Byla e2-358-1023/2020
Dėl savarankiško užimtumo rėmimo subsidijos grąžinimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui E. D. dėl savarankiško užimtumo rėmimo subsidijos grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovo reikalavimai ir argumentai

61.

7Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovo E. D. (toliau – atsakovo) priteisti 12911,00 Eur negrąžintos subsidijos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82.

9Ieškinys grindžiamas tuo, kad E. D. 2017 m. vasario 14 d. pateikė paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo. Užimtumo tarnyba apsvarstė pateiktą paraišką, ją patvirtino ir 2017 m. vasario 22 d. pasirašė su atsakovu savarankiško užimtumo rėmimo sutartį Nr. ( - ). Ieškovė įsipareigojo skirti atsakovui 12911,00 Eur dydžio subsidiją darbo vietai steigti. Ieškovė 2017 m. kovo 7 d. pavedimu pervedė į atsakovo nurodytą sąskaitą 9683,25 Eur avansinį mokėjimą. 2017 m. rugpjūčio 30 d. atsakovas įsteigė ( - ) sau traktorininko darbo vietą ir tą pačią dieną buvo pasirašytas darbo vietos steigimo (pritaikymo) aktas Nr. VDD-2200. 2017 m. rugsėjo 11 d. pavedimu ieškovė atsakovui pervedė 3227,75 Eur dydžio galutinį mokėjimą. Atsakovui viso buvo pervesta 12911,00 Eur dydžio subsidija. Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyrius 2019 m. liepos 2 d. raštu Nr. Sd-2213 „Dėl įsteigtos darbo vietos patikrinimo“ informavo ( - ), jog 2019 m. liepos 24 d. planuojama atlikti planinį įsteigtos pagal savarankiško užimtumo rėmimo priemonę darbo vietos patikrinimą. Tačiau 2019 m. liepos 24 d. Užimtumo tarnybos darbuotojai nuvykę ( - ) atsakovo nerado darbo vietoje, todėl neturėjo galimybės įvertinti ar tinkamai vykdo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus; nepavyko susiekti su atsakovu ir jo paties nurodytu telefono numeriu. Užimtumo tarnyba 2019 m. rugpjūčio 13 d. išsiuntė atsakovui raštą Nr. SD(19.2)-9652 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame buvo prašoma paaiškinti, dėl kokių priežasčių nesudarė sąlygų įsteigtos už gautas subsidijos lėšas darbo vietos patikrai atlikti ir kodėl nepateikė už suteiktą subsidiją įsigyto traktoriaus ( - ), su kaušu, grąžtu ir uždara kabina, draudimo dokumentų. 2019 m. rugsėjo 19 d. Užimtumo tarnyba išsiuntė atsakovui pretenziją „Dėl subsidijos grąžinimo“. Užimtumo tarnyba pasiūlė atsakovui grąžinti visą subsidiją iš karto arba atvykti į Užimtumo tarnybą sudaryti grafiką dėl subsidijos grąžinimo dalimis iki 2019 m. rugsėjo 23 d., tačiau atsakovas negrąžino subsidijos iki dabar, taip pat neatvyko sudaryti susitarimo dėl subsidijos grąžinimo dalimis ir nesusiekė su Užimtumo tarnyba. Atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, nesudarė sąlygų Užimtumo tarnybos darbuotojams patikrinti vietoje už subsidijos lėšas įsteigtą darbo vietą, bei už šias lėšas įgyto turto naudojimą ir darbo vietoje vykdomą veiklą. Atsakovas su Užimtumo tarnyba nebendradarbiavo, sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir subsidijos negrąžino, todėl 12911,00 Eur iš atsakovo turi būti priteista.

103.

11Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti procesinius dokumentus paliekant atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį bylos procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 513 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

12Teismas

konstatuoja:

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14II.

15Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

164.

17Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

185.

19Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-449 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 190 punkte nustatyta, kad subsidijos gavėjas privalo grąžinti darbo biržai visą jam pervestą subsidiją per 15 darbo dienų, jei nesudaro sąlygų darbo biržai atlikti darbo vietos steigimo patikrą vietoje, ar darbo biržai pareikalavus, neteikia su sutarties vykdymu susijusios informacijos. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

206.

21Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2017 m. vasario 14 d. paraiška savarankiškam užimtumui remti, 2017 m. vasario 22 d. savarankiško užimtumo rėmimo sutartis Nr. ( - ), 2017 m. birželio 29 d. susitarimas dėl 2017 m. vasario 22 d. savarankiško užimtumo rėmimo sutarties Nr. ( - ) pakeitimo, 2017 m. rugpjūčio 28 d. perdavimo – priėmimo aktas, 2017 m. rugpjūčio 30 d. darbo vietos steigimo (pritaikymo) aktas Nr. VDD-2200, kuriais nustatyta, kad atsakovas 2017 m. vasario 14 d. pateikė paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo, Užimtumo tarnyba apsvarstė pateiktą paraišką, ją patvirtino ir 2017 m. vasario 22 d. pasirašė su atsakovu savarankiško užimtumo rėmimo sutartį Nr. ( - ), 2017 m. rugpjūčio 30 d. atsakovas įsteigė ( - ) sau traktorininko darbo vietą; Sąskaitos išrašai, kuriais ieškovė viso atsakovui pervedė 12911,00 Eur; Užimtumo tarnybos 2019 m. liepos 2 d. raštas Nr. Sd-2213 „Dėl įsteigtos darbo vietos patikrinimo“, 2019 m. liepos 24 d. tarnybinis pranešimas Nr. Tp-1374, Užimtumo tarnybos 2019 m. rugpjūčio 13 d. raštas Nr. SD(19.2)-9652 „Dėl informacijos pateikimo“, Užimtumo tarnybos 2019 m. rugsėjo 19 d. raštas Nr. SD(19.2)-11318 „Dėl subsidijos grąžinimo“, kuriais nustatyta, kad 2019 m. liepos 24 d. Užimtumo tarnybos darbuotojai nuvykę ( - ) atsakovo nerado darbo vietoje, todėl neturėjo galimybės įvertinti ar tinkamai vykdo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus; nepavyko susiekti su atsakovu ir jo paties nurodytu telefono numeriu, atsakovas toliau su ieškovo darbuotojais nesusisiekė, todėl ieškovas reikalauja iš atsakovo grąžinti visą jam pervestą subsidijos sumą. Atlikus byloje formalų esančių įrodymų vertinimą, atsižvelgiant į sprendimo 5 dalyje nurodytą teisinį reglamentavimą, atsakovui nepateikus duomenų apie ieškovo prašomą priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis), be to, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnis). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovo ieškovui priteistina 12911,00 Eur negrąžintos subsidijos.

227.

23Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

248.

25Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 7 dalį už ieškinį turi būti sumokėtas 291,00 Eur žyminis mokestis. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas), todėl, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 291,00 Eur žyminio mokesčio.

269.

27Valstybė šioje byloje patyrė 7,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš atsakovo šios išlaidos priteistinos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

29Ieškinį patenkinti visiškai.

30Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619, adresas Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius, naudai 12911,00 Eur (dvylika tūkstančių devynis šimtus vienuolika eurų 00 ct) negrąžintos subsidijos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. lapkričio 28 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

31Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 291,00 (du šimtus devyniasdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, nurodant įmokos kodą – 5660.

32Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 7,37 Eur (septynis eurus 37 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei, priteistą sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

33Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

34Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovo reikalavimai ir argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 8. 2.... 9. Ieškinys grindžiamas tuo, kad E. D. 2017 m. vasario 14 d. pateikė paraišką... 10. 3.... 11. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 12. Teismas... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. II.... 15. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 16. 4.... 17. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 18. 5.... 19. Pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo, Aktyvios darbo rinkos... 20. 6.... 21. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie... 22. 7.... 23. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 24. 8.... 25. Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 7 dalį už ieškinį turi būti... 26. 9.... 27. Valstybė šioje byloje patyrė 7,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 29. Ieškinį patenkinti visiškai.... 30. Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės... 31. Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 291,00 (du... 32. Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 7,37 Eur... 33. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 34. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo...