Byla B2-353-425/2013

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skolų departamentas“ pareiškimą iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“, ir

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismas 2012-11-22 teisėjo rašytine rezoliucija priėmė ieškovo UAB „Skolų departamentas“ pareiškimą iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“, o bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultavimo centras“. Ieškovas nurodė, kad atsakovo UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonės“ skolinga ieškovui UAB „Skolų departamentas“ 11 809,12 Lt skolos, skaičiuotinos 0,5 proc. dydžio palūkanos už kiekvieną pradelstą dieną nuo 2012-05-31, 1 000 Lt teisinių paslaugų išlaidų, kurių atsakovė gera valia nesumoka.

4Teisėjas 2012-11-22 rašytine rezoliucija ieškovo UAB „Skolų departamentas“ pareiškimą iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ paskyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2012-12-19.

5Teismas 2012-12-19 nutartimi pratęsė vienam mėnesiui pasirengimo nagrinėti UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ bankroto bylą teisme terminą. Teismas 2012-12-19 raštu įpareigojo UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ administracijos vadovą J. J. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rašto gavimo dienos, pateikti Panevėžio apygardos teismui UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

6Atsakovė UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ 2013-01-24 pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kuriame prašė nekelti bankroto bylos įmonei bei išdėstyti įsiskolinimo padengimą 3 mėnesiams, tai yra iki 2012-04-30 įskaitytinai. Nurodė, kad ieškovas UAB „Skolų departamentas“ neteisingai pareiškime nurodė, kad atsakovė UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ daugiau nei tris metus vengia sumokėti skolą, kadangi vekselis pasirašytas tik 2012-03-12, tad trijų metų laikotarpis negalėjo susidaryti. Atsakovė teigė, kad įmonės kreditoriniai reikalavimai yra mažesni už debitorinius reikalavimus, be to, didžioji dalis kreditorinių reikalavimų sudaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas bei medžiagas, užtikrinančias įmonės veiklą. Debitoriniai reikalavimai susidarė už pagamintą ir parduotą įmonės produkciją. Patvirtino, kad atsakovės įmonė neturi pirmos eilės kreditorinio įsiskolinimo darbuotojams ir VSDFV, tačiau atsakovė nepateikė teismo reikalaujamų praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

7LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų, kad: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

8Internetinės svetainės Google paieškos sistemoje patikrinus informaciją apie UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ nustatyta, kad: UAB “J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ skola VSDF biudžetui 2013-01-24 sudarė 1 515,02 Lt.

9Atsakovės UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ 2012-12-31 debitoriniai įsiskolinimai sudarė – 25 175,47 Lt, o kreditoriniai įsipareigojimai – 15 346,42 Lt, tarp kurių ieškovo UAB „Skolų departamentas“ kreditorinis reikalavimas nurodytas 2 870,59 Lt, tačiau teismas įvertinęs, kad ieškovo reikalavimas sudaro 11 809,12 Lt kaip įrodyta ieškinyje (b.l. 2-13), pripažįsta, kad pradelsti atsakovės kreditoriniai įsipareigojimai turi būti didintini įvertinant skolą VSDF biudžetui 1 515,02 Lt bei ieškovo 11 809,12 Lt reikalavimą, kas iš viso sudaro: 25 799,97 Lt.

10Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013-01-24 išrašu nustatyta, kad UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ nuosavybės teise valdo degalinių ir autoservisų statinių statybos naudojimo pobūdžio 0,2077 ha žemės sklypą Ežero g.23, Bajorų k., Rokiškio r., kurio vidutinė rinkos vertė – 10 400 Lt, bei ten pat esantį 1962 m. statybos pastatą-brigados namelį, 60,02 kv. m. ploto, kurio vidutinė rinkos vertė - 28 438 Lt.

11Atsakovės UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ Metine pelno mokesčio deklaracija nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 atsakovė bendrovė turėjo 60 306 Lt pajamų iš veiklos, kas leidžia teismui daryti išvadą apie vykdomą atsakovės veiklą.

12Teismas, įvertinęs atsakovės UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ finansinius rodiklius, kad bendrovė nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto už 38 838 Lt, o debitorinių reikalavimų už 25 175,47 Lt, tai yra atsakovės bendrovė apskaito turto ir įsipareigojimų už 64 013,47 Lt sumą, todėl įvertinus, kad pradelsti atsakovės bendrovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 25 799,97 Lt, teismas daro išvadą, kad pagal surinktus įrodymus nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovo UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje nėra kitų duomenų, kurie būtų pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovė UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ yra nemoki, nevykdanti veiklos ar viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, todėl nėra pakankamo pagrindo atsakovei iškelti bankroto bylą.

13Ieškovas turi galimybę savo kreditorinį reikalavimą iš atsakovės išsiieškoti CPK nustatyta tvarka.

14Panevėžio apygardos teismo 2012-11-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ turto ir piniginių lėšų atžvilgiu paliktinos galioti iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Teisėjas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9str.5d., CPK 290-291 str.str.,

Nutarė

16

  1. Atsisakyti iškelti bankroto pagal ieškovo UAB „Skolų departamentas“ pareiškimą atsakovei UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ (į.k. 173163152).
  2. Panevėžio apygardos teismo 2012m. lapkričio 23d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės UAB „J. Jankausko automobilių remonto įmonė“ turto ir piniginių lėšų atžvilgiu palikti galioti iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.
  3. Nutarties nuorašą nusiųsti šalims.

17Nutartis per 10 dienų atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai