Byla 2-1379/2013
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal trečiojo asmens O. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1188-264/2013 pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „MGS LT“, akcinei bendrovei SEB bankas, tretieji asmenys Kauno miesto 26-ojo notarų biuro notarė V. T., O. Z. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovės D. K. ieškinys atsakovams BUAB „MGS LT“ ir AB SEB bankui, kuriuo prašoma pripažinti 2008 m. gegužės 8 d. kredito sutarties Nr. ( - ), sudarytos su AB SEB banku, dalį, kuria kredito gavėjai D. K. suteiktas 138 145,29 EUR kreditas, apsimestine nuo sutarties sudarymo momento ir kredito gavėjo teises perkelti BUAB „MGS LT“; pripažinti 2008 m. birželio 3 d. Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje registruotos sutartinės hipotekos Nr. ( - ) dalį, pagal kurią D. K. įkeitė nekilnojamąjį turtą, apsimestine nuo sutartinės hipotekos registracijos momento ir įkaito davėjo teises perkelti BUAB „MGS LT“; pripažinti 2008 m. gegužės 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), patvirtintą Kauno m. 26-ajame notarų biure, negaliojančia nuo sudarymo momento; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimo vykdymą pagal 2012 m. gruodžio 12 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ). Nurodė, kad nesustabdžius vykdymo veiksmų ieškovės teisės ir padėtis būtų nepagrįstai suvaržoma, nebūtų užtikrinama ir išlaikoma proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovės D. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sustabdė išieškojimą pagal 2012 m. gruodžio 12 d. atliktą vykdomąjį įrašą iki šios bylos išnagrinėjimo. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu bei vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 10 p., ieškovės prašymą sustabdyti išieškojimo vykdymą pagal 2012 m. gruodžio 12 d. vykdomąjį įrašą tenkino.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

7Tretysis asmuo O. Z. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė galimų grėsmių teismo sprendimo įvykdymui, kurios gali kilti, jeigu nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovė savo prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nenurodė jokių motyvų, kurie sudarytų pagrindą stabdyti išieškojimo vykdymą, tik abstrakčiai nurodo, kad jos teisės ir padėtis nepagrįstai suvaržomos, nebus užtikrinama ir išlaikoma proceso šalių pusiausvyra. Nekilnojamasis turtas, kuris yra ginčo objektas šioje byloje, įkeistas bankui, todėl nesvarbu kas teismo sprendimu bus nustatytas įkaito davėju, kadangi įkeistas nekilnojamasis turtas vis tiek bus parduotas, padengiant įsiskolinimą bankui, t. y. tiek ieškovė, tiek atsakovas BUAB „MGS LT“ nekilnojamąjį turtą praras.

8Ieškovė D. K. pateikė atsiliepimą, prašydama atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindė šiais argumentais:

  1. Atskirasis skundas paduotas praleidus terminą, o tai yra pagrindas procesą nutraukti ir atskirąjį skundą atmesti. Procesinis 7 dienų terminas atskirajam skundui paduoti prasidėjo nuo Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties įteikimo apeliantės atstovui advokatui G. G.. Nutartis įteikta 2013-03-08, todėl terminas baigėsi 2013-03-15. Tuo tarpu skundas pateiktas 2013-03-18.
  2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimą vykdomojoje byloje, atsižvelgęs į ginčo esmę, pareikštų reikalavimų pobūdį, pagrįstai bei teisėtai motyvavo, kad prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu. Ieškovė neginčija paties vykdymo proceso ar turto pardavimo įsiskolinimui padengti. Reikalavimo esmė – pripažinti turto pirkimo-pardavimo sutartį fiktyvia, kadangi po sandorio sudarymo realiai neįgijo civilinių teisių ir pareigų, todėl tuo atveju, jei išieškojimo vykdymas būtų nesustabdytas ieškovė galimai gali patirti nepagrįstų teisinių pasekmių.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkinamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

12Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas pagal 2012 m. gruodžio 12 d. atliktą vykdomąjį įrašą Nr. ( - ), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Visų pirma pasisakytina dėl ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyto argumento, jog apeliantė skundą padavė praleidusi CPK 335 str. nustatytą septynių dienų terminą. Ieškovės teigimu, Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartis apeliantės atstovui advokatui G. G. buvo įteikta 2013 m. kovo 8 d., todėl apskundimo terminas pasibaigė 2013 m. kovo 15 d., tuo tarpu skundas buvo pateiktas 2013 m. kovo 18 d.

14Pagal CPK 335 str. 1 d. atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Nagrinėjamu atveju skundžiama Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartis, kaip teisingai nurodė ieškovė, apeliantės O. Z. atstovui advokatui G. G. buvo įteikta 2013 m. kovo 8 d. (b.l. 62), todėl terminas skundui paduoti baigėsi 2013 m. kovo 15 d. Tačiau CPK 74 str. 7 d. numato, kad jeigu skundas, dokumentai ar pinigai įteikti paštui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, terminas nelaikomas praleistu. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nors atskirasis skundas teisme buvo gautas 2013 m. kovo 18 d., tačiau paštui buvo įteiktas 2013 m. kovo 15 d., t. y. paskutinę termino dieną (b.l. 56). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su ieškove D. K., kad skundas pateiktas praleidus CPK 335 str. 1 d. nustatytą terminą.

15CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Tačiau esant šiai proceso stadijai tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti.

16Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, vadovaujantis ekonomiškumo principu, būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tos laikinosios apsaugos priemonės, kurios būtinos ir pakankamos užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 145 str.).

17Nustatyta, kad ieškovė D. K. pareikštu ieškiniu ginčija 2008 m. gegužės 8 d. Kredito sutartį, sudaryta su AB SEB banku, 2008 m. gegužės 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį, sudaryta su UAB „MGS LT“, pagal kurią įsigijo žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, esančius ( - ) bei 2008 m. birželio 3 d. sutartinės hipotekos Nr. ( - ) dalį, kuria banko naudai buvo įkeistas minėtas nekilnojamasis turtas. Kaip matyti iš ieškovės nurodytų aplinkybių bei byloje esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo (b.l. 33), pagal notaro 2012 m. gruodžio 12 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) yra pradėtas priverstinis skolos išieškojimas iš ieškovei priklausančio ir banko naudai įkeisto turto, pagal kreditoriaus AB SEB banko prašymą. Pažymėtina, jog tuo atveju, kai yra pradėti priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto veiksmai, tačiau vyksta ginčas dėl kredito sutarties ir jos pagrindu sudaryto hipotekos sandorio, taip pat pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo, laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo sustabdymas – yra būtent ta priemonė, kuri atitinka CPK 145 str. 2 d. nustatytą ekonomiškumo principą. Dėl to apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareikštų reikalavimų pobūdžio ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių sąsajumą, galimą grėsmę būsimam teismo sprendimui įvykdyti bei taikydamas minėtą priemonę nepažeidė šiam civilinio proceso institutui keliamų tikslų (CPK 185 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, taip pat įvertinęs šalių paaiškinimus ir atsikirtimus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytas Milius,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovės D. K. ieškinys atsakovams BUAB... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 20 d. nutartimi ieškovės D. K.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 7. Tretysis asmuo O. Z. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno... 8. Ieškovė D. K. pateikė atsiliepimą, prašydama atskirąjį skundą atmesti.... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas netenkinamas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo... 13. Visų pirma pasisakytina dėl ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą... 14. Pagal CPK 335 str. 1 d. atskirieji skundai paduodami per septynias dienas nuo... 15. CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį... 17. Nustatyta, kad ieškovė D. K. pareikštu ieškiniu ginčija 2008 m. gegužės... 18. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes,... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 20. Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....