Byla e2-3169-837/2019
Dėl skolos priteisimo atsakovui N. K

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Arvydas Jasonas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės SIA B2Kapital ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui N. K.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 702,18 Eur skolą, 63,20 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2019 m. balandžio 5 d. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkinamas. Priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 18 d. pradinis kreditorius Bigbank AS padalinys su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 868,86 Eur (3000,00 Lt) paskolą. Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo Sutarties mokėjimo grafike nurodyta tvarka ir terminais grąžinti visą suteiktą kreditą, sumokėti Sutarties sudarymo mokestį bei priskaičiuotas palūkanas (Sutarties 3.1 punktas). Atsakovas neįvykdė savo sutartinės prievolės, t. y. negrąžino visos paskolos nustatytu terminu ir liko skolingas 702,18 Eur pagal Sutartį likusių mokėjimų.

82016 m. sausio 22 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius perleido, o ieškovė perėmė reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusį įsiskolinimą. Atsakovas raštu buvo informuotas apie reikalavimo perleidimą. Duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovei skolą, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

9CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė įgijo teisę reikalauti grąžinti skolą iš atsakovo, kilusią iš paskolos sutarties.

10Sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti delspinigius (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Sutarties 6.1 punktu atsakovas įsipareigojo ieškovei mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradelstos sumokėti sumos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,05 proc. delspinigius, skaičiuojamus 180 dienų už laikotarpį nuo 2018 m. rugpjūčio 19 d. iki 2019 m. vasario 15 d. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vėlavo laiku atsiskaityti su ieškove, iš atsakovo ieškovei priteisiama 63,20 Eur delspinigių.

11CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (765,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 17,00 Eur žyminis mokestis ir 50,00 Eur teisinės pagalbos išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 279, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo N. K., asmens kodas ( - ) 702,18 Eur (septynių šimtų dviejų eurų 18 ct) skolą, 63,20 Eur (šešiasdešimt trijų eurų 20 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (765,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. kovo 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17,00 Eur (septyniolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį, 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) teisinės pagalbos išlaidas – ieškovei SIA B2Kapital, įmonės kodas 40103645131, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT25 4010 0510 0385 5890.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai