Byla 1-3095-961/2015
Dėl šonkaulių lūžių sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė, sekretoriaujant Aldonai Daudaitei, dalyvaujant prokurorui Benediktui Leišiui, kaltinamajam V. V., jo gynėjui advokatui Jurijui Surininui, nukentėjusiajai L. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje:

2V. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 7 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), teistas:

31) 2009-12-10 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 8 mėnesiams 22 dienoms;

42) 2010-03-31 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio 1 dalį – 30 parų areštu;

53) 2015-10-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį, 187 straipsnio 1 dalį, 63 straipsnio 1 dalį, 4 dalį, 641 straipsnį – laisvės atėmimu 10 mėnesių, vadovaujantis BK 75 straipsniu, 70 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant atlikti per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo,

6kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo BK 138 straipsnio 1 dalyje,

Nustatė

7kaltinamasis V. V. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, t.y. jis 2015-07-21 apie 16.00 val. Arimų g., Vilniuje, konflikto metu L. V. vieną kartą rankos kumščiu sudavė į veidą, nuo ko ji parkrito ant žemės, po to gulinčiai du kartus koja spyrė į dešinį šoną, tuo padarydamas nukentėjusiajai L. V. dešinės pusės 8, 9 ir 10 šonkaulių lūžius su oro susikaupimu dešinėje krūtinplėvės ertmėje ir krūtinės ląstos minkštuose audiniuose, kas kvalifikuojama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, kadangi dėl šonkaulių lūžių sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

8Kaltinamasis V. V. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad ėjo iš kaimyno, pas kurį uždirbo 5 eurus. Netoli G. G. namo sutiko nukentėjusiąją, paprašė jos nueiti į parduotuvę. Nukentėjusioji atsisakė, todėl jis susinervino ir sudavė jai į veidą. Ji nugriuvo, tada jis kelis kartus jai spyrė. Jokio konflikto tarp jų nebuvo. Jie buvo pažįstami, jų santykiai buvo geri, ir dabar taip pat geri. Buvo tada girtas, blaivus taip nebūtų pasielgęs. Kai nukentėjusioji grįžo iš ligoninės, jis nukentėjusiosios atsiprašė, davė šiek tiek pinigų, jie kartu išgėrė. Ji jam atleido. Gailisi dėl savo veiksmų. Su civiliniu ieškiniu sutinka. Ketina užsiregistruoti darbo biržoje, gaus pašalpą ir padengs civilinį ieškinį.

9Kaltinamojo V. V. padaryta nusikalstama veika, be jo paties prisipažinimo, įrodyta ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnyje nustatyta tvarka ištirtais įrodymais.

10Nukentėjusiosios L. V. parodymais, kad ėjo keliu iš valgyklos, pritūpė nusišlapinti. Tuo tarpu pro šalį ėjo kaltinamasis, ėmė jai priekaištauti. Žodis po žodžio, ir jie susiginčijo. Kaltinamasis jai trenkė, ji nugriuvo, tada jis jai dar spyrė du kartus ir nuėjo sau. Ji taip pat nuėjo namo. Naktį jai ėmė skaudėti šoną, negalėjo atsikelti. Šeimininkė iškvietė jai greitąją medicinos pagalbą, išvežė į ligoninę. Nežino, kodėl kaltinamasis ją mušė, jis buvo neblaivus. Kai ji grįžo iš ligoninės, kaltinamasis atsiprašė. Ji kaltinamajam atleido, prašo nutraukti bylą.

11Nukentėjusiosios L. V. parodymų patikrinimo vietoje protokolu ir fotolentele (b.l. 15-17);

12Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės duomenimis, kad 2015-07-22 L. V. iškviesta greitoji medicinos pagalba, medikams paaiškino, kad išvakarėse buvo sumušta (b.l. 21-22);

13Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015-07-27 pažyma Nr. 43-316 apie L. V. gydymą (b.l. 26);

14Teismo medicinos ekspertės 2015-09-11 išvada, kad L. V. nustatyti dešinės pusės 8, 9 ir 10 šonkaulių lūžiai su oro susikaupimu dešinėje krūtinplėvės ertmėje ir krūtinės ląstos minkštuose audiniuose. Sužalojimas padarytas kietu buku daiktu, galimai aptariamo įvykio metu, t.y. 2015-07-21, ir kvalifikuojamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, kadangi dėl šonkaulių lūžių sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (b.l. 33-34).

15Liudytojos G. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad pas ją namuose, adresu ( - ), gyvena pažįstama L. V.. 2015-07-21 apie 16.00 val. L. V. parėjo į namus, ji buvo apsvaigusi nuo alkoholio, bet negirta. L. V. padėjo jai sukrauti malkas, atrodė, lyg viskas su L. gerai, ji niekuo nesiskundė. 2015-07-22 ryte L. V. pasijuto blogai, pradėjo dejuoti. Paklausė jos, kas yra, ar ką skauda. Larisa pasakė, jog jai skauda šoną, taip pat pasakė, kad ją sumušė nepažįstamas vyriškis, kai ji ėjo per Naujosios Vilnios stadioną į namus, bet smulkmenų apie tai nepasakojo. Iš pradžių medikų nekvietė, bet L. darėsi vis blogiau su sveikata, pakilo aukšta temperatūra, todėl dieną ji iškvietė greitąją medicinos pagalbą, kuri L. išvežė į Lazdynų ligoninę. Po to sužinojo, kad L. V. sulaužyti du ar trys šonkauliai. Po kelių dienų L. grįžo iš ligoninės. Tuomet ji papasakojo, kad jai tą dieną, tai yra 2015-07-21 apie 16.00 val., einant į namus A. gatve, Vilniuje, prie jos prisikabino kaimynas V. V., jie dėl kažko susibarė, ir V. V. ją sumušė, spardė parkritusią ant žemės kojomis. Dėl ko jie susibarė, ji neprisimena. Dar po kažkiek laiko L. V. jai sakė, jog buvo į namus atėjęs V. V., jos atsiprašė, ir jie susitaikė. Ji nematė, kaip buvo sumušta L. V., ir daugiau nieko apie tai parodyti negali (b.l. 44-45).

16V. V. parodymų patikrinimo vietoje protokolu bei fotolentele (b.l. 57-59).

17Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas laiko neginčytinai įrodyta, jog kaltinamasis V. V. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, t.y. jis 2015-07-21 apie 16.00 val. Arimų g., Vilniuje, konflikto metu L. V. vieną kartą rankos kumščiu sudavė į veidą, nuo ko ji parkrito ant žemės, po to gulinčiai du kartus koja spyrė į dešinį šoną, tuo padarydamas nukentėjusiajai L. V. dešinės pusės 8, 9 ir 10 šonkaulių lūžius su oro susikaupimu dešinėje krūtinplėvės ertmėje ir krūtinės ląstos minkštuose audiniuose, kas kvalifikuojama nesunkiu sveikatos sutrikdymu, kadangi dėl šonkaulių lūžių sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Taigi kaltinamojo veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymius ir kvalifikuoti teisingai.

18Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia. Kaltinamasis teistas (b.l. 65-73), nedirba (b.l. 74-75), administracine tvarka baustas (b.l. 76-78), Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (b.l. 81), į Vilniaus priklausomybės ligų centro narkologinę įskaitą neįrašytas (b.l. 83), VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centre nesigydė (b.l. 82). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. Taip pat skiriant bausmę atsižvelgtina į tai, kad jis susitaikė su nukentėjusiąja kad ji jam atleido. Nusikalstamą veiką padarė būdamas du kartus teistas, šiuo metu yra jau tris kartus teistas, todėl teismas laiko, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam paskyrus BK 138 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą, jo trukmę parenkant mažesnę nei bausmės vidurkis (BK 42 str. 1 d. 5 p., 50 str.), bausmės vykdymą atidedant bei paskiriant kaltinamajam įpareigojimus.

19Dėl civilinio ieškinio.

20Byloje pareikštas civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys, kuriuo buvo prašoma priteisti civiliniam ieškovui – Vilniaus teritorinei ligonių kasai 812,96 Eur žalos atlyginimą už nukentėjusiajai L. V. suteiktas stacionarines gydymo paslaugas. Teisiamojo posėdžio metu ištyrus įrodymus nustatyta, jog nukentėjusioji L. V. dėl kaltinamojo V. V. padarytų sužalojimų (trauminio pneumotorakso) gydyta nuo 2015-07-22 iki 2015-07-30 VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (b.l. 37-39). Kaltinamasis V. V. su ieškiniu sutiko, įsipareigojo atlyginti.

21Kadangi gydymo išlaidos – 812,96 Eur apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Vilniaus teritorinė ligonių kasa įgijo reikalavimo teisę į atsakingą dėl padarytos žalos asmenį (CK 6.280 str.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, į tai, kad civilinio ieškinio dydis pagrįstas byloje esančiais ir teisiamojo posėdžio metu ištirtais rašytiniais įrodymais, civilinis ieškinys tenkintinas visiškai ir civiliniam ieškovui – Vilniaus teritorinei ligonių kasai priteistina 812,96 Eur turtinės žalos atlyginimui.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 301- 302 straipsniu, 304 – 305 straipsniu, 307 straipsniu, 308 straipsniu, 313 straipsniu,

Nutarė

23V. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1, 2 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, ir galutinę bausmę V. V. paskirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

25Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 9 dalimi, paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-29 nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, ir galutinę bausmę V. V. skirti laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 5 (penkiems) mėnesiams.

26Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 metams ir paskirti V. V. baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant juos atlikti per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo, o atlikus šią baudžiamojo poveikio priemonę, – įpareigoti V. V. per 3 mėnesius pradėti dirbti arba įsiregistruoti darbo biržoje.

27Kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki bausmės vykdymo pradžios.

28Vilniaus teritorinės ligonių kasos (įmonės kodas 188783796, buveinės adresas Ž.Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT21 7300 0100 0428 4333, „Swedbank“ AB) civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš V. V. 812,96 Eur turtinės žalos atlyginimo Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

29Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė, sekretoriaujant... 2. V. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 7... 3. 1) 2009-12-10 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 4. 2) 2010-03-31 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. 3) 2015-10-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 7. kaltinamasis V. V. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, t.y. jis 2015-07-21... 8. Kaltinamasis V. V. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad ėjo iš... 9. Kaltinamojo V. V. padaryta nusikalstama veika, be jo paties prisipažinimo,... 10. Nukentėjusiosios L. V. parodymais, kad ėjo keliu iš valgyklos, pritūpė... 11. Nukentėjusiosios L. V. parodymų patikrinimo vietoje protokolu ir fotolentele... 12. Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės duomenimis, kad 2015-07-22 L.... 13. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015-07-27 pažyma Nr.... 14. Teismo medicinos ekspertės 2015-09-11 išvada, kad L. V. nustatyti dešinės... 15. Liudytojos G. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad pas ją... 16. V. V. parodymų patikrinimo vietoje protokolu bei fotolentele (b.l. 57-59).... 17. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas laiko... 18. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė... 19. Dėl civilinio ieškinio.... 20. Byloje pareikštas civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos... 21. Kadangi gydymo išlaidos – 812,96 Eur apmokėtos iš Privalomojo sveikatos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 23. V. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio 1, 2 dalimis, šiuo... 25. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 9 dalimi, paskirtą bausmę... 26. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirtos laisvės atėmimo... 27. Kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 28. Vilniaus teritorinės ligonių kasos (įmonės kodas 188783796, buveinės... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...