Byla 1-124-832/2012

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant prokurorui Žilvinui Generauskui, gynėjui advokatui Algimantui Pileckiui, nukentėjusiajai I. K., įstatyminei atstovei R. K., Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Astai Paulauskaitei,

3viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

4E. K., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, aukštesniojo išsilavinimo, užsiimantis individualia veikla, vedęs, teistas 2011-11-14 Mažeikių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir 140 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 9 mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 50 val. per 6 mėnesius sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį ir 145 straipsnio 1 dalį.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7E. K. 2012 m. sausio 25 d. apie 21.45 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (3,24 promilių girtumas), žmonos R. K. akivaizdoje, mušdamas savo dukrą I. K. – rankomis suėmęs už gerklės ją smaugė ir sudavė ranka ne mažiau aštuonis smūgius į pilvo sritį, taip smurtaudamas I. K. sukėlė fizinį skausmą.

8Be to, E. K. 2012 m. sausio 25 d. apie 22.42 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (3,24 promilių girtumas), išvedamas nepilnametės I. K. iškviestų Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnų iš namų patalpinimui į areštinę, grasino savo nepilnametei dukrai I. K. nužudyti – pasmaugti, kad nebegadintų nervų, esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

9Kaltinamasis E. K. nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje ir 145 straipsnio 1 dalyje, padarymu kaltu prisipažino iš dalies.

10Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis E. K. parodė, kad tik du kartus sudavė dukrai ir už gerklės buvo suėmęs. Būdamas įtampoje, girtas, iš pykčio galėjo ir pasakyti, kad pasmaugs.

11Kaltinamojo E. K. kaltė nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje ir 145 straipsnio 1 dalyje, padarymu, be jo paties dalinio prisipažinimo grindžiama ir kitais įrodymais, išnagrinėtais teisiamajame posėdyje, BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:

12Informaciniu pranešimu, kuriame nurodyta vyras daužo daiktus, muša savo dukrą, pranešė pati dukra (b. l. 4).

13Policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais, kuriuose nurodyta, kad nuvykus pagal gautą pranešimą į ( - ), I. K. paaiškino, kad tėvas E. K. grįžęs į namus neblaivus ėmė smurtauti prieš ją (rankomis smaugė paėmęs už kaklo, keletą kartų sudavė ranka į pilvą), sudaužė du laikrodžius ir televizorių. E. K. elgėsi agresyviai ir jiems girdint grasino dukrai I. K. jog ją pasmaugs ir ji jam nebegadins nervų (b. l. 6; 7).

142012-01-25 įvykio vytos apžiūros metu gautais duomenimis, kai buvo apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ) (b. l. 24-28; 29-31).

15Liudytojos R. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kuri parodė, kad 2012-01-25 apie 22.00 val. namo parėjo girtas jos vyras E. K. ir pradėjo smurtauti prieš nepilnametę dukrą I. K.. Smaugė ją už gerklės ir sudavė ne mažiau kaip aštuonis smūgius į pilvo sritį. Pareigūnams prieš išvedant vyrą E. K. jis dukrai I. K. grasino, kad ją pasmaugs, kad ji jam nebegadins nervų (b. l. 33; 34).

16Nukentėjusiosios I. K. parodymais, kuri teisiamajame posėdyje parodė, kad tėvas jai sudavė ne mažiau kaip šešis smūgius.

17Taigi, teismas įvertinęs įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių ištyrimu, konstatuoja, kad surinktų įrodymų visuma: nukentėjusiosios I. K. parodymai, liudytojos R. K. parodymai, tarnybiniai pranešimai, informaciniai pranešimai bei kiti byloje esantys įrodymai, neginčijamai patvirtina kaltinamojo E. K. kaltę nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje ir 145 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

18Kaltinamojo E. K. nusikalstama veika pagal BK 140 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai, kadangi kaltinamasis smurtaudamas sukėlė nukentėjusiajai, savo dukrai I. K. fizinį skausmą.

19Kaltinamojo E. K. nusikalstama veika pagal BK 145 straipsnio 1 dalį taip pat kvalifikuota teisingai. BK 145 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė tam, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti kito žmogaus sveikatą turi būti konkretus ir realus. Grasinimas yra realus, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad jis bus realizuotas. Vertinant grasinimo realumą reikia atsižvelgti į grasinimo motyvus, santykius tarp grasintojo ir nukentėjusiojo, aplinkybes, kurioms esant buvo grasinama. Kadangi kaltinamasis E. K. panaudojęs prieš nukentėjusiąją, savo dukrą I. K. smurtą, grasino ją nužudyti, o prieš tai policijos pareigūnai buvo kviečiami ne kartą dėl šeimyninio konflikto, be to jis Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendžiu nuteistas už dvi analogiškas veikas (BK 140 straipsnio 1 dalis) padarytas prieš savo dukrą, todėl toks grasinimas laikytinas konkretus ir realus. Tai, kad kaltinamasis E. K. pagrasino nužudyti savo dukrą išvedamas policijos pareigūnų, jau būdamas sulaikytas, nekeičia veikos kvalifikacijos, kadangi BK 145 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali, o realiai ar galėjo išsyk nužudyti savo dukrą reikšmės kvalifikacijai neturi. Pirmiausiai kyla mintis, po to seka veiksmas, o šiuo atveju mintis kaltinamajam jau buvo kilusi ir ją jis išreiškė.

20Skiriant kaltinamajam E. K. bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: abu nusikaltimai priskiriami prie nesunkių nusikaltimų kategorijos. Visos veikos padarytos tiesiogine tyčia, veikos baigtos. Kaltinamasis E. K. anksčiau teistas, išvadų iš ankstesnio teistumo nepadarė, ir vėl padarė analogišką nusikaltimą, smurtaudamas sukėlė savo nepilnametei dukrai fizinį skausmą.

21Vadovaujantis BK 27 straipsnio 1 dalimi E. K. laikomas recidyvistas, nes jau teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, teistumui neišnykus ir nepanaikinus įstatymų nustatyta tvarka, vėl padarė naujus tyčinius nusikaltimus. Todėl vadovaujantis BK 56 straipsnio 1 dalimi recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę.

22Kaltinamojo E. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio (3,24 promilės) ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

23Bausmės paskirtis yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

24Teismas, įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant kaltinamajam E. K. už kiekvieną padarytą nusikalstamą veiką straipsnio sankcijose numatytą griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą. Skiriamos bausmės dydis nustatytinas mažesnis nei vidurkis.

25Vadovaujantis BK 66 straipsniu į paskirtą bausmę įskaitytinas laikinasis sulaikymas ir suėmimas nuo 2012-01-25 22.15 val. iki nuosprendžio priėmimo dienos.

26Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros prokuroro Žilvino Generausko ieškinys dėl 1000,00 Lt neturtinės žalos tenkintinas visiškai ir iš kaltinamojo E. K. priteistina nukentėjusiajai I. K. 1000,00 Lt neturtinės žalos. Nukentėjusioji I. K. patyrė smurtą nuo savo tėvo, o tai ypatingai veikia nukentėjusį asmenį, tokie neteisėti kaltinamojo veiksmai sukėlė nukentėjusiajai I. K. skausmą, baimę, šoką, dvasinius išgyvenimus, nepatogumą, dvasinį sukrėtimą, pažeminimą. Šių išgyvenimų materialinis įvertinimas yra neįmanomas, todėl laikytina, kad toks simbolinis turtinės žalos dydis, bent minimaliai suteiks nukentėjusiam asmeniui satisfakciją.

27Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirta kardomoji priemonė suėmimas paliktina nepakeista.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299, 301-302 straipsniais, 303 straipsnio 1, 2 dalimis, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1, 6 dalimis, 307 straipsnio 1, 6, 7 dalimis, 308 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu,

Nutarė

29E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje ir nubausti laisvės atėmimu aštuoniems mėnesiams.

30E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalyje ir nubausti laisvės atėmimu devyniems mėnesiams.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams.

32Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis paskirtą bausmę subendrinti iš dalies sudedant su Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011-11-14 nuosprendžiu paskirta devynių mėnesių laisvės apribojimo bausme, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant neatliktos bausmės dalį ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams trims mėnesiams.

33Vadovaujantis BK 66 straipsniu į paskirtą bausmę įskaityti laikinąjį sulaikymą ir suėmimą nuo 2012-01-25 22.15 val. iki nuosprendžio priėmimo dienos. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

34Bausmę atlikti pataisos namuose.

35Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros prokuroro Žilvino Generausko civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir iš kaltinamojo E. K. priteisti nukentėjusiajai I. K. 1000,00 Lt neturtinės žalos.

36Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirtą kardomąją priemonę suėmimą palikti nepakeistą.

37Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei, dalyvaujant... 3. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 4. E. K., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. E. K. 2012 m. sausio 25 d. apie 21.45 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo... 8. Be to, E. K. 2012 m. sausio 25 d. apie 22.42 val. ( - ), būdamas apsvaigęs... 9. Kaltinamasis E. K. nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 10. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis E. K. parodė, kad tik du kartus... 11. Kaltinamojo E. K. kaltė nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos... 12. Informaciniu pranešimu, kuriame nurodyta vyras daužo daiktus, muša savo... 13. Policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais, kuriuose nurodyta, kad nuvykus... 14. 2012-01-25 įvykio vytos apžiūros metu gautais duomenimis, kai buvo... 15. Liudytojos R. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kuri parodė,... 16. Nukentėjusiosios I. K. parodymais, kuri teisiamajame posėdyje parodė, kad... 17. Taigi, teismas įvertinęs įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 18. Kaltinamojo E. K. nusikalstama veika pagal BK 140 straipsnio 1 dalį... 19. Kaltinamojo E. K. nusikalstama veika pagal BK 145 straipsnio 1 dalį taip pat... 20. Skiriant kaltinamajam E. K. bausmę, teismas atsižvelgia į BK 54 straipsnio 2... 21. Vadovaujantis BK 27 straipsnio 1 dalimi E. K. laikomas recidyvistas, nes jau... 22. Kaltinamojo E. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo... 23. Bausmės paskirtis yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį,... 24. Teismas, įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes mano, kad... 25. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į paskirtą bausmę įskaitytinas laikinasis... 26. Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros prokuroro Žilvino Generausko... 27. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirta kardomoji priemonė suėmimas... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 29. E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 30. E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 32. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis paskirtą bausmę subendrinti iš... 33. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į paskirtą bausmę įskaityti laikinąjį... 34. Bausmę atlikti pataisos namuose.... 35. Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros prokuroro Žilvino Generausko... 36. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirtą kardomąją priemonę suėmimą... 37. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...