Byla 2-2516-797/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovei I. D., jos atstovei advokatei Juanai Dumbliauskaitei, nepilnamečio atsakovo D. M. įstatyminei atstovei I. M. ir advokato padėjėjai Agnei Gaurelienei, institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei J. Ž.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. D. ieškinį atsakovui D. M. dėl laidotuvių išlaidų, paminklo ir kapo sutvarkymo, sumokėtų pinigų už mokesčius ir sumokėtų pinigų už butą, bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir

Nustatė

4Ieškovė I. D. ieškiniu prašo iš atsakovo D. M., gim. ( - ), priteisti ieškovės turėtas laidotuvių išlaidas, mirus jos sūnui A. M., kurios yra 3736,17 Lt, 2136,40 Lt už paminko ir kapo sutvarkymą, 9220,92 Lt sumokėtų mokesčių už 2004 m. - 2010 m. laikotarpį už sūnaus A. M. butą, esantį ( - ), 7500,00 Lt ieškovės sumokėtus pinigus perkant butą, esantį ( - ). Iš viso ieškovė iš atsakovo prašo priteisti 22593,49 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovo D. M. atstovai pateikė atsikirtimus, kuriuose nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.59 str. 2 d. 1 p. nurodo, kad prieš sueinant trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos arba prieš gaudamas paveldėjimo teisės liudijimą, įpėdinis turi teisę iš paveldimo turto apmokėti laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas, tačiau šioje teisės normoje yra reglamentuojamos įpėdinio, pradėjusio valdyti paveldimą turtą prieš atsirandant kitiems įpėdiniams, teisės, o ne pareigos, be to, atsakovės sūnus D. M. palikimo atsiradimo metu buvo vos 11 metų amžiaus, o ieškovė yra A. M. motina, pilnametė, gaunanti pajamas, todėl minėta teisės norma negalėtų būti aiškinama kaip nustatanti nepilnamečio D. M. pareigą palaidoti A. M., pastatyti paminklą ir atleidžianti nuo šių pareigų ieškovę. A. M. palikimą sudaro butas su rūsiu, esantis ( - ), į kurį paveldėjimo teisę turi vienintelis įpėdinis D. M., gim. ( - ), kuris priėmė palikimą pagal apyrašą ir paveldėjo minėtą butą. Tačiau ieškovės nurodymas, kad sūnus A. M. buvo skolingas ieškovei, nepagrįstas įrodymais, nes iš pateiktų dokumentų matyti, kad perkant butą ir mokesčius už butą mokėjo pats A. M..

6Ieškinys atmestinas.

7Iš pateikto mirties liudijimo ( - ) matyti, kad A. M. mirė 2010 m. gruodžio 12 d. (b.l. 9, t. 1). Pateiktas gimimo liudijimas, kuris įrodo, kad ieškovė I. D. yra A. M. motina (I t., b.l. 6, 7, 6, 8). Mirus ieškovės sūnui, jo palikimą pagal turto apyrašą priėmė D. M. (civ. b. Nr. ( - )), gim. ( - ), kuris yra A. M. ir I. M. sūnus (byla Nr. ( - ), b.l. 9, 2011-02-01 nutartis I t., b.l. 85-86).

8Ieškovė pareiškė ieškinį vaikaičiui D. M. kaip įpėdiniui ir nurodo, kad jam kyla pareiga pagal Civilinio kodekso 5.59 str. 2 d., 5.52 str., 6.1 str., 6.245 str. 1 d., 6.249 tr. 1 d., 5.11 str. atsakyti ir prašo iš jo priteisti 22593,49 Lt.

9Institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė pateikė išvadą, kad atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus, ieškinys turi būti atmetamas.

10Byloje kilo ginčas dėl laidojimo, kapo sutvarkymo išlaidų ir kitų, ieškovės reikalaujamų sumų už buto pirkimą, jo išlaikymą, priteisimo.

11Dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3737,17 Lt laidojimo ir 2136,40 Lt kapo sutvarkymo išlaidas. Paaiškino, kad ji savo lėšomis palaidojo sūnų, todėl prašo priteisti laidojimo išlaidas iš įpėdinio. Laidojimo išlaidas pagrindžia rašytiniais įrodymais. Dėl kapo sutvarkymo ieškovė paaiškino, kad prašo priteisti pusę paminklo, pastatyto prieš 20 m. S. M., kainos iš atsakovo, nes vis tiek būtų reikėję tuos pinigus išleisti. Atsakovo atstovės su tokiu ieškovės reikalavimu nesutinka, nes ieškovė nenurodo teisinio pagrindo, kad atsakovas turi už tai atsakyti, nes tai nėra skola, o dėl laidotuvių su jais niekas nesitarė, nieko ir neprašė.

12Byloje nustatyta, kad mirusiojo laidotuves organizavo ir išlaidas patyrė ieškovė. Ieškovė nurodo, kad laidojimo išlaidos sudarė 3736,17 Lt ir prideda rašytinius įrodymus (b. l. 17-19). Iš valstybės ieškovei buvo išmokėta laidojimo pašalpa ir už karstą, kurių į prašomų priteisti laidojimo išlaidų neįtraukė.

13Įstatymai nereglamentuoja, kas konkrečiai privalo laidoti konkretų asmenį ir patirti laidojimo išlaidas. Tačiau pagal šalyje susiklosčiusias ilgalaikes tradicijas ir papročius yra priimta, kad šią pareigą atlieka arba artimiausi kraujo ryšiais susiję asmenys arba mirusiojo sutuoktinis. Iš pateikto ištuokos liudijimo ( - ), 2003-05-21 įrašo Nr. 198, ir 2003-04-16 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimo matyti, kad A. M. su I. M. santuoką nutraukė(I t., b.l. 12, 69), todėl jis sutuoktinės neturėjo.

14Kadangi mirusysis sutuoktinės neturėjo, nes santuoka su I. M. buvo nutraukta, tai tokią pareigą įgyja artimiausi jo kraujo giminaičiai, t. y. jo motina – ieškovė, jo sesuo. Šiuo atveju D. M. nors ir mirusiojo sūnus, tokios pareigos atlikti neturėjo, nes jam buvo tuo metu 11 metų ir jis neprivalėjo ir negalėjo tuo pasirūpinti. Ieškovė yra artimiausiais kraujo ryšiais susijęs asmuo, pilnametė, gaunanti pajamas, teisės normos, kuriomis vadovaujasi ieškovė, negali būti aiškinamos kaip nustatančios nepilnamečio D. M. pareigą palaidoti tėvą A. M., apmokėti visas jo laidotuvių išlaidas, o atleidžianti nuo šių pareigų ieškovę bei kitus mirusiojo artimuosius giminaičius. Toks aiškinimas neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, bendro gyvenimo taisyklių ir geros moralės (CK 1.137 str. 2 d.).

15Įstatymas reglamentuoja, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal teismo antstolio sudarytą apyrašą, atsako už palikėjo skolas paveldėtu turtu (CK 5.53 str. 1 d.). Laidojimo išlaidos ir kapo sutvarkymo išlaidos nelaikytinos palikėjo skolomis, nes atsirado po jo mirties. Ieškovė vadovaujasi CK 5.59 str., kuris reglamentuoja kitokią faktinę situaciją, būtent kai įpėdinis pradėjo valdyti paveldimą turtą ir yra kitų įpėdinių, jis tris mėnesius negali disponuoti paveldimu turtu, bet turi teisę iš paveldimo turto apmokėti laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidas (CK 5.59 str. 2 d. 1 p.). Taigi, įstatymas suteikia įpėdiniui teisę, bet ne pareigą veikti bei esant kitai teisinei situacijai - turto valdymui ir esant kitiems įpėdiniams.

16Ieškovė ieškinio teisiniu pagrindu nurodo ir 6.245, 6.249 str. 1 d., t. y. kad ieškovei padaryta žala esant neteisėtiems veiksmams. Ieškovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovas jokių neteisėtų veiksmų neatliko, jų neįrodinėjo, todėl šiuo atveju netaikytinos minėtos įstatymo normos (CPK 178, 185 str.).

17Ieškovė pateikė įrodymus, kad jos turtinė padėtis gera: ji yra pardavusi nekilnojamąjį turtą, iš ko yra gavusi pajamų, todėl, teismo nuomone, turėjo moralinę pareigą ir materialinį pagrindą palaidoti savo sūnų. Tai, kad ieškovės turtinė padėtis gera, patvirtina byloje esantys įrodymai: pirkimo pardavimo sutartis, iš kurios matyti, kad I. D. 2003-03-14 pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Targirė“ medieną už 4647,50 Lt (I t., b.l. 70), iš kurių 1747,50 Lt I. D. buvo išmokėti 2003-03-25 pagal kasos išlaidų orderį (I t., b.l. 71); žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis ir žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktai, kurie įrodo, kad ieškovė 2002-10-18 pardavė žemės sklypą už 6500 Lt (I t., b.l. 72-74) bei nekilnojamo daikto pirkimo-pardavimo sutartis ir susitarimas (patvirtinti sutarties įvykdymą), kad I. D. 2005-04-22 pardavė butą su rūsiu už 67 000,00 Lt (I t., b.l. 75-78). Tuo tarpu atsakovas yra mažametis, gim. ( - ). Atsižvelgiant į teisingumo, protingumo principus, į viešąjį interesą, nes reikalaujama priteisti iš nepilnamečio vaiko, į teismų praktiką šiuo klausimu, į tai, kad atsakovas, kaip įpėdinis, turi atsakyti tik už palikėjo skolas, todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas (CK 1.5, CPK 185 str.).

18Dėl 7500 Lt už buto pirkimą ir buto išlaikymo mokesčių 9220,92 Lt už laikotarpį nuo 2004-iki 2010 priteisimo. Ieškovė nurodo, kad už savo pinigus sūnaus vardu nupirko butą, esantį ( - ) ir sūnus žadėjo tuos pinigus grąžinti. Vėliau už tą butą mokėjo mokesčius savo lėšomis.

19Iš pateiktos sutarties dėl buto su rūsiu pirkimo pardavimo matyti, kad 2004-02-02 G. V. pardavė A. M. už 7500,00 Lt butą su rūsiu, esantį ( - ) (I t., b.l. 14-16). Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre bei nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo įrodo, kad A. M. vardu nuo 2004-02-13 buvo registruota nuosavybės teisė į butą su rūsiu, esantį ( - ), pagal pirkimo - pardavimo sutartį ir priėmimo – perdavimo aktą (2004-02-02, I t., b.l. 13, 95-96).

20Ieškovė paaiškino, kad pinigų sūnui nedavė, iš karto atsiskaitė su pardavėju bei sumokėdavo mokesčius, o kvitus laikydavo pas sūnų, tik po jo mirties pasiėmė. Iš pateiktų ieškovės atstovės sudarytų suvestinių matyti, kiek ir kada sumokėta už komunalinius patarnavimus ir paslaugas (I t., b.l. 22-27), taip pat pateikti dokumentai, patvirtinantys UAB „Apkaba“, AB „Lietuvos dujos“, Šiaulių elektros tinklai, AB „Šiaulių energija“ sąskaitų apmokėjimą (I t., b.l. 28-66, 132-145; II t., b.l. 49). Mokėjimo dokumentai užpildyti A. M. vardu. Teisme apklausti liudytojai: D. R., J. Č., G. K. ir R. K. patvirtino, kad A. M. prašydavo ieškovės sumokėti skolas ir vis žadėdavo atiduoti. Liudytojai patvirtino, kad iš ieškovės žinoma, kad už butą mokėjo ieškovė, o A. M. žadėjo tuos pinigus grąžinti, kad ieškovė pasitikėjo sūnumi, jog jis grąžins.

21Ieškovė teigia, kad buvo sudaryta žodinė sutartis su sūnumi. Civilinio kodekso 6.160 straipsnis išskiria į atskiras rūšis atlygintines ir neatlygintines sutartis. Šios teisės normos įtvirtinimas reiškia, kad dvišaliai sutartiniai santykiai gali būti ne tik atlygintiniai, bet ir neatlygintiniai. Sprendžiant ieškovės ir jos sūnaus teisinių santykių atlygintinumo požymio klausimą nustatyta, kad byloje nėra ne tik tiesioginių, bet ir netiesioginių įrodymų, jog jų tarpusavio santykiai buvo grindžiami atlygintinumo principu, nes liudytojų patvirtinimai, kad sūnus buvo įsipareigojęs grąžinti 7500 Lt jiems buvo žinomi iš pačios ieškovės, paskolos sutarties sudarytos nėra (CK 6.871 str. 1 d.). Rašytinių atlygintinę prievolę sukuriančių sutarčių tarp ieškovės ir jos sūnaus A. M. nepateikta. Ieškovė paaiškino, kad nebuvo sudariusi rašytinės formos susitarimų dėl pinigų grąžinimo, ar dėl kitokio pobūdžio piniginių įsipareigojimų.

22Rašytinių įrodymų apie tai, kad buto mokesčius mokėjo ieškovė, byloje nėra. Liudytojų parodymai nėra pakankamas įrodymas, kad tarp ieškovės ir jos sūnaus buvo susitarimas grąžinti pinigus ir kad ieškovė mokėjo mokesčius butą, nes tokia padėtis tęsėsi nuo 2004 m. iki 2010 m. ir kurį laiką negrąžinus skolos, ieškovė jau būtų ieškojusi būdų, kaip išsiieškoti skolą iš sūnaus. Ieškovė patvirtino, kad per 6 metus sūnus ieškovei negrąžino nė vieno lito, kas teismui leidžia spręsti, kad tokio susitarimo ir mokėjimo nebuvo, o jei buvo, tai buvo kaip parama. Teisme liudytoja apklausta ieškovės dukra taip pat patvirtino, kad motina (ieškovė) jai padėjo, duodama pinigų automobiliui įsigyti. Ieškovė taip pat nurodo, kad tuo metu, kai 2008 m. buvo nagrinėjama civilinė byla dėl išlaikymo dydžio pakeitimo D., jau tuo metu atsiliepime nurodė jos sūnus, kad motina nupirko jam butą ir kad šiuo metu moka mokesčius už butą, bet tai neįrodo, kad sūnus A. M. yra skolingas motinai ar kad ieškovė yra jo kreditorė (b. l. 19, civ. byla Nr. 2-025-79/08, CPK 178 str.).

23Iš pažymų apie asmens įsidarbinimus ir pažymų apie asmens įmokas už laikotarpį nuo 2000-01-01 iki 2010-12-31 matyti, kokiose darbovietėse dirbo ir koks darbo užmokestis buvo paskaičiuotas A. M. (II t., b.l. 9-16). Pažymos įrodo, kad A. M. dirbo, gavo pajamas, netekto nedarbingumo pašalpą (II t., b.l. 17-22). Iš byloje esančios 2009-08-28 įsiskolinimo mokėjimo sutartis, sudarytos su AB ,,Šiaulių energija“ ir A. M. (b. l. 20, t. 1), matyti, kad A. M. įsipareigoja mokėti skolą dalimis, kas taip pat leidžia teismui spręsti, kad pats A. M. rūpinosi mokesčių skolos sumokėjimu. Kita vertus, ieškovė įrodė, kad jos turtinė padėtis buvo gera, todėl jeigu ieškovė būtų mokėjusi už A. M. mokesčius, skola nebūtų susidariusi ar būtų sumokėta iš karto.

24Liudytoju apklaustas G. V. sakė prisimenąs, kad perkant butą ir sudarant sutartį notarų biure apie paskolą kalbos nebuvo, bet buvo emocijos, lyg kalba ir buvo, kad sūnus atiduos pinigus (b. l. 42, t.1). Liudytojų parodymus byloje paneigia esantys rašytiniai įrodymai, nes notaro patvirtinta sutartis yra oficialus rašytinis įrodymas ir turi didesnę įrodomąją galią, kurioje nurodyta, kad už butą sumoka pirkėjas A. M. (CPK 197 str. 2 d.). Ieškovė netvirtina, kad buvo paskolos teisiniai santykiai, bet nurodo, kad sūnus buvo įsipareigojęs juos grąžinti, tačiau to neįrodė (CPK 178, 185 str.).

25Civilinio kodekso 6.160 straipsnis išskiria į atskiras rūšis atlygintines ir neatlygintines sutartis. Šios teisės normos įtvirtinimas reiškia, kad dvišaliai sutartiniai santykiai gali būti ne tik atlygintiniai, bet ir neatlygintiniai. Sprendžiant ieškovės ir jos sūnaus teisinių santykių atlygintinumo požymio klausimą nustatyta, kad byloje nėra ne tik tiesioginių, bet ir netiesioginių įrodymų, jog jų tarpusavio santykiai buvo grindžiami atlygintinumo principu, nes liudytojų patvirtinimai, kad sūnus buvo įsipareigojęs grąžinti 7500 Lt jiems buvo žinomi iš pačios ieškovės, be to juos paneigia rašytiniai įrodymai.

26Ieškovė neįrodė, kad tarp ieškovės ir sūnaus buvo nusistovėję atlygintinumo požymį turintys sutartiniai teisiniai santykiai, kad A. M. motinai įsipareigoja grąžinti sumokėtas lėšas, nes įstatymas numato, kad sandorio sudarymo fakto negalima įrodinėti liudytojų parodymais, o šioje byloje yra tik liudytojų parodymai, kad sūnus žadėjo grąžinti pinigus ieškovei (CK 1.93 str.). Kita vertus, byloje nenustatyta, kad už butą mokėjo ieškovė savo lėšomis, nes pirkimo – pardavimo sutartis įrodo priešingai, o žodiniai paaiškinimai ir parodymai prieštarauja byloje esantiems ir turintiems didesnę juridinę galią rašytiniams įrodymams.

27Ieškovė paaiškino, kad mokėjo mokesčius už elektrą, dujas ir kitas buto išlaikymo išlaidas, kurias grindžia sumokėtais kvitais, sąskaitomis ir nurodė, kad dokumentus formino savo ranka, bet sūnaus A. M. vardu. Pateikta keletas kvitų, iš kurių matyti, kad esantys įrašai gali būti daryti ieškovės ranka ir tai patvirtina, kad ji galėjo užpildyti buto mokesčių dokumentus, bet nepatvirtina, kad ieškovė savo lėšomis mokėjo mokesčius, taip pat nepatvirtina ieškovės ir jos sūnaus susitarimo sugrąžinti sumokėtas sumas, t.y. neįrodo atlygintinumo teisinių santykių. Civilinio kodekso 1.5 str. 4 d. nustato, kad teismas aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Iš visų įrodymų visumos teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog sūnus jai buvo skolingas, teismas tai laiko parama sūnui, todėl tenkinti ieškinį, priteisiant iš įpėdinio, nėra teisinio pagrindo, dėl to ieškinys atmestinas (CK 5.53 str. 1 d., CPK 178, 185 str.).

28Kadangi ieškinys atmestinas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovui iš ieškovės. Iš pateiktų dokumentų matyti, jog pagal 2011-03-21 sutartį dėl teisinės pagalbos Nr. 25 I. M., atstovaujanti nepilnamečiam sūnui D. M., sudarė sutartį su advokatu Drąsučiu Narmontu (I t., b.l. 106) ir 2011-03-25 pagal pinigų priėmimo kvitą Nr. 604645 už suteiktas teisines sumokėjo 1210,00 Lt (I t., b.l. 106), todėl jos priteistinos iš ieškovės. 9,15 Lt bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos taip pat iš ieškovės (CPK 88, 93 str.).

29Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2 d.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., teismas

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovės I. D. atsakovui D. M. (jo įstatyminei atstovei I. M.) 1210 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų dešimties litų) bylinėjimosi išlaidas.

33Priteisti iš ieškovės I. D. 9,15 Lt (devynių litų, 15 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

34Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas pagal Šiaulių miesto aplinkės teismo 2011-03-17 nutartį, įrašo padarymą viešame registre dėl nuosavybės perleidimo draudimo, palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus - panaikinti.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovei 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Ieškovė I. D. ieškiniu prašo iš atsakovo 5. Atsakovo D. M. atstovai pateikė atsikirtimus, kuriuose... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Iš pateikto mirties liudijimo ( - ) matyti, kad A. M.... 8. Ieškovė pareiškė ieškinį vaikaičiui D. M. kaip... 9. Institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės... 10. Byloje kilo ginčas dėl laidojimo, kapo sutvarkymo išlaidų ir kitų,... 11. Dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų. Ieškovė prašo priteisti iš... 12. Byloje nustatyta, kad mirusiojo laidotuves organizavo ir išlaidas patyrė... 13. Įstatymai nereglamentuoja, kas konkrečiai privalo laidoti konkretų asmenį... 14. Kadangi mirusysis sutuoktinės neturėjo, nes santuoka su 15. Įstatymas reglamentuoja, kad įpėdinis, priėmęs palikimą pagal teismo... 16. Ieškovė ieškinio teisiniu pagrindu nurodo ir 6.245, 6.249 str. 1 d., t. y.... 17. Ieškovė pateikė įrodymus, kad jos turtinė padėtis gera: ji yra pardavusi... 18. Dėl 7500 Lt už buto pirkimą ir buto išlaikymo mokesčių 9220,92 Lt už... 19. Iš pateiktos sutarties dėl buto su rūsiu pirkimo pardavimo matyti, kad... 20. Ieškovė paaiškino, kad pinigų sūnui nedavė, iš karto atsiskaitė su... 21. Ieškovė teigia, kad buvo sudaryta žodinė sutartis su sūnumi. Civilinio... 22. Rašytinių įrodymų apie tai, kad buto mokesčius mokėjo ieškovė, byloje... 23. Iš pažymų apie asmens įsidarbinimus ir pažymų apie asmens įmokas už... 24. Liudytoju apklaustas G. V. sakė prisimenąs, kad perkant... 25. Civilinio kodekso 6.160 straipsnis išskiria į atskiras rūšis atlygintines... 26. Ieškovė neįrodė, kad tarp ieškovės ir sūnaus buvo nusistovėję... 27. Ieškovė paaiškino, kad mokėjo mokesčius už elektrą, dujas ir kitas buto... 28. Kadangi ieškinys atmestinas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovui... 29. Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 - 270 str.,... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovės I. D. atsakovui 33. Priteisti iš ieškovės I. D. 9,15 Lt (devynių litų, 15... 34. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas pagal Šiaulių miesto aplinkės... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...