Byla 2-451/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algirdo Gailiūno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elniaragė“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties, kuria pripažintas negaliojančiu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elniaragė“ kreditorių susirinkimo 2010 m. birželio 14 d. nutarimas, priimtas civilinėje bankroto byloje Nr. B2-2935-605/2010,

Nustatė

2Ginčo esmė

3Kreditorius AB „Swedbank“ pateikė teismui skundą dėl BUAB „Elniaragė“ 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nutarta nuomos teise parduoti BUAB „Elniaragė“ priklausantį 31 butą ir automobilių stovėjimo patalpas, esančias adresu Kaune, Vaidoto g. 3A, kartu su valstybinės žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 1901-0247-0169, nuomos teise pirkėjams, pasiūliusiems didžiausią kainą, t. y. UAB „Optina“ arba UAB „Retrus“ (b. l. 4-8). Nurodė, kad UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pasiūlymai bankroto administratoriaus biure užregistruoti tą pačią dieną, nesant galimybės nustatyti, kuris iš jų pasiūlė kainą pirmiau, todėl kreditorių susirinkimas privalėjo iš naujo spręsti dėl turto pardavimo varžytynėse. Alternatyvių pirkėjų tvirtinimo galimybės nenumato nei CPK, nei Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), nei Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Kreditorių susirinkimo nutarimas, pagal kurį nutarta parduoti turtą vienam arba kitam pirkėjui, sukelia teisminių ginčų ir bankroto proceso vilkinimo grėsmę ateityje. Pagal UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pateiktus pasiūlymus kainą už turtą siūloma mokėti dalimis per 3 kalendorinius mėnesius, tačiau nei 2010-05-21 kreditorių susirinkimo protokole, nei šio protokolo pagrindu paskelbtame skelbime laikraštyje nebuvo nurodyta, kad potencialūs pirkėjai gali mokėti kainą dalimis. Vadovaujantis Aprašo 24 straipsniu, visa turto pardavimo kaina turi būti sumokėta per 10 dienų. Atskiru pirkėjo prašymu terminas gali būti pratęstas iki 1 mėnesio, tačiau ne iki 3 mėnesių, kaip siūloma UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pateiktuose pasiūlymuose.

4Atsakovas BUAB „Elniaragė“ prašė skundą atmesti (b. l. 28-31).

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi pripažino negaliojančiu BUAB „Elniaragė“ 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (b. l. 48-49). Teismas nurodė, kad skundžiamame kreditorių susirinkimo nutarime, kuris yra pagrindas be varžytynių parduoto turto pirkimo – pardavimo sutarčiai ir (ar) perdavimo aktui, kurie yra prilyginami notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, pasirašyti, nėra aiškiai įvardintas konkretus turto pirkėjas, todėl jis laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu. Be to, UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pasiūlymai neatitinka pardavimo sąlygų, kadangi, vadovaujantis Aprašo 24 straipsniu, visa turto pardavimo kaina turi būti sumokėta per 10 dienų, atskiru pirkėjo prašymu terminas gali būti pratęstas iki vieno mėnesio, tačiau nei 2010-05-21 kreditorių susirinkimo protokole, nei šio protokolo pagrindu paskelbtame skelbime laikraštyje nebuvo nurodyta, kad potencialūs pirkėjai gali mokėti kainą dalimis, o pagal UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pateiktus pasiūlymus kainą už turtą siūloma mokėti dalimis per tris kalendorinius mėnesius.

7Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu BUAB „Elniaragė“ bankroto administratorius prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį, atmesti kreditoriaus AB „Swedbank“ skundą dėl BUAB „Elniaragė“ 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu (b. l. 50-53). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas laikantis ĮBĮ nustatytos tvarkos, laikytinas teisėtu, kadangi juo nepažeidžiama jokia imperatyvi įstatyme nurodyta nuostata, bendrieji teisės principai, kitų asmenų teisėti interesai. Nei Apraše, nei ĮBĮ nenustatytas imperatyvus reikalavimas kreditorių susirinkimo nutarime, kuriuo priimamas sprendimas dėl turto pardavimo ne varžytynėse, nurodyti konkretų pirkėją. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalį ir Aprašą kreditorių susirinkimas turi nustatyti antrosiose varžytynėse neparduoto turto pardavimo kainą ir tvarką, bet ne konkretų to turto pirkėją.

102. Pagal 2010-05-21 ir 2010-06-14 kreditorių susirinkimo nutarimus turtą nuspręsta parduoti be varžytynių, todėl šiuo atveju taikytinas Aprašo 34 punktas, kurio pagrindu varžytynėse neparduoto turto klausimas priskiriamas išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai ir būtent kreditorių susirinkimas nustato tokio turto pardavimo tvarką, kainą ir kitas sąlygas.

113. Atsižvelgiant į tai, kad ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalis ir Aprašo 34 punktas nustato, kad dvejose varžytynėse neparduoto turto tvarką ir kainas nustato kreditorių susirinkimas, nėra pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju yra teisės spraga ir turi būti taikoma teisės norma, nurodyta Aprašo 24 punkte.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB „Swedbank“ prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 55-57). Nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriame nėra aiškiai įvardintas konkretus turto pirkėjas, pažeidžia teisinio tikrumo, teisėtų lūkesčių principus, todėl negali būti teisėtas. Be to, šis nutarimas sukelia teisminių ginčų ir bankroto vilkinimo grėsmę ateityje. Kadangi be varžytynių parduoto turto pirkimo – pardavimo sutartis ir (ar) perdavimo aktas yra prilyginami notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, kreditorių susirinkimo nutarime, kuris yra pagrindas tokiai pirkimo – pardavimo sutarčiai ar aktui pasirašyti, turi būti aiškiai įvardintas turto pirkėjas. Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 34 punktas nenumato specialių taisyklių, kas atsitinka, jei du pirkėjai pasiūlo vienodą turto pardavimo kainą, turėtų būti vadovaujamasi CPK 712 straipsnio 4 dalimi pagal analogiją. Nesant galimybei nustatyti, kuris įmonė kainą pasiūlė pirmiau, kreditorių susirinkimas privalėjo iš naujo spręsti dėl turto pardavimo varžytynėse. 2010-05-21 kreditorių susirinkime nebuvo pritarta dėl kainos mokėjimo dalimis, 2010-05-21 kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis ir nenuginčytas, todėl UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pateikti pasiūlymai privalėjo būti atmesti kaip neatitinkantys pardavimo sąlygų dėl turto pardavimo kainos mokėjimo tvarkos.

13Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties, kuria pripažintas negaliojančiu BUAB „Elniaragė“ 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

16Iš pakartotinio BUAB „Elniaragė“ 2010 m. gegužės 21 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 matyti, kad 2010 m. gegužės 21 d. BUAB „Elniaragė“ kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas patvirtinti BUAB „Elniaragė“ priklausančių 31 buto ir automobilių stovėjimo patalpos, esančių Kaune, Vaidotų g. 3A, ir valstybinės žemės sklypo nuomos teisės sumažintą pardavimo kainą bendrai 5 500 000 Lt (su PVM) sumai, turtą parduoti komplekse, turtą pardavinėti be varžytynių, įpareigojant administratorių apie turto pardavimą paskelbti viešai (b. l. 18-20). Skelbime nurodyta, kad BUAB „Elniaragė“ parduoda kompleksą - 31 butą ir automobilių stovėjimo patalpas, esančias Kaune, Vaidotų g. 3A, už ne mažesnę kaip 5 500 000 Lt kainą. Gauti trys pasiūlymai – 2010 m. birželio 8 d. UAB „Ektornet Residential Lithuania“ pasiūlymas įsigyti parduodamą BUAB „Elniaragė“ turtą už 6 291 900 Lt, 2010 m. birželio 9 d. gauti UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pasiūlymai įsigyti parduodamą turtą už 6 350 000 Lt (b. l. 12-16). Be to, 2010 m. birželio 14 d. buvo gautas UAB „Ektornet Residential Lithuania“ pranešimas, kad įmonė yra pasiruošusi pateikti naują pasiūlymą dėl BUAB „Elniaragė“ priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo, esant konkuruojantiems pasiūlymams su didesne kaina (b. l. 22). Skundžiamu 2010 m. birželio 14 d. BUAB „Elniaragė“ kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta BUAB „Elniaragė“ priklausantį 31 butą ir automobilių stovėjimo patalpas kartu su valstybinės žemės sklypo nuomos teise parduoti arba UAB „Optina“, arba UAB „Retrus“, kurios iš trijų savo pasiūlymus teikusių pirkėjų pasiūlė didžiausią kainą ir identiškas mokėjimo sąlygas.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto „Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo“, reglamentuojančio bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo tvarką, 33 punktu, kaip panaudoti antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse neparduotą turtą, sprendžia kreditorių susirinkimas. Šio aprašo 34 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimas dėl antrose varžytynėse neparduoto turto gali nutarti: 1) įpareigoti varžytynių vykdytoją tęsti turto pardavimą iš varžytynių; 2) įpareigoti varžytynių vykdytoją parduoti turtą be varžytynių kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka ir patvirtintomis parduodamo turto kainomis; 3) perduoti turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka; 4) kitaip disponuoti turtu.

18Teisėjų kolegija sutinka, kad varžytynėse neparduoto turto klausimas priskiriamas išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai ir būtent kreditorių susirinkimas nustato tokio turto pardavimo tvarką. 2010 m. gegužės 21 d. BUAB „Elniaragė“ kreditorių susirinkimo metu nutarta BUAB „Elniaragė“ priklausantį 31 butą ir automobilių stovėjimo patalpas, esančias Kaune, Vaidotų g. 3A, ir valstybinės žemės sklypo nuomos teisę parduoti be varžytynių, turtą parduoti komplekse, ne mažesne nei 5 500 000 Lt kaina. Šis 2010 m. gegužės 21 d. BUAB „Elniaragė“ kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo nuginčytas, yra galiojantis ir šiuo nutarimu nustatyta turto pardavimo tvarka turi būti vykdomas BUAB „Elniaragė“ turto pardavimas. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, gauti trys pasiūlymai, iš kurių dviejuose pasiūlyta identiška pirkimo kaina ir apmokėjimo sąlygos. Aukščiau minėtame Apraše ir kreditorių susirinkimo nutarime nenumatyta aplinkybė, kuomet keli pirkėjai pasiūlo vienodą ir didžiausią turto pardavimo kainą bei analogiškas apmokėjimo sąlygas. Teisėjų kolegija sutinka su apygardos teismo nutartyje nurodytais argumentais, kad tokiu atveju pagal analogiją taikytina CPK 712 straipsnio 4 dalis, nustatanti, kad, jeigu keli raštu varžytynėse dalyvavę asmenys pasiūlė vienodą kainą, pirmumo teisę į parduodamą turtą turi pirmiau užregistruotas pirkėjas. Nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti, kuri įmonė, UAB „Optina“ ar UAB „Retrus“, pirmiau pateikė pasiūlymą. Pažymėtina, kad pasiūlymuose nurodyta turto pirkimo kaina yra didesnė nei kaina, nurodyta skelbime, be to, viena iš pasiūlymus pateikusių įmonių UAB „Ektornet Residential Lithuania“, informavo BUAB „Elniaragė“, jog įmonė yra pasiruošusi pateikti geresnį pasiūlymą dėl BUAB „Elniaragė“ priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo, esant konkuruojantiems pasiūlymams su didesne kaina. Svarbu paminėti ir tai, kad didžiausią kainą pasiūliusios įmonės pasiūlymuose nurodė, kad siūloma kaina būtų sumokama dalimis, per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, kai tuo tarpu mažesnę kainą pasiūliusi UAB „Ektornet Residential Lithuania“, nurodė, kad kaina būtų sumokėta per trumpesnį, t. y. 10 darbo dienų terminą nuo nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, kas vykdant įmonės bankroto procedūrą ir siekiant kuo greičiau atsiskaityti su kreditoriais, yra svarbu. Be to, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pasiūlymai neatitinka pardavimo sąlygų. Minėta, kad BUAB „Elniaragė“ turto pardavimas vykdomas pagal 2010 m. gegužės 21 d. BUAB „Elniaragė“ kreditorių susirinkimo nutarimą, tačiau šiame nutarime nenumatyta galimybė už įsigyjamą turtą mokėti dalimis, atidenat ilgesniam laiktorapiui apmokėjimo terminą.

19Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išvardinta, darytina išvada, kad BUAB „Elniaragė“ 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkimo metu nebuvo galimybės nustatyti, kuri iš didžiausią kainą pasiūliusių įmonių pirmiau pateikė savo pasiūlymą, o UAB „Optina“ ir UAB „Retrus“ pasiūlymai neatitiko įmonės kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytų pardavimo sąlygų, todėl negalėjo būti patvirtinti. Be to, pažymėtina tai, kad bankroto procedūros esmė yra bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas bei sąlygų sudarymas visiems kreditoriams maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Byloje esant duomenims, kad pasiūlymus pateikusios įmonės nurodė didesnę nei kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytą įmonės turto kainą ir viena jų yra pasiruošusi pateikti geresnį pasiūlymą, esant konkuruojantiems pasiūlymams su didesne kaina, įmonės kreditoriai, dalyvavę 2010 m. birželio 14 d. kreditorių susirinkime, gindami savo ir kitų įmonės kreditorių interesus, turėjo ne pritarti siūlymui parduoti įmonės turtą vienai iš didžiausią kainą pasiūliusių įmonių, o pakartotinai paskelbti apie turto pardavimą, tokiu būdu sudarydami galimybę potencialiems pirkėjams konkuruojant tarpusavyje padidinti parduodamo turo kainą. Taip pat pagrįstas atsiliepime nurodytas argumentas, jog kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo pagal pateiktus pasiūlymus parduoti turtą vienam iš dviejų pirkėjų ir tokiu būdu sukėlė teisminių ginčų ir bankroto vilkinimo grėsmę ateityje.

20Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

23Palikti Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ginčo esmė... 3. Kreditorius AB „Swedbank“ pateikė teismui skundą dėl BUAB... 4. Atsakovas BUAB „Elniaragė“ prašė skundą atmesti (b. l. 28-31).... 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi pripažino... 7. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu BUAB „Elniaragė“ bankroto administratorius prašo... 9. 1. Kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas laikantis ĮBĮ nustatytos... 10. 2. Pagal 2010-05-21 ir 2010-06-14 kreditorių susirinkimo nutarimus turtą... 11. 3. Atsižvelgiant į tai, kad ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalis ir Aprašo 34 punktas... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB „Swedbank“ prašo atmesti apelianto... 13. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Kauno apygardos teismo 2010 m.... 16. Iš pakartotinio BUAB „Elniaragė“ 2010 m. gegužės 21 d. kreditorių... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu... 18. Teisėjų kolegija sutinka, kad varžytynėse neparduoto turto klausimas... 19. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išvardinta, darytina išvada, kad BUAB... 20. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį nepakeistą....