Byla 2S-1464-653/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (kreditoriaus) UAB „Žirmūnų būstas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti civilinėje byloje Nr. L2-1957-647/2012 pagal kreditoriaus UAB „Žirmūnų būstas“ pareiškimą skolininkei N. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2kreditorius UAB „Žirmūnų būstas“ pareiškė pareiškimą skolininkei N. A. dėl skolos priteisimo.

3Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 23 d. nutartimi nustatė kreditoriui UAB „Žirmūnų būstas“ terminą pareiškimo trūkumams pašalinti (b.l.4).

4Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog 2011-06-21 įstatymu Nr.XI-1480 (Žin.,2011, Nr. 85-4126) pakeista ir nuo 2011-10-01 įsigaliojusi CPK 433 str. redakcija nustato, kad pareiškime dėl teismo įsakymo turi būti nurodytas reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas, taip pat įrodymai, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą (5 p.). Kreditorius pareiškime nenurodė reiškiamo reikalavimo faktinio pagrindo (pvz., sutarties, faktinių suteiktų paslaugų ar kt.) bei įrodymų, kuriais grindžiamas reiškiamas reikalavimas. Be to, kreditoriumi nurodyta UAB „Žirmūnų būstas“, tačiau prie pareiškimo pridėta advokato atstovavimo sutartis su UAB „Šnipiškių ūkis“; teismas nurodė, jog kreditorius turėtų pateikti UAB „Žirmūnų būstas“ atstovavimo sutartį arba duomenis apie pavadinimo keitimą, teisių perėmimą ar kt.

5Kreditorius UAB „Žirmūnų būstas“ pateikė atskirąjį skundą (b.l.6), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti pareiškimo priėmimo klausimą. Nurodo, jog bylų dėl teismo įsakymų išdavimo tvarka lyginant ją su bendrąją ginčo teisena yra skirta kuo operatyviau bei ekonomiškiau išnagrinėti ginčus, susijusius su piniginiais reikalavimais. Dėl šios priežasties pasikeitus LR CPK nuo 2011-10-01 buvo supaprastinta tvarka pareiškimams dėl teismo įsakymo išdavimo pateikimui. Šiuo metu įstatymas nereikalauja pridėti jokių įrodymų, patvirtinančių reikalavimo sumą. Pakanka tik nurodyti pagrindą, iš kurio reikalavimas kilo. Šiuo atveju pareiškime dėl teismo įsakymo buvo aiškiai nurodyta, jog reikalavimo faktinis pagrindas yra įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Įrodymai, kuriais vadovaujantis šis reikalavimas keliamas taip pat nurodyti - mokesčių apskaičiavimo lentelė. Vadovaujantis LR CPK 433 str. 1 d. 5 p. visi būtini duomenys buvo pateikti pareiškime, todėl teismo nurodomi trūkumai yra nepagrįsti bei realiai neegzistuojantys. Teismas akivaizdžiai ignoruoja LR CPK pakeitimus, skirtus supaprastinti bylų dėl teismo įsakymų išdavimo tvarką ir skatinti asmenis paprasčiau bei operatyviau ginti savo teises teisme, todėl jo nurodyti trūkumai yra visiškai nepagrįsti ir neteisėti. Su likusia nutarties dalimi sutinka.

6Apelianto atskirasis skundas netenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai taikė trūkumų šalinimo institutą, spręsdamas pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą.

9Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai įtvirtinti CPK XXIII skyriuje. CPK 433 str. reglamentuoja pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo formą ir turinį. Šiame straipsnyje numatyta, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti nurodyta: 1) kreditoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, o kai kreditorius yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas, buveinė, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai, taip pat kreditoriaus atstovo pavadinimas ir adresas, jeigu pareiškimą paduoda atstovas; 2) skolininko vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis žinomas), adresas, darbo vieta (jeigu ji žinoma), o jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, – jo visas pavadinimas, buveinė, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (jeigu jis žinomas) ir kredito įstaigos rekvizitai (jeigu jie žinomi); 3) reikalavimo suma; 4) kai prašoma priteisti palūkanas ar delspinigius, – palūkanų ar delspinigių norma, palūkanų ar delspinigių dydis, skaičiavimo laikotarpis; 5) reiškiamas reikalavimas ir jo faktinis pagrindas, taip pat įrodymai, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą; 6) motyvuotas prašymas taikyti skolininkui laikinąsias apsaugos priemones, jeigu yra tam pagrindas, ir duomenys apie skolininko turtą; 7) patvirtinimas, kad nėra CPK 431 str. 2 d. nurodytų pagrindų; 8) pridedamų prie pareiškimo dokumentų sąrašas.

10CPK 435 str. 4 d. numato, kad pareiškimo trūkumai šalinami CPK 115 str. nustatyta tvarka. CPK 115 str. 3 d. numato, kad tais atvejais, kai dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas UAB „Žirmūnų būstas“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo padavė su trūkumais: pareiškime nebuvo nenurodytas jo faktinis pagrindas, nenurodyti įrodymai, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą.

12Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog pareiškime dėl teismo įsakymo buvo aiškiai nurodyta, jog reikalavimo faktinis pagrindas yra įsiskolinimas už suteiktas paslaugas.

13Kaip matyti iš 2012-05-22 teisme gauto pareiškimo dėl teismo įsakymo, kreditorius nurodė, jog faktinis reikalavimo pagrindas – mokesčių apskaičiavimo lentelė. Reikalavimą kreditorius suformulavo tokį – prašė priteisti 768,30 Lt skolos už paslaugas.

14Pažymėtina, jog CK 1.136 str. 1 d. numatyta, jog civilinės teisės ir pareigos atsiranda šio kodekso ir kitų įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors ir nėra įstatymų numatyti, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas. CK 1.136 str. 2 d. numatyta, jog vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, civilinės teisės ir pareigos atsiranda: 1) iš šio kodekso ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių, taip pat, nors įstatymų ir nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių sandorių; 2) iš teismų sprendimų; 3) iš administracinių aktų, turinčių civilines teisines pasekmes; 4) kaip intelektinės veiklos rezultatai; 5) dėl žalos padarymo, taip pat dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo; 6) dėl įvykių ar veiksmų (veikimo, neveikimo), su kuriais įstatymai sieja civilines teisines pasekmes. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškime nebuvo nenurodytas jo faktinis pagrindas. Mokesčių apskaičiavimo lentelė nelaikytina reikalavimo faktiniu pagrindu, nes lentelės pagrindu negali atsirasti civiliniai teisiniai santykiai. Todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog pareiškime dėl teismo įsakymo buvo aiškiai nurodyta, jog reikalavimo faktinis pagrindas yra įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Kreditorius, reikšdamas reikalavimą priteisti skolą už paslaugas, nenurodė pareiškime kokias ir kokiu pagrindu bei už kokį laikotarpį suteikė paslaugas.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiu, jog prie pareiškimo nereikalaujama pridėti įrodymus, nes CPK 433 str. 3 d. numatyta, jog prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo jokie įrodymai nepridedami, kita vertus, tai nereiškia, jog pareiškime neturi būti nurodyti įrodymai, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą. CPK 433 str. 1 d. 5 p., įtvirtintas reikalavimas kreditoriui pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo, be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai nurodyti reiškiamą reikalavimą ir jo faktinį pagrindą, taip pat įrodymus, kuriais galima pagrįsti reiškiamą reikalavimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentą, jog pakanka tik nurodyti pagrindą, iš kurio reikalavimas kilo, tuo labiau, kad kreditorius tokio pagrindo nenurodė.

16Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

18Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai