Byla I-3570-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su F. C. C., O. skundu,

Nustatė

22011-08-17 teisme gautas F. C. C., O. skundas, surašytas ne valstybine kalba.

3Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2011-08-18 nutartimi nustatė terminą iki 2011-09-30 skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti teismui lietuvių kalba surašytą visą skundą arba tinkamai patvirtintą viso skundo vertimą su aiškiai suformuluotais reikalavimais.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Fidelis C. C., O. iki 2011-09-30 skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

6Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

7Fidelis C. C., O. skundą laikyti nepaduotu.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti F. C. C., O.

9Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai