Byla 2-12718-328/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje AB „Swedbank“, antstolė Brigita Tamkevičienė

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. R. ir N. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje AB „Swedbank“, antstolė Brigita Tamkevičienė,

Nustatė

2pareiškėjai pateikė antstolei Brigitai Tamkevičienei skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0005/13/02343, nesurašyti turto perleidimo akto, atlikti pakartotinį turto vertinimą.

3Suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjų skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0005/13/02343 perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

4Suinteresuotas asmuo AB „Swedbank“ atsiliepimo į pareiškėjų skundą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

5Skundas atmestinas.

6Vykdomosios bylos Nr. 0005/13/02343 duomenimis nustatyta, kad antstolės kontoroje vykdoma vykdomoji byla dėl 894421,18 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš solidarių skolininkų N. R. ir G. R. išieškotojos AB „Swedbank“ naudai pagal Klaipėdos miesto 4-ojo notaro biuro 2013-11-05 vykdomąjį įrašą Nr. M-8451, išieškojimą nukreipiant į sutartine hipoteka įkeistą turtą.

7Antstolė 2013-12-31 priėmė patvarkymą dėl eksperto skyrimo Nr. S-13036741, kuriuo paskirta žemės sklypo, kurio plotas 0,1136 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastato – gyvenamojo namo su dviviečiu garažu, kurio užstatytas plotas 324,00 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), turto vertės nustatymo ekspertizė, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Ober haus“ (v. b. l. 22-24). Antstolė 2014-02-05 patvarkymu Nr. S-14004557, atsižvelgdama į ekspertizės akte nurodytą nekilnojamojo turto vertę, nustatė, jog žemės sklypo, kurio plotas 0,1136 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastato – gyvenamojo namo su dviviečiu garažu, kurio užstatytas plotas 324,00 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ) rinkos vertė – 640000,00 Lt (v. b. l. 39-40). Minėtas patvarkymas įteiktas pareiškėjai G. R. antstolės kontoroje 2014-02-07, vykdomojoje byloje pažymėta, jog pareiškėja įsipareigojo minėtą patvarkymą įteikti sutuoktiniui. Pirmosiose varžytinėse nekilnojamojo turto kaina nustatyta 512000,00 Lt, t. y. 80 procentų nuo nustatytos turto kainos, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 718 straipsniu. Antstolė 2014-04-17 priėmė patvarkymą Nr. S-14013251 dėl neįvykusių varžytinių, kadangi varžytinėse nedalyvavo nei vienas dalyvis (v. b. l. 54-55). Pranešimas įteiktas pareiškėjai 2014-04-17. 2014-04-09 paskelbtos antrosios varžytinės, turto pradinę kainą nustatant – 384000,00 Lt, t.y. 60 procentų nuo turto nustatytos vertės, kaip tai reglamentuojama 722 straipsnio 1 dalyje. Pasikeitus Civilinio proceso kodeksui, antrosios varžytinės buvo atšauktos. Pareiškėjams 2014-08-25 pasirašytinai įteikti pranešimai apie paskelbtas antrąsias varžytines (v. b. l. 65). Ant vykdomoje byloje esančio pranešimo pareiškėjai ranka pažymėjo „gavau su nustatyta kaina nesutinku“. Antrosiose varžytinėse turtas parduotas T. P. už 384000,00 Lt (v. b. l. 66).

8Pareiškėjai savo skundą iš esmės motyvuoja tuo, jog susipažinę su pranešimu apie paskelbtas antrąsias varžytines, antstolei nurodė, jog nesutinka su nustatyta parduodamo turto kaina, nes nustatyta turto kaina neatitinka realios rinkos kainos; mano, jog antstolės sprendimas parduoti turtą, neišsiaiškinus tikrosios turto rinkos vertės, pažeidžia pareiškėjų interesus; nors byloje antstolė paskyrė turto vertinimo ekspertizę, tačiau matydama, jog nustatyta parduodamo turto kaina neatitinka tikrosios rinkos vertės, privalėjo skirti pakartotinę ekspertizę; pareiškėjų nuomone, viešai prieinama informacija rodo, jog gyvenamieji namai Kalotės k., yra paklausūs, keletas yra parduodami, todėl yra įmanoma nustatyti turto vertę pagal kitų parduodamų namų kainas; pareiškėjai nurodo, jog nustatant kainą buvo vertinamas tik užstatytas plotas - 324 kv. m., tačiau bendras gyvenamojo namo plotas yra 455.54 kv. m., todėl turto kaina nustatyta mažesnė.

9Pažymėtina, jog parduodamo iš varžytinių turto kaina buvo nustatyta 2014-02-05 patvarkymu Nr. S-14004557 dėl turto įkainojimo (v. b. l. 39-40). Pareiškėjai minėtas patvarkymas įteiktas pasirašytinai antstolės kontoroje 2014-02-07 (v. b. l. 38). Pažymėtina, jog patvarkyme pareiškėjams antstolė išaiškino, jog vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjai turi teisę per 3 dienas nuo tos dienos, kai gavo antstolio patvarkymą dėl turto įkainojimo, pateikti motyvuotus prieštaravimus, dėl ko antstolis gali paskirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Pareiškėjų skundas dėl nustatytos parduodamo iš varžytinių turto kainos antstolės kontoroje gautas tik 2014-09-05 (v. b. l. 62), t.y. praėjus daugiau nei pusei metų nuo turto kainos nustatymo. Akivaizdu, jog pareiškėjai praleido nustatytą trijų dienų terminą pateikti prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos. Iš pareiškėjų skundo turinio matyti, jog pareiškėjai reiškia nesutikimą su nustatyto turto verte po to, kai 2014-08-25 buvo supažindinti su pranešimu apie antrąsias varžytines. Įvertinus tą aplinkybę, jog pagal bendrą taisyklę, numatytą Civilinio proceso kodekso 512 straipsnyje, apskųsti antstolio veiksmus galima ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą atlikti, o areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytinių turto proceso stadija, vadovaujantis protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais, darytina išvada, jog terminas skundui paduoti nėra praleistas.

10Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog jei turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. 2014-01-24 ekspertizės akte Nr. 885 EKZ_2014 RVI KLAI nurodyta, jog žemės sklypo, kurio plotas 0,1136 ha, unikalus Nr. 4400-0076-6261, ir pastato – gyvenamojo namo su dviviečiu garažu, kurio užstatytas plotas 324,00 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ) rinkos vertė – 640000,00 Lt. Antstolė, vadovaudamasi ekspertų nustatyta turto verte, 2014-02-05 patvarkymu dėl turto įkainojimo nustatė turto vertę – 640000,00 Lt. Pareiškėjai minėtas patvarkymas įteiktas pasirašytinai antstolės kontoroje 2014-02-07 (v. b. l. 38). Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta - skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Prieštaravimų nei iš išieškotojos, nei iš skolininkų dėl nustatytos turto vertės nepateikta per nustatytą 3 dienų terminą. Iš vykdomojoje byloje esančių įrodymų nustatyta, jog tiek pirmųjų varžytinių turto kaina, tiek antrųjų varžytinių nustatyta teisingai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 718 straipsnio, 722 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pareiškėjai nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių skunde nurodytas aplinkybes, jog turtas įkainotas neatsižvelgiant į realias rinkos kainas, taip pat nėra jokių įrodymų, kurie pagrįstų antstolės veiksmų neteisėtumą. Be to atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjai klaidingai nurodo savo skunde, jog turto vertintojai gyvenamąjį namą su dviviečiu garažu vertino, neatsižvelgdami į bendrą plotą, o įvertino tik užstatytą 324,00 kv. m., plotą. Iš Ekspertizės akto Nr. 885 EKZ_2014 RVI KLAI 17 lape esančios lentelės duomenų nustatyta, jog vertinamo namo, esančio ( - ), plotas 455,54 kv. m., todėl akivaizdu, jog turto vertintojas įvertino visą gyvenamojo namo plotą, atsižvelgdamas į faktinę turto būklę, plotą.

11Atsižvelgiant į aplinkybes, jog antstolė, laikydamasis įstatymo nuostatų, paskyrė įstatymo nustatyta tvarka turto vertinimo ekspertizę, areštavo pareiškėjų turtą, pareiškėjai savo teisėmis nušalinti ekspertą nepasinaudojo, taip pat įstatymo nustatytu terminus nepateikė prieštaravimų dėl turto įkainojimo, nepateikė teismui įrodymų, dėl kurių būtų pagrindas tenkinti skundą, pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjų G. R. ir N. R.(o) skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/13/02343 grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai