Byla A2.3.-439-753/2012

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Rasai Dženkaitienei, asmeniui, kuriam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas A. B., jo atstovui advokato padėjėjui Jonui Leonavičiui, institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą- Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyriaus vyriausiajam specialistui Gintarui Červokui, Valstybinės miškų tarnybos atstovei Daivai Brazauskienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo A. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvio, LR piliečio, gyvenančio ( - ), dirbančio UAB ( - ) direktoriaus pavaduotoju, kaltinamo padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 621 str. 3 d., administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

3A. B. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl to, kad jis 2010 m. liepos 2-19 d. organizuodamas ir vykdydamas atvejinį kirtimą, sanitarinius atrankinius kirtimus ir brandžių medžių kirtimus UAB „Woodimpex“ nuosavybės teises priklausančiame miško sklype (kadastrinis nr. ( - )), esančiame ( - ), Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių girininkijos 6 ir 18 kvartaluose, pagal 2010 m. liepos 2 d. išduotus leidimus kirsti mišką A nr. 067369 ir 067370, organizavo ir įvykdė neteisėtą neplyną miško kirtimą IV grupės miške, iškirsdamas medžius, kurie nebuvo įrašyti į leidimus kirsti mišką ir kurių nebuvo galima kirsti: 6 kvartalo 8a, 9 sklypuose ir 18 kvartalo 10 sklype sanitarinių atrankinių kirtimų metu neteisėtai iškirsta 89,235 m3 žalių medžių, 6 kvartalo 3a, 13a, 15 sklypuose ir 18 kvartalo 1 sklype brandžių medžių kirtimo metu neteisėtai iškirsta 115,442 m3 žalių medžių, 6 kvartalo 5a sklype atvejinio kirtimo metu neteisėtai iškirsta 8,879 m3 žalių medžių. Iš viso UAB „Woodimpex“ nuosavybės teise priklausančiame miško sklype (kadastrinis nr. 4945/0001:35), vykdant atvejinį kirtimą, sanitarinius atrankinius kirtimus ir brandžių medžių kirtimus neteisėtai neplynai iškirsta 213,556 m3 žalių medžių, kurie nebuvo įrašyti į leidimus kirsti mišką ir kurių negalima kirsti.

4Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. B. dėl padaryto pažeidimo neprisipažino. Nurodė, jog jis neteisėto medžių kirtimo neorganizavo, jis pats medžių nekirto, tokiam darbui atlikti buvo pasamdytas rangovas, kuris atliko miško kirtimo darbus. A. B. paaiškinimu, buvo kertami tik miškininko R. M. pažymėti medžiai , kuris nubaustas administracine tvarka už padarytą pažeidimą , t.y. neteisėtai užpildytų dokumentų ( taškavimo lapų), dėl ko galėjo gautis klaidingi duomenys leidime. Bei A. B. paaiškinimu, be leidimo galėjo būti nukirsti tik keli sveiki medžiai, kurie rėmėsi į nurodytus ( leistinus) kirsti medžius, kuriuos reikėjo pjauti dėl žmonių saugumo miške, kad jie nevirstų .

5Atstovas advokato padėjėjas J.Leonavičius prašė nutraukti A. B. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą, neįrodžius kaltės dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo.

6Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyriaus vyriausiajam specialisto G. Červoko, Valstybinės miškų tarnybos atstovės D.Brazauskienės nuomone, A. B. kaltė dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo pagal LR ATPK 62 1 3 d. yra pilnai įrodyta byloje esančių rašytinių įrodymų visuma, todėl prašo skirti administracinę nuobaudą.

7Iš byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad atrankiniam sanitariniam kirtimui buvo išduotas leidimas kirsti mišką Nr. 067370 (T1 b.l.32), pagal jį leista iškirsti 45 m 3 pušų , 19 m3 eglių, 2 m3 drebulių, tačiau pagal patikrinimą buvo nustatyta, jog sklype buvo iškirsta 86,09 m 3 pušų, 2,954 m3 eglių, 44,336 m 3 beržų ir 3,809 m3 juodalksnių , kas rodo, kad šiuo atveju neteisėtai buvo iškirsta -89,235 m3 žalių medžių( kiekiai suskaičiuoti ir aprašyti „Sanitariniais kirtimais iškirstų medžių apmatavimo duomenyse“( T1 b.l.10-13, sanitarinių kirtimų apskaičiavimo aktas t1 b.l.21-22). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atvejiniam kirtimui buvo išduotas leidimas kirsti mišką Nr. 067370 (T1 b.l.32), leidžiant iškirsti 7 m3 beržų, 6 m 3 drebulių, tačiau vykdant kirtimą buvo iškirta 12 vnt. eglių-8,879 m3 žalių medžių (T1 b.l. 21-22), kai eglių kirtimas nebuvo suprojektuotas Miškotvarkos projekte ( T1 b.l.40-47). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų , leidimo Nr. 067369 ( T1 b.l.23) UAB „Wodimpex“ priklausančiame miške 6 kv. 3 a sklype buvo galima kirsti 34 beržus, 20 drebulių, 6 kv. 13 a. sklype-60 beržų ir 6 drebules, 6 kv, 15 sklype-74 beržus, 1 drebulę , 18 kv.1 sklype-7 egles, 81 beržą, 15 drebulių , tačiau jis kaltinamas dėl to, kad 6 kv. 3a sklype buvo iškirsta 21 pušis, 10 eglių, 3 juodalksniai ( T1 b.l.14), 6 kv. 15 sklype -40 pušų, 8 eglės ( t1 b.l.17), 18 kv. 1 sklype -66 pušis, 11 eglių , 2 juodalksniai ( t1 b.l.18-19), 6 kv. 13 a sklype-23 pušys, 3 eglės, 9 juodaksniai (T1 b.l.15-16) t.y. iškistus medžius tuose kvartaluose, kurie nebuvo įtraukti į leidimą kirsti mišką. Šiuo atveju miškininko netikslus medžių pažymėjimas lapuose ar jų sukleimavimas negalėjo įtakoti tokio kiekio medžių iškirtimo minėtuose žemės sklypuose , t.y. 115,442 m 3 žalių medžių iškirtimo. Kadangi miško kirtimo darbus buvo pavesta vykdyti A. B., jis atliekamą darbą turėjo prižiūrėti tinkamai, atsakingai, kad nebūtų padaryti pažeidimai .

8LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos raše Nr.S-2K-03-15 rašte nurodyta, kad 2008-01-01-2010-07-01 laikotarpiu pilietė J.U. nepateikė jokių pranešimų apie ketinimus kirsti mišką valdoje, esančioje Kaišiadorių rajone, Mikainių km., kadastrinis Nr. ( - ) (T2 b.l.36), , kurį 2005-05-24 pirkimo pardavimo sutarties Nr.0505/24J nuosavybės teise įgijo miškų savininkų kooperatyvas „Aukštaitijos šilas“ (T2 b.l.28,29), todėl teismo posėdyje A. B. nurodyta aplinkybė, jog dalis žalių medžių buvo iškirsta buvusios savininkės iki UAB „Woodimpex“ miško įgijo nuosavybės teise, laikytina kaip jo gynyba, siekiant išvengti administracinės atsakomybės.

9Teismo posėdžio metu Valstybinės miškų tarnybos atstovė Daiva Brazauskienė paaiškino, kad pažeidimas buvo padarytas. Buvo iškirsta daugiau medžių, negu buvo leista leidimais Nr. 067369 ir Nr. 067370. Iš privačios miško valdos miškų būklės , naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo akto Nr.1, surašyto LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės vyriausiojo specialisto Gintaro Červoko matyti, kad 6kv. 6a, 8 a ir 9 sklypuose, 18kv. sklypuose nepagrįstai atrinti kirtimui ir iškirsti sanitariniais atrankiniais kirtimais žali sveiki medžiai .Atrenkant brandžių medžių kirtimus 6 kv,3a,13a,15 sklypuose ir 18 kv.1 sklype nepagrįstai atrinkti ir iškirsti nebrandūs pušies medžiai. Patikrinimo metu rasta neteisėtų miško kirtimų 6 kv 6a, 8a, 9 skl. Ir 18 kv. 10 a. skl. Vykdant sanitarinius atrankinius kirtimus neteisėtai iškirsti žali beržai, juodalksniai, dalis žalių pušų 6kv,3a,13 a, 18 kv. 1 skl vykdant brandžių medžių kirtimus, neteisėtai iškirsti žalių pušų medžiai, kurių kiekis ir tūris bus nustatytas vėliau. Pažeisti Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies reikalavimai ( draudimas atlikti kirtimus ir naudoti kitus miško išteklius negavus nustatyta tvarka išduoto leidimo, kaip pagal galiojančius teisės aktus toks leidimas reikalingas), Birių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių 5,9 punktų reikalavimai, Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 29 punkto ir 3 priedo reikalavimai. .Minėto patikrinimo akto 14 d. nurodyta, kad Biržes atrėžusiam miškininkui specialistui R. M. bus patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 61 str.4 d. Asmuo, patrauktas administracinėn atsakomybėn A. B. nesutiko su privačios miško valdos miškų būklės, naudojimo , atkūrimo ir apsaugos patikrinimo, esančio ( - ) ( - ), priklausančio nuosavybės teise UAB „Woodimpex“, patikrinimo akto išvadomis nesutiko , laikydamas jas nepagrįstomis. Iš 2010-07-22 patikrinimo akto, kurio metu buvo apžiūrėtas žemės sklypas 9 kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - )6 kv., 8 kv., 18 kv. ir 10sklypuose sanitariniais kirtimais nukirsta žalių pušų 20 vienetų, bei nustatyta, kad 10 vnt. iš jų ( arba 50 procentų) buvo su saklio žymėmis, kiti 10 vnt. ( arba 50 procentų) medžių pripažinti sveikais. Šie medžiai yra nupjauti, suskersuoti, nugenėti, sukrauti į krūvas ( visi 20 vnt.).Šiame atke nurodyta, kad likusieji 10 medžių sunku teikti, kad yra visiškai sveiki, nes medžiai suskersuoti į sartimentus ir tiksliai apžiūrėti apžiūrėti yra fiziškai neįmanoma.Patikrinimo metu buvo apžiūrėti 6 kv., 18 kv. , komisiją sudarė Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos specialistės A. G., Kaišiadorių girininkijos girininkas A. K., miško savininko UAB „Wodimpex“ direktoriaus pavaduotojas A. B. , miškininko specialistas R. M.. Iš byloje esančio R. M. rašytinio paaiškinimo, matyti, kad nurodyta, kad brandžių medžių kirtimuose jis valsknių nekleimavo. Kleimuojant brandžius medžius tuo pačiu metu buvo kleimuoti ir sanitarinės būklės pušies medžiai su sakliu ir eglės užpultos kenkėjų , sutaškuota į tuos pačius brandžių medžių taškavimo lapus, vėliau jis pataškavo į sanitarinio taškavimo lapus, pamiršęs įrašyti sklypus 6 kv, 3a, 13a,15 ir 18 kv.

10Teismas, ištyręs ir įvertinęs administracinio teisės pažeidimo byloje surinktus įrodymus laiko esant įrodytu A. B. padarytą administracinį teisės pažeidimą , jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal LR ATPK 62 1 str.3 d.

11Skiriant nuobaudą A. B. atsižvelgtina į administracinio teisės pažeidimo pobūdį, į asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, asmenybę , jo administracinę atsakomybę lengvinančių , sunkinančių aplinkybių nebuvimą, ir skirtina administracinė nuobauda bauda , numatyta LR ATPK ATPK 62 1 str.3 d. sankcijoje, konfiskuojant iškirstą medieną.

12Vadovaudamasis LR ATPK 286-288 str., teismas

Nutarė

13A. B. , a.k( - ) pripažinti kaltu padarius LR ATPK 621 str.3 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą ir skirti nuobaudą - 5000 Lt ( penkių tūkstančių litų) baudą su iškirstos medienos-konfiskavimu- sanitariniu atrankiniu kirtimu iškirstas : 41,09 m 3 pušų, 44,336 m 3 beržų , 3,809 m 3 juodalksnių konfiskavimu, kas sudaro 89,235 m 3 ;Konfiskuoti atvejiniu kirtimu iškirstas 12 vnt. eglių, kas sudaro 8,879 m 3 ir brandžių medžių kirtimu iškirstus 115,442 m3 žalių medžių.

14Nutarimas per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai