Byla eB2-1522-153/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Agroserviso kooperatinei bendrovei „Suvalkijos limuzinas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei Agroserviso kooperatinei bendrovei „Suvalkijos limuzinas“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei Agroserviso kooperatinei bendrovei „Suvalkijos limuzinas“ dėl nemokumo. Nurodo, kad atsakovės skola VSDF biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 m. sausio mėn. ir įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 1 d. buvo 19 521,97 Eur, o darbuotojų bendrovėje -7. Ieškovas, siekdamas išieškoti VSD įmokų įsiskolinimą, taikė priverstinio poveikio priemones – nuo 2013-01-21 iki 2015-08-27 teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka, o nuo 2015-10-21 iki 2016-11-21 mokėjimo nurodymus teikė per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS), tačiau bankas pervedė iš viso tik 2 988,29 Eur, t. y. tik 15,31 proc. visos skolos. Taip pat siuntė raginimus ir priminimus sumokėti skolą, tačiau skola liko nesumokėta. Ieškovo prašymu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 219 straipsnio 1 dalį, dėl mokesčių nesumokėjimo. Pagal VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenis atsakovės vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto ir yra įregistruota vie transporto priemonė – automobilis Mersedes Benz, valstybinis Nr. ( - ) Pagal juridinių asmenų registro duomenis atsakovė paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registrui pateikė už 2013 metus.

3Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2016 m. gruodžio 22 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą pateikti įmonės duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti.

4Atsakovės Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ valdytojas V. J. 2017 m. sausio 23 d. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašo nekelti atsakovei bankroto bylos, ir 2015-12-31, 2016-11-30 balansus, 2015-12-31 ir 2016-11-30 pelno (nuostolių) ataskaitas, kreditorių ir debitorių sąrašus, įmonės registravimo pažymėjimą, įstatus, 2012-05-08 neeilinio visuotinio pajininkų susirinkimo protokolą. Nurodo, kad bendrovė turi finansinių sunkumų, tačiau turi naujos veiklos planą, siekia sukurti naują verslą, nori išlaikyti esamus ir naujai priimtus darbuotojus, yra sudarytos sutartys dėl naujų paslaugų teikimo su užsakovais, todėl planuoja skolas likviduoti dalimis per vienerius metus.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Faktinis šioje byloje pareikšto pareiškimo iškelti bankroto bylą pagrindas - įmonės nemokumas.

8Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9VSDFV Marijampolės skyrius pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, jog atsakovės skola VSDF biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 m. sausio mėn. ir įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 1 d. buvo 19 521,97 Eur. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis, 2017 m. sausio 3 d. atsakovės mokestinė nepriemoka buvo 8 541,88 Eur. Pagal viešus VSDF duomenis, 2017 m. sausio 8 d. atsakovės įsiskolinimas ieškovui nėra sumažėjęs ir sudarė 19 681,19 Eur, ir 2017 m. sausio 10 d. duomenimis mokestinė nepriemoka valstybės biudžetui bei fondams yra padidėjusi – 10 861,68 Eur. Pagal atsakovės valdytojo kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktų Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ kreditorių sąrašo ir 2016-11-30 balanso duomenų matyti, jog įmonės turto vertė – 51 785 Eur, kurį sudaro: 4 279 Eur ilgalaikis turtas (materialusis turtas), 47 506 Eur trumpalaikis turtas (1 087 Eur atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 46 203 Eur per vienerius metus gautinos sumos, 216 Eur pinigai), o pradelsti įsipareigojimai sudaro 103 983,38 Eur, t. y. viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. įmonės veikla nebuvo pelninga – 2015 m. patyrė 23 125 Eur nuostolį, o 2016 m. – 7 827 Eur nuostolį. Pagal VĮ Registrų centro išrašo duomenis ir VĮ „Regitra“ duomenis, atsakovės vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto ir atsakovė turi 1 transporto priemonę. Daugiau duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą teismas neturi. Atsakovės valdytojas atsiliepime pripažįsta, kad bendrovė turi finansinių sunkumų, nurodo, jog turi galimybes atgaivinti bendrovės veiklą, tačiau apie sudarytas ir vykdomas komercines sutartis, iš kurių gautos pajamos padės įmonei sumokėti įsiskolinimus kreditoriams, duomenų teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis).

10Pagal viešus VSDF duomenis, 2017 m. sausio 8 d. atsakovės įsiskolinimas ieškovui nėra sumažėjęs ir sudarė 19 681,19 Eur, ir 2017 m. sausio 10 d. duomenimis mokestinė nepriemoka valstybės biudžetui bei fondams taip pat nėra sumažėjusi – 10 861,68 Eur. Tai rodo, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų (nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų) ir pradelsti įsipareigojimai tik didėja.

11Aukščiau nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes įmonė nevykdo finansinių įsipareigojimų ir jos pradelstos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrovės į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodytai bankroto bylos iškėlimo sąlygai, keltina Agroserviso kooperatinei bendrovei „Suvalkijos limuzinas“ bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis), paskiriant ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (ĮBĮ 10 straipsnis).

13Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi parinktas MB „Bankroto paslaugos, kuris ir skirtinas Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

14Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

15Iškelti bankroto bylą Agroserviso kooperatinei bendrovei „Suvalkijos limuzinas“ (kodas 285301690, buveinės adresas Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Statybininkų g. 11).

16Paskirti Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ administratoriumi MB „Bankroto paslaugos“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA322).

17Uždėti Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ (kodas 285301690, buveinės adresas Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Statybininkų g. 11) ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič,... 2. Ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius pareiškimu dėl bankroto bylos... 3. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2016 m.... 4. Atsakovės Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 7. Faktinis šioje byloje pareikšto pareiškimo iškelti bankroto bylą pagrindas... 8. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai... 9. VSDFV Marijampolės skyrius pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo,... 10. Pagal viešus VSDF duomenis, 2017 m. sausio 8 d. atsakovės įsiskolinimas... 11. Aukščiau nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog Agroserviso... 12. Esant ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodytai bankroto bylos iškėlimo... 13. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų... 14. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str.,... 15. Iškelti bankroto bylą Agroserviso kooperatinei bendrovei „Suvalkijos... 16. Paskirti Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“... 17. Uždėti Agroserviso kooperatinės bendrovės „Suvalkijos limuzinas“ (kodas... 18. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 19. Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito,... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...