Byla 2-99-721/2012
Dėl tėvystės fakto nustatymo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai Kiubienei, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei J. B., dalyvaujant pareiškėjai K. M., suinteresuotiems asmenims Ž. Ž., A. Ž., R. Ž., A. J., suinteresuotam asmeniui ir suinteresuoto asmens C. Ž. atstovei, jos globėjai V. A., Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui V. N.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos K. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims C. Ž., Ž. Ž., A. Ž., I. G., J. Š., R. Ž., S. Ž., A. J., G. B., V. A., išvada byloje duodanti institucija Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl tėvystės fakto nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja K. M. kreipdamasi į teismą prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Ž. yra jos dukters R. M., gimusios( duomenys neskelbtini), tėvas. Pareiškėja nurodė, kad su A. Ž. (asmeniu, kurį laiko savo dukters tėvu) susipažino 2007 m., tarp jų susiklostė artimesni santykiai, pradėjo kartu gyventi jos namuose ir ( - )gimė dukra. A. Ž. vaiko gimimui neprieštaravo. Dukrai gimus dar kažkurį laiką jie kartu gyveno, bet neužilgo galutinai išsiskyrė. A. Ž. savo tėvystės niekuomet neneigė, nors santykiai tarp jų buvo nutrukę. Jis apsilankydavo jos namuose, bendravo su dukra. Ji palaikė ryšį su A. Ž. mama, bendravo su jo seserimi. 2011 m. rugsėjo 04 d. A. Ž. mirė. Tėvystės faktą pareiškėja prašė nustatyti tėvystės įregistravimo metrikacijos įstaigoje.

5Teismo posėdyje dalyvavusi pareiškėja K. M. pareiškime išdėstytų motyvų pagrindu prašė pareikštą pareiškimą tenkinti. Paaiškino, jog su A. Ž. pareiškėja iki vaiko gimimo ir trumpą laiką jau gimus dukrai gyveno kaip šeima, tačiau išsiskyrę, jis tuo metu, kai buvo kartu, rūpinosi ir rėmė dukrą, ją, kaip savo pristatė motinai, seserims, broliams, tačiau jai atsisakius dėl nuolatinio jo girtavimo įregistruoti santuoką ir gyventi kartu, vis delsė įregistruoti tėvystę, o 2011 m. rugsėjo 04 d. jis mirė.

6Suinteresuotas asmuo V. A., kurį yra A. Ž. sesuo ir jų motinos C. Ž. globėja, dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto neprieštaravo. Ji paaiškino, jog kad jos brolis A. tikrai kažkiek laiko kartu gyveno su K. M., ji žinojo, kad pastaroji laukėsi kūdikio. A. Ž. neabejojo, kad dukra tikrai jo. Jis pats supažindino ją ir motiną su K. ir dukra R.. Su Kristina ir dabar bendrauja, ji laiko R. savo dukterėčia, o mama - anūke.

7Analogiškus parodymus teisme davė ir A. Ž. broliai suinteresuoti asmenys A. Ž., R. Ž., A. J., bei jo dukra iš pirmos santuokos Ž. Ž., pareiškėjos pareikštą pareiškimą jie prašė tenkinti.

8Suinteresuoti asmenys G. B., I. G., J. Š.- A. Ž. seserys, kurios nedalyvavo teismo posėdyje, raštu teismui patvirtino, kad jų brolis A. Ž. tikrai K. M. dukrą Rugilę laikė savo dukterimi, apie ją pasakojo ir jos sutinka su pareiškėjos prašymu pripažinti R. M. jų mirusio brolio Arūno dukterimi.

9Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas V. N. dėl pareiškimo neprieštaravo. Nurodė, kad prašomas faktas turi būti nustatytas dėl vaiko neturtinių ir turtinių teisių užtikrinimo.

10Pareiškimas tenkintinas ( LR CPK 444 str. 2 d. 9 p.).

11Kiekvieno vaiko teisė, kiek įmanoma, žinoti, kas yra jo biologiniai tėvai, ir tai turi būti užtikrinama ir įgyvendinama valstybės teisinėmis priemonėmis. 1975 m. Europos konvencija “Dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso” numato, kad kiekvieno nesantuokinio vaiko tėvystė gali būti įrodoma arba nustatoma savanorišku pripažinimu arba teismo sprendimu.

12CK 3.148 straipsnyje nustatytas įrodomųjų faktų, kurie gali būti pagrindu tėvystei nustatyti, sąrašas nėra baigtinis; tai ne tik įrodomieji faktai - bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, bet ir kiti įrodymai.

13Suinteresuotų asmenų teisme duoti parodymai patvirtina, kad tarp pareiškėjos ir A. Ž. (spėjamo vaiko tėvo) buvo susiklostę artimi asmeniniai santykiai, pats A. Ž. (spėjamas vaiko tėvas) savo veiksmais, elgesiu pripažino faktą, kad R. M. yra jo dukra. Artimi asmeniniai ryšiai siejo ne tik pareiškėją su A. Ž. (spėjamu vaiko tėvu), bet ir su jo giminaičiais - seserimi, motina. Tokie santykiai nebūtų susiklostę, jei A. Ž. (spėjamas vaiko tėvas), būdamas gyvas, savo veiksmais būtų neigęs tėvystę. Bendravimas nenutrūko ir po jo mirties.

14Pareiškėjos paaiškinimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais: A. Ž. mirties 2011-09-04 liudijimo nuorašu (b. l. 12), R. M. gimimo ( - ) liudijimo nuorašu (b. l. 13), fotonuotraukomis ( b. l. 17), bei suinteresuotų asmenų Ž. Ž., V. A., R. Ž., A. J., A. Ž., kurie yra artimiausi jo giminaičiai, paaiškinimais, jog jų tėvas bei brolis pripažinęs save pareiškėjos vaiko tėvu, juo rūpinosi, teismas byloje nustatė, kad pareiškėjos vaiko : R. M., gimusios 2009 m. rugpjūčio 22 d., tėvas tikrai yra A. Ž., gimęs ( - ) asmens kodas ( - ) miręs 2011 m. rugsėjo 04 d.

15Kadangi pareiškėjos K. M. nurodytas aplinkybes apie A. Ž. spėjamą tėvystę jos dukrai patvirtino suinteresuoti asmenys – spėjamo tėvo A. Ž. sesers V. A., brolių R. Ž., A. J., A. Ž., dukters Ž. Ž. paaiškinimai, tam neprieštarauja ir kitos A. Ž. seserys I. G., G. B., J. Š. bei brolis S. Ž., kurie pateikė rašytinius sutikimus su pareikštu reikalavimu pripažinti jų mirusį brolį K. M. dukters R. tėvu ir kiti bylos įrodymai, patvirtinantys artimus asmeninius ryšius ir bendravimą, paties A. Ž. (spėjamo vaiko tėvo) tėvystės pripažinimas savo elgesiu ir veiksmais, bei pareiškėja negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų, nes A. Ž. yra miręs, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas teismui nekelia abejonių.

16Esant byloje pakankamai tai patvirtinančių įrodymų, ir suinteresuotiems asmenims nepareiškus jokių prieštaravimų, pareiškėjos prašomas juridinę reikšmę turintis faktas pripažintinas esant nustatytu (LR 444 str. 2 d. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., 391 ir 444- 448 straipsniais, teismas

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Ž., gimęs ( - )., asmens kodas ( - ) miręs 2011 m. rugsėjo 04 d., yra pareiškėjos K. M., gimusios ( - )., asmens kodas ( - ) dukters R. M., gimusios ( - )., asmens kodas ( - ) tėvas, o R. M. –A. Ž.., gimusio ( - )., asmens kodas ( - ) mirusio 2011 m. rugsėjo 04 d., duktė.

20Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas išsiusti civilinės metrikacijos įstaigai įregistravusiai vaiko gimimą.

21Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Nadeždai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos K.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja K. M. kreipdamasi į teismą prašė teismo nustatyti juridinę... 5. Teismo posėdyje dalyvavusi pareiškėja K. M. pareiškime išdėstytų motyvų... 6. Suinteresuotas asmuo V. A., kurį yra A. Ž. sesuo ir jų motinos C. Ž.... 7. Analogiškus parodymus teisme davė ir A. Ž. broliai suinteresuoti asmenys A.... 8. Suinteresuoti asmenys G. B., I. G., J. Š.- A. Ž. seserys, kurios nedalyvavo... 9. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 10. Pareiškimas tenkintinas ( LR CPK 444 str. 2 d. 9 p.).... 11. Kiekvieno vaiko teisė, kiek įmanoma, žinoti, kas yra jo biologiniai tėvai,... 12. CK 3.148 straipsnyje nustatytas įrodomųjų faktų, kurie gali būti pagrindu... 13. Suinteresuotų asmenų teisme duoti parodymai patvirtina, kad tarp... 14. Pareiškėjos paaiškinimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais: A.... 15. Kadangi pareiškėjos K. M. nurodytas aplinkybes apie A. Ž. spėjamą... 16. Esant byloje pakankamai tai patvirtinančių įrodymų, ir suinteresuotiems... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-265 str., 268 str.,... 18. Pareiškimą patenkinti... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Ž., gimęs ( - ).,... 20. Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris darbo dienas išsiusti civilinės... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...