Byla 2S-2992-262/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė D. M., UAB „Karpis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankrutuojančios viešosios įstaigos „Belvederio dvaras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“, atstovaujamo bankroto administratoriaus Z. J., skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė D. M., UAB „Karpis“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Pareiškėjas bankrutuojanti viešoji įstaiga „Belvederio dvaras“ skundu prašė panaikinti antstolės D. M. 2018-08-10 patvarkymą Nr. 0012/14/00825 Dėl atsisakymo priimti skundą ir išnagrinėti 2018-08-09 pateiktą bankrutuojančios VŠĮ „Belvederio dvaras“ 2018-08-08 skundą dėl antstolės veiksmų iš esmės.

42. Nurodė, kad bankrutuojanti VšĮ „Belvederio dvaras“, atstovaujama bankroto administratoriaus Z. J., 2018-08-09 antstolei D. M. pateikė 2018-08-08 skundą dėl antstolės veiksmų. Antstolė D. M. 2018-08-10 patvarkymu Nr. 0012/14/00825 skundą atsisakė priimti kaip pateiktą VšĮ „Belvederio dvaras“ vardu negalinčio veikti asmens. Pažymėjo, kad byla pagal UAB „Karpis“ skundą dėl 2018-06-15 kreditorių susirinkimo priimto nutarimo VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka panaikinimo nėra išnagrinėta ir 2018-06-15 kreditorių susirinkimo metu priimtas sprendimas iškelti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka nėra panaikintas. Kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra panaikintas 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimas VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka, VšĮ „Belvederio dvaras“ valdymo organai neturi įgaliojimų veikti įmonės vardu, o įmonės vardu veikia paskirtas bankroto administratorius Z. J.. Atstovavimas įmonei ir skundo pasirašymas įmonės vardu neapima veiksmų, kuriuos uždrausta atlikti Vilniaus apygardos teismo 2018-08-03 nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

53. Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. 2018-09-14 patvarkymu Nr. 0012/14/00825 bankrutuojančio VšĮ „Belvederio dvaras“, atstovaujamo bankroto administratoriaus Z. J., skundo netenkino. Nurodė kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu „Dėl atsisakymo priimti skundą“ pareiškėjo VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriaus Z. J. 2018 m. rugpjūčio 8 d. skundą atsisakyta priimti, kadangi jis pateiktas asmens, neturinčio tokios teisės – Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi civ. byloje Nr. eB2-4432-866/2018 sustabdė 2018 m. birželio 15 d. įvykusio VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka, galiojimą; uždraudė atsakovo kreditoriams priimti ir bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir/ar atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovo bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartimi atmestas pareiškėjo bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“, atstovaujamo bankroto administratoriaus Z. J., skundas dėl antstolio veiksmų.

85. Teismas nurodė, kad pareiškėjas pirmųjų varžytinių teisėtumo neginčija, todėl klausimo dėl antstolio veiksmų pagrįstumo ir teisėtumo paskelbiant pirmąsias turto varžytines nėra. CPK 719 str. nustatyti turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių teisiniai padariniai. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to, jog jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, turtas perduodamas išieškotojui už pradinę kainą. CPK 721 str. nustatyti atsisakymo perimti iš pirmųjų varžytinių neparduotą turtą teisiniai padariniai. Šio straipsnio 1 d. nustatyta, kad jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 719 str. 1 d. nustatyta tvarka jam perduodamą turtą, antstolis skelbia antrąsias varžytines ir šie antstolio veiksmai neprieštarauja IBĮ 33 straipsnio 4 dalies nuostatoms. Nenustačius antstolės D. M. veiksmuose civilinio proceso įstatymo vykdymo procesą reglamentuojančių normų pažeidimų, darytina išvada, kad antstolė teisėtai ir pagrįstai atliko veiksmus, todėl pareiškėjo bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ skundas netenkinamas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

106. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: panaikinti antstolės D. M. 2018-08-10 patvarkymą Nr. 0012/14/00825 Dėl atsisakymo priimti skundą ir išnagrinėti (įpareigoti išnagrinėti) 2018-08-09 pateiktą bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018-08-08 skundą dėl antstolės veiksmų iš esmės.

117. Nurodė, kad antstolė nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, pasirašytą bankroto administratoriaus Z. J.. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebuvo uždrausta bankroto administratoriui skųsti antstolės veiksmų. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis, kuria nutraukta VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūra vykdoma ne teismo tvarka dar nėra įsiteisėjusi. Taigi, bankroto administratorius teisėtai veikė VšĮ „Belvederio dvaras“ vardu, todėl antstolė turėjo priimti jo skundą ir jį išnagrinėti. Teismas nepagrįstai atsisakė pripažinti antstolės veiksmus (varžytynių paskelbimą neteisėtais. atlikti vykdymo veiksmai po 2018-06-15 VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo vykdyti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka kvalifikuotini kaip neteisėti, nes antstolė pažeidė minėtas imperatyvias ĮBĮ nuostatas (ĮBĮ 13 str. 3 d., 13 str. 5 d., 10 str. 7 d. 3 p., 14 str. 1 d. 1 p. bei 18 str. 1 d.). Priešingas aptariamų teisės normų aiškinimas reikštų Įmonių bankroto įstatymo vieno iš tikslų – suteikti teisę valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtu (lėšomis) ir juo disponuoti tik bankroto administratoriui, taip užtikrinant ir apsaugant visų kreditorių teises, – paneigimą.

128. Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog Vilniaus apygardos teismui 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi sustabdžius 2018 m. birželio 15 d. įvykusio VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka galiojimą ir uždraudus VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditoriams priimti ir bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir/ar atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovo bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymu nuo paminėtos nutarties priėmimo dienos (2018-08-03) bankroto administratorius negali veikti VšĮ „Belvederio dvaras“ vardu, todėl skundas dėl antstolės veiksmų pateiktas VšĮ „Belvederio dvaras“ vardu negalinčio veikti asmens.

139. Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bankroto administratorius negalėjo VšĮ „Belvederio dvaras“ vardu paduoti skundo dėl antstolės veiksmų, todėl antstolė pagrįstai atsisakė jį priimti. Taigi, teismas pagrįstai atmetė skundą dėl antstolės veiksmų.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmetamas.

1610. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

1711. Byloje nustatyta, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018 m. birželio 15 d. kreditorių susirinkimo metu priimtas nutarimas vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Nuo 2018 m. birželio 25 d. VšĮ „Belvederio dvaras“ statusas Juridinių asmenų registre nurodytas „bankrutuojantis“, o VšĮ „Belvederio dvaras“ iškeltas bankrotas ne teismo tvarka. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi c. b. Nr. eB2-4432-866/2018 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2018 m. birželio 15 d. įvykusio VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka, galiojimas; uždrausta atsakovo kreditoriams priimti ir bankroto administratoriui vykdyti bet kokius sprendimus ir/ar atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovo bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymu. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 21 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartis palikta nepakeista. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi panaikintas VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018 m. birželio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; nutrauktas VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesas ne teismo tvarka. Ši nutartis dar nėra įsiteisėjusi, nes ji yra apskųsta, tačiau skundas dar nėra išnagrinėtas.

1812. Nepagrįsti yra apelianto argumentai, kad bankroto administratorius nepaisant taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali veikti VšĮ „Belvederio dvaras“ vardu. Teismas įvertinęs bylos medžiagą sprendžia, jog bankroto administratorius Z. J. neturėjo teisės skųsti antstolės veiksmų VšĮ „Belvederio dvaras“ vardu.

1913. CPK 18 str. numato, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2014. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. eB2-4432-866/2018 nėra panaikinta ir yra galiojanti, todėl remiantis CPK 18 str., yra privaloma.

2115. Apeliantas nurodo, kad nepaisant Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, bankroto administratorius ir toliau turi teisę veikti įmonės vardu, kadangi atstovavimas įmonei ir skundo pasirašymas įmonės vardu neapima veiksmų, kuriuos uždrausta atlikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Su tokiu apelianto teiginiu nesutiktina.

2216. Vilniaus apygardos teismas pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad bankroto administratoriui uždraudžiama vykdyti, bet kokius sprendimus ir/ar atlikti veiksmus, susijusius su tolesniu atsakovo bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymu. Taigi, tokios laikinosios apsaugos priemonės apima ir bankrutuojančios bendrovės vardu skundų, kuriais siekiama įtakoti priverstinio skolos išieškojimo procesą pateikimą antstolei ir teismui.

2317. Apeliantas nepagrįstai akcentuoja aplinkybę, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. nutartis priimta civ. byloje Nr. eB2-4432-866/2018, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo išsiųsta VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriui.

2418. Vien tik teismo procesinių dokumentų išsiuntimo bankroto administratoriui faktas nereiškia, jog teismas, bankroto administratorių laiko teisėtu VšĮ ,,Belvederio dvaras“ atstovu, turinčiu visus įgaliojimus veikti bankrutuojančios įmonės vardu ir galinčiu nepaisyti teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatytų draudimų. Teismo išsiųstų procesinių dokumentų faktas nereiškia, kad teismas pripažįsta, kad bankroto administratorius yra tinkamas VšĮ ,,Belvederio dvaras“ atstovas, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neturi teisinės reikšmės.

2519. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog 2018 m. birželio 15 d. VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditoriai priėmė nutarimą iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka, aplinkybė, kad prašymas VĮ Registrų centrui juridinių asmenų registre įregistruoti VšĮ „Belvederio dvaras“ statusą „bankrutuojantis“ buvo pateiktas tik 2018 m. birželio 18 d. ir įregistruotas 2018 m. birželio 25 d. neva jokios juridinės reikšmės neturi, todėl antstolės 2018 m. birželio 21 d. patvarkymas dėl pirmųjų varžytinių iškėlimo yra neteisėtas. Su tokiu teiginiu apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka.

2620. Nagrinėjamu atveju VĮ Registrų centre duomenys apie VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka yra paskelbti ir įregistruoti 2018 m. birželio 25 d., tačiau antstolės patvarkymas dėl pirmųjų varžytinių priimtas iki bankroto proceso paskelbimo dienos t.y. 2018 m. birželio 21 d.

2721. Varžytinių paskelbimo metu VšĮ „Belvederio dvaras“ nepateikė jokios informacijos apie tai, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ atžvilgiu yra iškelta bankroto byla. Todėl atsižvelgiant į tai, kad viešojo registro duomenys yra teisingi tol, kol nenuginčyti, o varžytinių paskelbimo metu jokios informacijos apie pradėtą bankroto procesą ne teismo tvarka nebuvo, varžytinės yra paskelbtos pagrįstai ir teisėtai.

2822. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog antstolė jokių neteisėtų veiksmų neatliko, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Pareiškėjas bankrutuojanti viešoji įstaiga „Belvederio dvaras“... 4. 2. Nurodė, kad bankrutuojanti VšĮ „Belvederio dvaras“, atstovaujama... 5. 3. Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. 2018-09-14 patvarkymu Nr. 0012/14/00825... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartimi atmestas... 8. 5. Teismas nurodė, kad pareiškėjas pirmųjų varžytinių teisėtumo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. 6. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. 7. Nurodė, kad antstolė nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą,... 12. 8. Antstolė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o nutartį... 13. 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmetamas.... 16. 10. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 17. 11. Byloje nustatyta, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018 m. birželio 15 d.... 18. 12. Nepagrįsti yra apelianto argumentai, kad bankroto administratorius... 19. 13. CPK 18 str. numato, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis,... 20. 14. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 21. 15. Apeliantas nurodo, kad nepaisant Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 22. 16. Vilniaus apygardos teismas pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones,... 23. 17. Apeliantas nepagrįstai akcentuoja aplinkybę, kad Vilniaus apygardos... 24. 18. Vien tik teismo procesinių dokumentų išsiuntimo bankroto... 25. 19. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog 2018... 26. 20. Nagrinėjamu atveju VĮ Registrų centre duomenys apie VšĮ „Belvederio... 27. 21. Varžytinių paskelbimo metu VšĮ „Belvederio dvaras“ nepateikė... 28. 22. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartį palikti...