Byla 2-3411-918/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovui R. Č. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 914,27 Eur įsiskolinimą už suvartotas gamtines dujas, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28,38 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį per 14 dienų pateikimo įteikti 2015-02-20 viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2008-07-16 gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 21130620 AB „Lietuvos dujos“ tiekia gamtines dujas atsakovui adresu ( - ), Kauno r. Atsakovas laiku už tiekiamas gamtines dujas neatsiskaitė, susidarė 914,27 Eur skola už 2013-12-31-2014-05-08 laikotarpį. Ieškovas įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu perėmė AB „Lietuvos dujos“ su atsakovu sudarytą sutartį bei iš jos kylančias teises ir pareigas. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas įrodinėja šiais rašytiniais įrodymais: Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 21130620, Gyventojų registro tarnybos išrašu, Nekilnojamojo turto registro 2015-03-19 išrašu, 2014-05-08 aktu, Skolos paskaičiavimo lentele, 2014-11-13 raginimu.

6Pagal energijos (ar energijos išteklių, taip pat šilumos energijos, karšto ir šalto vandens) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 str. 1 d.).

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą ir atsakovui nepateikus įrodymų, kad ji su ieškovu yra atsiskaičiusi, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą, ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui iš atsakovo 914,27 Eur skolą už 2013-12-31-2014-05-08 laikotarpį (CK 4.82-4.84 str. 4.86 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.383 str., 6.388 str.).

8CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str. 1 d.).

9Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 28,38 Eur (98 Lt) bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 95 Lt žyminis mokestis, 3 Lt už duomenų iš registrų gavimą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p., 93 str. 1 d.).

10Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 153 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, įmonės kodas 303383884, adresas korespondencijai Kaunas, Chemijos g.4, a. s. Nr. LT277044060003094106, AB SEB bankas, b. k. 70440, atstovaujamam UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Komercijos departamento Kauno klientų aptarnavimo centro, iš atsakovo R. Č., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Kauno r. sav., 914,27 Eur (devyni šimtai keturiolika eurų 27 eurocentai) skolą už 2013-12-31-2014-05-08 laikotarpį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (914,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28,38 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 38 eurocentai) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai