Byla e2A-868-253/2018
Dėl įpareigojimo vykdyti sutartį natūra

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Mariaus Dobrovolskio, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui S. A., trečiasis asmuo uždaroji akcinės bendrovė „Lexima“, dėl įpareigojimo vykdyti sutartį natūra.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė ieškiniu, jį patikslinusi, prašė teismo įpareigoti atsakovą įvykdyti 2013 m. birželio 5 d. susitarimą natūra – savo sąskaita su ieškove A. J. sudaryti dovanojimo sutartį dėl pastato, adresu ( - ) (dabartinis adresas ( - )), unikalus Nr. ( - ), dalių, plane pažymėtų indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ir 1-7, neatlygintinio perleidimo (dovanojimo) ieškovei A. J.. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad 1992 m. lapkričio 30 d. ( - ) perdavimo–priėmimo aktu perdavė nurašytą kiaulidės pastatą Nr. 5 (dabartinis adresas ( - )) nusigriauti atsakovui S. A., A. M., R. B. ir Č. S.. 2009 m. minėtam pastatui suformuota Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla, jam suteiktas adresas ( - ), ir unikalus Nr. ( - ). A. J. 2011 m. rugpjūčio 30 d. už 20 000 Lt (tai atitinka 5 792,40 Eur) iš J. M. (ginčo patalpas valdžiusio A. M. turtą paveldėjusios sutuoktinės) įsigijo valdymo teisę į nekilnojamojo turto – pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), patalpas, žymimas indeksais 1-3, 1‑4, 1‑5, 1-6, 1-7. Ieškovė nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2013 m. birželio 5 d. sudarytas susitarimas, pagal jį S. A. patvirtino, kad po pastato, unikalus Nr. ( - ), įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pastato dalys, plane pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1‑5, 1-6 ir 1-7, neatlygintinai priklausys ieškovei. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1754-637/2014 nustatė faktą, kad atsakovas įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į pastato, unikalus Nr. ( - ), patalpas, plane pažymėtas indeksais 1-1, 1-2, 1‑3, 1-4, 1-5, 1-6, 1‑7, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20. Minėto sprendimo pagrindu S. A. įregistruota nuosavybės teisė į 53266/91404 dalis pastato, įskaitant ir ginčo patalpas. Ieškovė ne kartą kreipėsi į atsakovą, kad šis vykdytų 2013 m. birželio 5 d. susitarimą, tačiau S. A. savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo. Ieškovė nebuvo įtraukta į civilinę bylą Nr. 2‑1754‑637/2014, kurioje atsakovui buvo pripažinta nuosavybės teisė į dalį patalpų, adresu ( - ), įskaitant ir ginčo patalpas, dėl to ieškovė negalėjo pateikti 2011 m. rugpjūčio 30 d. nekilnojamojo daikto valdymo teisių perleidimo sutarties, 2013 m. birželio 5 d. susitarimo ir kitų įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė yra teisėta ginčo patalpų savininkė. Ieškovė nurodė, kad po teismo sprendimo įsiteisėjimo atsakovas vengia nepagrįstai nuosavybės teise įgytą turtą grąžinti ieškovei.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 7 d. sprendimu nuspręsta ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės A. J. 1 839,20 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovui S. A.; grąžinti ieškovei sumokėtą 200 Eur dydžio užstatą; atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

124.

13Teismas nustatė, kad ieškovė savo reikalavimą atsakovui grindžia 2013 m. birželio 5 d. sudarytu susitarimu, reikalaudama iš atsakovo vykdyti susitarimą ateityje padovanoti turtą. Susitarimas sudarytas rašytine forma, notariškai nepatvirtintas, pateikta tik minėto susitarimo nepatvirtinta kopija, kurioje yra tik atsakovo ir ieškovės parašai, nors susitarime kaip liudininkai yra nurodyti dar trys asmenys. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad galima daryti pagrįstą išvadą, jog šis susitarimas apskritai gali būti nelaikomas sudarytu ir galiojančiu. Nustatyta, kad susitarimo šalys yra V. B. ir atsakovas S. A., susitarime nenustatytos jokios ieškovės prievolės, o atsakovas ne įsipareigojo, o išreiškė sutikimą, kad ieškovei neatlygintinai priklausytų susitarime nurodytos pastato dalys. Pripažinta, kad tikrasis susitarimo dalyvės – ieškovės ketinimas buvo gauti atsakovo pažadą ateityje neatlygintinai jai perduoti pastato dalis, nurodytas susitarime, plane pažymėtas indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7. Atsakovas tokį pažadą neigė, tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl į aptariamą susitarimą buvo įrašyta susitarimo dalis dėl jo sutikimo, kad ieškovei neatlygintinai priklausytų susitarime nurodytos pastato dalys.

145.

15Teismas konstatavo, kad sudarytas susitarimas nėra dovanojimo sutartis, šiuo susitarimu viena iš susitarimo šalių – atsakovas S. A. – išreiškė savo pažadą ateityje neatlygintinai perleisti (padovanoti) ieškovei nekilnojamuosius daiktus, o jį įgyvendinti įsipareigojo po pastato įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Teismas nurodė, kad pažado padovanoti turtą nesilaikymo atveju Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.465 straipsnio 2 dalyje numatyta teisė į nuostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną, atlyginimą, dėl to ieškovės reikalavimą dėl įpareigojimo atsakovą įvykdyti 2013 m. birželio 5 d. susitarimą natūra atmetė kaip neįrodytą ir nepagrįstą.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

176.

18Apeliaciniu skundu ieškovė A. J. prašo: panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės ieškinį tenkinti; teismui nustačius absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus – perduoti (grąžinti) bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priteisti iš atsakovo ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė apeliacinį skundą grindžia tokiais motyvais:

196.1.

20Teismas nenagrinėjo patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių dėl ginčo patalpų valdymo teisių perleidimo ieškovei A. J. ir pastato faktinių valdytojų – ieškovės A. J., atsakovo S. A. ir V. B., jiems siekiant įregistruoti nuosavybės teisę į atitinkamas pastato dalis Nekilnojamojo turto registre, 2013 m. birželio 5 d. sudaryto susitarimo dėl statinio pasidalijimo po įteisinimo teismine tvarka. Ieškovė nurodo, kad visų trijų pastato valdytojų sutarimu buvo susitarta dėl pastato dalių įteisinimo atsakovo ir V. B. vardu, po to atsakovas turėjo perduoti ieškovei jos valdytas patalpas neatlygintinai.

216.2.

22Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog šis susitarimas gali būti nelaikomas sudarytu ir galiojančiu. Susitarimą pasirašė ieškovė ir atsakovas, kadangi būtent atsakovas turėjo įteisinti ieškovės valdomas patalpas savo vardu, o vėliau jas neatlygintinai perduoti ieškovei. Kadangi V. B. šios sutarties pagrindu įsipareigojo kreiptis į teismą ir įsiteisinti savo valdomas patalpas, taip pat patvirtino, kad sutinka ir susitaria, jog po įteisinimo pastato dalys, pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, neatlygintinai priklausys ieškovei, todėl jo parašas nebuvo svarbus. 2013 m. birželio 5 d. susitarimui nėra privaloma notarinė forma, susitarimas šalių pasirašytas. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė dėl ginčo patalpų įteisinimo ir dalies jų perdavimo ieškovei, susitarimu privalu vadovautis.

236.3.

24Teismas netinkamai aiškino susitarimo turinį ir sąlygas, nepagrįstai susitarimą kvalifikavo kaip pažadą dovanoti. Ieškinys turi būti tenkintas ir atsakovas turi būti įpareigotas užbaigti įvykdyti 2013 m. birželio 5 d. sudarytą šalių susitarimą natūra.

256.4.

26Į bylą kaip trečiasis asmuo nebuvo įtrauktas V. B., dėl to teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas. V. B. yra pastato bendraturtis, ginčo susitarime jis nurodytas kaip šalis, nors ginčo susitarimo jis ir nepasirašė, tačiau nurodoma, kad tokiam susitarimui neprieštarauja. Jeigu teismas ieškinį tenkintų, ieškovės dalis turėtų būti nustatyta remiantis šiame susitarime nurodytomis pastato dalimis, o tai mažintų ne tik atsakovo, bet ir neįtraukto į bylą V. B. valdomas pastato dalis.

277.

28Atsiliepimu atsakovas S. A. prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie motyvai:

297.1.

30A. J. nėra 2013 m. birželio 5 d. susitarimo šalis. Teismas teisingai nustatė, kad susitarime kitos susitarimo šalies – V. B. – parašo nėra, todėl, nesant vienos iš susitarimo šalies parašo, o kartu ir aiškiai išreikšto sutikimo dėl susitarime nurodytų sąlygų turinio, susitarimas negali būti laikomas sudarytu ir galiojančiu.

317.2.

32Teismas pagrįstai konstatavo, kad susitarimo dalimi atsakovas išreiškė pažadą padovanoti apeliantei jame nurodytą turtą. Apeliantė apeliaciniame skunde nenurodė, kaip konkrečiai, jos manymu, susitarimas turėtų būti kvalifikuojamas. Atsakovas teigia, kad susitarimas negali būti kvalifikuojamas kaip dovanojimo sutartis.

337.3.

34Atsakovas nenutinka, kad teismas pasisakė dėl V. B., kuris nebuvo įtrauktas į bylą kaip trečiasis asmuo, teisių ir pareigų, kadangi teismo sprendimas nesukūrė šiam fiziniam asmeniui jokių teisių ir pareigų ir nesukėlė jokių teisinių padarinių.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

378.

38Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu.

399.

40Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad šalys nepareiškė motyvuoto prašymo apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, taip pat apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, nenustatė būtinybės skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Darytina išvada, kad rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321, 322 straipsniai).

41Dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimo

4210.

43Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1–2 dalyse numatytu reglamentavimu, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, be kita ko, patikrinama, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliaciniame skunde ieškovė A. J. nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, nes į bylą kaip trečiasis asmuo neįtrauktas pastato bendraturtis V. B.. Teisėjų kolegija šį apeliacinio skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

4411.

45CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Teismo nusprendimas šios normos kontekste suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai.

4612.

47Apeliantė teismo sprendimo įtaką V. B. teisinei padėčiai grindžia tuo, kad šis asmuo yra pastato, kuriame yra ginčo patalpos, bendraturtis, jis nurodytas kaip šalis susitarime, kuriuo byloje remiasi ieškovė. Apeliantė teigia, kad nors ginčo susitarimo minėtas asmuo ir nepasirašė, tačiau nurodoma, kad tokiam susitarimui neprieštarauja. Apeliantės teigimu, jeigu teismas ieškinį tenkintų, ieškovės dalis turėtų būti nustatyta remiantis šiame susitarime nurodytomis pastato dalimis, o tai bet kurio atveju mažintų ne tik atsakovo S. A., bet ir neįtraukto į bylą V. B. valdomas turto dalis.

4813.

49Nustatyta, kad ieškovė ieškinio reikalavimus pareiškė būtent atsakovui S. A.. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenų matyti, kad gamybinio pastato, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), 53266/91404 dalys priklauso S. A., o 38138/91404 dalys priklauso V. B.. Šiame viešajame registre taip pat įregistruotas faktas, kad 2014 m. kovo 24 d. apylinkės teismo sprendimo Nr. 2‑1754-637/2014 pagrindu nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka. Nustatyta, kad ieškovės ieškiniu pareikšti reikalavimai susiję su konkrečiomis minėto pastato dalimis, pažymėtomis indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ir 1-7. Byloje tarp šalių nekilo ginčo, kad ieškinyje nurodytos patalpos, esant nustatytai naudojimosi pastatu tvarkai, yra būtent atsakovui S. A. tenkančioje ir jo valdomoje pastato dalyje. Iš šių duomenų matyti, kad ginčas kilęs tik dėl atsakovo valdomų patalpų dalies bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Atsižvelgiant į tai, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškinio reikalavimai susiję su pastato bendraturčio V. B. valdomos pastato dalies sumažinimu.

5014.

51Nustačius, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantės nurodomo subjekto teisinė padėtis nekeičiama, jam nesukuriama teisių ir pareigų, nenustatyta pagrindo pripažinti esant absoliutų pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Taip pat nenustatyta kitų CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

52Dėl bylos esmės

5315.

54Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio 30 d. nekilnojamojo daikto valdymo teisių perleidimo sutartimi J. M. perleido ieškovei A. J. nekilnojamojo daikto – pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), patalpų, žymimų indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 ir 1-7 pagal suformuotą 2009 m. rugpjūčio 17 d. Nekilnojamojo kadastro duomenų bylą, 190 kv. m bendro ploto, valdymo teises. Ieškovė nurodo, kad likusią minėto pastato dalį valdė atsakovas S. A. ir V. B.. Iš ieškovės nurodytų aplinkybių ir byloje esančios pareiškimo kopijos matyti, kad atsakovas S. A. ir V. B. kreipėsi į teismą dėl nuosavybės teisės į pastatą įgijimo įgyjamosios senaties būdu. Byloje esančiais Nekilnojamojo turto registro duomenimis, 2014 m. kovo 24 d. apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-1754-637/2014 pagrindu gamybinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso S. A. (53266/91404 dalys) ir V. B. (38138/91404 dalys).

5516.

56Apeliaciniame skunde ieškovė detalizuoja faktines aplinkybes, susijusias su pastato, esančio adresu ( - ), valdymu bei nuosavybės teisių į jį įregistravimu, ir teigia, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių. Iš esmės apeliantė teigia, kad trijų pastato valdytojų – ieškovės A. J., atsakovo S. A. ir V. B. – 2013 m. birželio 5 d. sudarytu sutarimu buvo susitarta dėl pastato dalių įteisinimo atsakovo S. A. ir V. B. vardu, o po to atsakovas turėjo neatlygintinai perduoti ieškovei jos valdytas patalpas. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė neteisingas išvadas dėl 2013 m. birželio 5 d. susitarimo, kuriuo ieškovė grindžia ieškinio reikalavimus, galiojimo ir jo turinio.

5717.

58Į bylą patiekta 2013 m. birželio 5 d. susitarimo (dėl statinio, esančio ( - ), pasidalijimo po įteisinimo teismine tvarka, reg. Nr. ( - ), unikalus pastato Nr. ( - ), plane pažymėtas 1p1p, 2P1p, 2p1p) kopija. Šiame dokumente nurodyta, kad S. A., faktiškai valdantis dalį minėto pastato nuo 1992 m., ir V. B., taip pat valdantis kitą šio pastato dalį (pažymėtą žaliai), sutinka ir susitaria, kad šį pastatą valdė, vykdo savo veiklas ir toliau valdys bei teiks dokumentus įteisinti šias savo pastato dalis taip: S. A. valdo ir siekia teisme įteisinti pastato dalis, plane pažymėtas indeksais 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20 (532,66 kv. m ploto), o V. B. valdo ir siekia įsiteisinti teismo keliu pastato dalis, plane pažymėtas indeksais 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 2-1 (381,38 kv. m ploto); taip pat susitaria ir abu sutinka, kad dėl šių patalpų savo dalies juridinio įteisinimo asmeninės nuosavybės teise kiekvienas kreipsis į Klaipėdos miesto apylinkės teismą įgyjamosios senaties įgijimo pagrindu. Be to, šiame dokumente nurodoma, kad V. B. ir S. A. sutinka, jog po įteisinimo pastato dalys, pažymėtos indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, neatlygintinai priklausys A. J.; po pastato įteisinimo, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, kiekvienam priklausančių dalių atidalijimo, atskiro unikalaus numerio suteikimo, dokumentų parengimo darbus atliks S. A..

5918.

60Byloje esančioje 2013 m. birželio 5 d. susitarimo kopijoje yra tik S. A. ir A. J. parašai. Apeliantė teigia, kad pastatą valdė trys asmenys – A. J., atsakovas S. A. ir V. B.. Taigi apeliantė nepagrįstai nurodo, kad susitarimą sudarė visi apeliantės nurodomi pastato valdytojai.

6119.

62Įvertinus 2013 m. birželio 5 d. susitarimo turinį pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog šiame dokumente nurodomų susitarimų ir pareiškimų šalys iš esmės yra V. B. ir S. A.. Kadangi byloje esantis 2013 m. birželio 5 d. susitarimo dokumentas nepasirašytas V. B., pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad į bylą pateikta dokumento kopija nepatvirtina susitarimo sudarymo ir galiojimo tarp šių nurodytų susitarimo šalių. Atsižvelgiant į tai, minėtas rašytinis įrodymas nepatvirtina apeliantės teiginio, kad V. B. patvirtino, jog sutinka ir susitaria dėl pastato dalių, pažymėtų indeksais 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, po įteisinimo neatlygintinio perleidimo ieškovei.

6320.

64Apeliantė nurodo, kad susitarimą pasirašė ieškovė A. J. ir atsakovas S. A., kadangi būtent atsakovas turėjo įteisinti ieškovės valdomas patalpas savo vardu, o vėliau jas neatlygintinai perduoti ieškovei. Apeliantės teigimu, V. B. parašas, sudarant šį susitarimą, nebuvo svarbus, jis šiame susitarime įrašytas kaip liudininkas. Nustatyta, kad 2013 m. birželio 5 d. susitarime kaip liudininkai nurodyti trys asmenys (tarp jų – V. B.), susitarime liudininkų parašų nėra.

6521.

66Apeliantė akcentuoja, kad 2013 m. birželio 5 d. susitarimas pasirašytas ieškovės A. J. ir atsakovo S. A.. Byloje nekilo ginčo, kad esant įregistruotai atsakovo nuosavybės teisei į pastato dalį ir esant nustatytai bendraturčių naudojimosi pastatu tvarkai ieškinyje nurodomos ginčo patalpos yra atsakovui tenkančioje pastato dalyje. Iš skundžiamo teismo sprendimo turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas tyrė ir pagal ieškinio reikalavimus įvertino 2013 m. birželio 5 d. susitarime pasirašiusių ieškovės ir atsakavo ketinimus ir valios suderinimo aspektą dėl ieškovės nurodomos susitarimo dalies.

6722.

68Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino susitarimo turinį ir sąlygas ir nepagrįstai susitarimą kvalifikavo kaip pažadą dovanoti. Apeliantė nurodo, kad nors tokia sąlyga susitarime neįvardyta, tačiau atsakovas S. A. įsipareigojo neatlygintinai perleisti ieškovei jos valdomas patalpas, o ieškovė sutiko nesikreipti į teismą, sudarydama galimybę atsakovui įgyjamosios senaties būdu nuosavybės teise įsigyti ir jos valdomas patalpas už atsakovo įsipareigojimą po patalpų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre jai neatlygintinai perleisti jos valdomas pastato dalis.

6923.

70Ieškovė akcentuoja 2013 m. birželio 5 d. susitarime buvus atsakovo valią neatlygintinai perleisti ieškovei ginčo patalpas. Neatlygintinumas perleidžiant turtą nuosavybės teise yra pagrindinis ir būtinas dovanojimo sutarties požymis. CK 6.465 straipsnio 1 dalis numato, kad pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. Taigi dovanojimo sutarties atveju dovanotojas neatlygintinai perduoda apdovanojamajam turtą nuosavybėn, o apdovanotasis išreiškia savo valią dovaną priimti. Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartis turi būti notarinės formos (CK 6.469 straipsnio 2 dalis).

7124.

72Svarbu ir tai, kad, vadovaujantis CK 6.465 straipsnio 2 dalimi, pažadas padovanoti turtą ar turtinę teisę arba atleisti nuo turtinės pareigos ateityje nelaikomas dovanojimo sutartimi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad dovanojimo sutartis yra realinė, nes įsipareigojimas padovanoti turtą ateityje nelaikomas dovanojimo sutartimi (CK 6.465 straipsnio 2 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-293-684/2015). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pažymima, kad dovanojimo sutartis laikoma sudaryta nuo dovanos perdavimo neatlygintinai apdovanotajam, šiam išreiškiant savo valią dovaną priimti, momento (CK 6.465 straipsnio 1 dalis) ir nuo šio momento apdovanotasis pagal bendrą taisyklę įgyja nuosavybės teisę į dovaną (CK 4.49 straipsnio 1dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126-701/2017).

7325.

74Nustatyta, kad 2013 m. birželio 5 d. susitarime ieškovės pastato dalies valdymo teisė neminima, susitarime nenustatyti jokie ieškovės įsipareigojimai ar prievolės. Iš šio susitarimo turinio matyti, kad jame formuluojamas atsakovo S. A. sutikimas, jog ieškovei neatlygintinai priklausys susitarime nurodytos pastato patalpos po pastato įteisinimo, t. y. ateityje. Nors apeliantė pažymi, kad 2013 m. birželio 5 d. susitarimui neprivaloma notarinė forma, tačiau, kaip minėta anksčiau, notarinė forma privaloma nekilnojamojo daikto dovanojimo sutarčiai (CK 6.469 straipsnio 2 dalis). 2013 m. birželio 5 d. susitarimas yra paprastos rašytinės formos, juo turtas neperduotas ieškovei ir ieškovės nepriimtas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sudarytas susitarimas nėra dovanojimo sutartis. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė sutarčių aiškinimo taisykles ir pagrįstai atsakovo sutikimą dėl nekilnojamojo turto neatlygintinio perleidimo ieškovei ateityje (po pastato įregistravimo) kvalifikavo kaip pažadą ieškovei turtą padovanoti ateityje.

7526.

76Apeliantė A. J. teigia, kad atsakovas bylos šalių susitarimo nereikalavo pripažinti negaliojančiu, dėl to juo privalu vadovautis. Pažymėtina, kad įstatymas asmeniui, pasižadėjusiam padovanoti turtą ateityje, nenustato pareigos vykdyti pažadą, o asmeniui, kuriam buvo pažadėta padovanoti turtą ateityje, – teisės reikalauti vykdyti pažadą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nurodė, kad iš pažado padovanoti daiktą neatsiranda nuosavybės teisės; kai pažadas padovanoti neįvykdomas ir atsisakoma dovanoti, dėl tokio neįvykdymo neatsiranda dovanojimo prievolinių padarinių ir neatsiranda reikalavimo teisė vykdyti tokį pažadą. Atsakomybė už pažado padovanoti turtą nesilaikymą įstatyme numatyta nuostolių atlyginimo forma. Vadovaujantis CK 6.465 straipsnio 2 dalimi, asmuo, kuriam buvo pažadėta ką nors padovanoti ateityje, turi teisę į nuostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną, atlyginimą, jeigu dovanotojas atsisakė sudaryti dovanojimo sutartį dėl nepateisinamų priežasčių. Nagrinėjamu atveju ieškovė tokio reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo nereiškė ir neįrodinėjo.

7727.

78Teismas gina pažeistas asmens teises CK 1.138 straipsnyje nustatytais būdais. Kokį įstatyme numatytą teisių gynimo būdą pasirinkti, atsižvelgdamas į ginčo santykių teisinį reguliavimą bei įrodytinas teisiniam kvalifikavimui reikšmingas faktines aplinkybes, sprendžia asmuo, kuris kreipiasi į teismą. Besikreipiančio į teismą asmens ieškinyje nurodytas ieškinio faktinis pagrindas ir ieškinio dalykas (reikalavimas, t. y. kaip prašoma apginti pažeistas teises) apibrėžia teisminio nagrinėjimo ribas, kurių privalo laikytis bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 punktas). Ieškiniu ieškovė A. J. prašė įpareigoti atsakovą S. A. įvykdyti 2013 m. birželio 5 d. susitarimą natūra – savo sąskaita su ieškove sudaryti dovanojimo sutartį dėl ginčo patalpų neatlygintinio perleidimo (dovanojimo) ieškovei. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovės prašomo pažeistų teisių gynimo būdo (įpareigojimo įvykdyti pažadą natūra) taikymo reikalaujama nepagrįstai.

7928.

80Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos faktines aplinkybes, nustatė susitarimo, kuriuo byloje rėmėsi ieškovė, turinį ir bylos šalių ketinimus jį sudarant, šį susitarimą teisingai įvertino, teisingai aiškino ir bylos faktinėms aplinkybėms pritaikė materialinės teisės normas, dėl to priėmė teisingą sprendimą ieškovės ieškinį atmesti. Ieškovės A. J. apeliacinis skundas pripažintinas nepagrįstu, dėl to atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8129.

82Bendrosios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančios įstatymo nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, taip pat ir išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

8330.

84Ieškovės A. J. apeliacinį skundą atmetus, jos apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1, 3 dalys).

8531.

86Atsakovas S. A. pateikė prašymą priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pateikė rašytinius įrodymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius turėtas 1 089 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neviršija teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 ir Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 nauja redakcija išdėstytų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7 ir 8.11 punktų pagrindu apskaičiuotino maksimalaus užmokesčio, dėl to, apeliacinį skundą atmetus, priteistinos iš apeliantės (CPK 98 straipsnis).

87Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

88Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

89Priteisti iš ieškovės A. J. atsakovui S. A. 1 089 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė ieškiniu, jį patikslinusi, prašė teismo įpareigoti atsakovą... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad 1992 m. lapkričio 30 d. ( - ) perdavimo–priėmimo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 7 d.... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad ieškovė savo reikalavimą atsakovui grindžia 2013 m.... 14. 5.... 15. Teismas konstatavo, kad sudarytas susitarimas nėra dovanojimo sutartis, šiuo... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 6.... 18. Apeliaciniu skundu ieškovė A. J. prašo: panaikinti Klaipėdos apylinkės... 19. 6.1.... 20. Teismas nenagrinėjo patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių dėl ginčo... 21. 6.2.... 22. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog šis susitarimas gali būti... 23. 6.3.... 24. Teismas netinkamai aiškino susitarimo turinį ir sąlygas, nepagrįstai... 25. 6.4.... 26. Į bylą kaip trečiasis asmuo nebuvo įtrauktas V. B., dėl to teismas... 27. 7.... 28. Atsiliepimu atsakovas S. A. prašo atmesti ieškovės apeliacinį skundą ir... 29. 7.1.... 30. A. J. nėra 2013 m. birželio 5 d. susitarimo šalis. Teismas teisingai... 31. 7.2.... 32. Teismas pagrįstai konstatavo, kad susitarimo dalimi atsakovas išreiškė... 33. 7.3.... 34. Atsakovas nenutinka, kad teismas pasisakė dėl V. B., kuris nebuvo įtrauktas... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 37. 8.... 38. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 39. 9.... 40. Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas... 41. Dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimo... 42. 10.... 43. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1–2 dalyse numatytu reglamentavimu,... 44. 11.... 45. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiu teismo... 46. 12.... 47. Apeliantė teismo sprendimo įtaką V. B. teisinei padėčiai grindžia tuo,... 48. 13.... 49. Nustatyta, kad ieškovė ieškinio reikalavimus pareiškė būtent atsakovui S.... 50. 14.... 51. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu apeliantės nurodomo... 52. Dėl bylos esmės... 53. 15.... 54. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. rugpjūčio... 55. 16.... 56. Apeliaciniame skunde ieškovė detalizuoja faktines aplinkybes, susijusias su... 57. 17.... 58. Į bylą patiekta 2013 m. birželio 5 d. susitarimo (dėl statinio, esančio (... 59. 18.... 60. Byloje esančioje 2013 m. birželio 5 d. susitarimo kopijoje yra tik S. A. ir... 61. 19.... 62. Įvertinus 2013 m. birželio 5 d. susitarimo turinį pripažintina, kad... 63. 20.... 64. Apeliantė nurodo, kad susitarimą pasirašė ieškovė A. J. ir atsakovas S.... 65. 21.... 66. Apeliantė akcentuoja, kad 2013 m. birželio 5 d. susitarimas pasirašytas... 67. 22.... 68. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino... 69. 23.... 70. Ieškovė akcentuoja 2013 m. birželio 5 d. susitarime buvus atsakovo valią... 71. 24.... 72. Svarbu ir tai, kad, vadovaujantis CK 6.465 straipsnio 2 dalimi, pažadas... 73. 25.... 74. Nustatyta, kad 2013 m. birželio 5 d. susitarime ieškovės pastato dalies... 75. 26.... 76. Apeliantė A. J. teigia, kad atsakovas bylos šalių susitarimo nereikalavo... 77. 27.... 78. Teismas gina pažeistas asmens teises CK 1.138 straipsnyje nustatytais būdais.... 79. 28.... 80. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 81. 29.... 82. Bendrosios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančios įstatymo... 83. 30.... 84. Ieškovės A. J. apeliacinį skundą atmetus, jos apeliacinės instancijos... 85. 31.... 86. Atsakovas S. A. pateikė prašymą priteisti iš apeliantės bylinėjimosi... 87. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 88. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 7 d.... 89. Priteisti iš ieškovės A. J. atsakovui S. A. 1 089 Eur bylinėjimosi...