonės bus naudojama už Lietuvos Respublikos ribų ilgiau nei 45 dienas, t.y. kad transporto priemone naudosis G. J., kuris gyvena ir dirba Italijoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimu patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų VI dalies 36 ir 38 punktais taip pat sudarytos draudimo sutarties 2.2.3. punktu atsakovas A. J. privalėjo pranešti apie draudimo rizikos padidėjimą draudikui raštu ir už draudimo rizikos padidėjimą sumokėti draudikui jo apskaičiuotą papildomą draudimo įmoką. Sutarties 1.6. punkte nurodyta, kad jeigu draudimo sutarties galiojimo metu, padidėjus šios sutarties 1.5.1. punkte numatytai draudimo rizikai, draudėjas ar jo atstovas neinformavo draudiko šios sutarties 2.2.3. punkto nustatyta tvarka, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 proc. dėl draudiminio įvykio išmokėtos sumos. Ta pati nuostata reglamentuota Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 62.2. punkte: iki 50 proc. išmokėtos draudimo išmokos, jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka.

13Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų solidariai 6089,33 Lt draudimo išmokos yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

14Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. vasario 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro: sumokėtas 183,00 Lt žyminis mokestis (3, 59 b. l.), 243,21 Lt už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą (15 b. l.), kurios ieškovei priteistinas iš atsakovų.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovui AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per AAS ,,G. B.“ Lietuvos filialą, kodas 30063322, buv. T. Ševčenkos g. 21/ Vytenio g. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB DnB NORD bankas, solidariai iš atsakovų A. J., a. k. ( - ) gyv. ( - )., ir G. J., gim. ( - ), gyv. ( - )- 6089,33 Lt (šešis tūkstančius aštuoniasdešimt devynis litus 33 ct) draudimo išmokos, pervedant į ,,G. B.“ Lietuvos filialo atsikaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440;

19- 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. vasario 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, pervedant į ,,G. B.“ Lietuvos filialo atsikaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440.

20Priteisti ieškovui AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per AAS ,,G. B.“ Lietuvos filialą, iš atsakovo A. J., a. k. ( - ) 213,11 Lt (du šimtus trylika litų 11 ct), ir iš atsakovo G. J., gim. ( - ), 213,10 Lt (du šimtus trylika litų 10 ct) bylinėjimosi išlaidų, pervedant į ,,G. B.“ Lietuvos filialo atsikaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440.

21Atsakovai A. J. ir G. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, priešingu atveju, šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

22Ieškovas AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS ,,G. B.“ Lietuvos filialą, per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja N. K.,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jūratei Svobutienei,... 3. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. ieškovas AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS ,,G. B.“... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovas A. J. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 6. Atsiliepime į ieškinį atsakovas G. J. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 7. Atsakovams G. J., A. J. patikslintas ieškinys ir jo priedai įteikti tinkamai,... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 11. Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas... 12. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 13. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinius įrodymus, darytina išvada,... 14. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovui AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per AAS... 19. - 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo... 20. Priteisti ieškovui AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per AAS... 21. Atsakovai A. J. ir G. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 22. Ieškovas AAS ,,G. B.“, Lietuvos Respublikoje veikianti per AAS ,,G. B.“...