Byla 2-541-272/2015
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinės rūpybos vaikams nustatymo ir nuolatinio rūpintojo skyrimo, išlaikymo vaikams priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovei A. G., atsakovams R. Š. ir R. Š., trečiojo asmens Elektrėnų šeimos namų (buv. Elektrėnų vaikų globos namai) atstovei V. R., Institucijos, duodančios išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams R. Š. ir R. Š., dalyvaujant trečiajam asmeniui Elektrėnų šeimos namams (buv. Elektrėnų vaikų globos namai), Institucijai, duodančiai išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinės rūpybos vaikams nustatymo ir nuolatinio rūpintojo skyrimo, išlaikymo vaikams priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas Elektrėnų savivaldybės administracija ieškiniu ir ieškovo atstovė teismo posėdyje prašo: 1) neterminuotai apriboti tėvų valdžią R. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - ) jų vaikams D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ); 2) priteisti iš atsakovų R. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), po 57,92 Eur iš kiekvieno kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymą pervedant į D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), asmenines sąskaitas; pavesti Elektrėnų šeimos namams nepilnamečiams vaikams tenkantį išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise; 3) nustatyti nuolatinę rūpybą nepilnamečiams D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), Elektrėnų šeimos namuose (rūpybą institucijoje); 4) skirti nepilnamečių D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), nuolatiniu rūpintoju Elektrėnų šeimos namus; 5) nustatyti nepilnamečių D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), nuolatinę gyvenamąją vietą Elektrėnų šeimos namuose.

3Nurodė, kad atsakovai turi tris nepilnamečius vaikus: D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ). Atsakovų šeima į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašyta 2000 m. lapkričio mėnesį, gavus pranešimą, kad atsakovai nuolat girtauja, nesirūpina vaikais, gyvena antisanitarinėmis sąlygomis, namuose lankosi pašaliniai asmenys, vaikai yra mušami (apsilankymų metu vaikai būdavo murzini, drabužėliai ir patalynė nešvarūs, namuose nešvaru, vaikai alkani, maisto produktų nebūdavo arba būdavo labai mažai). Paslaugas šeimai teikė Elektrėnų socialinių paslaugų centro darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis. Elektrėnų savivaldybės Slaugos ir socialinių paslaugų centro direktoriaus 2001-07-12 įsakymu R. Š. pašalpos išmokamos, įpareigojant socialinę darbuotoją užtikrinti pašalpų panaudojimą pagal paskirtį, padedant įsigyti už išmokėtus pinigus būtiniausių produktų ir kitų prekių, atsižvelgiant į vaikų poreikius, tačiau ir šios priemonės nepadėjo (nupirkus maisto produktų, kitą dieną jų jau nebūdavo, nes juos iškeisdavo į alkoholinius gėrimus, vaikai prašydavo kaimynų, kad duotų maisto). Vaikams paaugus ir pradėjus lankyti mokyklą, jie nuo 2002-09-01 gyveno ir mokėsi ( - ) (dalinis valstybės išlaikymas), atostogų metu lankė ( - ). Besimokydami ( - ) vaikai į namus grįždavo tik atostogų metu, savaitgaliais į namus nevažiuodavo dėl tėvų girtavimo. Atsakovai nesistengė dirbti, jų pragyvenimo šaltinis būdavo pašalpos, jie nesidomėjo, kaip sekasi vaikams mokykloje. Laikinoji globa vaikams pirmą kartą nustatyta 2006-07-19 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais L. N., D. Š., D. Š., R. Š. ir V. Š. Elektrėnų vaikų globos namuose (nuo 2015-01-13 - Elektrėnų šeimos namai), o nuo 2006-09-01 laikinoji rūpyba buvo nustatyta ir vyriausiajai R. Š. dukrai R. N. (mergaitė gyveno ne motinos šeimoje, o pas O. P. ( - )). Vaikai L. N., D. Š., D. Š., R. Š. ir V. Š. į globos namus buvo paimti iš Vievio bendruomenės paslaugų tarnybos, nes atsakovas R. Š. buvo neblaivus, agresyvus, o motinos nebuvo namuose. Vaikai buvo dažnai mušami, alkani, R. Š. dukra R. N. dėl jos patėvio R. Š. smurto kartu negyveno, motina jai išlaikymo neteikė, neatiduodavo net jos pašalpos dalies. Teikiant paslaugas šeimai ir situacijai šeimoje pagerėjus, vaikai po pusės metų buvo grąžinti tėvams. Situacija šeimoje pagerėjo trumpam. Nuo 2013-09-01 iki 2014-03-16 D. Š., R. Š. ir V. Š. buvo teikiama intensyvi krizės įveikimo pagalba Elektrėnų vaikų globos namų dienos grupėje. Vaikai savaitę laiko gyveno globos namuose, o savaitgaliais galėdavo grįžti į namus, tačiau R. ir V. Š. į namus nevažiuodavo. Į namus važiuodavo tik D. Š., jis iš namų grįždavo neblaivus (gėrė kartu su tėvais). Už suteiktas paslaugas vaikams globos namų dienos grupėje tėvai turėjo mokėti, tačiau nemokėjo, buvo įsiskolinimas, kuris išskaičiuotas iš atsakovų gaunamų pašalpų. Intensyvios krizės paslaugos situacijos šeimoje neišsprendė, todėl antrą kartą laikinoji rūpyba vaikams buvo nustatyta 2014-03-17, nes atsakovai R. ir R. Š. girtavo, vaikais nesirūpino, nedirbo, jų pragyvenimo šaltinis buvo R. Š. skirta neįgalumo šalpos pensija (693 Lt) ir išmoka vaikui (208 Lt). Išmokas sutuoktiniai nuolat išleisdavo ne pagal paskirtį: alkoholiniams gėrimams, menkaverčiams daiktams pirkti, savo, o ne vaikų, poreikiams tenkinti, neaprūpindavo vaikų mokyklinėmis priemonėmis, susirgus - vaistais, neveždavo pas medikus. 2014-04-04 skyriuje sudarytas planas dėl vaikų laikinosios rūpybos sprendimų. Atsakovai R. ir R. Š. dalyvavo sudarant planą dėl vaikų laikinosios globos sprendimų, buvo supažindinti su laikinosios rūpybos tikslu (pasikeitus situacijai šeimoje, dėl kurios jų vaikams buvo nustatyta laikinoji rūpyba, grąžinti vaikus tėvams). 2014-09-30 skyriuje buvo organizuota laikinosios rūpybos peržiūra. Joje dalyvavo Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, globos namų direktorė V. R., atsakovai R. ir R. Š.. Socialinio darbuotojo pateiktoje informacijoje pažymima, kad situacija šeimoje nepagerėjusi, šeima gyvenimo būdo nekeičia (tėvai girtauja, vaikų globos namuose nelanko). Globos namų direktorė V. R. teigė, kad tėvai vaikų nelankė, išlaikymo vaikams neteikė. Su atsakovais R. ir R. Š. iki nustatant laikinąją rūpybą jų vaikams buvo ne kartą kalbėta apie jų gyvenimo būdą, jie Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo buvo įspėti žodžiu ir raštu dėl girtavimo, netinkamo gyvenimo būdo, dėl vaikų nepriežiūros, tačiau situacija nesikeitė. Net ir nustačius vaikams laikinąją rūpybą ir juos įkurdinus globos namuose, atsakovų gyvenimo būdas nepasikeitė. Laikinosios globos peržiūros metu buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo. Atsakovai su peržiūros sprendimu yra supažindinti. Elektrėnų vaikų globos namai kreipėsi į skyrių, prašydami skirti juos D., R. ir V. Š. nuolatiniu rūpintoju, prašo nustatyti vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą Elektrėnų šeimos namuose (buv. Elektrėnų vaikų globos namai). Vaikai gerai jaučiasi globos namuose, sutinka, kad jų nuolatiniu rūpintoju būtų paskirti Elektrėnų šeimos namai. Vaikai turto neturi. R. Š. nustatytas neįgalumas, V. Š. yra sveikas, D. Š. diagnozuotas psichikos ir elgesio sutrikimas, vartojant alkoholį (gydymo atsisako). Vaikai mokosi ( - ): D. Š. mokosi dešimtoje klasėje, R. Š. - devintoje klasėje, V. Š. - septintoje klasėje. R. Š. mokosi pagal individualizuotą programą. Vaikai mokosi pagal sugebėjimus, dėl jų elgesio šiuo metu didelių problemų nėra. Rūpintojas domisi, kaip sekasi vaikams, tėvai vaikų pasiekimais nesidomi. Kitų fizinių (juridinių) asmenų, norinčių tapti D., R. ir V. Š. nuolatiniais rūpintojais, nėra. Atsakovai prašymų, kad jiems būtų grąžinti vaikai, nerašė.

4Atsakovai R. Š. ir R. Š. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu ieškinį pripažino visiškai ir pateikė prijungimui prie bylos rašytinį sutikimą su ieškiniu.

5Atsakovams R. Š. ir R. Š. pareiškus, kad jie ieškinį pripažįsta visiškai, nenustatyta, kad toks ieškinio pripažinimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, todėl ieškinio pripažinimas priimamas (CPK 140 str. 2 d.).

6Atsakovė R. Š. nurodė, kad su vyru gyvena apie dvidešimt metų. Šiuo metu ji nedirba apie keturis metus, gyvena vyro namuose ( - ), kartu gyvena dukra L. B., gim. ( - ). Gyvena iš gaunamos 350 Lt dydžio bedarbio pašalpos, vyras taip pat gauna tokio pat dydžio pašalpą. Paaiškino, kad vaikai patys ateina į jų namus, jie susitinka su vaikais Elektrėnuose, bendrą kalbą randa, vaikai neklausia jų, kodėl jie (vaikai) gyvena globos namuose.

7Atsakovas R. Š. nurodė, kad auginti vaikų jiems su žmona neleidžia, žadėjo grąžinti vaikus po pusės metų, tačiau negrąžino. Nurodė, kad jie su žmona anksčiau vartojo alkoholį, tačiau šiuo metu negeria. Paaiškino, kad jis nedirba apie aštuoniolika metų, šiuo metu negali susirasti darbo dėl amžiaus, pragyvena iš atsitiktinių darbų, pjauna mišką, sodina eglaites.

8Trečiasis asmuo Elektrėnų šeimos namai su ieškiniu sutiko, jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovų vaikai Elektrėnų šeimos namuose (buv. Elektrėnų vaikų globos namai) gyvena nuo 2013 metų. Vaikai jaučiasi gerai, jais rūpinamasi kaip savais. Vaikai su tėvais (atsakovais) bendrauja telefonu SMS žinutėmis. Anksčiau atsakovų vaikai su tėvais susitikdavo dažniau, šiuo metu - tik savaitgaliais, tėvai (atsakovai) globos namuose nesilanko. Didelė problema yra su D. Š., kadangi jis vartoja alkoholį, savaitgaliais grįžęs iš tėvų namų neblaivus triukšmauja, trukdo kitiems vaikams, dvi savaites gydėsi priklausomybių centre, baustas administracine tvarka. Su D. Š. yra nuolat kalbama, tariamasi, šiuo metu jis alkoholio vartoja mažiau.

9Institucija, duodanti išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje ir jo atstovė teismo posėdyje nurodė, jog visiškai palaiko Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį ir prašo jį tenkinti tokiais pačiais motyvais ir argumentai, kokie išdėstyti ieškinyje.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3 str. 1 d., yra prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p.

12CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę apriboti tik CK trečiojoje knygoje nustatytais pagrindais. CK 3.180 str. 1 d. nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Taigi, esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Šio klausimo išsprendimas priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, pažeidžiamų konkrečių vaiko teisių ir interesų bei pažeidimų pobūdžio, o taip pat galimybės panaikinti vaiko teisių ir interesų pažeidimus. Pažymėtina, kad Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gėrove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

13Byloje esančios gimimo liudijimų AF Nr. ( - ), AF Nr. ( - ), AH Nr. ( - ) kopijos, o taip pat ir vaikų gimimo įrašų kopijos patvirtina, kad atsakovai R. Š. ir R. Š. yra nepilnamečių D. Š., R. Š. ir V. Š. tėvai (b.l. 9-11, 12-14).

14Elektrėnų savivaldybės Slaugos ir socialinių paslaugų centro Vaiko teisių apsaugos tarnybos 2000-11-13, 2000-12-19, 2001-01-30, 2001-07-11, 2001-07-18, 2002-07-09, 2002-11-06, 2003-09-18, 2004-05-04 rašytiniais įspėjimais R. Š. už girtavimus, nesirūpinimu savo vaikais, amoralaus gyvenimo vedimą, gyvenimą antisanitarinėmis sąlygomis, vaikų mušimą, nesitvarkymą, vaikų palikimą namuose be suaugusiųjų, alkanus buvo įspėta, jog jei nepakeis gyvenimo būdo, vengs vykdyti savo pareigas auklėti ir išlaikyti vaikus, tinkamai juos prižiūrėti, bus keliama civilinė byla dėl tėvų valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo arba bus patraukta administracinėn atsakomybėn (b.l. 86-94).

15Atsakovė R. Š. 2001-02-09, 2001-07-11, 2002-07-10 rašytiniais paaiškinimais pasižadėjo rūpintis savo vaikais, užtikrinti jiems pilnavertį gyvenimą, mokymąsi, tinkamas gyvenimo sąlygas, daugiau negirtauti ir tinkamai elgtis su vaikais (b.l. 97-99).

16Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-19 įsakymo Nr. 03V-409 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo“ kopija (b.l. 17) patvirtina, kad likusiam be tėvų globos (rūpybos) vaikui D. Š., gim. ( - ), nuo 2006-07-19 nustatyta laikinoji globa; vaiko globėju paskirti Elektrėnų vaikų globos namai (globa institucijoje); vaiko gyvenamoji vieta nustatyta Elektrėnų globos namuose, esančiuose Draugystės g. 3, Elektrėnai.

17Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-19 įsakymo Nr. 03V-408 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo“ kopija (b.l. 18) patvirtina, kad likusiam be tėvų globos (rūpybos) vaikui R. Š., gim. ( - ), nuo 2006-07-19 nustatyta laikinoji globa; vaiko globėju paskirti Elektrėnų vaikų globos namai (globa institucijoje); vaiko gyvenamoji vieta nustatyta Elektrėnų globos namuose, esančiuose Draugystės g. 3, Elektrėnai.

18Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-19 įsakymo Nr. 03V-407 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo“ kopija (b.l. 19) patvirtina, kad likusiam be tėvų globos (rūpybos) vaikui V. Š., gim. ( - ), nuo 2006-07-19 nustatyta laikinoji globa; vaiko globėju paskirti Elektrėnų vaikų globos namai (globa institucijoje); vaiko gyvenamoji vieta nustatyta Elektrėnų globos namuose, esančiuose Draugystės g. 3, Elektrėnai.

192013-11-19 buities ir gyvenimo sąlygų vertinimo akte Nr. 13.BTA-38 (b.l. 121-122) nurodyta, kad atsakovai R. ir R. Š. niekur nedirba, buvo išbraukti iš darbo biržos, nes be pateisinamos priežasties atsisakė siūlomo darbo, šeima neteko teisės į socialinę pašalpą. Sutuoktiniai savo pajamas išleidžia ne pagal paskirtį: alkoholiui, menkaverčiams daiktams įsigyti, saviems, o ne vaikų poreikiams tenkinti. Tėvai nesirūpina vaikų reikiamais asmeniniais daiktais, mokyklinėmis prekėmis, vaistais, nesidomi vaikų pasiekimais mokykloje, jų laisvalaikiu ir pomėgiais, nepalaiko jokių ryšių su mokyklos pedagogais, globos namų darbuotojais. Pasiūlyta apie esamą padėtį šeimoje informuoti Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Nurodoma, kad vaikai nenori grįžti į namus, todėl tikslinga būtų juos įkurdinti Elektrėnų vaikų globos namuose visam laikui.

20Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-12-04 rašytiniu įspėjimu Nr. 20.2-596 (b.l. 95) R. Š. ir R. Š. už girtavimą, savo amoraliu elgesiu daromą žalą D. Š., D. Š., R. Š. psichinei sveikatai, jų socialiniam vystymuisi buvo įspėti, kad jei ir toliau piktnaudžiaus tėvų valdžia, savo amoraliu elgesiu darys neigiamą įtaką nepilnamečiams vaikams, vadovaujantis CK 3.180 str., skyrius kreipsis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo.

21Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-03-19 rašytiniu įspėjimu Nr. 20.2-138 R. Š. ir R. Š. už girtavimą, neigiamą pavyzdį savo nepilnamečiams vaikams (sūnus D. Š., gim. ( - ), jau serga priklausomybe nuo alkoholio) buvo įspėti, kad jei ir toliau piktnaudžiaus tėvų valdžia, savo amoraliu elgesiu darys neigiamą įtaką nepilnamečiams vaikams, vadovaujantis CK 3.180 str., skyrius kreipsis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo (b.l. 96).

222014-03-05 buities ir gyvenimo sąlygų vertinimo akte Nr. 13.BTA-10 (b.l. 123-124) siūloma D., R. ir V. Š. skirti laikinąją globą Elektrėnų vaikų globos namuose.

23Iš byloje esančio 2014-03-17 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko paėmimo ir jo laikino apgyvendinimo akto Nr. 20.11-2 kopijos matyti, jog įvertinus D. Š., gim. ( - ), tėvų gyvenimo būdą bei sąlygas nustatyta, kad tėvai nedirba, darbo biržoje neregistruoti, girtauja, išmokos vaikams panaudojamos ne pagal paskirtį, namuose emocinė, socialinė grėsmė. Atsižvelgus į vaiko nuomonę, kad vaikas su tėvais gyventi nenori, nuspręsta vaiką laikinai apgyvendinti Elektrėnų vaikų globos namuose (b.l. 37-38).

24Iš byloje esančio 2014-03-17 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko paėmimo ir jo laikino apgyvendinimo akto Nr. 20.11-3 kopijos matyti, jog įvertinus R. Š., gim. ( - ), tėvų gyvenimo būdą bei sąlygas nustatyta, kad tėvai nedirba, darbo biržoje neregistruoti, girtauja, konfliktuoja tarpusavyje, geria kartu su broliu D., išmokos vaikams panaudojamos ne pagal paskirtį, namuose emocinė, socialinė grėsmė. Atsižvelgus į vaiko nuomonę, kad vaikas su tėvais gyventi nenori, nuspręsta vaiką laikinai apgyvendinti Elektrėnų vaikų globos namuose (b.l. 39-40).

25Iš byloje esančio 2014-03-17 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko paėmimo ir jo laikino apgyvendinimo akto Nr. 20.11-4 kopijos matyti, jog įvertinus V. Š., gim. ( - ), tėvų gyvenimo būdą bei sąlygas nustatyta, kad tėvai nedirba, darbo biržoje neregistruoti, girtauja, dažnai kyla konfliktai, vaikas mokomas meluoti (sakyti, kad namuose viskas gerai), išmokos vaikams panaudojamos ne pagal paskirtį, namuose emocinė, socialinė grėsmė. Nors vaikas V. Š. pareiškė, kad jis nori gyventi su tėvais, tačiau įvertinus nurodytas aplinkybes nuspręsta vaiką laikinai apgyvendinti Elektrėnų vaikų globos namuose (b.l. 41-42).

26Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17 įsakymo Nr. 03V-232 „Dėl vaiko laikinosios rūpybos nustatymo“ kopija (b.l. 21) patvirtina, kad likusiam be tėvų globos vaikui D. Š., gim. ( - ), nuo 2014-03-17 nustatyta laikinoji rūpyba; vaiko rūpintoju paskirti Elektrėnų vaikų globos namai; vaiko globos vieta nustatyta adresu Draugystės g. 3, Elektrėnai.

27Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17 įsakymo Nr. 03V-233 „Dėl vaiko laikinosios rūpybos nustatymo“ kopija (b.l. 22) patvirtina, kad likusiam be tėvų globos vaikui R. Š., gim. ( - ), nuo 2014-03-17 nustatyta laikinoji rūpyba; vaiko rūpintoju paskirti Elektrėnų vaikų globos namai; vaiko globos vieta nustatyta adresu Draugystės g. 3, Elektrėnai.

28Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17 įsakymo Nr. 03V-234 „Dėl vaiko laikinosios rūpybos nustatymo“ kopija (b.l. 23) patvirtina, kad likusiam be tėvų globos vaikui V. Š., gim. ( - ), nuo 2014-03-17 nustatyta laikinoji rūpyba; vaiko rūpintoju paskirti Elektrėnų vaikų globos namai; vaiko globos vieta nustatyta adresu Draugystės g. 3, Elektrėnai.

292014-04-22 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktų Nr. 20.13-54, Nr. 20.13-55 ir Nr. 20.13-56 kopijos (b.l. 52-60) patvirtina, kad rūpintojas Elektrėnų vaikų globos namai tinkamai rūpinasi D. Š., R. Š. ir V. Š..

30Iš byloje esančių Elektrėnų vaikų globos namų 2014-12-04 prašymų Nr. 7.5.-176, Nr. 7.5.-178 ir Nr. 7.5.-177 kopijų matyti, kad Elektrėnų vaikų globos namai 2014-12-04 kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymais skirti Elektrėnų vaikų globos namus D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), nuolatiniu rūpintoju ir šių vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti Elektrėnų vaikų globos namuose, esančiuose adresu Draugystės g. 3, Elektrėnai (b.l. 31-33).

312014-09-30 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko globos (rūpybos) peržiūros aktuose Nr. 20.12-35, Nr. 20.12-36 ir Nr. 20.12-37 (b.l. 61-73) siūloma D. Š., R. Š. ir V. Š. nustatyti nuolatinę rūpybą ir kreiptis į teismą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo.

32Byloje esančios 2014-12-04 ir 2014-11-18 sutikimų kopijos patvirtina, kad D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), sutinka, kad Elektrėnų vaikų globos namai būtų jų nuolatiniu rūpintoju (b.l. 34-36).

33Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo atstovės, atsakovų R. Š. ir R. Š., trečiojo asmens atstovės paaiškinimus, daro išvadą, kad nepilnamečių D. Š., R. Š. ir V. Š. teisės ir interesai yra pažeisti, o būtent: atsakovai R. Š. ir R. Š. vengia pareigos auginti, auklėti savo vaikus ir visiškai jais nesirūpina, t.y. jie girtauja, mažai bendrauja su savo vaikais, neteikia lėšų jų išlaikymui, nesuteikia vaikams būtinų gyvenimo sąlygų, savo amoraliu elgesiu daro žalą vaikų psichinei sveikatai, jų socialiniam vystymuisi, atsakovai savo pajamas išleidžia ne pagal paskirtį: alkoholiui, menkaverčiams daiktams įsigyti, saviems, o ne vaikų poreikiams tenkinti, nesirūpina vaikų reikiamais asmeniniais daiktais, mokyklinėmis prekėmis, vaistais, nesidomi vaikų pasiekimais mokykloje, jų laisvalaikiu ir pomėgiais, nepalaiko jokių ryšių su mokyklos pedagogais, globos namų darbuotojais.

34Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.).

35Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovai R. Š. ir R. Š. tinkamai nesirūpino ir nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais D. Š., R. Š. ir V. Š., tarp jų ir vaikų nėra emocinio ryšio, jie bendrauja itin retai, gyvena atskirai, padėtis nepasikeitė iki šiol, atsakovai nesistengia grąžinti nepilnamečių vaikų į savo šeimą, duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra, todėl teismas daro išvadą, kad tikslinga atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų nepilnamečiams vaikams D. Š., R. Š. ir V. Š., tam pritaria ir trečiasis asmuo – Elektrėnų šeimos namai, su tuo sutinka ir patys atsakovai R. Š. ir R. Š..

36CPK 407 str. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir jo gyvenamąją vietą. CK 3.183 str. 4 d. numatyta, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą.

37Nepilnamečiai D. Š., R. Š. ir V. Š. liko be tėvų globos ir grįžti į savo šeimą negali, todėl D. Š., R. Š. ir V. Š. nustatytina nuolatinė rūpyba vaikų globos (rūpybos) institucijoje (CK 3.256 str.).

38Iš ieškovo atstovės paaiškinimų, trečiojo asmens atstovės paaiškinimų, byloje esančių 2014-12-04 ir 2014-11-18 sutikimų kopijų (b.l. 34-36), Elektrėnų vaikų globos namų 2014-12-04 prašymų Nr. 7.5.-176, Nr. 7.5.-178 ir Nr. 7.5.-177 kopijų (b.l. 31-33) matyti, kad Elektrėnų vaikų globos namai prašo paskirti juos D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), nuolatiniu rūpintoju; tinkamai rūpinosi ir rūpinasi D. Š., R. Š. ir V. Š. (b.l. 52-60). Kitų fizinių (juridinių) asmenų, norinčių tapti D. Š., R. Š., ir V. Š. nuolatiniu rūpintoju, nėra.

39Įvertinus byloje surinktus įrodymus konstatuojama, kad Elektrėnų šeimos namai gali būti skiriami D. Š., R. Š., ir V. Š. nuolatiniu rūpintoju.

40Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į vaikų teises ir interesus, nepilnamečių D. Š., R. Š., ir V. Š. priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavestinas Elektrėnų šeimos namams, kurie skirtini D. Š., R. Š., ir V. Š. nuolatiniu rūpintoju, o D. Š., R. Š., ir V. Š. gyvenamoji vieta nustatytina Elektrėnų šeimos namuose, esančiuose adresu Draugystės g. 3, Elektrėnai, Elektrėnų sav.

41CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.). Ši tėvų pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. CK 3.194 str. 1 d. numato, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

42Ieškovas prašo priteisti nepilnamečių vaikų išlaikymui iš kiekvieno atsakovo kiekvienam vaikui po 57,92 Eur kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo dienos iki vaikų pilnametystės. Byloje nustatyta, kad atsakovai, trečiasis asmuo su tokiu išlaikymo dydžiu sutinka. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovai neturi santaupų ar turto, kurie galėtų turėti įtakos nustatant priteistino išlaikymo vaikui dydį.

43Įvertinus byloje surinktus įrodymus bei atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo prašomas priteisti nepilnamečiams vaikams D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), išlaikymo dydis atitinka jų poreikius ir yra būtinas atsakovų vaikų poreikiams tenkinti bei užtikrina būtinas vaikams vystytis sąlygas ir neviršija atsakovų galimybių (CK 3.192 str. 2 d.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovai dėl objektyvių priežasčių negalėtų teikti ieškovo prašomo atsakovų vaikams priteisti išlaikymo. Atsakovai yra darbingo amžiaus ir gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą (Konstitucijos 48 str.). CK 3. 192 straipsnyje numatyta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus siejama ir su pareiga susirasti tokį darbą, kurio apmokėjimas užtikrintų vaiko poreikius ir būtinas vaikui vystytis sąlygas.

44Taip pat įvertinęs byloje esančius įrodymus bei atsižvelgdamas į prioritetinį vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei gynimo principą (CK 3.3 str. 1 d.), atsakovų turtinę padėtį bei atsakovų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius teismas konstatuoja, kad abu tėvai privalo prisidėti prie savo vaikų išlaikymo lygiomis dalimis.

45CK 3.275 str. numatyta, kad globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) ir tik vaiko interesais CK ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą (CK 4.236-4.252 str.), nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, Elektrėnų šeimos namai skiriami D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), turto administratoriumi.

46Patenkinus ieškinį iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 104,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 96 str. 1 d.), t.y. žyminio mokesčio (63,00 Eur – už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo ir 41,00 Eur – už kitus neturtinio pobūdžio reikalavimus), t.y. iš kiekvieno atsakovo po 52,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

47Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, iš kiekvieno atsakovo po 2,93 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 93, 96, 177-178, 268-270, 282, 400-407 straipsniais, teismas

Nutarė

49ieškinį patenkinti visiškai.

50R. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - ) neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų vaikams D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ).

51Nustatyti D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatinę rūpybą vaikų globos (rūpybos) institucijoje.

52Skirti Elektrėnų šeimos namus, kodas 181631864, D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), nuolatiniu rūpintoju.

53Nustatyti D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą Elektrėnų šeimos namuose, esančiuose adresu Draugystės g. 3, Elektrėnai, Elektrėnų sav.

54Priteisti iš R. Š., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), po 57,92 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo dienos, t.y. nuo 2015-01-19, iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymą pervedant į D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), asmenines sąskaitas.

55Priteisti iš R. Š., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), po 57,92 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo dienos, t.y. nuo 2015-01-19, iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, išlaikymą pervedant į D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), asmenines sąskaitas.

56Skirti Elektrėnų šeimos namus, kodas 181631864, D. Š., gim. ( - ), R. Š., gim. ( - ), ir V. Š., gim. ( - ), turto administratoriumi, pavedant Elektrėnų šeimos namams tvarkyti nepilnamečiams D. Š., R. Š. ir V. Š. priteistą išlaikymą.

57Priteisti iš R. Š. 52,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

58Priteisti iš R. Š. 52,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

59Sprendimo dalį dėl išlaikymo vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

60Išaiškinti, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams; apribojus tėvų valdžią neterminuotai, be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas.

61Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovas Elektrėnų savivaldybės administracija ieškiniu ir ieškovo... 3. Nurodė, kad atsakovai turi tris nepilnamečius vaikus: D. Š., gim. ( - ), R.... 4. Atsakovai R. Š. ir R. Š. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo... 5. Atsakovams R. Š. ir R. Š. pareiškus, kad jie ieškinį pripažįsta... 6. Atsakovė R. Š. nurodė, kad su vyru gyvena apie dvidešimt metų. Šiuo metu... 7. Atsakovas R. Š. nurodė, kad auginti vaikų jiems su žmona neleidžia,... 8. Trečiasis asmuo Elektrėnų šeimos namai su ieškiniu sutiko, jo atstovė... 9. Institucija, duodanti išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3... 12. CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę... 13. Byloje esančios gimimo liudijimų AF Nr. ( - ), AF Nr. ( - ), AH Nr. ( - )... 14. Elektrėnų savivaldybės Slaugos ir socialinių paslaugų centro Vaiko teisių... 15. Atsakovė R. Š. 2001-02-09, 2001-07-11, 2002-07-10 rašytiniais paaiškinimais... 16. Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-19... 17. Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-19... 18. Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-07-19... 19. 2013-11-19 buities ir gyvenimo sąlygų vertinimo akte Nr. 13.BTA-38 (b.l.... 20. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 21. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 22. 2014-03-05 buities ir gyvenimo sąlygų vertinimo akte Nr. 13.BTA-10 (b.l.... 23. Iš byloje esančio 2014-03-17 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko... 24. Iš byloje esančio 2014-03-17 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko... 25. Iš byloje esančio 2014-03-17 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko... 26. Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17... 27. Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17... 28. Byloje esanti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-17... 29. 2014-04-22 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 30. Iš byloje esančių Elektrėnų vaikų globos namų 2014-12-04 prašymų Nr.... 31. 2014-09-30 Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 32. Byloje esančios 2014-12-04 ir 2014-11-18 sutikimų kopijos patvirtina, kad D.... 33. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo... 34. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai... 35. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovai R. Š. ir R. Š. tinkamai... 36. CPK 407 str. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią,... 37. Nepilnamečiai D. Š., R. Š. ir V. Š. liko be tėvų globos ir grįžti į... 38. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų, trečiojo asmens atstovės paaiškinimų,... 39. Įvertinus byloje surinktus įrodymus konstatuojama, kad Elektrėnų šeimos... 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į vaikų teises ir interesus,... 41. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 42. Ieškovas prašo priteisti nepilnamečių vaikų išlaikymui iš kiekvieno... 43. Įvertinus byloje surinktus įrodymus bei atsižvelgiant į išdėstytas... 44. Taip pat įvertinęs byloje esančius įrodymus bei atsižvelgdamas į... 45. CK 3.275 str. numatyta, kad globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis... 46. Patenkinus ieškinį iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 104,00 Eur... 47. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 93, 96, 177-178, 268-270,... 49. ieškinį patenkinti visiškai.... 50. R. Š., a.k. ( - ) ir R. Š., a.k. ( - ) neterminuotai apriboti tėvų... 51. Nustatyti D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V.... 52. Skirti Elektrėnų šeimos namus, kodas 181631864, D. Š., a.k. ( - ) gim. ( -... 53. Nustatyti D. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), R. Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir V.... 54. Priteisti iš R. Š., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. Š.,... 55. Priteisti iš R. Š., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. Š.,... 56. Skirti Elektrėnų šeimos namus, kodas 181631864, D. Š., gim. ( - ), R. Š.,... 57. Priteisti iš R. Š. 52,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 58. Priteisti iš R. Š. 52,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 59. Sprendimo dalį dėl išlaikymo vaikams priteisimo vykdyti skubiai.... 60. Išaiškinti, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos... 61. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...