Byla e2VP-4013-420/2020
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjas Vladimiras Kurasovas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ prašymą suinteresuotiems asmenims skolininkei G. Ž., skolininko sutuoktiniui G. Ž., antstoliui Sigitui Osvaldui Grašiui dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3Išieškotoja UAB „Finansų administravimas“ kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad G. Ž. sutuoktinio G. Ž. darbo užmokesčio dalis yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir 50 proc. šių pajamų priklauso skolininkei G. Ž., t. y. iš šios dalies galimas priteistos skolos išieškojimas. Prašyme nurodė, kad antstolio S. O. Grašio kontoroje vykdomas Molėtų rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. e2-825-964/2016 dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės G. Ž.. Skolininkė yra sudariusi santuoką su G. Ž., kuris dirba ir gauna darbo užmokestį. Antstolis S. O. Grašys išsiuntė pasiūlymą skolininkui per 20 dienų nuo patvarkymo dėl turto dalies, bendros su kitais asmenimis arešto, priėmimo, pateikti sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininkės ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, tačiau skolininkė sutikimo nepateikė.

4Suinteresuoti asmenys G. Ž., G. Ž. ir antstolis S. O. Grašys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į prašymą nepateikė, todėl teismas laiko, kad jie sutinka su prašymu.

5Byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalis).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Molėtų rajono apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr. e2-825-964/2016 dėl skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo kreditorės UAB „Finansų administravimas“ naudai iš G. Ž.. Išieškotoja minėtąjį vykdomąjį raštą pateikė vykdyti antstoliui Sigitui Osvaldui Grašiui. 2020 m. birželio 26 d. UAB „Finansų administravimas“ gavo antstolio S. O. Grašio patvarkymą, kuriame nurodoma, kad G. Ž. per nustatytą terminą nepateikė antstoliui notarine tvarka patvirtinto susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto padalijimo, todėl išieškotojai UAB „Finansų administravimas“ pasiūlyta per 30 dienų nuo siūlymo gavimo dienos kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. UAB „Finansų administravimas“ gavo antstolio S. O. Grašio 2020 m. birželio 4 d. Turto arešto aktą Nr. S-20-168-18655, kuriuo buvo areštuotas G. Ž. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas: sutuoktiniui G. Ž. mokama darbo užmokesčio dalis, viršijanti Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesio algą (MMA), esančią (būsiančią) UAB „( - )“. Kadangi Turto arešto aktu areštuojamas skolininko bendros jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, kuriame skolininko dalis nenustatyta, UAB „Finansų administravimas“ įpareigojama antstolio Sigito Osvaldo Grašio kreiptis į teismą dėl turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

8CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejai ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Išieškotojo reikalavimu, teismas nutartimi nustato skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje (CPK 667 straipsnio 2 dalis, 4 dalis). Vykdymo proceso normos taip pat nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Taigi įstatymas leidžia nukreipti išieškojimą į skolininko turto dalį, esančią jungtinėje nuosavybėje.

9Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos ar vieno sutuoktinio veiklos bei pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslines išmokas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 5 punktas). CK 3.88 straipsnio 2 dalyje numatyta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog skolininkė G. Ž. ir G. Ž. yra sutuoktiniai. Atsižvelgiant į CK 3.117 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, jog preziumuojama, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios, nustatytina, kad skolininkės G. Ž. sutuoktinio G. Ž. gaunamas darbo užmokestis, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir 50 proc. šių pajamų priklauso skolininkei G. Ž., t. y. iš šios dalies galimas priteistos skolos išieškojimas.

10Teismo turėtos pašto išlaidos (3,46 Eur) neviršija 5 Eur, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291, 667 straipsniais,

Nutarė

12Prašymą patenkinti.

13Nustatyti, kad skolininkei G. Ž., a. k. ( - ) bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktiniu G. Ž., a. k. ( - ) priklauso ½ G. Ž. darbo užmokesčio (atlyginimo) dalis.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui Sigitui Osvaldui Grašiui vykdomąją bylą Nr. 0168/16/02681.

15Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai