Byla T-140-1053/2020
Dėl Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžiu V. Š., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimusiam (duomenys neskelbtini)., paskirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ( - ) pataisos namų teikimą dėl Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžiu V. Š., asmens kodas ( - ) gimusiam ( - )., paskirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3V. Š. Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžiu nuteistas pagal 1960 m. Baltarusijos TSR baudžiamojo kodekso 89 str. 2 d., 100 str. „a“ p., 100 str. „e“ p., 191 str. 3 d., 39 str. 1 d. 25 metams laisvės atėmimo, bausmę atliekant sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje, su turto konfiskavimu. 2002 m. liepos 17 d. dėl amnestijos nuteistajam bausmė sutrumpinta 1 metais ir 2005 m. gegužės 7 d. taip pat dėl amnestijos bausmė sutrumpinta dar vienais metais. Kaltinamojo bausmės atlikimo pradžia 2000 m. kovo 8 d., bausmės pabaiga 2023 m. kovo 8 d. Į bausmės laiką įskaitytas suėmime išbūtas laikas nuo 2000 kovo 8 d. iki 2000 spalio 4 d. Nuosprendis vykdomas.

4Iš prie prašymo pridėtų dokumentų matyti, kad nuteistasis V. Š., gim. ( - ) d., šiuo metu nuo 2020 m. sausio 16 d. atlieka laisvės atėmimo bausmę ( - ) pataisos namuose.

5( - ) pataisos namų teikimu prašoma spręsti dėl Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžio V. Š. atžvilgiu pripažinimo ir jam paskirtos likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymo Lietuvos Respublikoje klausimą.

6Atsiliepimų nebuvo nepateikta.

7Teikimas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnyje numatyta, kad užsienio valstybių teismų nuosprendžiai ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimai Lietuvos Respublikoje vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu pagal jose ir šio Kodekso VII dalyje nustatytas taisykles. Šio straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad užsienio valstybės kompetentingos institucijos prašymą vykdyti užsienio valstybės teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę, baudžiamojo poveikio ar auklėjamojo poveikio priemonę nagrinėja nuteisto fizinio asmens gyvenamosios vietos ar nuteisto juridinio asmens buveinės vietos apylinkės teismas, o šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad užsienio valstybės teismo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę su Lietuvos Respublikos baudžiamųjų ir bausmių vykdymo įstatymų reikalavimais Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatytais atvejais ir sąlygomis suderina ir pataisos įstaigos rūšį nustato apylinkės teismas, kurio veiklos teritorijoje yra iš užsienio valstybės perimto nuteistojo laisvės atėmimo vieta, šią laisvės atėmimo bausmę vykdančios pataisos įstaigos administracijos teikimu.

9Vadovaujantis 1996 liepos 12 d. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties „Dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo“ (toliau – Sutartis) 4 straipsniu, esant visoms nustatytoms sąlygoms, Baltarusijos Respublika (išduodančioji valstybė) perdavė Lietuvos Respublikai (vykdančiajai valstybei) nuosprendį, kuriuo V. Š. nuteistas laisvės atėmimu 25 metams, bei pažymas, kad bausmė jam buvo sumažinta 2 metais dėl amnestijos.

10Įvertinus byloje esančius duomenis nėra nustatyta duomenų, numatytų Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos Sutarties 5 straipsnyje, dėl kurių teismas galėtų atsisakyti pripažinti nuosprendį ir vykdyti bausmę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos Sutartimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 365 straipsniu, Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendis pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai yra nuteistajam nustatytinas laisvės atėmimo bausmės laikas ir įkalinimo įstaigos rūšis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) atitinkamus straipsnius.

11Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos Sutarties 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad jeigu teismo sprendimas priimtas vykdyti, tai Valstybės, vykdančios nuosprendį, teismai, vadovaudamiesi šios Valstybės įstatymais, nustato laisvės atėmimo bausmę arba medicininio pobūdžio priverčiamąsias priemones, maksimaliai atsižvelgdami į Valstybės, priėmusios nuosprendį, paskirtą laisvės atėmimo bausmę arba taikytas medicininio pobūdžio priverčiamąsias priemones.

12Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžio duomenimis, V. Š. nuteistas pagal 1960 m. Baltarusijos TSR baudžiamojo kodekso 89 str. 2 d., 100 str. „a“ p., 100 str. „e“ p., 191 str. 3 d., 39 str. 1 d. 25 metams laisvės atėmimo, bausmę atliekant sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje, su turto konfiskavimu.

13Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžiu V. Š. paskirtas bausmes suderinant su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu:

14laisvės atėmimo 25 metams už tyčinį nužudymą, kai yra sunkinančių aplinkybių pagal Baltarusijos Respublikos BK 100 straipsnio „a“ ir „e“ punktus, atitinkamai pagal Lietuvos Respublikos BK 129 straipsnio 2 dalies 6 ir 9 punktus, maksimalus terminuotos sankcijos dydis yra 20 metų laisvės atėmimo;

15laisvės atėmimo 10 metų su turto konfiskavimu už plėšimą - užpuolimą, turint tikslą užvaldyti turtą, panaudojant prievartą, pavojingą užpulto žmogaus gyvybei ir sveikatai bei padarant sunkius kūno sužalojimus tikslu užvaldyti didelės vertės turtą, pagal Baltarusijos BK 89 straipsnio 2 dalį, atitinkamai pagal Lietuvos Respublikos BK, tokia veika būtų vertinamos kaip ideali nusikalstamų veikų sutaptis, ir kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 180 straipsnio 1 dalį už plėšimą, sankcija maksimali 6 metai laisvės atėmimo, bei už sunkų sveikatos sutrikdymą iš savanaudiškų paskatų, pagal Lietuvos Respublikos BK 135 straipsnio 2 dalies 9 punktą, maksimali sankcija – 12 metų laisvės atėmimo;

16laisvės atėmimo 6 mėnesiams už piliečio paso ir kitų svarbių dokumentų pagrobimą pagal Baltarusijos BK 191 straipsnio 3 dalį, atitinkamai pagal Lietuvos Respublikos BK 302 straipsnio 1 dalį už dokumento pagrobimą maksimali sankcija 6 metų laisvės atėmimo.

17Remiantis Baltarusijos Respublikos BK 39 straipsnio 1 dalimi, subendrinus paskirtas bausmes apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, nuteistajam skirta galutinė 25 metų laisvės atėmimo bausmė bausmę atliekant sustiprinto režimo pataisos darbų kolonijoje, su turto konfiskavimu. Pritaikius Baltarusijos Respublikos 2002-07-17 įstatymą „Dėl kai kurių kategorijų asmenų, įvykdžiusių nusikaltimus amnestijos“ ir 2005-05-07 įstatymą „Dėl amnestijos minint 60-ąsias pergalės 1941-1945 metų Didžiajame Tėvynės kare metines“ V. Š. bausmė sutrumpinta dvejais metais, taigi galutinė bausmė - 23 metai laisvės atėmimo. Pagal Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 2 dalį, 5 dalies 3 punktą, 7 dalį nuteistajam paskirta galutinė subendrinta bausmė negali viršyti 20 metų laisvės atėmimo. Todėl suderinant Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžiu V. Š. paskirtas bausmes su Lietuvos Respublikos BK nustatoma galutinė 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

18Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalį, teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją ar pataisos namus ar kalėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad V. Š. yra nuteistas už kelių, tyčinių labai sunkių, sunkių nusikaltimų padarymą, tačiau iki bausmės pabaigos liko nedaug laiko, šiuo metu jis bausmę atlieka ( - ) pataisos namuose, bausmę nustatytina atlikti pataisos namuose.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsniu, 364 straipsniu, 365 straipsniu, Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartimi „Dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemones, perdavimo“.

Nutarė

20pripažinti Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendį V. Š., asmens kodas ( - ) ir vykdyti jį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

21Suderinti nuteistajam V. Š. Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos 2000 m. spalio 5 d. nuosprendžiu pagal 1960 m. Baltarusijos TSR baudžiamojo kodekso 89 str. 2 d., 100 str. „a“ p., 100 str. „e“ p., 191 str. 3 d., 39 str. 1 d. skirtą 25 metų laisvės atėmimo bausmę, pritaikius amnestiją sutrumpintą 2 metais, ją pakeičiant subendrinta 20 metų laisvės atėmimo bausme pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 6 ir 9 punktus, 135 straipsnio 2 dalies 9 punktą, 180 straipsnio 1 dalį, bei 302 straipsnio 1 dalį.

22Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.

23Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2000 m. kovo 8 d.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. V. Š. Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų... 4. Iš prie prašymo pridėtų dokumentų matyti, kad nuteistasis V. Š., gim. ( -... 5. ( - ) pataisos namų teikimu prašoma spręsti dėl Baltarusijos Respublikos... 6. Atsiliepimų nebuvo nepateikta.... 7. Teikimas tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnyje numatyta, kad... 9. Vadovaujantis 1996 liepos 12 d. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos... 10. Įvertinus byloje esančius duomenis nėra nustatyta duomenų, numatytų... 11. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos Sutarties 7 straipsnio 1... 12. Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų... 13. Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų bylų... 14. laisvės atėmimo 25 metams už tyčinį nužudymą, kai yra sunkinančių... 15. laisvės atėmimo 10 metų su turto konfiskavimu už plėšimą - užpuolimą,... 16. laisvės atėmimo 6 mėnesiams už piliečio paso ir kitų svarbių dokumentų... 17. Remiantis Baltarusijos Respublikos BK 39 straipsnio 1 dalimi, subendrinus... 18. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalį, teismas,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362... 20. pripažinti Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo baudžiamųjų... 21. Suderinti nuteistajam V. Š. Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities teismo... 22. Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.... 23. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2000 m. kovo 8 d.... 24. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama...