Byla 2S-904-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė ir Tatjana Žukauskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ramūnstata“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. nutarties, kuria prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ramūnstata“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „UCS Baltic“ dėl įsiskolinimo priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „UCS Baltic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ramūnstata“ dėl nuostolių atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Atsakovas UAB „UCB Baltic“ kreipėsi į teismą su priešieškiniu, prašydamas priteisti iš ieškovo UAB „Ramūnstata“ priteisti atsakovui 63 440 Lt dydžio negautų pajamų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti ieškovo turtą 63 440 Lt sumai. Prašymą motyvavo tuo, kad priešieškiniu prašoma priteisti suma yra didelė, o tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to, ieškovas gali imtis priemonių savo turtui perleisti.

7Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. vasario 26 d. nutartimi prašymą tenkino ir areštavo ieškovui UAB „Ramūnstata“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 63 440 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, nutarė areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias ieškovui ir esančias pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su atsakovu.

8Teismas nurodė, kad priešieškinio suma yra didelė, todėl tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju yra reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba pasidaryti neįmanomas. Teismas laikė, jog tai, kad ieškovo veikla yra pelninga, nereiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra netikslingas, nes bendrovės pelningumas gali pasikeisti, turtas gali būti perleistas kitiems asmenims.

9Ieškovas UAB „Ramūnstata“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2008-02-28 teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamu atveju priešieškinio suma nėra didelė, nes ieškovas per 2006, 2007 metus dirbo pelningai, pelnas kelis kartus viršijo atsakovo prašomos priteisti sumos dydį. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai. Nurodo, kad areštavus turtą, ieškovas, kuris vykdo subrangos darbus, negalės dalyvauti konkursuose, nes praktiškai kiekviename konkurse keliama sąlyga, jog įmonės (konkurso dalyvio) turtas nebūtų areštuotas ar kitaip priverstine tvarka suvaržytas.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje esančią medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl nėra pagrindo jos keisti ar naikinti.

12Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių, išvardintų Civilinio proceso kodekso 145 straipsnyje, paskirtis – preliminariai, iki teismo sprendimo priėmimo, užtikrinti, kad būsimas teismo sprendimas būtų tinkamai ir realiai įvykdytas, todėl teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes, kurios vienaip ar kitaip gali įtakoti būsimo teismo sprendimo tinkamą įvykdymą ir priimti atitinkamą sprendimą taikyti arba ne laikinąsias apsaugos priemones.

13Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, kad buvo pagrindas tenkinti atsakovo prašymą ir taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti ieškovui priklausantį turtą 63 440 Lt sumai. Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, nurodo, jog pagal susiformavusią teismų praktiką, kai ginčas yra turtinio pobūdžio ir ginčo suma yra didelė, tai yra vienas iš pagrindų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

14Atskirojo skundo argumentas, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog nagrinėjamu atveju ginčo suma nėra didelė, nes ieškovo įmonė dirba pelningai, jos gaunamas pelnas kelis kartus viršija priešieškinio reikalavimų dydį, nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos teismo nutarties. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nors ieškovas atskirajame skunde nurodo, jog teismui buvo pateikti jo finansinę padėtį 2006, 2007 metais patvirtinantys dokumentai, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos ieškovo teiginius, apeliacinės instancijos teismui atsiųstoje byloje nėra. Apelianto minimoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. birželio 30 d. nutartis 2-329/2005), vien ta aplinkybė, jog ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, gali paneigti prezumpciją, jog yra reali grėsmė priešieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo realiam įvykdymui, jeigu ji paneigiama kitais bylos įrodymais. Kadangi tokių įrodymų byloje nėra, jie nepateikti ir apeliacinės instancijos teismui, teismui nebuvo pagrindo spręsti, jog teismo sprendimas bus tinkamai įgyvendintas priešieškinio patenkinimo atveju, jeigu nebus imtasi ieškinio užtikrinimo priemonių, o atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, jos buvo pritaikytos pagrįstai ir teisėtai.

15Kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog atskirojo skundo argumentas, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra nepagrįstas, kadangi įstatymas neįpareigoja asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateikti teismui tokį prašymą pagrindžiančius įrodymus, teismui pakanka, jog asmuo nurodytų aplinkybes, kurios, jo manymu, gali apsunkinti teismo sprendimo

16įvykdymą nesiėmus nurodytų priemonių. Prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovas nurodė, jog ginčo suma yra didelė, ieškovo finansinė padėtis nėra žinoma, tokiu būdu tokios aplinkybės, kolegijos vertinimu, teismui buvo pakankamos sprendžiant apie pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju.

17Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas varžo ieškovo kaip subrangovo teisę dalyvauti rangos konkursuose ir gali padaryti jam didelės žalos, nepagrįsta jokiais įrodymais. Kolegija nurodo, kad ieškovas, manydamas, kad jis patiria nuostolių ar nuostoliai gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, gali pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe jam kaip asmeniui, kurio atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, kreiptis į teismą su prašymu reikalauti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimo (Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 1 dalis) arba apskritai gali įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą remiantis Civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 2 dalimi, siekiant, kad laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos ir ieškovo turtui nebūtų uždėti jokie suvaržymai.

18Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama 2008-02-26 teismo nutartis yra paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktas).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė ir Tatjana Žukauskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Atsakovas UAB „UCB Baltic“ kreipėsi į teismą su priešieškiniu,... 7. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2008 m. vasario 26 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad priešieškinio suma yra didelė, todėl tai sudaro... 9. Ieškovas UAB „Ramūnstata“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2008-02-28... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje esančią medžiagą,... 12. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas... 13. Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, kad buvo... 14. Atskirojo skundo argumentas, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog... 15. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog atskirojo skundo argumentas, kad... 16. įvykdymą nesiėmus nurodytų priemonių. Prašyme taikyti laikinąsias... 17. Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, jog laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama 2008-02-26... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 20. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. nutartį palikti...