Byla 2-2622-571/2011

Nustatė

1Ieškovė D. M. ieškiniu prašo priteisti nepilnamečiui sūnui E. M. gim. 2004 04 16 išlaikymą iš atsakovo A. M. , nekilnojamuoju turtu – butu su rūsiu, unikalus Nr. 1896-6001-3012:0145, esančiu Draugystės 17-198,Marijampolė, už laikotarpį nuo 2009 08 01 iki 2017 01 01. Taip pat prašo išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. M. gim. 2004 04 16 išlaikymą iš atsakovo A. M. periodinėmis išmokomis mokamomis kiekvieną mėnesį po 300 litų, nuo 2017 01 01 iki vaiko pilnametystės, nustatant, kad gautas pinigines lėšas uzufrukto teise tvarkys nepilnamečio vaiko motina D. M.. Priteisti iš atsakovo bylos vedimo išlaidas.

2Į bylos nagrinėjimą neatvyko tretieji asmenys Valstybinei mokesčių inspekcijos, AB“Lesto“ , Marijampolės apskrities policijos komisariato Eismo priežiūros skyriaus, UAB “Marijampolės butų ūkis“ atstovai, šaukimai įteikti, neatvykimo priežastys nežinomos. Byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

3Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į posėdį neatvyko, ieškinio tenkinimo klausimą paliko spręsti teismui.

4AB Lesto atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu dalyje dėl išlaikymo priteisimo turtu nesutinka, nes būtų pažeistos jų kaip kreditoriaus teisės ir lūkesčiai , kad būtų sumokėtos jiems skolos.

5UAB “Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka, nes skolos už komunalinius patarnavimus tik didėja, nes buto savininkas A. M. šiuo metu neturi galimybių mokėti mokesčių. Skolos dydis 2011 07 01 yra 1875,03 litai, skolos priteisto, išieškojimas vykdomas antstolių kontoroje.

6Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio dalimi dėl išlaikymo priteisimo turtu nesutinka . Nes A. M. yra nesumokėjęs nei vienos jam paskirtos baudos, todėl mano, kad ieškinyje minimas butas turėtų būti realizuotas ir gauti pinigai skirti sumokėti baudas, kurios yra nesumokėtos.

7Ieškovė D. M. parodė, kad atsakovas A. M. yra E. M. tėvas. Atsakovas sutinka, kad išlaikymas būtų priteistas turtu. Ji žino apie tai, kad atsakovui priklausantis butas yra areštuotas. Skolos atsirado dar ir jai kartu gyvenant su A. M.. Jie adresu Draugystės 17-198,Marijampolė gyveno su pertraukomis. Daugiausia mokesčių už šilumą, elektrą, mokėjo atsakovas, ji nesidomėjo kaip vykdomi mokesčiai. Dalį skolų galėtų padengti, bet šiai dienai niekas skolų nemoka. Ji nesitarė su kreditoriais dėl skolų padengimo. Ji nurodo, kad bute adresu Draugystės 17-198,Marijampolė negyvena nuo 2008 metų, kadangi jame atjungta elektra, buto langai seni, todėl jis labai šaltas. Atsakovas nuo 2009 08 01 išlaikymo sūnui neteikia, nes yra bausmės atlimo vietoje. Pati ieškovė anksčiau nedirbo, o nuo 2011 07 22 dirba ir gauna į rankas apie 600 litų. Ji sūnaus išlaikymui gali skirti apie 200 litų, tačiau reikalinga ženkliai daugiau. kadangi Ji nurodo, kad šiuo metu gyvena bute su savo motina, kur dar gyvena brolis su šeima, todėl tame bute gyventi yra labai ankšta. Ji norėtų geresnių gyvenimo sąlygų sūnui. Nors nuo 2009 08 01 išlaikymo atsakovas sūnui neteikia, bet į teismą kreipėsi tik šiais metais, nes anksčiau buvo pajėgi viena išlaikyti sūnų, o darbas trūksta lėšų.

8Atsakovas A. M. parodė, kad yra nepilnamečio E. M. tėvas. Jis sutinka mokėti išlaikymą sūnui turtu, nes atlikdamas bausmę jokių pajamų neturi, kadangi bausmės atlikimo vietoje nedirba. Butas Draugystės 17-198,Marijampolė yra areštuotas, nes dar būdamas laisvėje jis praktiškai nemokėjo jokių mokesčių, todėl susikaupė didelės skolos. Su ieškovė gyvena ir šiame bute bei pas jo senelę. Buvo taip , kad kurį laiką išvis negyveno kartu. Gal nuo 2008m. tame bute negyvena, nes buvo atjungta elektros energija. Su ieškiniu sutinka pilnai.

9Trečiojo asmens UAB “Litesko“ filialo Marijampolės šiluma atstovė parodė, kad jie su pareikštu ieškiniu dėl buto priteisimo išlaikymui nepilnamečiui vaikui nesutinka, kadangi areštas butui buvo uždėtas jau nuo 2006 metų, kuomet atsakovas nemokėjo mokesčių. Šiai dienai taip pat mokesčių niekas nemoka skola virš dešimt tūkstančių litų. Atsakovas jokių pajamų ar kito turto neturi, todėl patenkinus ieškinį būtų pažeistos jų kaip kreditoriaus teisės.

10Trečiojo asmens Valstybinės ligonių kasos atstovė V.Gicevičienė parodė, kad ji nesutinka su pareikštą ieškinio dalini, tai yra , kad išlaikymas būtų priteistas nekilnojamuoju turtu- butu. Nes atsakovas turi kreditorinių įsiskolinimų ligonių kasai ir ligonių kasa yra kreipusis į antstolį dėl išieškojimo nukreipimo į turimą turtą. Patenkinus ieškinį pilnai, būtų pažeistos jų kaip kreditoriaus teisės.

11Marijampolės savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė V. Š. , teikdama išvadą teismui, paaiškino, kad išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimas turtu, kuris yra apsunkintas kreditorinių reikalavimų pažeistų nepilnamečio vaiko interesus. Ieškovė nurodo, kad jai vienai yra sunku išlaikyti vaiką ir prašo priteisti išlaikymą ne periodinėmis išmokomis, o turtui, o tai prieštarautų vaiko interesams, nes vaiko išlaikymui pinigai reikalingi jau šiuo momentu, o ne ateityje, todėl prašo ieškinį tenkinti dalinai ir išlaikymą priteisti periodinėmis išmokomis.

12Ieškinys tenkintinas dalinai .

13Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas A. M. yra E. M., gim. 2004 04 16 tėvas (b.l. 3). Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. (CK 3.192 str.1d. ). Atsakovas A. M. jaučia pareigą išlaikyti savo vaiką ir su ieškiniu sutinka.

14Įstatymo nustatyta, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams gali būti priteistas tokiomis formomis: 1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; 2) konkrečia pinigų suma; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą (CK 3.196 straipsnio 1 dalis). Išlaikymo forma turi būti parinkta tokia, kad užtikrintų vaiko teisės į išlaikymą įgyvendinimą vaikui naudingiausiu būdu. Teismas nesaistomas šalių pateiktų reikalavimų dėl išlaikymo formos ir gali savo iniciatyva parinkti tokią išlaikymo formą, kuri konkrečiu atveju labiausiai atitinka vaiko interesus (CPK 376 straipsnio 3 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 14 d. nutartį civilinėje byloje D. B. v. R. B., bylos Nr. 3K-3-401/2006).

15Tačiau teismas, parinkdamas išlaikymo formą, turi atsižvelgti į tai, jog išlaikymas savo esme skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, t. y. maistui, aprangai, gyvenamajam būstui, sveikatai, mokslui, laisvalaikiui ir kt. Taigi išlaikymas, kurio paskirtis – tenkinti kasdienius vaiko poreikius, reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje.

16Šalys pripažino, kad atsakovas išlaikymo sūnui neteikia nuo 2009metų rugpjūčio 1d., kuomet jis buvo suimtas, o po to nuteistas ir šiuo metu atlikinėja laisvės atėmimo bausmę. Įrodymų, kad tiek būdamas laisvėje, tiek atlikdamas laisvės atėmimo bausmę atsakovas dirbtų byloje nėra pateikta. Iš to seka, kad atsakovas tiek būdamas laisvėje ir gyvendamas tai su ieškove, tai atskirai, pastovių pajamų neturėjo bei kokia forma ir kaip teikė išlaikymą, nėra pateikta. Ieškovė D. M. gaudavo 630 litų socialinę pašalpą ir 52 litus išmoką vaikui (b.l.5). Atsakovas apie du metu neteikė išlaikymo sūnui, o ieškovė kreipėsi į teismą dėl išlaikymo priteisimo tik todėl, kad šiuo metu jos gaunamos pajamos tik 600 litų ir ji neturi galimybės viena išlaikyti sūnų, kuris jau pradėjo lankyti mokyklą ir jo poreikiai išaugo. Iš to sektų, kad ieškovei reikalingas išlaikymas periodinėmis išmokomis, nes tik tokiu būdu ji gautų realias ir pastovias išmokas sūnui išlaikyti. Be to atsakovui, esant bausmės atlikimo vietoje ir negalinti mokėti išlaikymo, ieškovė gali kreiptis pagalbos į Vaikų išlaikymo fondą. Be to pažymėtina, kad atsakovas yra jauno amžiaus ir atlikus bausmę jo finansinė padėtis pasikeistų, nes jis turės galimybę susirasti darbą ir išlaikyti sūnų. Tuo tarpu pagal ieškovės prašomą išlaikymo formą atsakovui pareiga išlaikyti sūnų atsirastų tik nuo 2017 metų, kas yra nepriimtina atstovaujant sūnaus interesus. Be to ieškovė išlaikymą turtu prašo priteisti skaičiuojant po 100 litų kas mėnesį. Teismas yra tos nuomonės, kad tokia išlaikymo suma yra ženkliai per maža vaiko būtinų ir elementarių poreikių tenkinimui. Ieškovė nurodo, kad priteisus išlaikymą turtu, ji ir nepilnametis sūnus, įgytų nuolatinę gyvenamąją vietą. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovei , nuosavybės teise priklauso3/16 buto, esančio Draugystės 17-108,Marijampolė, kur ji šiuo metu ir gyvena su sūnumi.

17Išlaikymas priteisiant vaikui nuosavybės teise tam tikrą tėvo turtą galimas tada, kai tėvas turi turto, kurį naudojant ar realizuojant būtų gaunamos pajamos vaikui išlaikyti ar kitaip būtų tenkinami vaiko poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje D. B. v. R. B., bylos Nr. 3K-3-401/2006).

18Ieškovė paaiškino, kad bute, kurį prašo priteisti išlaikymu, gyventi negalima, nes keli metai laiko už skolas yra atjungta elektros energija. Duomenų, kad ieškovė tarėsi su AB“Lesto“ atstovais dėl elektros energijos pajungimo byloje nėra, nes prašant vėl pajungti elektros energijos tiekimą reikalinga sumokėti pajungimo mokestį, o pati ieškovė nurodo, kad gaudama tik 600 litų pajamas neturi galimybės pati viena išlaikyti sūnų. Taip pat butas, kurį prašo priteisti išlaikymu nepilnamečiam vaikui, yra areštuotas nuo 2005 07 12 ir pradėtos išieškojimo procedūros . Butas areštuotas dėl atsakovo A. M. įsiskolinimo AB“Lesto“, UAB“Liteko“ filialas „Marijampolės šiluma“ , UAB“Marijampolės butų ūkis“ , Valstybinei mokesčių inspekcijai, Marijampolės policijos komisariatui, Valstybinei ligonių kasai. Neišieškotų skolų suma labai didelė.(b.l. 19-23). Iš to sektų, kad priteisus išlaikymą turtu nepilnamečiam vaikui būtų pažeistos kitų kreditorių teisės , nes prievolės kreditoriams ,atsakovo A. M. , turėjo būti įvykdytos laiku , tai yra nuo 2005 metų, todėl kreditorių reikalavimai yra pagrįsti. Be to sprendžiant , išlaikymo priteisimo turtu klausimą, būtina atsižvelgti ir į tai ar ieškovė D. M. , gaudama tik 600 litų uždarbį, bus viena pajėgi išlaikyti butą. Abejonių dėl buto tinkamo išlaikymo kelia ir tai, kad ieškovė yra pasiėmusi ir banko kreditą, kurį baigs mokėti tik 2013 metais kovo 30d. , o tai vėl rodo turimas ieškovės papildomas išlaidas. Ieškovė nurodė, kad jeigu sūnui būtų priteistas butas, jame būtų reikalingas bent minimalus remontas, o tai jau vėl papildomos išlaidos. Be to ieškovė ieškinyje nurodo, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį reikalinga 600 litų, tai yra tiek kiek ieškovė gauna darbo užmokesčio, o tai duoda pagrindo daryti išdavą , kad ieškovė nebus pajėgi tinkamai eksploatuoti ir išlaikyti buto. Dėl buto realizacijos taip pat kyla problema, nes realių pirkėjų šiai dienai nėra, elektros energija atjungta, todėl nėra galimybės spręsti ar butas gali būti parduotas ir gautų pajamų ar užteks vaikiui išlaikyti iki 2017metų. Be to tai ieškovė nurodo kad buto realizuoti ji nesiruošia.

19Iš išdėstytų motyvų ir įrodymų seka, kad išlaikymas nepilnamečiui E. M. priteistinas periodinėmis išmokomis, kadangi tik taip bus patenkinti bent minimalūs nepilnamečio poreikiai ir užtikrintas jo ugdymas bei vystymasis.

20CK 3.192 str. 2 d. nustato, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Nustatant išlaikymo dydį, atsižvelgiama į vaiko poreikius, į kitus socialiai priimtinus kriterijus. Ieškovės gaunamos pajamos yra 600 litų, atsakovas šiuo metu nedirba, nes atlikinėja laisvės atėmimo bausmę ir išlaikymo jokia forma sūnui neteikia. Antru ieškinio reikalavimus ieškovė prašo priteisti po 300 litų periodinėmis išmokomis, mokamomis per mėnesį, sūnaus išlaikymui. Atsakovas dėl prašomos priteisi pinigų sumos jokių pretenzijų neturėjo. Teismas atsižvelgia į ieškovės ieškinys pateiktus paskaičiavimus dėl sūnaus išlaikymo ir traktuoja, kad prašoma priteisti 300 litų suma yra pagrįsta ir priimtina bent minimaliems vaiko poreikiams tenkinti. Remiantis išdėstytu ieškinys tenkintinas dalinai ir iš atsakovo priteistinas išlaikymas nepilnamečiams sūnui, mokamas periodinėmis išmokomis po 300 litų kas mėnesį, nuo išlaikymo neteikimo dienos, tai yra nuo 2009 08 01d. iki sūnaus pilnametystės.

21Ieškinį tenkinus dalinai iš atsakovo priteisina 108 litai žyminio mokesčio valstybei , 28,50 litų išlaidų susijusių su procesinių dokumentų ir šaukimų išsiuntimu valstybei ( LR CPK 85 str., 92 str., 96 str.).

22Iš atsakovo priteistina 400 litų valstybės naudai už suteiktą antrinę teisinę pagalbą( LR CPK 96 str.).

23Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti dalinai .

25Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) išlaikymą , nepilnamečiui sūnui E. M. a.k. ( - ) mokamą periodinėmis išmokomis, nuo 2009 08 01 po 300 litų, kiekvieną mėnesį iki jo pilnametystės .

26Nustatyti, jog priteistą išlaikymą vaikui E. M. a.k. ( - ) uzufrukto teisėmis tvarko ieškovė D. M. a.k. ( - )

27Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) - 108 litus žyminio mokesčio ir 28,50 litų išlaidų susijusių su procesinių dokumentų ir šaukimų išsiuntimu valstybei.

28Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) - 400 litų valstybės naudai už suteiktą antrinę teisinę pagalbą- išmokas sumokant į valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LTT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą-188659752, bankas AB“Swedbank“, įmokos kodas -5630.

29Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ieškovė D. M. ieškiniu prašo priteisti nepilnamečiui sūnui E. M. gim.... 2. Į bylos nagrinėjimą neatvyko tretieji asmenys Valstybinei mokesčių... 3. Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į posėdį neatvyko, ieškinio... 4. AB Lesto atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu dalyje dėl... 5. UAB “Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 6. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime į... 7. Ieškovė D. M. parodė, kad atsakovas A. M. yra E. M. tėvas. Atsakovas... 8. Atsakovas A. M. parodė, kad yra nepilnamečio E. M. tėvas. Jis sutinka... 9. Trečiojo asmens UAB “Litesko“ filialo Marijampolės šiluma atstovė... 10. Trečiojo asmens Valstybinės ligonių kasos atstovė V.Gicevičienė parodė,... 11. Marijampolės savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė V. Š. ,... 12. Ieškinys tenkintinas dalinai .... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas A. M. yra E. M., gim. 2004 04 16... 14. Įstatymo nustatyta, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams gali būti... 15. Tačiau teismas, parinkdamas išlaikymo formą, turi atsižvelgti į tai, jog... 16. Šalys pripažino, kad atsakovas išlaikymo sūnui neteikia nuo 2009metų... 17. Išlaikymas priteisiant vaikui nuosavybės teise tam tikrą tėvo turtą... 18. Ieškovė paaiškino, kad bute, kurį prašo priteisti išlaikymu, gyventi... 19. Iš išdėstytų motyvų ir įrodymų seka, kad išlaikymas nepilnamečiui E.... 20. CK 3.192 str. 2 d. nustato, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams... 21. Ieškinį tenkinus dalinai iš atsakovo priteisina 108 litai žyminio mokesčio... 22. Iš atsakovo priteistina 400 litų valstybės naudai už suteiktą antrinę... 23. Vadovaujantis LR CPK 270 str.,... 24. Ieškinį tenkinti dalinai .... 25. Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) išlaikymą , nepilnamečiui sūnui E.... 26. Nustatyti, jog priteistą išlaikymą vaikui E. M. a.k. ( - ) uzufrukto... 27. Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) - 108 litus žyminio mokesčio ir 28,50... 28. Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) - 400 litų valstybės naudai už... 29. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį...