Byla B2-211-601/2013
Dėl įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančios UAB ,,Džuda“ bankroto bylą,

Nustatė

2Bankrutavusios UAB ,,Džuda“ administratoriaus UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo G. A. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant viešai specialiame interneto tinklalapyje.

4Administratoriaus prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas.

5Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartimi UAB ,,Džuda“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ (įgaliotas asmuo G. A.). 2010 m. sausio 13 d. nutartimi patvirtintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, 2011 m. vasario 8 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Iš teismui pateiktų duomenų viseto matyti, kad bankroto bylos iškėlimo dieną įmonės turtas iš viso sudarė 1 447 314 Lt (ilgalaikis turtas 1 375 694 Lt, trumpalaikis 71 620 Lt sumą). Kauno apygardos teismo nutartimis patvirtinti UA ,,Džuda“ kreditoriniai reikalavimai iš viso sudaro 2 890 418,57 Lt (įkaito turėtojo 1 081 662,70 Lt, pirmos eilės darbuotojų – 219 803,76 Lt, antros eilės kreditorių: VSDFV Kauno filialo – 178 259,30 Lt, VĮ Turto banko – 568 370, 18 Lt ir trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai – 842 322,63 Lt. Bankroto bylos eigoje gautos pajamos sudaro iš viso 1 479 337,35 Lt sumą (likutis kasoje – 1 498,80 Lt, pardavus įmonės turtą – 1 166 698,79 Lt, išieškota iš debitorių – 31 605,70 Lt, iš ūkinės komercinės veiklos – 2 271,12 Lt, iš Garantinio fondo gautos lėšos – 117 176,91 Lt ir varžytinių dalyvių įnašai – 160 086,03 Lt. Patirtos išlaidos sudaro: atlyginimas administratoriui – 38 791,26 Lt, administravimo išlaidos – 7 501,46 Lt,

7darbo užmokestis buhalterei, Sodrai, GPM – 8 538,20 Lt, patenkinti kreditoriniai reikalavimai –

81 264 418,78 Lt sumai, grąžinti varžytinių dalyvių įnašai – 160 084,45 Lt. Liko nepatenkintų kreditorių reikalavimų iš viso 1 625 999,79 Lt sumai, t. y. įkaito turėjo 2 457,12 Lt, pirmos eilės kreditorių (darbuotojų) 34 590,56 Lt, antros eilės kreditorių – 746 629,48 Lt (VSDFV – 178 259,30 Lt, VĮ Turto banko – 568 370,18 Lt ir trečios eilės kreditorių reikalavimai – 842 322,63 Lt sumai. BUAB ,,Džuda“ kasoje likę 3,20 Lt suma. Pateikti duomenys patvirtina, kad BUAB ,,Džuda“ jokio turto ir piniginių lėšų neturi, jokios veiklos nevykdo, įmonėje darbuotojai nedirba ir dėl to apmokėti likusius kreditorių finansinius reikalavimus, kurie iš viso sudaro 1 625 999,79 Lt nėra galimybių. Taip pat administratorius pateikė Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. lapkričio 9 d. pažymą Nr. (KM)-D2-2542, iš kurios nustatyta, kad BUAB ,,Džuda” su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

9Esant šioms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 ir 279 straipsniais,

Nutarė

11Pripažinti bankrutavusios UAB ,,Džuda” (j. a. k. ( - ), reg. adresas ( - ), Kaunas) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

12Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai