Byla 2-263-385/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, sekretoriaujant Renatai Majauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A. E. Demereckui, jo atstovei advokatei T. B., suinteresuoto asmens atstovui Ramūnui Lydžiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo A. E. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nemuno deltos regioninio parko direkcijai, Šilutės rajono savivaldybės tarybai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Į posėdį neatvyko suinteresuotų asmenų - Šilutės rajono savivaldybės tarybos ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai, apie posėdį informuoti, prašo nagrinėti be atstovų.

3Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame 1,78 ha ploto žemės sklype, esančiame ( - ), kadastrinis numeris ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra buvusi sodyba ir paaiškino, kad šis sklypas yra Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje. Žemė yra žemės ūkio paskirties, tačiau jis nori pakeisti šią paskirtį, nustatant žemės sklypo gyvenamosios teritoriįos būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį, t.y., statyti statinį. Kol nenustatyta, kad šiame sklype buvo sodyba, jokių statinių statyti negali. Kreipėsi į Nemuno deltos regioninio parko direkciją kur paaiškino, kad pirmiausia reikia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sklype yra buvusi sodyba ir tik po to gali kreiptis dėl detaliojo plano planavimo sąlygų išdavimo. Sklypas yra buvusios Pakalnės kaimo upės pietinės krantinės teritorijoje. Ši teritorija buvo anksčiausiai ir tankiausiai užstatyta, tačiau dėl potvynių užstatymas dažnai kito. Paplautos per potvynius sodybos dažnai buvo atstatinėjamos kitoje vietoje. Kartografiniai dokumentai išlikę nepilnai, nežinant tuo metu gyvenusių gyventojų pavardžių, Lietuvos archyve surasti duomenų taip pat nėra galimybės. Dėl to kreipėsi į Nekilnojamojo turto paveldo specialistę - istorikę, kuri paruošė sklypo istorinę pažymą.

4Pagal įstatymą jo sklype draudžiamos statybos, išskyrus atvejus, kai toje teritorijoje anksčiau yra buvę pastatai. Iš senesnių vietinių gyventojų sužinojo, kad turimame sklype anksčiau buvo sodyba, todėl yra galimybė įstatymo nustatyta tvarka savo sklype statyti gyvenamąjį namą. Iš archyvinių dokumentų negalima matyti, kad šiame žemės sklype buvo sodyba, todėl šį faktą reikia nustatyti teismine tvarka.

5Suinteresuoto asmens atstovas Ramūnas Lydis paaiškino, kad pareiškėjas pateikė duomenų apie jo žemės sklype buvusią sodybą. Yra abejonių, ar rastos statinio liekanos yra gyvenamojo namo. Gali būti, kad tai ūkinio pastato pamatų likučiai.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėjas nori pakeisti žemės sklypo paskirtį ir statyti jame statinius, tačiau negali to padaryti, nes Nemuno deltos regioninis parkas yra saugotina teritorija ir joje bet kokia ūkinė ar kitokia veikla yra reglamentuojama 1993-11-09 d. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu. Šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodybų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą). Iš pareiškėjo paaiškinimų, liudytojų H. V. B., S. A. parodymų matyti, kad pareiškėjo valdomame žemės sklype iki 1940 m. yra buvusi sodyba. Liudytojui H. V. B. 1954 m. yra tekę būti šiame sklype ir rinktis plytų tinklams. Netoliese gyvenęs ( - ) sakęs eiti į stubą pasirinkti plytų. Pamato ilgis galėjo būti apie 10-15 metrų. Kokių nors kitų sodybos atributų nesimatė. Pagal aptiktas statybines liekanas, matininkas A. G. pažymėjo sklypo ribas ir jame esančias pamatų liekanas. Pareiškėjas pateikė fotonuotraukas, kuriose užfiksuoti iškasti akmenys ir plytos. Iš plano matyti, kad buvusio statinio plotas 15,18 m x 7,95 m = 121 m2. Pagal tokius išmatavimus galima spręsti, jog tai gyvenamasis namas, nes žvejų namų tradiciniai matmenys buvo 7-8 x 12-18 m. (b.l. 81).

8Įvertinant šiuos įrodymus darytina išvada, kad pareiškėjas įrodė įrodinėjamas aplinkybes, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas (CPK 444 str. 9 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263- 268 str., 448 str.,

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Tikslu gauti leidimą pastatų statybai nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui A. E. D. nuosavybės teise priklausančiame 1,78 ha ploto žemės sklype, esančiame ( - )., unikalus Nr. ( - ), yra buvusi sodyba.

12Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai