Byla 2S-573-823/2014
Dėl skolininko S. P. turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, suinteresuoti asmenys S. P., T. P., UAB „Toleita“, A. T. gamybos ir paslaugų įmonė ir antstolis V. M

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens T. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Gelvora“ ir UAB „Sigirė“ pareiškimus dėl skolininko S. P. turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, suinteresuoti asmenys S. P., T. P., UAB „Toleita“, A. T. gamybos ir paslaugų įmonė ir antstolis V. M.,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Sigirė“ kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti skolininko S. P. turto dalį, esančią bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje (civilinė byla Nr. 2-26726-866/2013).

4Pareiškėjas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti, kad bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje esančio turto dalis, tenkanti S. P., sudaro ½ viso turto, esančio bendra jungtine sutuoktinių S. P. ir T. P. nuosavybe (civilinė byla Nr. 2-29431-808/2013).

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartimi minėtos civilinės bylos sujungtos (civilinė byla Nr. 2-26726-866/2013).

6Antstolis V. M. pateikė teismui atsiliepimus į UAB „Gelvora“ ir UAB „Sigirė“ pareiškimus, kuriuose nurodė, kad su pareiškėjų prašymais sutinka. Paaiškino, kad vykdo vykdomuosius dokumentus, tarp jų Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 13 d. Nr. L2-16639-640/2010 dėl 12 214,10 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš S. P. UAB „Gelvora“ naudai, Kauno raj. 4 notaro biuro 2010 m. gruodžio 22 d. Nr. JV-9186 dėl 1 015,90 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš S. P. UAB „Sigirė“ naudai. S. P. 1989 balandžio 15 d. yra sudaręs santuoką su T. P., santuokoje įgytas turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe. Pareiškėjai pagrįstai prašo teismo nustatyti skolininko turto dalį, kad būtų galima vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančios turto dalies.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi pareiškėjų pareiškimus tenkino – nustatė, kad skolininko S. P. turtas bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje sudaro: 50 vnt. vardinių parastųjų UAB „Impero“ akcijų, transporto priemonė Opel Omega, v./n. ( - ) ½ lėšų, esančių T. P. ir S. P., bankų sąskaitose, ½ T. P. darbo užmokesčio, ½ buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); nustatė, kad T. P. turtas bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje sudaro: 50 vnt. vardinių parastųjų UAB „Impero“ akcijų, transporto priemonė Opel Kadett, v./n. ( - ) ½ lėšų, esančių T. P. ir S. P., bankų sąskaitose, ½ buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

8Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog minėtas turtas yra asmeninė sutuoktinių nuosavybė, todėl taikytina sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija. Aplinkybių, sudarančių pagrindą teismui nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, teismas nenustatė.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo T. P. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti; nustatyti, kad skolininko S. P. turtas bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje sudaro: 100 vnt. vardinių paprastųjų UAB „Impero“ akcijų, transporto priemonė Opel Omega, v./n. ( - ) transporto priemonė Opel Kadett, v./n. ( - ) 1/3 buto su rūsiu, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei visos jam priklausančios lėšos (darbo užmokestis, lėšos banko sąskaitose ir kita.); nustatyti, kad T. P. turtas bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje sudaro: 2/3 buto su rūsiu, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei visos jai priklausančios lėšos (darbo užmokestis, lėšos banko sąskaitose ir kita.) Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Nustatant skolininko turto dalį turi būti atsižvelgta į tai, kad T. P. augina ir išlaiko savo pilnametę 23 metų dukrą I. P., kuri mokosi Vilniaus kolegijoje dieniniame skyriuje. Nagrinėjamu atveju yra būtina ir tikslinga nukrypti nuo sutuoktinių turto bendrų dalių principo, atsižvelgiant į skolininko ir jo sutuoktinės vaiko interesus.

112) S. P. gyvena bei dirba užsienyje, prie dukros bei bendro turto išlaikymo neprisideda, todėl teismas neteisingai nustatė, kad S. P. priklauso 1/2 T. P. atlyginimo, kadangi ji turi išlaikyti ne tik savo gyvenamąją vietą ir save, bet ir savo pilnametę, bet besimokančią aukštojoje mokykloje ir negaunančią pajamų dukrą. Teisinga nustatyti, kad T. P. darbo užmokestis priklauso tik jai, o S. P. – tik S. P..

123) Atsižvelgiant į tai, kad T. P. išlaiko dukrą, teisinga nustatyti nekilnojamojo turto/buto su rūsiu T. P. priklausančią turto dalį – 2/3, o ne 1/2.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis V. M. prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.87 straipsnio 1 dalį ir 3.88 straipsnio 2 dalį turtas, kurį įgijo vienas arba abu sutuoktiniai po santuokos sudarymo, laikomas jų bendrąja jungtine nuosavybe, kol įstatyme nustatytu pagrindu nėra įrodyta priešingai. Pagrindų, paneigiančių šią prezumpciją, sąrašas yra numatytas CK 3.89 straipsnio 1 dalyje. Šis sąrašas yra baigtinis ir plečiamai neaiškintinas. Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai nustatė skolininko S. P. turto, įgyto santuokos metu su sutuoktine T. P., dalį, kad pagal vykdomąjį dokumentą būtų galima vykdyti skolos išieškojimą iš skolininko turto dalies.

14Pareiškėjas UAB „Sigirė“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens T. P. atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti UAB „Sigirė“ iš T. P. 200 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų, jog yra pagrindas nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo. Poreikis išlaikyti pilnametį vaiką negali būti tokiu pagrindu.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į skolininko asmeninį turtą, į skolininko turto dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat į skolininko turto dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Tais atvejais, kai išieškojimas pagal skolininko prievolę turi būti vykdomas nukreipiant išieškojimą į jo asmeninį turtą, būtina nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje CPK 667 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2005). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendroje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi.

17Apeliantė atskiruoju skundu neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, kad teismo nutartyje įvardytas turtas priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, tačiau įrodinėja, kad nustatant S. P. tenkančią turto dalį turi būti nukrypstama nuo sutuoktinių turto bendrų dalių principo.

18Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, 306 straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantė atsiliepimo į pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nepateikė, vykusiuose pirmosios instancijos teismo posėdžiuose nedalyvavo, argumentų, susijusių su poreikiu nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo pirmosios instancijos teismui neišdėstė, šiuos argumentus pateikdama tik atskirajame skunde. Kadangi atskirajame skunde nurodomos aplinkybės nebuvo įstatymų nustatyta tvarka nurodytos pirmosios instancijos teismui, apeliantės atskirasis skundas jau vien dėl šios priežasties negalėtų būti apeliacinės instancijos teismo tenkinamas.

19CK 3.117 straipsnio 2 dalis numato, kad nukrypti nuo sutuoktinių bendro lygių dalių principo galima tik CK nustatytais atvejais. Tokių atvejų pavyzdinis sąrašas nurodytas CK 3.123 straipsnyje (nepilnamečių vaikų interesai, vieno sutuoktinio sveikatos būklė ar jo turtinė padėtis, kitos svarbios aplinkybės). Apeliantė būtinybę nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo grindžia tuo, kad ji viena išlaiko pilnametę dukrą bei bendrą sutuoktinių turtą, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių minėtas aplinkybes, teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis), t.y. šių aplinkybių egzistavimo teismui neįrodė. Pažymėtina ir tai, kad vaiko išlaikymo pareiga (taip pat ir tais atvejais kai teisę į išlaikymą pagal įstatymą turi pilnametis vaikas) tenka abiems sutuoktiniams, o vienam iš sutuoktinių šios pareigos nevykdant (vykdant netinkamai) jam gali būti reiškiamas reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo, tačiau ši aplinkybė savaime nėra pakankama nukrypti nuo sutuoktinių turto lygių dalių principo nustatant skolininko turto dalį išieškojimo procese.

20Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad naikinti ginčijamą nutartį, remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais, nėra pagrindo, todėl ginčijama nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Apeliacinės instancijos teismui atmestus suinteresuoto asmens T. P. atskirąjį skundą, iš jos pareiškėjo UAB „Sigirė“ naudai priteisiama 200 Lt advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidų (b.l. 35, t. II).

22Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, 98 straipsniu, teismas

Nutarė

23Atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš suinteresuoto asmens T. P. pareiškėjo UAB „Sigirė“ naudai 200 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, apeliacine... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėjas UAB „Sigirė“ kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti... 4. Pareiškėjas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti,... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartimi minėtos... 6. Antstolis V. M. pateikė teismui atsiliepimus į UAB „Gelvora“ ir UAB... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog minėtas turtas yra... 9. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo T. P. prašo Vilniaus miesto apylinkės... 10. 1) Nustatant skolininko turto dalį turi būti atsižvelgta į tai, kad T. P.... 11. 2) S. P. gyvena bei dirba užsienyje, prie dukros bei bendro turto išlaikymo... 12. 3) Atsižvelgiant į tai, kad T. P. išlaiko dukrą, teisinga nustatyti... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis V. M. prašo atskirojo skundo... 14. Pareiškėjas UAB „Sigirė“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens T. P.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo teisinis ir... 16. Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 17. Apeliantė atskiruoju skundu neginčija pirmosios instancijos teismo išvados,... 18. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, 306 straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas... 19. CK 3.117 straipsnio 2 dalis numato, kad nukrypti nuo sutuoktinių bendro lygių... 20. Esant tokioms aplinkybėms konstatuotina, kad naikinti ginčijamą nutartį,... 21. Apeliacinės instancijos teismui atmestus suinteresuoto asmens T. P.... 22. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 23. Atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti... 25. Priteisti iš suinteresuoto asmens T. P. pareiškėjo UAB „Sigirė“ naudai...