Byla 2S-116-280/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. U. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9267-812/2012 pagal pareiškėjo J. U. skundą antstoliui A. B. dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

3Pareiškėjas J. U. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolio A. B. 2012-11-06 patvarkymus „Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo“ Nr. 0025/07/03820 ir Nr. 0025/07/05219. Pareiškėjas nurodė, kad vykdymo išlaidas yra sumokėjęs ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba jokių išskaitymų iš jo nevykdo.

4Antstolis A. B. 2012-11-15 patvarkymais Nr. 0025/07/03820 ir Nr. 0025/07/05219 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir nurodė, kad J. U. nėra sumokėjęs vykdymo išlaidų vykdomosiose bylose Nr. 0025/07/05219 ir Nr. 0025/07/03820.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2012-12-17 nutartimi J. U. skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad pagal LR CPK 611 str. 4 d., jeigu iš dalies įvykdytas ar visiškai neįvykdytas vykdomasis dokumentas grąžinamas išieškotojui ir vykdymo išlaidos nebuvo išieškotos, antstolis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytais atvejais ir tvarka vykdomosios bylos neužbaigia ir joje išieško iki vykdomojo dokumento grąžinimo priskaičiuotas vykdymo išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad antstolio A. B. kontoroje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2004-11-04 teismo įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-5801-02/2004 pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0025/07/03820 dėl 3 622,26 Lt skolos, 241,95 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos bei 28,98 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš J. U., AB „Panevėžio energija“ naudai. Toje pačioje antstolio kontoroje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006-10-03 įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-5933-589/2006 pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0025/07/05219 dėl 2 586,50 Lt skolos, 16,24 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos bei 19,52 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš J. U., AB „Panevėžio energija“ naudai. Antstolė V. B. minėtus vykdomuosius dokumentus pavedė vykdyti VSDFV Panevėžio skyriui. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2009-08-25 VSDFV Panevėžio skyrius grąžino vykdomąjį dokumentą dėl skolos išskaitymo iš J. U. pagal 2004-11-04 vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5801-02/04. 2009-09-28 antstolis priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo, nes nebuvo išieškotos iš J. U. priteistos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, iš viso 1 038 Lt. 2010-09-01 VSDVF Panevėžio skyrius grąžino įvykdytą vykdomąjį dokumentą dėl skolos išskaitymo iš J. U. pagal 2004-11-04 vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5801-02/04. 2009-09-28 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius taip pat grąžino įvykdytą vykdomąjį dokumentą dėl skolos išskaitymo iš J. U. pagal 2006-10-03 vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5933-589/2006. Teismas nustatė, kad antstolis atliko skolos vykdymo veiksmus, antstolio prašomos priteisti vykdymo išlaidos paskaičiuotos laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimų, jos yra pagrįstos, todėl turi būti išieškotos iš J. U.. Iš pareiškėjo išieškotina vykdymo išlaidu suma – 721,83 Lt.

6Pareiškėjas J. U. atskiruoju skundu prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-12-17 nutartį, priimtą byloje Nr. 2-9267-812/2012. Apeliantas pažymėjo, kad iš jo išskaitymai pagal vykdomuosius dokumentus buvo visiškai įvykdyti 2009 m. Į išskaitomas sumas buvo įtrauktos ir vykdymo išlaidos, todėl pareiškėjas už antstolio atliktus vykdymo veiksmus yra sumokėjęs.

7Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337str. 1 d. 1 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Byloje nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2004-11-04 įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-5801-02/2004 pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0025/07/03820 dėl 3 622,26 Lt skolos, 241,95 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos bei 28,98 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš J. U., AB „Panevėžio energija“ naudai (vykd. b. l. Nr. 0025/07/03820, 2). Toje pačioje antstolio kontoroje Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006-10-03 įsakymo civilinėje byloje Nr. L2-5933-589/2006 pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0025/07/05219 dėl 2 586,50 Lt skolos, 16,24 Lt delspinigių, 5 % dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos bei 19,52 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš J. U., AB „Panevėžio energija“ naudai (vykd. b. l. Nr. 0025/07/05219, 2). Antstolė V. B. minėtus vykdomuosius dokumentus 2005-04-11 patvarkymu Nr. 0024/05/00154 pavedė vykdyti VSDFV Panevėžio skyriui (vykd. b. l. Nr. 0025/07/03820, 15; vykd. b. l. Nr. 0025/07/05219, 7). 2009-08-25 VSDFV Panevėžio skyrius grąžino vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5801-02/04 dėl skolos išskaitymo iš J. U. (vykd. b. l. Nr. 0025/08/03820, 29). 2009-09-28 antstolis A. B. priėmė patvarkymą Nr. 0025/07/03820 Dėl piniginių lėšų išieškojimo, nes nebuvo išieškotos iš J. U. priteistos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos, iš viso 1 038 Lt (vykd. b. l. Nr. 0025/08/03820, 30). 2010-09-01 VSDVF Panevėžio skyrius grąžino visiškai įvykdytą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5801-02/04 dėl skolos išieškojimo iš J. U. (vykd. b. l. Nr. 0025/08/03820, 39). Analogiška tvarka iš J. U. buvo išieškoma skola ir pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5933-589/06. Šis vykdomasis dokumentas visiškai įvykdytas ir grąžintas 2009-09-28 (vykd. b. l. Nr. 0025/07/05219, 22).

102010-10-18 antstolis A. B. skolininkui J. U. išsiuntė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (vykd. b. l. Nr. 0025/08/03820, 43). Siūlyme antstolis nurodė, kad skolininkas yra sumokėjęs 419,15 Lt vykdymo išlaidų, tačiau liko nesumokėjęs 474,26 Lt vykdymo išlaidų dalies. 2012-11-06 antstolis A. B. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriame buvo perskaičiuota likusi nesumokėta vykdymo išlaidų suma ir nustatyta, kad J. U. yra nesumokėjęs 439,85 Lt vykdymo išlaidų (vykd. b. l. Nr. 0025/08/03820, 46). Byloje nustatyta, kad antstolis A. B. 2010-10-18 skolininkui J. U. išsiuntė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas už antstolio atliktus išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0025/07/05219 (vykd. b. l. Nr. 0025/07/05219, 34). Siūlyme nurodyta, kad skolininkas yra sumokėjęs 353,02 Lt vykdymo išlaidų, tačiau liko nesumokėjęs 327,85 Lt vykdymo išlaidų dalies. 2012-11-06 antstolis A. B. priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriame buvo perskaičiuota likusi nesumokėta vykdymo išlaidų suma ir nustatyta, kad J. U. yra nesumokėjęs 281,98 Lt vykdymo išlaidų (vykd. b. l. Nr. 0025/07/05219, 38).

11LR CPK 611 str. 2 d. įtvirtinta, kad vykdymo išlaidos iš skolininko išieškomos antstolio Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos patvarkymu ir pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais antstolis išsiunčia skolininkui LR CPK 605 straipsnyje nustatyta tvarka. Išieškotos vykdymo išlaidos išmokamos antstoliui ir kitiems asmenims ne anksčiau kaip po dvidešimt dienų nuo patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimų išsiuntimo skolininkui dienos. Skundo dėl vykdymo išlaidų padavimas sustabdo jų išmokėjimą.

12Byloje nustatyta, kad pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5801-02/04 iš apelianto J. U. išieškotina suma, įskaitant priskaičiuotas procesines palūkanas, yra 4 931,19 Lt (3 622,26 Lt + 241,95 Lt + 28,98 Lt + 1 038 Lt). Iš VSDFV Panevėžio skyriaus pateiktų duomenų matyti, kad pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5801-02/04 iš J. U. buvo išskaityta 4 931,19 Lt (3893,19 Lt + 1 038 Lt) (b. l. 11-13, 18-19). Taip pat nustatyta, kad pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5933-589/06 iš skolininko J. U. išieškotina suma, įskaitant priskaičiuotas procesines palūkanas, yra 3 006, 96 Lt (2 589,50 Lt + 16,24 Lt + 19,52 Lt + 384,70 Lt). VSDFV Panevėžio skyriaus duomenimis pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-5933-589/06 iš J. U. išskaityta 3 006,96 Lt (b. l. 14-15, 17). Įvertinus byloje esančius duomenis apie iš apelianto atliktus išskaitymus, konstatuotina, kad atliktų išskaitų suma atitinką teismo iš J. U. priteistų ir išieškotinų skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų dydį.

13Pažymėtina, kad pagal vykdomuosius dokumentus Nr. L2-5801-02/04 ir Nr. L2-5933-589/06 vykdymo išlaidos iš J. U. pensijos nebuvo išskaitomos. Apeliantas taip pat nepateikė įrodymų, kad jis antstoliui sumokėjo vykdymo išlaidas kitu būdu. Jo pateikti įrodymai tik liudija skolų apmokėjimą, bet ne vykdymo išlaidų. Byloje nustatyta, kad antstolis A. B., vadovaudamasis LR CPK 611 str. 2 d. ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtintomis nuostatomis, skolininkui J. U. pateikė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo kartu su detaliais vykdymo išlaidų apskaičiavimais (b. l. 3-4, vykd. b. l. Nr. 0025/07/05219, 40-41). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolio A. B. prašomos priteisti vykdymo išlaidos paskaičiuotos laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimų ir yra pagrįstos. Teismas atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes ir įvertinęs faktą, jog J. U. neįrodė, kad yra sumokėjęs vykdymo išlaidas, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo 2012-12-07 nutarties naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai