Byla B2-2937-601/2016
Dėl A. K. finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB ,,Festina“ bankroto byloje Nr. B2-410-601/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2sekretoriaujant Mantui Cemnolonskiui,

3dalyvaujant byloje A. K. atstovui J. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdamas klausimą dėl A. K. finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB ,,Festina“ bankroto byloje Nr. B2-410-601/2016,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi UAB ,,Festina“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nutartis įsiteisėjo, Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. liepos 24 d. nutartimi palikus Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartį nepakeistą.

6A. K. atstovas (globėjas) J. K. pateikė teismui prašymą įtraukti A. K., kaip hipotekinį kreditorių, į BUAB ,,Festina“ kreditorių sąrašą, taikant CPK 754 straipsnio 1 ir 2 punktus dėl 109 012,97 Eur išieškojimo. Nurodė, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesyje gavo Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą. 2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimu teismas įpareigojo K. K. A. K. už jam tenkančią didesnę turto dalį (,,UAB ,,Festina“) per 10 metų išmokėti 670 000 Lt. 2006 m. gruodžio 13 d. Centrinė hipotekos įstaiga UAB ,,Festina“ dalį įvardijo ,,Kitu turtu“ 670 000 Lt kompensacija ir nustatė teisinį režimą – asmeninė nuosavybė. Asmuo, valdantis turtą asmeninės nuosavybės teise, A. K..

7Kauno apygardos teismas nustatė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimu tenkino A. K. ir K. K. pareiškimą ir jų santuoką, įregistruotą Kauno miesto Civilinės metrikacijos skyriuje ( - ), (akto įrašas Nr. ( - )) nutraukė abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Po santuokos nutraukimo sutuoktiniams paliko santuokines K. ir K. pavardes. Teismas patvirtino sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria šalys susitarė dėl vaikų gyvenamosios vietos, nepilnamečių vaikų išlaikymo ir dalyvavimo jų auklėjime bei bendravime, šalių turtinių teisių ir pareigų ir kt. Šalys dėl santuokoje įgyto turto susitarė kad: 1) A. K. atitenka ir pereina asmeninėn nuosavybėn 5 kambarių 141,13 kv. m. bendro ploto butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), kurio vertė 385 702 Lt, esantis ( - ), Kauno mieste; 2) K. K. atitenka ir pereina asmeninėn nuosavybėn: UAB ,,( - )“ 5 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt; UAB ,,( - )“ 200 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt; 3) K. K. už jam tenkančią didesnę turto dalį įsipareigojo išmokėti A. K. 670 000 Lt piniginę kompensaciją, pervedant pinigus į A. K. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB Vilniaus banke (banko kodas ( - )) tokiais terminais: 70 000 Lt K. K. įsipareigoja sumokėti A. K. per 10 ( dešimt) dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo bus patvirtinta šalių sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių priėmimo dienos, o likusią dalį 600 000 Lt įsipareigoja sumokėti A. K. per dešimties metų laikotarpį – po 5 000 Lt kiekvieną mėnesį. Centrinės hipotekos įstaigos duomenis nurodytas turto padalijimo faktas įregistruotas Vedybų sutarčių registre, iš kurio matyti, koks turtas po santuokos nutraukimo asmenine nuosavybės teise atiteko kiekvienai šaliai. Skolininkui K. K. nevykdant 2016 m. liepos 25 d. teismo sprendimo, Kauno apylinkės teismas išieškotojai A. K. išdavė vykdomąjį raštą. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad šalys, nutraukdamos santuoką, pasidalijo turtą ir už didesnę K. K. tenkančią turto dalį pastarasis įsipareigojo tam tikra tvarka ir terminais išmokėti A. K. kompensaciją, leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių susiklostė asmeninio pobūdžio privatiniai teisiniai santykiai ir A. K. skolininkas yra K. K. (įsipareigojimą išmokėti kompensaciją turi įvykdyti K. K.).

8A. K. prašė ją įtraukti į BUAB ,,Festina“ kreditorių sąrašą, taikant CPK 754 straipsnio 1 ir 2 dalį. Kaip minėta, K. K. yra UAB ,,Festina“ akcininkas, po santuokos nutraukimo įmonės akcijos liko K. K. asmenine nuosavybe. BUAB ,,Festina“ yra ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo, kas iš esmės reiškia, kad įmonės turtas yra atskirtas nuo jos akcininkų turto. CK 2.50 straipsnio 2 dalyje juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus įstatymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytus atvejus. Nurodytas teisinis reglamentavimas iš esmės reiškia, kad UAB ,,Festina“ neatsako savo turtu už įmonės akcininko, šiuo atveju K. K., asmenines skolas, t. y. neatsako UAB ,,Festina“ A. K. už K. K. skolas.

9Be to, pažymėtina, kad byloje nėra pateikta jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad UAB ,,Festina“ ir A. K. būtų sieję kokie nors teisiniai santykiai ir, kad BUAB ,,Festina“ tam tikrų teisinių santykių pagrindu turėtų piniginių prievolių A. K.. Taip pat byloje nėra jokių pagrįstų duomenų, kad BUAB ,,Festina“ ir K. K. sietų hipotekos teisiniai santykiai, t. y. kad UAB ,,Festina“ būtų įkeitusi savo nekilnojamąjį turtą (jo dalį) K. K. naudai, tikslu užtikrinti savo skolinį įsipareigojimą.

10Nustačius, kad 109 012,97 Eur suma yra K. K. asmeninio pobūdžio įsiskolinimas A. K., kuris susidarė Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. sprendimo pagrindu šalims patvirtinus sutartį, sprendžia, kad A. K. negali būti laikoma BUAB ,,Festina“ kreditore (hipotekos kreditore), turinčia teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Kadangi A. K. kreditorius yra K. K., todėl CPK 754 straipsnio nuostata, kuria A. K. remiasi pareiškime, gali būti vykdomąją bylą vykdančio antstolio taikoma atliekant išieškojimą iš K. K. turto ir kt., tačiau ne BUAB ,,Festina” turto atžvilgiu.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., Įmonių bankroto įstatymo 26 str., teismas

Nutarė

12Atmesti A. K., atstovaujamos J. K., pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo 109 012,97 Eur sumai patvirtinimo BUAB ,,Festina“ bankroto byloje.

13Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai