Byla e2-100-228/2019
Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir grąžinimo į darbą; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Č

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Vaidai Umbrasienei, dalyvaujant ieškovui G. B., jo atstovei advokatei Jurgitai Judickienei, atsakovės VšĮ ( - ) direktoriui R. Č., atsakovės atstovui advokatui Algirdui Misevičiui, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, R. Č.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. B. ieškinį atsakovei VšĮ ( - ) dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir grąžinimo į darbą; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Č.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas G. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau tikslino du kartus. Pagal galutinai patikslintą ieškinį, teisme gautą 2018-11-02, ieškovas prašė panaikinti atsakovės VšĮ ( - ) tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. ( - ) dėl darbo sutarties dėl pagrindinės darbo funkcijos nutraukimo su ieškovu G. B.; pripažinti ieškovo G. B. ir atsakovės VšĮ ( - ) 2013 m. kovo 18 d. darbo sutarties dėl pagrindinės darbo funkcijos atlikimo nutraukimą neteisėtu; panaikinti atsakovės VšĮ ( - ) tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. ( - ) ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. ( - ); priteisti ieškovo G. B. naudai iš atsakovės VšĮ ( - ) ieškovo vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 30 d. iki sprendimo įvykdymo dienos; priteisti ieškovo G. B. naudai iš atsakovės VšĮ ( - ) 6 mėnesių ieškovo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją; priteisti ieškovo G. B. naudai iš atsakovės VšĮ ( - ) 5000 EUR dydžio neturtinę žalą; priteisti ieškovo G. B. naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje ir posėdžių metu nurodė, jog ( - ) sudarytos darbo sutarties pagrindu ieškovas buvo paskirtas eiti ( - ) direktoriaus pareigas 5 metų kadencijai, 2018 m. kovo 16 d. ( - ) tarybos sprendimo Nr. ( - ) pagrindu buvo nutarta pratęsti su ieškovu sudarytą darbo sutartį nuo ( - ) paskiriant ieškovą laikinai eiti direktoriaus pareigas iki bus sudaryta darbo sutartis su viešo konkurso ( - ) direktoriaus pareigoms užimti laimėtoju. 2018 m. gegužės 25 d. ( - ) tarybos posėdžio metu buvo išrinkta konkurso laimėtoja – A. S. 2018 m. gegužės 25 d. taryba sprendimu Nr. ( - ) paskyrė A. S. į ( - ) direktoriaus pareigas bei sudarė terminuotą penkerių metų kadencijai darbo sutartį, numatant sutarties įsigaliojimo datą – ( - ). 2018 m. gegužės 25 d. ( - ) taryba priėmė sprendimą Nr. ( - ), kuriuo nutraukė su ieškovu sudarytą darbo sutartį dėl pagrindinės funkcijos vykdymo nuo ( - ), taip pat nuspręsta laikyti su ieškovu sudarytą susitarimą dėl papildomo darbo ( - ) pareigoms pagrindine darbo funkcija nuo ( - ) iki ( - ).

6Tačiau viena iš konkurse dalyvavusių kandidatų kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti negaliojančiu ( - ) tarybos 2018 m. gegužės 25 d. priimtą sprendimą dėl konkurso laimėtojo.

7Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ( - ) taryba 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. ( - ) nusprendė nuo ( - ) sustabdyti darbo sutarties direktoriaus pareigoms eiti vykdymą su A. S., sprendimas įsigaliojo nuo ( - ).

82018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. ( - ) ( - ) taryba laikinai atlikti direktoriaus funkcijas paskyrė ( - ) ( - ) R. Č.

92018 m. birželio 8 d. ( - ) tarybos sprendimu Nr. ( - ) nutarta organizuoti viešąjį konkursą ( - ) direktoriaus pareigoms užimti, tos pačios dienos sprendimu Nr. ( - ) nuo ( - ) nutraukta darbo sutartis su A. S. 2018 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. ( - ) ( - ) taryba pratęsė R. Č. paskyrimą laikinai atlikti direktoriaus funkcijas iki bus sudaryta sutartis su viešojo konkurso direktoriaus pareigoms eiti laimėtoju.

10Tarybos 2018 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. ( - ) į ( - ) direktoriaus pareigas paskirtas laimėjęs konkursą ( - ) R. Č.

11Ieškovas teigia, jog neteisėti veiksmai sąlygojo situaciją, kad ( - ) nuo 2018 m. gegužės 29 d. iki 2018 m. spalio 4 d. buvo be kompetetingo vadovo, ir tai ne tik pažeidė ieškovo lūkesčius eiti pareigas tol, kol jas perims konkursą laimėjęs asmuo, bet ir sukėlė riziką visos ( - ) veiklai, susijusiai su ( - ) procesu, ( - ) priėmimu, projektų įgyvendinimu, kitomis funkcijomis.

12Ieškovas nurodė, kad DK 67 str. nustato galimybę sudaryti terminuotą darbo sutartį ir apibrėžia termino sąvoką. 2018 m. kovo 20 d. ( - ) tarybos sprendimo pagrindu įsigaliojo terminuotos darbo sutarties pakeitimas, pagal kurį jis paskirtas laikinai eiti direktoriaus pareigas iki bus sudaryta darbo sutartis su konkurso laimėtoju. Tačiau darbo sutarties nutraukimui su ieškovu nebuvo įvykusi aplinkybė, su kuria buvo siejamas darbo sutarties pasibaigimas, nes atsakovas neturėjo pagrindo darbo sutarties su nauju vadovu sudarymui ir sutarties su ieškovu nutraukimui, kadangi nebuvo pasibaigęs konkurso rezultatų apskundimo terminas.

13Atleidimo neteisėtumą ieškovas grindžia ir tuo, kad ( - ) susiklostė tokia situacija, kai sprendimai dėl darbo sutarties su ieškovu nutraukimo bei dėl darbo sutarties su nauju vadovu sudarymo buvo priimti, tačiau su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaryta sutartis taip ir neįsigaliojo, tai yra naujai paskirta vadovė A. S. šių pareigų vykdyti nepradėjo, ji kaip vadovė nebuvo registruota Juridinių asmenų registre, tai, ieškovo nuomone, patvirtina ir kitos aplinkybės.

14Darbo sutarties nutraukimo su ieškovu neteisėtumą patvirtina ir tai, kad darbo sutartis buvo nutraukta net neįspėjus jo apie būsimą darbo sutarties nutraukimą, tuo pažeidžiant DK 69 str. 3 d.

15Ieškovas taip pat teigia, jog ( - ) taryba 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. ( - ) sustabdžius darbo sutarties direktoriaus pareigoms vykdymą su A. S., turėjo panaikinti ankstesnį neteisėtą įsakymą dėl darbo sutarties su ieškovu nutraukimo ir grąžinti ieškovą į šias pareigas, nes jis toje situacijoje buvo vienintelis asmuo, galėjęs ir turėjęs toliau eiti laikinai atsakovo vadovo pareigas.

16Ieškovas teigia, kad sprendimai dėl R. Č. paskyrimo laikinai vadovauti ( - ) yra neteisėti.

17Pagal teisės aktų nuostatas ( - ) nuolat privalo turėti vadovą. ( - ) tarybos 2018 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. ( - ) pagrindu laikinai eiti vadovo pareigas iki bus išrinktas ir paskirtas naujas vadovas, pavesta ieškovui, kuris iki tol 5 metus ėjo vadovo pareigas. Būtent ši aplinkybė leido jam laikinai tęsti šių pareigų vykdymą, o tokio sprendimo priėmimą lėmė būtinumas užtikrinti kompetetingą ir tinkamą vadovavimą įstaigai, jos einamosios veiklos užtikrinimą.

18Ieškovo teigimu ( - ) statutas nenumato atvejų, kai nesant paskirto ( - ) vadovo, jo pareigų vykdymas pavedamas kitam asmeniui. Tokio asmens paskyrimui į pareigas nėra jokio teisinio pagrindo. Pavesti laikinai vadovauti ( - ) R. Č. yra neteisėtas, kadangi nesant konkurso tvarka paskirto vadovo, jo funkcijų vykdymas negali būti pavestas kitam asmeniui, todėl vienintelis sprendimas šioje situacijoje dėl laikino vadovavimo ( - )buvo įgaliojimų grąžinimas ieškovui.

19Kadangi šiuo metu ( - ) direktoriumi yra paskirtas laimėjęs konkursą ( - ) R. Č., akivaizdu, kad ieškovas negalės būti grąžintas į ankstesnį darbą, todėl jam priteistinas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką ir 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio kompensacija.

20Ieškovas taip pat nurodė, jog dėl neteisėto atleidimo iš pareigų, jis patyrė neturtinę žalą, jo neteisėtas atleidimas buvo pažeminimas visos ( - ) akyse, tai sukėlė jam stresą, dvasinius išgyvenimus, atitinkamai lėmė ir sveikatos pablogėjimą. Patirtą neturtinę žalą ieškovas vertina 5000 EUR.

21Atsakovė VšĮ ( - ) pateikė atsiliepimą į ieškovo patikslintą ieškinį, atsakovė tiek atsiliepime, tiek posėdžių metu su ieškovo ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip visiškai nepagrįstą, nes ieškovo argumentai nepagrįsti nei teisine, nei faktine prasme.

22Atsakovė teigia, jog nepagrįsti ieškovo argumentai dėl to, kad darbo sutarties nutraukimas su ieškovu buvo neteisėtas, kadangi neįvyko aplinkybė, su kuria siejamas su ieškovu sudarytos darbo sutarties pasibaigimas. Nurodo, jog iš pateikiamų dokumentų matyti, jog 2018 m. gegužės 25 d. ( - ) tarybos sprendimu Nr. ( - ) į direktorės pareigas buvo paskirta A. S., sprendimas įsigalioja nuo ( - ), su ja sudaryta darbo sutartis, ji priimta atsakovės vadovo pareigoms nuo ( - ), ir ji šias pareigas pradėjo vykdyti. Tai leidžia konstatuoti, kad buvo objektyviai įvykusi sąlyga, su kuria buvo siejamas ieškovo darbo sutarties pasibaigimas, tai yra atitinkamai buvo sprendžiama, kad darbo sutartis su ieškovu pasibaigia ( - ).

23Atsakovė taip pat nurodė, jog tarp 2018 m. gegužės 25 d. ir 2018 m. gegužės 30 d. buvo ilgesnis nei 2 dienų terminas, todėl nepagrįsti ieškovo argumentai dėl per greit atliktų veiksmų.

24Atsakovė nesutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis dar ir dėl to, kad pagal DK 69 str. 3 d., jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip vienus metus, apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui, darbdavys privalo įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Atsakovė nurodė, jog šiuo atveju darbo sutarties nutraukimas buvo siejamas su aiškiai nustatyta sąlyga, šios sąlygos atsiradimas ieškovui buvo žinomas, nes ir jis dalyvavo viešame konkurse, su kurio rezultatu buvo siejamas terminuotos darbo sutarties pasibaigimas.

25Atsakovė bylos nagrinėjimo metu teigė, jog ta aplinkybė, kad A. S. viešajame registre nebuvo įregistruota kaip juridinio asmens vadovė, teisine prasme nėra reikšminga, kadangi pareigas ir teises įgyja ir pats juridinę reikšmę turintis faktas įvyksta ne registracijos metu, bet atitinkamo sprendimo priėmimo ir darbo sutarties sudarymo metu.

26Atsakovė bylos nagrinėjimo eigoje nesutiko su ieškovo pozicija, kad nutraukus darbo sutartį su A. S., turėjo būti panaikintas ir įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškovu ir ieškovas grąžintas į šias pareigas, jis toje situacijoje buvo vienintelis asmuo, kuris galėjo ir toliau laikinai eiti atsakovės vadovo pareigas, laikydama, jog ši pozicija yra visiškai nepagrįsta teise, o Viešųjų įstaigų įstatymas numato, jog viešoji įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, o tuo atveju, kai su vadovu nutraukiama darbo sutartis, įstatymas suteikia išimtinę teisę ir kompetenciją kolegialiam valdymo organui priimti sprendimus dėl vadovo paskyrimo, todėl ką skirti laikinuoju vadovu, yra kolegialaus valdymo organo teisė spręsti.

27Atsakovė taip pat teigė, kad ieškovas visiškai nepagrįstai kėlė klausimą dėl sprendimų, kurių pagrindu laikinuoju vadovu buvo paskirtas R. Č., nurodydamas, kad nesant konkurso tvarka paskirto vadovo, jo funkcijų vykdymas negali būti pavestas kitam asmeniui. Nurodė, jog nei ( - ) statutas, nei Mokslo ir studijų įstatymas nedraudžia kolegialiam valdymo organui, esant reikalui skirti laikino vadovo, Viešųjų įstaigų įstatymas numato teisę spręsti dėl vadovo paskyrimo, todėl kolegialaus valdymo organo sprendimas paskirti laikinu vadovu R. Č. yra pagrįstas, o argumentai, kad tik ieškovas galėtų toliau eiti laikino vadovo pareigas, nes ėjo anksčiau šias pareigas, nepagrįsti, ši aplinkybė negali būti numatanti tokiam asmeniui išimtinę teisę eiti pareigas toliau ir tuo pačiu apriboti kolegialaus organo diskrecijos ir apsisprendimo laisvę.

28Atsakovė taip pat kelia klausimą, ar ieškovas turėjo teisinę galimybę ir suinteresuotumą ginčyti pastaruosius sprendimus, nes ne šių, o ankstesnių sprendimų pagrindu buvo nutraukti jo darbo santykiai.

29Nurodyto pagrindu, atsakovė prašo ieškovo ieškinį atmesti, kartu atmesti ir reikalavimus dėl vidutinio darbo užmokesčio ir kompensacijos priteisimo.

30Dėl ieškovo prašymo priteisti patirtą neturtinę žalą, atsakovė nurodė, jog neteisėtas atleidimas neturi jokio sąryšio su ieškovui 2018 metais diagnozuotais sveikatos sutrikimais, kurie buvo diagnozuoti beveik po pusės metų.

31Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Č. atsiliepimo į galutinį patikslintą ieškovo ieškinį nepateikė, yra pateiktas atsiliepimas į 2018-07-16 teisme gautą patikslintą ieškinį. Trečiasis asmuo atsiliepime ir posėdžių metu nurodė, jog su ieškovo ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, jog nesutinka ir su ieškinio dalimi, kur abejojama jo kompetencija laikinai eiti įstaigos vadovo pareigas, nes jis turi ( - ) laipsnį, turi daugiau nei 10 metų vadovaujamo darbo stažą, eina ( - ) pareigas, jo darbas ir pasiekimai teigiamai įvertinti ir pripažinti.

32Ieškovo ieškinys atmestinas.

33Pagal LR Mokslo ir studijų įstatymo (2009-04-30 įstatymo Nr. XI-242 galiojančios redakcijos) 7 str. aukštosios mokyklos yra dviejų tipų: universitetai ir kolegijos, jos gali būti valstybinės ir nevalstybinės, valstybinė aukštoji mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga.

34Pagal LR Viešųjų įstaigų įstatymo (1996-07-03 įstatymo Nr. I-1428 galiojančios redakcijos) 2 str. 1 d. nuostatas viešoji įstaiga - tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir kitą visuomenei naudingą veiklą, pagal 9 str. 1 d. viešoji įstaiga įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus, pagal to paties str. 3 d., 4 d. viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – vadovą, kuris organizuoja viešosios įstaigos veiklą ir veikia viešosios įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais, atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą bei atlieka kitas funkcijas.

35Pagal ( - ) statuto (toliau – Statutas) (patvirtintas 2011-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 878 galiojančios redakcijos) 2 -3 p. ( - ) (toliau - Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, ji yra viešasis juridinis asmuo, teisinės forma – viešoji įstaiga. Pagal 42 p. ( - ) valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Mokslo ir studijų įstatymu. ( - ) veikia šie kolegialūs valdymo organai: Taryba ir Akademinė grupė. Vienasmenis valdymo organas yra ( - ) direktorius. Statuto V skyriuje nustatyta valdymo organų kompetencija, jų išrinkimo ( skyrimo, šaukimo) ir atšaukimo tvarka.

36Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) su ieškovu G. B. buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią nuo ( - ) jis buvo priimtas į ( - ) direktoriaus pareigas terminuotam penkerių metų (galiojusios Statuto redakcijos 46 p. ) laikotarpiui.

372018 m. kovo 16 d. ( - ) tarybos (toliau – Taryba) sprendimu Nr. ( - ) buvo nuspręsta pratęsti su ieškovu sudarytą darbo sutartį nuo ( - ) laikinai eiti direktoriaus pareigas iki bus sudaryta darbo sutartis su viešo konkurso, VšĮ ( - ) direktoriaus pareigoms laimėtoju, šio sprendimo pagrindu pakeista ( - ) darbo sutartis Nr. ( - ).

382018 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) patvirtinus naują Viešojo konkurso VšĮ ( - ) direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktorius skyrimo tvarkos aprašą, buvo paskelbtas viešas konkursas ( - ) direktoriaus pareigoms užimti.

392018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) į ( - ) direktorės pareigas paskirta A. S., nurodant, kad sprendimas įsigalioja ( - ). Šio sprendimo pagrindu buvo pakeista A. S. darbo sutartis Nr. ( - ), nustatant, kad nuo ( - ) ji paskirta į ( - ) direktorės pareigas 5 metų kadencijai.

402018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) buvo nutraukta ( - ) sudaryta darbo sutartis su ( - ) laikinai einančiu direktoriaus pareigas ( - ) G. B. dėl pagrindinės funkcijos ( - ), nutraukimo pagrindas – sudarius darbo sutartį su viešojo konkurso ( - ) direktoriaus pareigoms laimėtoju. ( - ) sudarytą susitarimą Nr. ( - ) dėl papildomo darbo ( - ) pareigoms nuspręsta laikyti pagrindine funkcija ( - ) iki ( - ).

41Šio sprendimo pagrindu ( - ) su ieškovu nutraukta darbo sutartis dėl pagrindinės funkcijos.

422018 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ), vadovaujantis Utenos apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. nutartimi bei teisės aktais, nuo ( - ) laikinai sustabdytas darbo sutarties direktorės pareigoms vykdymas su A. S. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

432018 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) nuo ( - ) laikinai atlikti direktoriaus funkcijas iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo paskirtas ( - ) R. Č., nustatant, kad sprendimas įsigalioja ( - ).

442018 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) pripažintas netekusiu galios 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr. ( - ) dėl direktoriaus paskyrimo bei nuspręsta organizuoti viešąjį konkursą VšĮ ( - ) direktoriaus pareigoms eiti, 2018 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) nuo ( - ) nutraukta darbo sutartis direktoriaus pareigoms su A. S.

452018 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) pratęstas ( - ) R. Č. paskyrimas laikinai atlikti direktoriaus funkcijas iki bus sudaryta darbo sutartis su konkurso laimėtoju.

462018-05-30 R. Č. kreipėsi į ( - ) Akademinę tarybą su prašymu atleisti jį iš Akademinės tarybos pirmininko pareigų. 2018 m. birželio 15 d. Akademinės tarybos sprendimu Nr. ( - ) R. Č. atleistas iš Akademinės tarybos pirmininko pareigų.

472018 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) paskelbtas viešasis konkursas VšĮ ( - )direktoriaus pareigoms eiti.

482018 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) VšĮ ( - )direktoriumi paskirtas ( - ) R. Č.

49Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas).

50Šioje byloje ieškovas G. B. kelia reikalavimus dėl jo neteisėto atleidimo iš laikinai užimamų ( - ) direktoriaus pareigų, prašydamas panaikinti Tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. ( - ) dėl darbo sutarties dėl pagrindinės darbo funkcijos nutraukimo su ieškovu G. B.; pripažinti ieškovo G. B. ir atsakovės VšĮ ( - ) ( - ) darbo sutarties dėl pagrindinės darbo funkcijos atlikimo nutraukimą neteisėtu; panaikinti Tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. ( - ) ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. ( - ).

51Ieškovas G. B. nuo ( - ) buvo priimtas į ( - ) direktoriaus pareigas terminuotam penkerių metų laikotarpiui, o 2018 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) buvo nuspręsta pratęsti su ieškovu sudarytą darbo sutartį nuo ( - ) laikinai eiti direktoriaus pareigas iki bus sudaryta darbo sutartis su viešo konkurso, VšĮ ( - ) direktoriaus pareigoms laimėtoju.

52Pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 67 str. terminuota darbo sutartis – darbo sutartis, sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui. Terminuotos darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais skaičiuojamam terminui, iki tam tikros užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo.

53Taigi terminuotos darbo sutarties terminas gali būti apibrėžtas konkrečia kalendorine data arba konkrečiu įvykiu.

54Kaip matyti iš nurodyto, su ieškovu G. B. nuo ( - ) darbo sutarties pratęsimo terminas laikinai eiti direktoriaus pareigas buvo apibrėžtas konkrečiu įvykiu – iki bus sudaryta darbo sutartis su konkurso laimėtoju atsakovės direktoriaus pareigoms užimti.

552018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) ( - ) direktore buvo paskirta A. S., o nuo ( - ) pakeista jos darbo sutartis - A. S. paskirta direktorės pareigoms penkerių metų laikotarpiui. Tos pačios dienos Tarybos sprendimu Nr. ( - ) su ieškovu nutraukta darbo sutartis dėl direktoriaus pareigų ( - ).

56Ieškovas teigia, jog atsakovė neturėjo pagrindo darbo sutarties su nauju vadovu sudarymui ir darbo sutarties su ieškovu nutraukimui visų pirma dėl to, kad nebuvo pasibaigęs Konkurso rezultatų apskundimo terminas.

57Viešojo konkurso VšĮ ( - ) direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir direktoriaus skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. ( - ) 34 p. numatyta, kad rinkimų procedūrinius pažeidimus kandidatai gali apskųsti per 2 darbo dienas po rinkimų. Rinkimai įvyko ( - ), taigi paskutinė rinkimų rezultatų apskundimo diena – ( - ) (antra darbo diena).

58Nors Tarybos sprendimai dėl ieškovo atleidimo ir A. S. paskyrimo direktore priimti ( - ), tačiau ieškovo paskutinė darbo diena yra ( - ), o naujai paskirtos direktorės pirmoji darbo diena ( - ), tai yra pasibaigus konkurso rezultatų apskundimo terminui. Teismas vertina, jog tai, kad Tarybos sprendimai atleisti ieškovą iš laikinai einamų direktoriaus pareigų bei paskirti naują vadovą priimti nepasibaigus apskundimo terminui, nelaikytini esminiais pažeidimais, nes ieškovo paskutinė diena sutampa su paskutine apskundimo diena, o naujas vadovas darbą pradėjo, pasibaigus apskundimo terminui.

59Kitas argumentas, kurio pagrindu ieškovas remia ieškinį, yra tai, kad ieškovo nuomone, nors darbo sutartis su naujai paskirta direktore buvo sudaryta, tačiau ši sutartis taip ir neįsigaliojo, kadangi naujai paskirta direktorė šių pareigų vykdyti nepradėjo.

60Pagal DK 42 str. 1 d. darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų, pagal to paties str. 3 d. darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.

61Minėta, kad A. S. atsakovės direktore paskirta nuo ( - ) ir faktiškai dirbti pradėjo šią dieną. Tai patvirtina atsakovės VšĮ ( - ) 2019 m. kovo 14 d. ir 2019 m. gegužės 8 d. pateikti įrodymai: ( - ) darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys, iš kurio matyti, kad A. S. dirbo visą darbo dieną, jos darbą ( - ). patvirtina ir rezoliucijos ant dokumentų tarnybinei komandiruotei, nurašymo akto, prašymo kelionės išlaidų apmokėjimui, atsiskaitymo lapelis, pranešimas apie apdraustuosius, A. S. pasirašyti įsakymai, priėmimo – perdavimo aktas bei kiti atlikti veiksmai.

62Aukščiau nurodyto pagrindu laikytina, jog A. S. ( - ) vykdė savo kaip direktorės pareigas, taigi darbo sutartis įsigaliojo, todėl negalima sutikti su ieškovo pozicija, kad darbo sutartis su A. S. neįsigaliojo, o naujai paskirta direktorė šių pareigų vykdyti nepradėjo.

63Pažymėtina, kad 2019 m. balandžio 10 d. posėdžio metu iškilusiems prieštaravimams dėl ieškovo G. B. buvimo ( - ) bei Tarybos pirmininko V. T. buvimo ( - ) ( - ) pašalinti (ieškovas teigė, kad jis gal būt šią dieną Utenoje nebuvo, neaišku, ar šią dieną Utenoje buvo ir Tarybos pirmininkas V. T., kuris gyvena ( - )), abejonėms dėl ieškovo parašų tikrumo pašalinti, taip pat posėdžio metu kilus ginčui dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkos (kuris įtakos ieškinio pagrindui neturi) 2019 m. gegužės 13 d. posėdžiui atsakovė teikė papildomus įrodymus: atitinkamų dokumentų originalus, nuotraukas, publikuotas Utenos radijas facebook paskyroje, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo laiko apskaitos žiniaraščių užpildymą įvairiais laikotarpiais pavyzdžius, darbo laiko žiniaraščių pildymo ( - ) reglamentavimą patvirtinančius dokumentus.

64Ieškovas taip pat teigė, jog svarbu ir tai, kad A. S. paskyrimo į pareigas faktas niekuomet nebuvo išviešintas Juridinių asmenų registre, registrui buvo pateikti duomenys apie laikiną vadovą, o tai rodo, jog A. S. niekuomet nevykdė pareigų, o susiklosčiusioje situacijoje pati ( - ) abejojo savo priimtų sprendimų dėl ieškovo atšaukimo iš pareigų ir kito asmens paskyrimo teisėtumu.

65Negalima paneigti juridinio asmens prievolės teikti reikiamus duomenis apie pasikeitimus Juridinių asmenų registrui, nes tai numatyta ir teisės aktuose. LR viešųjų įstaigų įstatymo 8 str. reglamentuoja viešosios įstaigos ir juridinių asmenų registro duomenų klausimą, kurio 5 d. nustatyta, kad Juridinių asmenų registre nurodomi duomenys, išvardyti CK 2.66 str. Pagal CK 2.66 str. 1 - 3 d. registre be kitų duomenų turi būti registruojami duomenys apie juridinio asmens organus bei jų pasikeitimo duomenys per 30 dienų nuo pakeitimų padarymo dienos (per 5 dienas pagal LR viešųjų įstaigų įstatymo 81 str. 5 d. registruojami duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus). Pagal CK 2.67 str. nuostatas už juridinio asmens duomenų juridinių asmenų registrui atsako juridinio asmens valdymo organas.

66Teismas nustatė, jog A. S. Kolegijos direktore paskirta kolegialaus organo – Tarybos sprendimu , darbo sutartis su A. S. įsigaliojo, jai faktiškai dirbant ( - ), taigi laikytina, kad darbo santykių galiojimas nesusietas su duomenų registracija viešame registre, todėl teismo vertinimu duomenų apie A. S. priėmimą direktorės pareigoms nepateikimas Juridinių asmenų registrui šiuo atveju negali būti siejamas tiesiogiai su neteisėtu ieškovo atleidimu iš užimtų ir laikinai pratęstų vadovo pareigų.

67Ieškovas kaip dar vieną iš argumentų dėl jo atleidimo neteisėtumo nurodo, kad darbo sutartį ( - ) nutraukė net neįspėjusi jo apie būsimą darbo sutarties nutraukimą, kaip tai nustato DK 69 str.

68Pagal DK 69 str. 3 d. nuostatas jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip vienus metus, apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui darbdavys privalo raštu įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, o jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip trejus metus, – ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.

69Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad darbo sutartis su ieškovu pratęsta laikinam direktoriaus pareigų ėjimui nuo ( - ) iki bus sudaryta darbo sutartis su viešo konkurso direktoriaus pareigoms laimėtoju, atleistas ( - ). Laikytinas nepagrįstu ieškovo motyvas dėl įspėjimo apie atleidimą, kadangi pagal DK nuostatas nėra darbdaviui prievolės įspėti darbuotoją, kuris laikinai dirbo mažiau nei metus laiko, be to terminuota ieškovo darbo sutartis buvo apibrėžta konkrečiu įvykiu – naujo vadovo paskyrimu, kuris įvyko ( - ), Tarybai priimant sprendimą.

70Ieškovas taip pat teigia, kad net ir laikant, kad aplinkybė, su kuria buvo siejamas su ieškovu sudarytos darbo sutarties pasibaigimas, įvyko, nuo ( - ) ši aplinkybė išnyko, o nuo ( - ) išnyko galutinai, nes darbo sutartis su A. S. buvo sustabdyta, o vėliau nutraukta. Kadangi ieškovo darbo santykiai tęsėsi, Taryba turėjo pagrindą grąžinti ieškovą toliau eiti laikinai ( - ) vadovo pareigas, kadangi nuo ( - ) iki ( - ) susitarimas dėl darbo ( - ) pareigoms tapo pagrindine darbo funkcija.

71Pagal DK nuostatas, Viešųjų įstaigų įstatymo, ( - ) statuto nuostatas asmenį laikinai einančiu vadovo pareigas gali paskirti kompetentingi bendrovės organai pagal galiojančią tvarką, kol bus paskirtas tinkamas nuolatinis vadovas. Taip pat pažymėtina, jog Kasacinis Teismas ne kartą pabrėžė, kad juridinį asmenį ir jo valdymo organus sieja fiduciariniai santykiai. Šių santykių pagrindinis požymis – juridinio asmens pasitikėjimas savo valdymo organais ir šių veikimas išimtinai juridinio asmens naudai.

72Pagal LR viešųjų įstaigų įstatymo, LR mokslo ir studijų įstatymo, ( - ) statuto nuostatas numatyti tiek kolegialūs valdymo organai, tiek vienasmenis valdymo organas – direktorius, o pagal ( - ) statutą kolegialiam valdymo organui – Tarybai suteikta išimtinė teisė spręsti dėl skiriamo vadovo kandidatūros, juolab dėl laikinai skiriamo vadovo.

73Taigi visiškai neaišku, kokiu pagrindu ieškovas teigia, kad jis turėjo būti grąžintas į vadovo pareigas dėl to, kad su juo tęsėsi darbo santykiai, todėl šios nurodytos aplinkybės laikytinos nepagrįstomis.

74Ieškovas taip pat tvirtina, jog Tarybai pripažinus neteisėtu 2018 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. ( - ), jo pagrindu priimtas sprendimas dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškovu, taip pat turi būti pripažintas neteisėtu.

75Pažymėtina, jog 2018 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas buvo pripažintas netekusiu galios.

76Teismas laikosi nuomonės, jog darbo sutartis su A. S. buvo įsigaliojusi ir galiojo ( - ), šią dieną jos priimti įsakymai, kiti atlikti veiksmai nebuvo užginčyti, jie galioja, todėl jos vėlesnis atleidimas iš direktorės pareigų niekaip negali sąlygoti ( - ) prievolės ieškovo atleidimą iš laikino direktoriaus pareigų vykdymo ir darbo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu.

77Tiek LR viešųjų įstaigų įstatymo 9 str., tiek LR mokslo ir studijų įstatymo 26 str. 2 d., tiek ir ( - ) statutas numato, kad ( - ) turi turėti tiek kolegialius valdymo organus, tiek vienasmenį valdymo organą – direktorių.

78Ieškovas bylos nagrinėjimo eigoje laikėsi pozicijos, kad laikinas vadovavimas turėjo ir toliau būti pavestas jam, kadangi jis iki tol šias pareigas ėjo 5 metus, būtent tai leido jam laikinai tęsti šių pareigų ėjimą, tokio sprendimo priėmimą lėmė būtinumas užtikrinti kompetetingą ir tinkamą vadovavimą įstaigai, pagal situaciją jis vienintelis galėjo tęsti šių pareigų vykdymą, kol pareigas užims konkursą laimėjęs asmuo. Be to, jo pradinis paskyrimas laikinai vadovauti ( - ) buvo teisėtas, todėl sustabdžius naujo vadovo pareigų vykdymą, jam turėjo būti sudaryta galimybė toliau eiti vadovo pareigas, jo nepaskyrus, buvo pažeisti teisėti jo lūkesčiai.

79Ieškovas taip pat tvirtino, jog ( - ) statutas nenumato atvejų, kai nesant paskirto ( - ) vadovo, pareigų vykdymas pavedamas kitam asmeniui, tokio asmens paskyrimui nėra jokio teisinio pagrindo, todėl Tarybos sprendimas pavesti ( - ) vadovauti ( - ) ( - ). R. Č. neteisėtas.

80Pagal ( - ) statuto nuostatas (70-74 p.) direktorių viešo konkurso būdu renka, skiria ir atleidžia taryba, direktoriumi gali būti asmuo, turintis pedagoginės, ir vadybinės patirties.

81Taigi Taryba yra laisva savo nuožiūra pasirinkti konkurso metu vieną iš dalyvavusių asmenų.

82Taip pat pažymėtina ir tai, kad ieškovas tiek ieškinyje, tiek posėdžių metu nepagrįstai teigė, kad tik jis turėjo būti vėl laikinai paskirtas vadovu, kadangi kolegialiam valdymo organui – Tarybai suteikta išimtinė teisė spręsti dėl skiriamo vadovo kandidatūros, juolab dėl laikinai skiriamo vadovo. Dėl nurodyto laikytini nepagrįstais ir ieškovo argumentai dėl jo teisėtų lūkesčių, kadangi ieškovas negalėjo turėti teisėtų lūkesčių vėl būti paskirtas laikinai eiti ( - ) vadovo pareigas, nes jo atleidimas paskyrus konkursą laimėjusį asmenį vadovu, buvo veiksmas, kurio ieškovas turėjo tikėtis.

83Negalima sutikti su ieškovo pozicija, kad po A. S. vykdomų funkcijų sustabdymo, vėliau atleidimo iš direktorės pareigų, laikinai direktoriaus pareigos turėjo būti pavestos ieškovui dėl jo nurodytų priežasčių. Kaip jau buvo minėta, darbo sutartis su ieškovu kaip ( - ) direktoriumi buvo nutraukta, Taryba pagal savo kompetenciją galėjo ir turėjo spręsti klausimą dėl laikino vadovo paskyrimo iki bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo.

84Nei LR viešųjų įstaigų įstatymo 9 str., nei LR mokslo ir studijų įstatymo 26 str. 2 d., nei ( - ) statutas nedraudžia kolegialiam valdymo organui – Tarybai, esant reikalui paskirti įstaigai laikiną vadovą, todėl šie ieškovo argumentai laikytini nepagrįstais. Taip pat pažymėtina, kad ieškovas teigdamas, kad pagal teisės aktus ( - ) privalo nuolat turėti vadovą, vėliau prieštaraudamas šiai nuostatai, teigia, kad ( - ) statutas nenumato atvejų, kai nesant paskirto ( - ) vadovo, pareigų vykdymas gali būti pavedamas kitam asmeniui.

85Atkreiptinas dėmesys į tai, kad R. Č. taip pat yra ilgametis ( - ) darbuotojas, nuo ( - ) metų ( - ), jis teigiamai vertinamas, turi mokslo srities daktaro laipsnį.

86Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, jog 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas Nr. ( - ), kuriuo buvo nutraukta ( - ) sudaryta darbo sutartis su ( - ) laikinai einančiu direktoriaus pareigas ( - ) G. B. dėl pagrindinės funkcijos ( - ), kurio pagrindas – sudarius darbo sutartį su viešojo konkurso ( - ) direktoriaus pareigoms laimėtoju bei šio sprendimo pagrindu ( - ) su ieškovu darbo sutarties dėl pagrindinės funkcijos nutraukimas yra teisėti ir pagrįsti ir pagrindo minėtą sprendimą naikinti, o darbo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu nėra, taip pat laikytinas nepagrįstu ir ieškovo reikalavimas naikinti 2018 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimą Nr. ( - ), kuriuo nuo ( - ) laikinai atlikti direktoriaus funkcijas iki teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo paskirtas ( - ) R. Č., nustatant, kad sprendimas įsigalioja ( - ) ir 2018 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimą Nr. ( - ), kuriuo pratęstas ( - ) R. Č. paskyrimas laikinai atlikti direktoriaus funkcijas iki bus sudaryta darbo sutartis su konkurso laimėtoju, todėl ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

87CPK 93 str. 1 d. įtvirtintas principas, pagal kurį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Jei ieškinys patenkinamas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidų atlyginimui taikomas patenkintų ir atmestų reikalavimų dalių proporcingumo principas (CPK 93 str. 2 d.).

88Ieškovo ieškinys atmestas.

89Atsakovei VšĮ ( - ) teisines paslaugas byloje teikė advokatas Algirdas Misevičius. Atsakovė šioje byloje patyrė 2952,40 EUR advokato pagalbos išlaidų: teikė atsiliepimą į ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsiliepimą į 2018-07-16 ieškovo pateiktą patikslintą ieškinį, atsiliepimą į 2018-11-02 pateiktą patikslintą ieškinį, atsiliepimą į 2018-07-30 ieškovo pateiktą atskirąjį skundą dėl teismo 2018-07-19 nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, rengėsi teismo posėdžiams, atstovavo atsakovę 5 posėdžiuose, kur sugaišo 6 valandas, rinko ir teikė papildomus dokumentus teismui kartu su atsiliepimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kartu su atsiliepimais į ieškinį, taip pat rinko ir teikė teismui įrodymus 2019-03-14 bei 2019-05-08.

90Pažymėtina, kad ieškovas teikė ieškinį, kurį tikslino du kartus: 2018-07-16 ir 2018-11-02.

91Skaičiuojant atstovavimo išlaidas (Rekomendacijų 7 p.), taikomas 2018 m. I, II, III ir IV ketvirčių vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (atitinkamai 895,20 EUR; 926,70 EUR; 935,70 EUR; 970,30 EUR).

92Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, bet jei jos yra ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro. Byla laikytina vidutinio sudėtingumo, atsakovės patirtos išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (redakcija galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.2., 8.15., 8. 16., 8.19 p., 8.20. p., todėl šios išlaidos laikytinos pagrįstomis ir atsakovės VšĮ ( - ) naudai iš ieškovo G. B. priteistina 2952,40 EUR atsakovės patirtų išlaidų (CPK 79 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

93Teismas byloje patyrė 18,57 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios priteistinos iš ieškovo valstybės naudai, kadangi pagal CK 83 str. 1 d. 1 p. ieškovas yra atleistas tik nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2011) (CPK 79 str., 88 str.).

94Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 - 265 straipsniais, 268 - 270 straipsniais,

Nutarė

95Ieškovo G. B. ieškinį atmesti.

96Priteisti iš ieškovo G. B. atsakovės VšĮ ( - ) naudai 2952,40 EUR advokato pagalbos išlaidų.

97Priteisti iš ieškovo G. B. valstybės biudžeto naudai 18,57 EUR teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (šią sumą sumokėti į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660)) (teismui pateikiant sumokėjimą patvirtinančius įrodymus).

98Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Irena... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas G. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau tikslino du... 5. Ieškovas ieškinyje ir posėdžių metu nurodė, jog ( - ) sudarytos darbo... 6. Tačiau viena iš konkurse dalyvavusių kandidatų kreipėsi į teismą ir... 7. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ( - ) taryba 2018 m.... 8. 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. ( - ) ( - ) taryba laikinai atlikti... 9. 2018 m. birželio 8 d. ( - ) tarybos sprendimu Nr. ( - ) nutarta organizuoti... 10. Tarybos 2018 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. ( - ) į ( - ) direktoriaus pareigas... 11. Ieškovas teigia, jog neteisėti veiksmai sąlygojo situaciją, kad ( - ) nuo... 12. Ieškovas nurodė, kad DK 67 str. nustato galimybę sudaryti terminuotą darbo... 13. Atleidimo neteisėtumą ieškovas grindžia ir tuo, kad ( - ) susiklostė tokia... 14. Darbo sutarties nutraukimo su ieškovu neteisėtumą patvirtina ir tai, kad... 15. Ieškovas taip pat teigia, jog ( - ) taryba 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu... 16. Ieškovas teigia, kad sprendimai dėl R. Č. paskyrimo laikinai vadovauti ( - )... 17. Pagal teisės aktų nuostatas ( - ) nuolat privalo turėti vadovą. ( - )... 18. Ieškovo teigimu ( - ) statutas nenumato atvejų, kai nesant paskirto ( - )... 19. Kadangi šiuo metu ( - ) direktoriumi yra paskirtas laimėjęs konkursą ( - )... 20. Ieškovas taip pat nurodė, jog dėl neteisėto atleidimo iš pareigų, jis... 21. Atsakovė VšĮ ( - ) pateikė atsiliepimą į ieškovo patikslintą ieškinį,... 22. Atsakovė teigia, jog nepagrįsti ieškovo argumentai dėl to, kad darbo... 23. Atsakovė taip pat nurodė, jog tarp 2018 m. gegužės 25 d. ir 2018 m.... 24. Atsakovė nesutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis dar ir dėl to, kad... 25. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu teigė, jog ta aplinkybė, kad A. S.... 26. Atsakovė bylos nagrinėjimo eigoje nesutiko su ieškovo pozicija, kad... 27. Atsakovė taip pat teigė, kad ieškovas visiškai nepagrįstai kėlė... 28. Atsakovė taip pat kelia klausimą, ar ieškovas turėjo teisinę galimybę ir... 29. Nurodyto pagrindu, atsakovė prašo ieškovo ieškinį atmesti, kartu atmesti... 30. Dėl ieškovo prašymo priteisti patirtą neturtinę žalą, atsakovė nurodė,... 31. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Č.... 32. Ieškovo ieškinys atmestinas.... 33. Pagal LR Mokslo ir studijų įstatymo (2009-04-30 įstatymo Nr. XI-242... 34. Pagal LR Viešųjų įstaigų įstatymo (1996-07-03 įstatymo Nr. I-1428... 35. Pagal ( - ) statuto (toliau – Statutas) (patvirtintas 2011-07-13 Lietuvos... 36. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) su ieškovu G. B. buvo sudaryta... 37. 2018 m. kovo 16 d. ( - ) tarybos (toliau – Taryba) sprendimu Nr. ( - ) buvo... 38. 2018 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) patvirtinus naują Viešojo... 39. 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) į ( - ) direktorės... 40. 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) buvo nutraukta ( - )... 41. Šio sprendimo pagrindu ( - ) su ieškovu nutraukta darbo sutartis dėl... 42. 2018 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ), vadovaujantis Utenos... 43. 2018 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) nuo ( - ) laikinai atlikti... 44. 2018 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) pripažintas netekusiu... 45. 2018 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) pratęstas ( - ) R. Č.... 46. 2018-05-30 R. Č. kreipėsi į ( - ) Akademinę tarybą su prašymu atleisti... 47. 2018 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) paskelbtas viešasis... 48. 2018 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) VšĮ ( - )direktoriumi... 49. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra... 50. Šioje byloje ieškovas G. B. kelia reikalavimus dėl jo neteisėto atleidimo... 51. Ieškovas G. B. nuo ( - ) buvo priimtas į ( - ) direktoriaus pareigas... 52. Pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 67 str. terminuota darbo sutartis – darbo... 53. Taigi terminuotos darbo sutarties terminas gali būti apibrėžtas konkrečia... 54. Kaip matyti iš nurodyto, su ieškovu G. B. nuo ( - ) darbo sutarties... 55. 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimu Nr. ( - ) ( - ) direktore buvo... 56. Ieškovas teigia, jog atsakovė neturėjo pagrindo darbo sutarties su nauju... 57. Viešojo konkurso VšĮ ( - ) direktoriaus pareigoms eiti organizavimo ir... 58. Nors Tarybos sprendimai dėl ieškovo atleidimo ir A. S. paskyrimo direktore... 59. Kitas argumentas, kurio pagrindu ieškovas remia ieškinį, yra tai, kad... 60. Pagal DK 42 str. 1 d. darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria... 61. Minėta, kad A. S. atsakovės direktore paskirta nuo ( - ) ir faktiškai dirbti... 62. Aukščiau nurodyto pagrindu laikytina, jog A. S. ( - ) vykdė savo kaip... 63. Pažymėtina, kad 2019 m. balandžio 10 d. posėdžio metu iškilusiems... 64. Ieškovas taip pat teigė, jog svarbu ir tai, kad A. S. paskyrimo į pareigas... 65. Negalima paneigti juridinio asmens prievolės teikti reikiamus duomenis apie... 66. Teismas nustatė, jog A. S. Kolegijos direktore paskirta kolegialaus organo –... 67. Ieškovas kaip dar vieną iš argumentų dėl jo atleidimo neteisėtumo nurodo,... 68. Pagal DK 69 str. 3 d. nuostatas jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo... 69. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad darbo sutartis su ieškovu pratęsta... 70. Ieškovas taip pat teigia, kad net ir laikant, kad aplinkybė, su kuria buvo... 71. Pagal DK nuostatas, Viešųjų įstaigų įstatymo, ( - ) statuto nuostatas... 72. Pagal LR viešųjų įstaigų įstatymo, LR mokslo ir studijų įstatymo, ( - )... 73. Taigi visiškai neaišku, kokiu pagrindu ieškovas teigia, kad jis turėjo... 74. Ieškovas taip pat tvirtina, jog Tarybai pripažinus neteisėtu 2018 m.... 75. Pažymėtina, jog 2018 m. gegužės 25 d. tarybos sprendimas buvo pripažintas... 76. Teismas laikosi nuomonės, jog darbo sutartis su A. S. buvo įsigaliojusi ir... 77. Tiek LR viešųjų įstaigų įstatymo 9 str., tiek LR mokslo ir studijų... 78. Ieškovas bylos nagrinėjimo eigoje laikėsi pozicijos, kad laikinas... 79. Ieškovas taip pat tvirtino, jog ( - ) statutas nenumato atvejų, kai nesant... 80. Pagal ( - ) statuto nuostatas (70-74 p.) direktorių viešo konkurso būdu... 81. Taigi Taryba yra laisva savo nuožiūra pasirinkti konkurso metu vieną iš... 82. Taip pat pažymėtina ir tai, kad ieškovas tiek ieškinyje, tiek posėdžių... 83. Negalima sutikti su ieškovo pozicija, kad po A. S. vykdomų funkcijų... 84. Nei LR viešųjų įstaigų įstatymo 9 str., nei LR mokslo ir studijų... 85. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad R. Č. taip pat yra ilgametis ( - )... 86. Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, jog 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos... 87. CPK 93 str. 1 d. įtvirtintas principas, pagal kurį šaliai, kurios naudai... 88. Ieškovo ieškinys atmestas.... 89. Atsakovei VšĮ ( - ) teisines paslaugas byloje teikė advokatas Algirdas... 90. Pažymėtina, kad ieškovas teikė ieškinį, kurį tikslino du kartus:... 91. Skaičiuojant atstovavimo išlaidas (Rekomendacijų 7 p.), taikomas 2018 m. I,... 92. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato... 93. Teismas byloje patyrė 18,57 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų,... 94. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 95. Ieškovo G. B. ieškinį atmesti.... 96. Priteisti iš ieškovo G. B. atsakovės VšĮ ( - ) naudai 2952,40 EUR advokato... 97. Priteisti iš ieškovo G. B. valstybės biudžeto naudai 18,57 EUR teismo... 98. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...