Byla 2-1572-571/2017
Dėl skolos išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei J. E. dėl skolos išieškojimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 362,02 Eur skolą, kurią sudaro 342,65 Eur skola už eksploatacijos išlaidas ir komunalinius patarnavimus, 19,37 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 20 Eur žyminį mokestį ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane.

4Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, 2017-02-18 įteikti tinkamai, procesinius dokumentus įteikiant asmeniškai pasirašytinai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, termino atsiliepimui pateikti pratęsti neprašė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Šiame daugiabučiame name atsakovė nuosavybės teise turi butą.

9Ieškovė Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovė nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovė savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdė. Ieškovės paskaičiavimu atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. už suteiktą patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, bendrojo naudojimo elektros energiją, žemės nuomos mokestį, sudaro 342,65 Eur. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 19,37 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. 0,02 proc. dydžio.

10Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai: mokėjimo nurodymas apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 5), mokėtino žyminio mokesčio sąrašas (b. l. 6), išrašas iš UAB „Marijampolės butų ūkis“ valdybos posėdžio protokolo (b. l. 7), buto apyvartos žiniaraštis (b. l. 8), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b. l. 9), Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartis (b. l. 10-11), Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas (b. l. 12-13).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistina 342,65 Eur skolos ir 19,37 Eur delspinigių, viso 362,02 Eur.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo valstybei sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos už Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų išrašą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės J. E., gim. 1973-07-09, gyv. ( - ), 362,02 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 02 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. vasario 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,86 Eur (dvidešimt eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Marijampolė, Šaulių g. 4, a. s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, banko kodas 40100.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai