Byla AS-442-576-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų O. K., A. K., D. B., N. B., A. K., P. K., L. Z. skundą atsakovui Aplinkos ministerijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008 m. vasario 13 d. sprendimą Nr.2008/03-4R-19, panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2007 m. spalio 22 d. išduotą leidimą kirsti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, Nr.36-6-634 bei įpareigoti Aplinkos ministeriją atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus.

5Pareiškėjas A. K. pateikė prašymą dėl reikalavimų užtikrinimo, kuriuo prašė laikinai sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2007 m. spalio 22 d. išduoto leidimo kirsti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, Nr.36-6-634 galiojimą, taip pat uždrausti Kauno miesto savivaldybei keisti Želdinių persodinimo, kirtimo, atsodinimo schemos (Vokės gatvė 7, 7A, Kaunas) turinį.

6Pareiškėjas nurodė, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, būtų sudarytos sąlygos pratęsti leidimo galiojimą bei pakeisti schemą, dėl ko pasikeistų bylos ir surinktų įrodymų esmė, o kartu pasunkėtų ir teismo sprendimo įvykdymas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl reikalavimų užtikrinimo atmetė.

9Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai nėra pagrindas taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones. Pareiškėjo nurodoma schema yra ginčijamo leidimo sudėtinė dalis. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės dėl leidimo pratęsimo bei schemos pakeitimo nėra reikšmingos, nes šioje byloje teismas tirs tas faktines aplinkybes, kurios buvo minėto leidimo išdavimo metu. Teismas taip pat nurodė, kad ginčijamas leidimas buvo duotas iškirsti septynis medžius. Kaip matyti iš bylos duomenų, šeši medžiai jau yra iškirsti.

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėjas A. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartį ir uždrausti Kauno miesto savivaldybei teikti Kauno miesto savivaldybės tarybai svarstyti klausimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimo Nr.T-149 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, nupjovimo ir sodinimo tvarkos patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pripažinimo netekusiais galios.

12Pareiškėjas nurodo, kad jo pirmosios instancijos teismui pateikti argumentai dėl reikalavimų užtikrinimo yra pagrindas taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės taryboje rengiamasi svarstyti klausimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 25 d. sprendimo Nr.T-149 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, nupjovimo ir sodinimo tvarkos patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pripažinimo netekusiais galios. Šioje byloje ginčijamas leidimas ir jo dalimi esanti Želdinių persodinimo, kirtimo, atsodinimo schema buvo priimti, remiantis minėtais Kauno miesto savivaldybės tarybos aktais. Šių aktų pripažinimas netekusiais galios gali turėti įtakos šioje byloje ginčijamo leidimo bei schemos pakeitimui, todėl būtina taikyti ir papildomą reikalavimų užtikrinimo priemonę.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Aplinkos ministerija su atskiruoju skundu nesutinka.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones yra susiję su įrodinėjimo procesu, bet ne su teismo sprendimo įvykdymu, todėl taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones nėra pagrindo. Pareiškėjo atskirajame skunde prašoma taikyti papildoma reikalavimų užtikrinimo priemonė taip pat neturi jokios reikšmės teismo sprendimo šioje byloje įvykdymui.

18Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog byloje ginčijamas leidimas kirsti želdinius, iš esmės jau yra įvykdytas ir beveik visi želdiniai, kuriuos buvo leista kirsti, iškirsti (b. l. 34-36), todėl šio leidimo galiojimo sustabdymas neturėtų esminės reikšmės jo įgyvendinimui bei iki šio leidimo išdavimo buvusios padėties atkūrimui, o kartu ir pareiškėjui palankaus teismo sprendimo vykdymui.

19Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai