Byla 2-1200-178/2009
Dėl skolos ir palukanu priteisimo, tretysis asmuo uždaroji akcine bendrove „Vilniaus autobusai“

1

2Vilniaus apygardos teismo teisejas Alvydas Poškus,

3sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

4dalyvaujant atsakovo atstovui J. V.,

5treciojo asmens atstovei J. P.,

6viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo A. C. individualios imones ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pakrijas“ del skolos ir palukanu priteisimo, tretysis asmuo uždaroji akcine bendrove „Vilniaus autobusai“.

7Teismas, išnagrinejes byla, n u s t a t e :

8Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 71‘666,25 Lt skolos, 1‘082,39 Lt palukanu, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 2‘182,46 Lt sumoketo žyminio mokescio bei 3‘000 Lt advokatu išlaidu. Nurodo, kad 2003 m. rugsejo 25 d. ieškovas, atstovaujamas savininko A. C., kaip vykdytojas, ir atsakovas, atstovaujamas direktoriaus K. B., kaip užsakovas, sudare atlygintinu paslaugu sutarti (toliau – Sutartis), pagal kuria ieškovas isipareigojo teikti atsakovui Sutarties 1.1 straipsnyje išvardintas paslaugas, o atsakovas isipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Sutarties priede Nr. 3 šalys patvirtino saraša imoniu (pirkeju), kurias ieškovas surado iki Sutarties pasirašymo bei perdave Sutartimi atsakovui, ir kurioms pardavus prekes, atsakovas isipareigojo moketi užmokesti ieškovui. Ieškovas 2004 metu gegužes men. – 2005 m. balandžio 12 d. laikotarpiu suteike atsakovui paslaugu už 71‘666,25 Lt suma, suteiktos paslaugos buvo iformintos perdavimo-priemimo aktais. Suteiktu paslaugu apmokejimui ieškovas pateike atsakovui 2005 m. sausio 18 d. PVM saskaitas-fakturas: serija LGA Nr. 6905873, Nr. 6905874, Nr. 6905875, Nr. 6905876 ir 2005 m. gegužes 2 d. PVM saskaita-faktura serija LGA Nr. 6905878. 2004 m. birželio 29 d. atsakovas praneše ieškovui, kad vienašališkai nutraukia Sutarti, taciau ir toliau faktiškai naudojosi ieškovo paslaugomis, t.y. tieke prekes Sutarties priede Nr. 3 ivardintai UAB „Vilniaus autobusai“. Laikotarpiu nuo 2004 m. gegužes 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. atsakovas pardave UAB „Vilniaus autobusai“ 2942 tonas dyzelino, 627 tonas biodyzelino, 3281 litra A-95 markes benzino ir 256 litrus A-92 markes benzino. Remdamasis šiais duomenimis ieškovas suraše perdavimo-priemimo aktus bei PVM saskaitas-fakturas. Atsakovas jam pateiktu pasirašyti PVM saskaitu-fakturu ir darbu atlikimo aktu už suteiktas marketingo paslaugas ieškovui negražino. Priemimo-perdavimo aktus už suteiktas paslaugas pasiraše atsakovo atstovai, tuo patvirtindami ir pripažindami, kad atsakovas ieškovui suteike paslaugas.

9Atsakovo atstovai i teismo posedi neatvyko.

10Ieškinys paliktinas nenagrinetu.

11Ieškovo atstovui – advokatui šaukimas i teismo posedi yra iteiktas tinkamai. Taigi, jis turejo informuoti apie teismo posedi savo atstovaujamaji (CPK 118 str. 2 d.), nes jam žinoma, jog su byla susije procesiniai dokumentai jo atstovaujamajam neprivalo buti siunciami. Advokatas teismui tik praneše, kad jis pats nedalyvaus teismo posedyje, nes sutartis su juo nutraukta (t. 2 b.l. 69). Paciam ieškovui jo nurodytu adresu apie posedžio laika ir vieta buvo siunciami šaukimai net du kartus, taip pat buvo siustas šaukimas ir ieškovo atstovui pagal igaliojima A. K. jo nurodytu adresu. Pažymetina, kad šiuo atveju siusti šaukimus su iteikimu teismas ir neprivalejo, vien tik pranešimo išsiuntimas yra laikomas tinkamu informavimu apie teismo posedi (CPK 133 str. 1 d.), nors apie pranešimo iteikima ar neiteikima teismas netgi nera informuojamas. Taigi, procesiniai dokumentai buvo siunciami šiems asmenims paskutiniu teismui žinomu adresu, apie kokius nors procesiniu dokumentu iteikimo vietos pasikeitimus ne vienas iš minetu asmenu teismo neinformavo. Todel laikytina, kad ne tik ieškovo advokatui, bet ir ieškovui bei jo atstovui pagal igaliojima apie posedžio laika ir vieta yra pranešta tinkamai (CPK 121 str. 2 d.). Pažymetina, kad ieškovas iš esmes nevykde savo pareigos rupintis procesu ir kitais atvejais – net teismui prašant suteikti informacija apie bylos sustabdymo pagrindu išnykima, ieškovas i tai niekaip nereagavo.

12Kadangi ieškovas i teismo posedi neatvyko be svarbiu priežasciu, atsakovas teismo posedžio metu nepraše priimti sprendimo už akiu, ieškinys paliekamas nenagrinetu (CPK 246 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 297 straipsniu,

Nutarė

14Ieškini palikti nenagrineta.

15Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskiraji skunda Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai