Byla 2A-193-194/2007

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Rimanto Brazio, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atstovui R. J. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių miesto vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, patikslintą ieškinį atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, trečiajam asmeniui A. K. dėl 2002-01-29 Šiaulių apskrities viršininko administracijos konkurso Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus pareigybei užimti pripažinimo negaliojančiu ir 2002-02-05 Šiaulių apskrities viršininko įsakymo Nr. 24-K „Dėl

2A. K. “ panaikinimo, ieškininės senaties netaikymo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovo atstovas teismo prašė pripažinti negaliojančiais 2002-01-29 įvykusio atviro konkurso Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus pareigybei užimti rezultatus ir 2002-02-05 Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr.24-K „Dėl

5A. K. “ bei juos panaikinti, netaikyti ieškinio senaties termino.

6Ieškovo atstovė nurodė, kad 2001-12-20 dienraštyje „Šiaulių kraštas“ atsakovas paskelbė atvirą konkursą Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus pareigybei užimti. Kandidatams minėtai pareigybei užimti buvo taikomi bendrieji reikalavimai - buvo reikalinga žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei specialieji reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, ne mažesnė kaip 3 metų vadybinio darbo patirtis, kandidatas turėjo žinoti sveikatos apsaugos įstaigos darbo organizavimą, gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą. Konkurse dalyvavo ir buvo vertinami du pretendentai - D. K. bei tretysis asmuo A. K. . Atsakovas į Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės pareigas paskyrė A. K. ir 2002-02-05 Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr.24-K „Dėl

7A. K. “ buvo sudaryta su A. K. terminuota darbo sutartis. Laiko, kad viešą konkursą organizavęs ir jo nuostatus tvirtinęs atitinkamos įstaigos steigėjas nesivadovavo 2001-05-25 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.299 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams“. Mano, kad viešo konkurso būdu į Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinę įstaigą - Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus - priimtam vadovui nebuvo taikyti minėtu įsakymu patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai. Todėl 2002-01-29 Šiaulių apskrities viršininko administracijos atviras konkursas prieštaravo LR įstatymams bei kitiems teisės aktų reikalavimams. Tuo pačiu neteisėtas yra ir 2002-02-05 Šiaulių apskrities viršininko įsakymas Nr.24-K „Dėl A. K. “. Patikslintu ieškiniu nurodė, kad tik 2005-10-24 pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 228 str. l d., gavus medžiagą iš atsakovo apie vykusį konkursą, ir atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad atsakovo skelbtas atviras konkursas Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus pareigybei užimti įvyko pažeidžiant teisės aktus ir įstatymus. Tik turėdamas pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, prokuroras kreipėsi į teismą, kad būtų apgintas įstatymų saugomas viešasis interesas. Todėl prašo ieškinio senaties termino netaikyti.

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nurodė, kad būtent 2005-10-24 pradėjus ikiteisminį tyrimą bei gavus papildomą medžiagą apie konkursą, prokuroras nustatė, kad yra pažeistas viešasis interesas, todėl teismas laikė, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino.

10Kadangi kūdikių namų veikla pirmiausia užtikrinamas tinkamas vaiko ankstyvos raidos vystymasis, o tinkamas direktoriaus pareigybės atlikimas tiesiogiai susijęs su labiausia pažeidžiamu visuomenės sluoksniu - šeima, vaikais, todėl teismas manė, kad konkurso rezultatų ginčijimas yra viešojo intereso dalis. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas turėjo pakankamą pagrindą kreiptis į teismą viešajam interesui ginti.

11Teismas konstatavo, kad A. K. kandidatūra neatitiko formalių reikalavimų dalyvauti konkurse, kandidatė neturėjo universitetinio medicininio, vadybinio, teisinio ar ekonominio išsilavinimo, neturėjo nustatyto administracinio darbo stažo, todėl teismas pripažino, kad atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimas į Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės pareigas paskirti A. K. priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-05-25 įsakymo Nr. 299 patvirtintus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams kvalifikacinius reikalavimus, todėl yra neteisėtas.

12Kadangi su trečiuoju asmeniu A. K. 2002-02-05 sudaryta terminuota 5 metų darbo sutartis, o pagal Šiaulių apskrities viršininko 2007-02-02 įsakymą nuo 2007-02-05 nutraukta vadovaujantis DK 126 str. 1 d., teismas laikė, kad sprendimas nesukurs jokių teisinių pasekmių bylos šalims, todėl nėra pažeidžiamas viešasis interesas. Teismas nepasisakė dėl ieškovo reikalavimo panaikinti 2002-02-05 Šiaulių apskrities viršininko įsakymą Nr.24-K „Dėl A. K. “, nes reikalavimo išsprendimas nesukurs bylos šalims teisių ir pareigų.

13Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškovo ieškinį patenkinti.

14Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

151. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad sprendimo priėmimo dienai teismo sprendimas nesukurs šalims teisių ir pareigų. Apeliantas laiko, kad teisės ir pareigos šalims išliks ateityje, kadangi nutraukta terminuota darbo sutartis su A. K. , leidžia teigti, jog A. K. teisėtai ir pagrįstai buvo įdarbinta, įgijo darbo stažą, patirtį. Teismas nustatęs konkurso neteisėtumą ir nepanaikinęs šio konkurso rezultatų sudaro galimybę pasinaudoti A. K. iš to kylančiomis teisėmis.

162. Teismas priimdamas sprendimą vadovavosi LR CPK 293 str. ir tuo pažeidė sprendimo surašymo pagrindus.

17Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities viršininko administracija prašo apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

19Mano, kad A. K. visiškai pagrįstai gali teigti, jog dirbdama direktorės pareigose įgijo šio darbo patirties, nes priiminėjo administracinius sprendimus, leido įsakymus, vykdė funkcijas, todėl nėra pagrindo teigti, kad neįgijo darbo stažo ar patirties. Apelianto argumentas, jog A. K. dirbdama direktorės pareigose neteisėtai įgijo darbo stažą, nelogiškas. Ieškinys viešajam interesui apginti reiškia, kad byloje priimtas sprendimas tiesiogiai arba netiesiogiai veiks ir konkrečių asmenų materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Ši aplinkybė buvo esminė šios bylos baigimui.

20Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai prašo apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 26d. sprendimą palikti nepakeistą .

21Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

22Teismas tinkamai motyvavo, kad ieškinio patenkinimas teismo sprendimo dienai negali sukurti šalims teisių ir pareigų.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 49 straipsnio 1 dalies sąvoka „viešasis interesas“ turi būti aiškinama atsižvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus ir aptariamos normos tikslus. Įstatymų leidėjas, suteikdamas teisę prokurorui inicijuoti civilines bylas, kai to reikalauja viešasis interesas, nepateikė viešojo intereso sampratos. Tai reiškia, kad įstatymų leidėjas viešąjį interesą supranta plačiai ir suteikia teisę prokurorui teisę spręsti, yra konkrečiu atveju viešasis interesas inicijuoti civilinę bylą ar ne. Dėl to kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti.

25Apeliacinės instancijos kolegija apeliacinio skundo argumentą, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog sprendimo priėmimo dienai teismo sprendimas nesukurs bylos šalims teisių ir pareigų, atmeta. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad ieškinio patenkinimas teismo sprendimo dienai negali sukurti šalims teisių ir pareigų, nes darbo sutartis tarp A. K. ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos yra nutraukta 2007-02-05 suėjus darbo sutarties terminui. Ieškinys viešajam interesui apginti reiškia, kad byloje priimtas sprendimas tiesiogiai arba netiesiogiai lemia konkrečių asmenų materialiąsias subjektines teises ir pareigas. Tačiau šioje byloje prokuroro ieškinio reikalavimų pateikimas ar jų atmetimas, jokių teisinių pasekmių bylos šalims nesukelia. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas gindamas viešąjį interesą, reikalavimo dėl terminuotos darbo sutarties nutraukimo, sudarytos tarp

26A. K. ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos, teismui nereiškė. Todėl kritiškai vertintinas apelianto teiginys, kad teisės ir pareigos bylos šalims išliks ir ateityje, o būtent, nutraukus darbo teisinius santykius A. K. įgijo darbo stažą, patirtį ir vėl galės dalyvauti panašaus pobūdžio konkursuose. Kadangi A. K. penkerius metus dirbo Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės pareigose, galima teigti, jog atlikdama pareigybės aprašyme nustatytas direktorės funkcijas įgijo šio darbo patirties. Be to,

27A. K. šiose pareigose dirbo visą darbo sutartyje nustatytą penkerių metų terminą, todėl teisėtai įgijo ir darbo stažą. Byloje nėra pateikta įrodymų dėl A. K. darbo pažeidimų ar netinkamai atliktų pareigų, nepateikti pradėto ikiteisminio tyrimo dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimo A. K. atžvilgiu rezultatai. Kolegija laiko, kad 2007-02-05 nutrūkus darbo santykiams, kurių atsiradimo ir buvimo pagrindas buvo prašomi pripažinti negaliojančiais ir panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos skelbto atviro konkurso Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės pareigybei užimti rezultatai ir 2002-02-05 Šiaulių apskrities viršininko įsakymas Nr. 24-K „Dėl A. K. “, nesukelia šalims jokių teisinių pasekmių bei nelieka pagrindinio ieškinio dalyko – reikalavimo apginti viešą interesą.

28LR CPK 329 straipsnio 1 dalis nustato bendrąją taisyklę, kad proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas taikymas yra pagrindas naikinti sprendimą tik jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais – LR CPK 328 straipsnis. 2007-02-26 sprendime nurodytą CPK 293 straipsnį, numatantį bylos nutraukimo pagrindus, kolegija laiko formaliu proceso teisės normų pažeidimu. Kadangi ieškovas ieškinį teismui pareiškė 2006-03-22, tai yra dar egzistuojant A. K. ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos darbo santykiams, todėl teismas teisėtai bylos nenutraukė, o pagrįstai ieškinį atmetė.

29Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1d., 2d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

30Išsiaiškinęs visas šios bylos aplinkybes, Šiaulių miesto apylinkės teismas, teisėjų kolegijos manymu, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

31Apeliacinio skundo argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

33Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. A. K. “ panaikinimo, ieškininės senaties netaikymo.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovo atstovas teismo prašė pripažinti negaliojančiais 2002-01-29... 5. A. K. “ bei juos panaikinti, netaikyti ieškinio senaties termino.... 6. Ieškovo atstovė nurodė, kad 2001-12-20 dienraštyje „Šiaulių kraštas“... 7. A. K. “ buvo sudaryta su A. K. terminuota darbo sutartis. Laiko, kad viešą... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nurodė, kad būtent 2005-10-24 pradėjus ikiteisminį tyrimą bei... 10. Kadangi kūdikių namų veikla pirmiausia užtikrinamas tinkamas vaiko... 11. Teismas konstatavo, kad A. K. kandidatūra neatitiko formalių reikalavimų... 12. Kadangi su trečiuoju asmeniu A. K. 2002-02-05 sudaryta terminuota 5 metų... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės... 14. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 15. 1. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad sprendimo... 16. 2. Teismas priimdamas sprendimą vadovavosi LR CPK 293 str. ir tuo pažeidė... 17. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities... 18. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 19. Mano, kad A. K. visiškai pagrįstai gali teigti, jog dirbdama direktorės... 20. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas Šiaulių apskrities... 21. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 22. Teismas tinkamai motyvavo, kad ieškinio patenkinimas teismo sprendimo dienai... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 49 straipsnio 1 dalies sąvoka... 25. Apeliacinės instancijos kolegija apeliacinio skundo argumentą, kad teismas... 26. A. K. ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos, teismui nereiškė.... 27. A. K. šiose pareigose dirbo visą darbo sutartyje nustatytą penkerių metų... 28. LR CPK 329 straipsnio 1 dalis nustato bendrąją taisyklę, kad proceso teisės... 29. Kolegija pažymi, kad apeliacinio bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio... 30. Išsiaiškinęs visas šios bylos aplinkybes, Šiaulių miesto apylinkės... 31. Apeliacinio skundo argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas neturi... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 26 d. sprendimą palikti...