Byla 1-333-526/2018
Dėl šiuo metu jis gydosi nuo priklausomybių (duomenys neskelbtini) reabilitacijos centre

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Eugenijus Antanauskas, sekretoriaujant Linai Dabulskienei, dalyvaujant prokurorei Reginai Bučinskaitei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje, A. P., a.k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, profesinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), Klaipėdoje, teistas: 2005-11-29 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimu, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 07.00 val.; 2006-12-15 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį - laisvės atėmimu aštuoneriems mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 07.00 val. ir nekeisti gyvenamosios vietos; 2007-05-15 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 302 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu vieneriems metams ir trims mėnesiams; 2010-05-05 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalį – baudžiamuoju įsakymu 12 MGL bauda; 2010-06-01 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams; 2010-06-16 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį, 22 straipsnio 1 dalį - 178 straipsnio 4 dalį – areštu 45 paroms; 2010-08-19 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu dvejiems metams ir šešiems mėnesiams; 2010-08-19 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalį, 178 straipsnio 4 dalį - laisvės atėmimu trejiems metams; 2010-11-29 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu trejiems metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2010 m. rugpjūčio 19 d. ir 2010 rugsėjo 7 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir galutinė subendrinta bausmė pagal šiuos nuosprendžius paskirta – laisvės atėmimas ketveriems metams ir šešiems mėnesiams. Bausmę atlikęs ir 2015-04-07 paleistas iš Alytaus pataisos namų; 2015-12-04 teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 258 straipsnio 2 dalį – 30 parų arešto bausme; 2015-12-14 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu septyniems mėnesiams dvidešimt aštuonioms dienoms; 2016-03-24 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu vieneriems metams dviem mėnesiams. 2016 m. liepos 28 d. Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pakeistas, paskiriant galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą vieneriems metams dviem mėnesiams; 2017-11-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 straipsnio 1 dalį - laisvės atėmimu keturiems mėnesiams, teistumas neišnykęs, kaltinamas Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymu,

Nustatė

2A. P. mušdamas žmogų, nežymiai jį sužalojo: jis, 2017 m. birželio 24 d., apie 16.20 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, prie baro „Medinava“, Taikos pr. 97, Klaipėdoje, kumščiais sudavė du smūgius S. T. į veido sritį, tuo padarydamas nukentėjusiajam poodinę kraujosruvą su minkštųjų audinių patinimu prie kairės ausies išorinės klausomosios landos, poodinę kraujosruvą kairės pažastinės duobės srityje, tai yra, nežymų sveikatos sutrikdymą.

3A. P. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad jis pilna apimtimi sutinka su jam pareikštu kaltinimu. Kaltinime nurodytu metu jis bare "Medinava" kartu su nukentėjusiuoju gėrė alų. Tarp jų kilo žodinis konfliktas, kuris peraugo į susistumdymą. Pripažįsta, kad jis šio konflikto metu kumščiu du kartus sudavė S. T. į veidą. Jis gailisi padaręs šią nusikalstamą veiką. Mano, kad tai susiję su alkoholio vartojimu, todėl šiuo metu jis gydosi nuo priklausomybių ( - ) reabilitacijos centre.

4Nukentėjusysis S. T., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017-06-24 apie 16.00 val., Minijos g. 129 namo kieme, Klaipėdoje, susitikęs iš matymo pažįstamus merginą ir vaikiną, kuriuos anksčiau keletą kartų buvo matęs minėto namo kieme. Pastarieji jam pasiūlę bare "Medinava" išgerti alaus. Taksi automobiliu atvykus prie baro "Medinava", mergina iš jo rankų išplėšė ir pagrobė planšetinį kompiuterį, kurią vejantis, jį pasivijo ir už rūbų sulaikė kaltinamasis, kuris kumščiu du kartus sudavė jam į veidą. Tada, minėtam vaikinui jis taip pat sudavė keletą smūgių (b.l. 1-5).

5Specialisto išvadoje Nr. G1110/2017(03) nurodyta, kad S. T. padaryti sužalojimai - nežymaus sveikatos sutrikdymo masto atitikties (b.l.23).

6Tokiu būdu, A. P. kaltė dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo yra visiškai įrodyta jo paties prisipažinimu bei aukščiau aptartų įrodymų visuma. Visos byloje nustatytos aplinkybės įrodo, kad A. P. tyčiniais veiksmais pavartodamas smurtą – suduodamas du smūgius kumščiu nukentėjusiajam, nežymiai sutrikdė jo sveikatą, todėl kaltinamojo įvykdyta nusikalstama veika kvalifikuotina pagal LR BK 140 str. 1 d.

7A. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikaltimą. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis nusikalto, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

8Byloje pareikštas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys- 84,05 eurų ( b. l.94-101) pagrįstas, įrodytas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas, priteisiant šią sumą iš kaltinamojo A. P..

9Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais (LR BK 54 str.), atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvą ir tikslą, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes. A. P. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi. Jis šiuo metu gydosi reabilitacijos centre. Parenkant bausmės rūšį atsižvelgtina ir į tai, kad A. P. anksčiau teismo daug kartų teistas, tame tarpe ir už veikas, susijusias su smurto pavartojimu, nusikalto turėdamas neišnykusius teistumus, todėl kaltinamajam A. P., kaip recidyvistui, skirtina griežčiausia Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta bausmės rūšis – laisvės atėmimas, tačiau teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad A. P. imasi priemonių, kad pakeisti savo nusikalstamą gyvenimo būdą, gydosi nuo priklausomybių, bausmės tikslai šiuo atveju bus pasiekti nustatant jos dydį artimą ar mažesnį nei vidurkis.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301-307 str.,

11teismas

Nutarė

12A. P. pripažinti kaltu, įvykdžius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 1 d., ir nuteisti jį laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

13Taikyti LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę A. P. skirti laisvės atėmimą 4 mėnesiams

14Laisvės atėmimo bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

15A. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti įsiteisėjus nuosprendžiui ir jį suimti. Bausmės pradžią jam skaičiuoti nuo faktinio jo sulaikymo momento.

16Priteisti iš A. P. 84,05 eurus Klaipėdos teritorinės ligonių kasos naudai.

17DVD-R diską palikti prijungtą prie bylos.

18Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo, o kaltinamajam nuo jo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.