Byla e2-9211-921/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Jurgita Sujetienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „NK statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose priimtas ieškovo ieškinys, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovės 8 000,00 Eur skolą, 101,64 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 204,49 Eur ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų, 187,00 Eur žyminį mokestį ir 700,00 Eur už suteiktas teisines paslaugas.

5Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas konstatuoja:

8ieškinys tenkinamas visiškai.

9Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia šiais rašytiniais įrodymais: 2018 m. liepos 19 d. Tarpininkavimo paslaugų teikimo sutartimi Nr. ( - ), 2019 m. gruodžio 22 d. sąskaita faktūra Nr. ( - ), valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, 2020 m. sausio 2 d. pretenzija, 2020 m. sausio 8 d. atsakymu į pretenziją Nr. ( - ).

10Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovės 2018 m. liepos 19 d. buvo sudaryta Tarpininkavimo paslaugų teikimo sutartis Nr. 20180719, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo teikti atsakovei tarpininkavimo paslaugas nekilnojamojo turto srityje, o atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui už jai suteiktas paslaugas. Atsakovė savo įsipareigojimo tinkamai nevykdė ir liko skolinga ieškovui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą 8 000,00 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku skolos nesumokėjo, jai priskaičiuotos 101,64 Eur palūkanos. Be to, ieškovas patyrė 204,94 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas.

11CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Paslaugų sutartimi viena šalis įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu sutartis nenustato ko kita, klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos (CK 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis). CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas numato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo.

12Atsakovė, sudarydama sutartį, įsipareigojo sumokėti už ieškovo jai suteiktas paslaugas, tačiau šios pareigos pilnai nevykdė, teismui duomenų apie įvykdytą prievolę nepateikė, todėl ieškovui iš atsakovės priteisiama 8 000,00 Eur skola už suteiktas paslaugas, 101,64 Eur palūkanos ir 204,49 Eur išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.210 straipsnis, 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas, 6.716 straipsnis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

13Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 887 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 187,00 Eur žyminis mokestis ir 700,00 Eur už ieškinio parengimą (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos (CPK 79 straipsnis, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285?286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „NK statyba“, juridinio asmens kodas 301733834, ieškovui A. P., asmens kodas ( - ) 8 000,00 Eur (aštuonių tūkstančių eurų) skolą, 101,64 Eur (vieno šimto vieno euro 64 ct) palūkanas, 204,49 Eur (dviejų šimtų keturių eurų 49 ct) išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. kovo 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 887,00 Eur (aštuonių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

19Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai