Byla 2-114-440/2012
Dėl draudimo išmokos grąžinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui S. K. dėl draudimo išmokos grąžinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje prašo priteisti iš atsakovo S. K. 3247,76 Lt žalos atlyginimą, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 97 Lt žyminį mokestį. Ieškinyje nurodė, kad 2010-05-14 ieškovas su atsakovu sudarė draudimo sutartį Nr. 12 2767995 pagal kurią transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu buvo apdraustas automobilis Renault Safrane, valst. Nr. ( - ). Draudimo įmoka buvo apskaičiuota atsižvelgiant į daugelį faktorių, taip pat ir draudimo sutartyje nurodytą apdraustojo amžių. 2010-06-11 įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis LDV MAXUS, valst. Nr.( - ) Eismo įvykio kaltininku buvo pripažintas A. B., vairavęs automobilį Renault Safrane, valst. Nr. ( - ). Padarytą žalą ieškovas padengė nukentėjusiajam 2011-02-28 išmokėdamas 16238,77 Lt dydžio draudimo išmoką. Ieškovas nurodė, kad draudimo sutartis buvo sudaryta su atsakovu S. K., gimusiu ( - ), tuo tarpu eismo įvykio metu transporto priemonę vairavęs A. B. gimęs ( - ). Draudimo rizika yra vertinama pagal amžiaus skirtumą, tačiau ieškovas apie padidėjusią draudimo riziką informuotas nebuvo, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d. (2001-06-14 įstatymo redakcija Nr. IX-378), Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 p. ieškovas įgijo teisę reikalauti 20 proc. dydžio draudimo išmokos iš atsakovo. Ieškovas prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka, 2012-02-03 viešai paskelbiant specialiame internetiniame tinklalapyje (www.teismai.lt), bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d., priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančios Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato 2010-07-21 pažymos dėl eismo įvykio nustatyta, kad 2010-06-11 Raseinių r. sav., kelio Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis, 19,96 km įvyko eismo įvykis. Vairuotojas A. B., vairuodamas transporto priemonę Renault Safrane, valst, Nr. ( - ), išvažiuodamas iš šautinio kelio nepraleido pagrindine gatve važiavusio automobilio LDV Maxus, valst. Nr. ( - ) ir su juo susidūrė. Eismo įvykio metu buvo apgadinti abu automobiliai ir nukentėjo automobilio Renault Safrane, valst, Nr. ( - ) vairuotojas ir keleivė. Eismo įvykio kaltininku pripažintas A. B., a.k. ( - ) vairavęs automobilį Renault Safrane, valst, Nr. ( - ). (b.l.6) Eismo įvykio metu automobilio Renault Safrane, valst. Nr. ( - ), valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu UAB „BTA draudimas“. Tai patvirtinta byloje pateikta 2010-05-14 ieškovo ir atsakovo sudaryta draudimo sutartis Nr.12 2767995. Sutartis buvo sudaryta laikotarpiu nuo 2010-05-14 iki 2011-05-13. Draudėjo (atsakovo) prašymu nutraukiama 2010-08-13. Bendra draudimo įmoka 369 Lt. 93 Lt įmoka sumokama iki 2010-05-14, draudimo trukmė 3 mėnesiai. Sutarties 10 p. draudėjas (atsakovas) įsipareigojo raštu informuoti apie padidėjusią draudimo riziką tuoj pat kai apie tai sužinojo ar turėjo sužinoti, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo to momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti. Priešingu atveju ieškovas įgyja teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų dėl draudžiamojo įvykio padarytos žalos išmokėtos išmokos. Šiame sutarties punkte šalys taip pat sutarė, kad draudimo rizika laikoma padidėjusia jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu transporto priemonė perduodama jaunesniam valdytojui nei buvo nurodyta draudimo sutartyje, kuris sudarant sutartį būtų mokėjęs pagal galiojančius draudimo įmokų tarifus didesnę draudimo įmoką. Sutarties 12 punkte įtvirtinta, kad be kitų faktorių draudimo įmoka šiuo konkrečiu atveju apskaičiuota įvertinant tai, kad transporto priemonės valdytojų amžiaus grupė 35 metai ir vyresni (b.l.14) 2010-06-17 Transporto priemonės apžiūros - defektų aktas, 2010-07-01 remonto sąmata, 2010-06-16 sąskaita faktūra serija BT Nr. 001385VĮ, PZU Lietuva 2011-01-17 pretenzija Nr. 23-10-89, įvykių išklotinė, patvirtina kad dėl eismo įvykio metu apgadinto lengvojo automobilio LDV Maxus, valst. Nr. ( - ) (dešinės ir kairės pusės priekinių sparnų, variklio dangčio, priekinių dešinės ir kairės pusių žibintų ir posūkio žibintų, radiatoriaus grotelių, priekinio kairės pusės rato remontą, įskaitant detales ir darbų vertę) ieškovas išmokėjo UAB DK PZU Lietuva 16,238,77 Lt draudimo išmoką. (b.l.6,8-10,13,16). Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovas, įgyvendindamas jam įstatymo suteiktą atgręžtinio reikalavimo teisę kreipėsi į atsakovą su 2010-03-10 ir 2011-05-31 pretenzijomis, reikalaudamas sumokėti 20 procentų draudiminės išmokos, t.y. 3247,76 Lt. (b.l.11-12) Byloje duomenų, kad atsakovas savo prievolę būtų įvykdęs nėra. Iš juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo, Latvijos Respublikos įmonių registro funkcijų vykdymo departamento nutarimo matyti, kad UAB „BTA draudimas“ 2010-12-31 išregistruota iš Juridinių asmenų registro ir reorganizuota prijungimo būdu, jos teisių ir pareigų perėmėjas yra BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (b.l.19,19-23)

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 str. 1 d. Lietuvos Respublikos Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau Įstatymas) 22 str. 2 d. p. numatyta, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką. P. E. įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (toliau Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 122, 62.2. punktą, jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtos sumos iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-06-11 Raseinių r. sav., kelio Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis, 19,96 km įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis LDV Maxus, valst. Nr. ( - ) Šio eismo įvykio kaltininku pripažintas A. B., gim. 1986 m. (24 metų amžiaus), vairavęs transporto priemonę Renault Safrane, valst, Nr. ( - ). (b.l.6) Dėl automobilio LDV Maxus, valst. Nr. ( - ) apgadinimo ieškovas išmokėjo UAB DK PZU Lietuva 16238,77 Lt žalos atlyginimą.(b.l.8-10,13,16) Byloje konstatuota, kad eismo įvykio kaltininkas ir automobilio Renault Safrane, valst, Nr. ( - ), valdytojas buvo asmuo jaunesnis nei 35 metai amžiaus. Iš pateiktos draudimo sutarties 10 ir 12 punktų nustatyta, kad atsakovas turėjo pareigą informuoti ieškovą jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu transporto priemonė bus perduota valdyti jaunesniam nei 35 metų amžiaus valdytojui, kadangi transporto priemonės valdytojo amžius vienas iš rizikos faktorių, į kurį buvo atsižvelgta apskaičiuojant draudimo įmoką. (b.l.14) Duomenų, kad atsakovas šią pareigą būtų įvykdęs byloje nėra. Todėl ieškovas vadovaudamasi minėtų teisės aktų ir draudimo sutarties nuostatomis įgijo teisę iš atsakovo reikalauti 20 proc. (3247,76 Lt (16238,77 Ltx20proc./100proc.)) dydžio draudimo išmokos grąžinimo. Atsakovas S. K. savo prievolės ieškovui neginčijo, būdamas tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą teisme, nesiėmė jokių priemonių siekiant paneigti savo pareigą dėl 20 proc. draudimo išmokos grąžinimo ieškovui, teismui nepateikė jokių prašymų ar prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio. Todėl atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, į visumą aptartų aplinkybių ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 3247,76 Lt žalos atlyginimą laikytinas įrodytu, pagrįstu, todėl tenkintinas.

8CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 8 p. bei 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovui priteistina 97 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-12-21 mokėjimo nurodymu Nr. MH2371. (b.l.5)

10Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma (4,50 Lt) mažesnė nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nurodyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma. (CPK 96 str. 6 d.)

11Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.988 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 3247,76 Lt (trijų tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties septynių litų 76 ct) išmokėtos draudimo išmokos, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2012-01-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 97 Lt (devyniasdešimt septynių) žyminį mokestį ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, kodas ( - ) K. Valdemara iela 63, LV-1142, Ryga, Latvijos Respublika, veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, kodas 300665654, Verkių g. 28, 18 korpusas, LT-09108, Vilnius, a.s ( - ), „Swedbank”, AB, banko kodas 73000.

14Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

16Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai